Menu Vazby

 

 

Viz též:

Práce s menu programu SLP

Menu programu SLP - hot keys

 

 

 

 

Podmenu Vazby hlavního menu programu SLP obsahuje volby pro práci s vzorovými (národními) vazbami mezi položkami NČLP a lokálními vazbami mezi položkami LČLP.

 

Poznámka:

Pro zobrazení vzorových i lokálních vazeb je nejprve potřeba připravit pomocné údaje. Proto se před zobrazením dialogu pro Vzorové, případně lokální vazby nejprve objeví upozornění, že příprava těchto údajů může trvat několik minut a zda si opravdu přejete vytvořit celkový přehled vazeb.

 

 

Vazby vzorové - zobrazí dialog pro práci s Vzorovými (národními) vazbami.

 

Vazby lokální - zobrazí dialog pro práci s Lokálními vazbami.

 

 

Poznámka:

Obě volby zobrazí celkový přehled vazeb. Pro práci s vazbami přednostně používejte tlačítko "Vazby" v dialozích "Lokální číselník laboratorních položek" a "Národní číselník laboratorních položek". Vzhledem k logice vazeb mezi položkami LČLP (NČLP) je to jediná možnost, jak lze "ručně" přidat novou vazbu (nové vazby lze přidat i pomocí Generování automatických vazeb mezi položkami LČLP).