Menu Číselníky

 

 

Viz též:

Práce s menu programu SLP

Menu programu SLP - hot keys

 

 

 

Podmenu Číselníky hlavního menu programu SLP obsahuje volby pro práci s pomocnými číselníky programu SLP (číselníky jsou rozděleny do oblastí, každá oblast je řešena pomocí podmenu druhé úrovně)

 

 

Seznam číselníků DS - zobrazí dialog s informace o číselnících datového standardu

 

Položky - zobrazí podmenu druhé úrovně, které obsahuje číselníky pro položky (NČLP)

 

Škály - zobrazí podmenu druhé úrovně, které obsahuje číselníky pro škály

 

Dokumenty a repetitoria - zobrazí podmenu druhé úrovně, které obsahuje číselníky pro dokumenty SLP a texty repetitorií

 

Agenda - zobrazí podmenu druhé úrovně, které obsahuje číselníky používané v menu Agenda

 

Společné číselníky - zobrazí podmenu druhé úrovně, které obsahuje číselníky používané ve více oblastech práce programu SLP (společné číselníky)

 

Mikrobiologické číselníky - zobrazí podmenu druhé úrovně, které obsahuje číselníky pro mikrobiologii (jsou použity při generování souborů datového standardu)

 

Lokální číselníky - zobrazí podmenu druhé úrovně, které obsahuje všechny číselníky, které mohou editovat lokální uživatelé (uživatelé s přístupovými právy SLC)

 

DS - číselníky pro klinické události a anamnézy - zobrazí podmenu druhé úrovně DS - číselníky pro klinické události a anamnézy (jsou použity při generování souborů datového standardu)

 

Externí číselníky DS pro laboratorní nálezové bloky - zobrazí podmenu druhé úrovně Externí číselníky DS pro laboratorní nálezové bloky (jsou použity při generování souborů datového standardu)

 

Externí číselníky DS pro laboratorní objednávkové bloky - zobrazí podmenu druhé úrovně zobrazí podmenu druhé úrovně Externí číselníky DS pro laboratorní nálezové bloky (jsou použity při generování souborů datového standardu)

 

Externí číselníky DS pro obecné datové bloky - zobrazí podmenu druhé úrovně zobrazí podmenu druhé úrovně Externí číselníky DS pro obecné datové bloky (jsou použity při generování souborů datového standardu)

 

Seznam lokálně editovatelných číselníků  - zobrazí dialog pro práci s lokálními číselníky