Výběr uživatele

 

Technický popis

 

Viz též:

Číselník pracovníků laboratoře

Číselník autorů

 

 

Dialog pro výběr (změnu) aktuálního uživatele SLP. Pokud používáte systém elektronického řízení dokumentace, dialog se objeví automaticky při startu programu SLP. Lze jej též vyvolat z menu Systém programu SLP.

 

Poznámka:

Pokud systém elektronického řízení dokumentace nepoužíváte, objeví se při objeví se místo dialogu pro výběr uživatele dialog pro výběr autora.

 

Seznam uživatelů SLP je spojením seznamu pracovníků laboratoře a seznamu autorů.