Výběr autora

 

Technický popis

 

Viz též:

Kódy uživatelů programu SLP

                Výběr uživatele

 

Dialog pro výběr (změnu) aktuálního autora z číselníku autorů, který pracuje s programem SLP. Dialog se objeví automaticky při startu programu SLP. Lze jej též vyvolat z menu Systém programu SLP.

 

Poznámka:

Pokud pracujete se systémem elektronického řízení dokumentace, objeví se při startu dialog "Výběr uživatele".

 

Každý uživatel programu SLP musí mít přidělen svůj kód (*A - *Z, *0 - *9). Všechny změny, které provede v lokálním číselníku (LČLP), lokálních škálách a dokumentech, jsou označeny jeho kódem.