Výběr uživatele (technický popis)

 

 

Viz též:

                Dialogy programu SLP

Číselník pracovníků laboratoře

Číselník autorů

 

 

Dialog pro výběr (změnu) aktuálního uživatele SLP. Pokud používáte systém elektronického řízení dokumentace, dialog se objeví automaticky při startu programu SLP. Lze jej též vyvolat z menu Systém programu SLP.

 

Poznámka:

Pokud systém elektronického řízení dokumentace nepoužíváte, objeví se při objeví se místo dialogu pro výběr uživatele dialog pro výběr autora.

 

 

 

 

Uživatel - modře podbarvené pole pro zobrazení dvoupísmenného kódu autora. Pokud je vybraný uživatel SLP, zároveň autorem, bude v tomto poli zobrazen jeho autorský kód.

 

Uživatel - modře podbarvené pole pro zobrazení jména vybraného uživatele. Zobrazené jméno vybraného uživatele nelze měnit. Změna je možná pomocí tlačítka "Změna".

 

Změna - tlačítko pro změnu vybraného uživatele. Po jeho aktivaci se objeví dialog se seznamem všech uživatelů SLP (spojení seznamu všech aktivních pracovníků laboratoře a všech "živých" autorů - těch, kteří mají v číselníku autorů vyplněné jméno).

 

Poznámka:

Seznam pracovníků laboratoře se udržuje v menu "Agenda" (volba Pracovníci laboratoře). Protože se ale jedná o citlivá data s omezeným přístupem, byl vytvořen číselník pracovníků laboratoře, který je přístupný všem uživatelům SLP. Obsahově je shodný se seznamem pracovníků laboratoře v menu "Agenda", obsahuje však pouze jméno a příjmení pracovníka a nástroje na práci s heslem a na provázání s číselníkem autorů.

 

Uživatelé jsou standardně setříděni podle jména (kliknutním na hlavičku příslušného sloupce můžete seznamu uživatelů SLP setřídit podle jména nebo podle kódu autora). Nejprve najděte v seznamu požadovaného uživatele. Klikněte do řádku, který obsahuje jeho jméno. Uživatele vyberete pomocí tlačítka Výběr. Jméno nově vybraného uživatele se objeví v poli Jméno. Tlačítkem Zpět se vrátíte do základního dialogu pro výběr uživatele s tím, že nedojde ke změně vybraného uživatele.

 

Heslo - pole pro zadání hesla pro vybraného uživatele. Při zadávání hesla se místo zadaných znaků objevuje znak *. Pokud nemá vybraný uživatel v číselníku pracovníků laboratoře, případně v číselníku autorů zadáno žádné heslo, pole se nevyplňuje.

 

Poznámka:

Přístup k programu SLP lze pro každého uživatele chránit heslem. Své heslo si každý autor nastaví sám v číselníku pracovníků laboratoře, případně v číselníku autorů.

 

Help - tlačítko pro vyvolání nápovědy k dialogu

 

OK - tlačítko pro potvrzení výběru uživatele. Nově vybraný uživatel se stane aktuálním uživatelem programu SLP. Pokud je vybraný uživatel SLP zároveň autorem, pak jím provedené změny budou "podepsány" jeho kódem. Oprávnění autora ke změnám v jednotlivých oblastech programu SLP je dán jeho přístupovými právy.

 

Pokud není vybrán žádný uživatel nebo není zadáno správné heslo, objeví se hláška

 

 

Po třetím neúspěšném pokusu o výběr uživatele a zadání hesla bude program SLP ukončen (případně nedojde ke změně aktuálního uživatele SLP)

 

Storno - ukončení dialogu pro výběr uživatele beze změny aktuálního uživatele