Změny a revize pro dokumenty a texty (technický popis)

 

 

Viz též:

                Dialogy programu SLP

 

 

Po stisknutí tlačítka "Změny" se objeví dialog pro práci se seznamem změn a revizí, které se váží k aktuálnímu dokumentu. V titulku dialogu je zobrazen kód dokumentu, ke kterému se změny váží.

Dialog má dvě záložky - Detail a Seznam. Záložka Detail obsahuje informace o jedné změně, která se váže k aktuálnímu dokumentu. Záložka Seznam zobrazí seznam všech změn, které se váží k aktuálnímu dokumentu.. Při aktivaci dialogu je vždy zobrazena záložka Seznam. Seznam změn bude setříděn vzestupně podle data změny.

Údaje o změnách provedených v aktuálním dokumentu lze editovat, případně vymazat záznam o změně. Přidání záznamu o změně je realizováno dialogem pro popis provedených změn (dialog se objeví, pokud došlo ke změně v definici nebo textu schváleného dokumentu a je použito tlačítko Uložit nebo Návrat).

 

Poznámka:

Pomocí stejného dialogu se evidují i údaje o revizích dokumentů.

 

 

Popis záložky Detail

 

 

Revize - logická hodnota pro vyznačení, že se jedná o revizi dokumentu.

 

Závažnost změny - přepínač pro vyznačení závažnosti změny v dokumentu.

Možné hodnoty:

• Beze změny - určeno pouze pro revizi dokumentů.

• Drobná

• Významná

• Zásadní

Závažnost změny lze editovat.

 

Stručný popis - velmi stručný popis změn v dokumentu.

Stručný popis lze editovat. Musí být vyplněn. Maximální délka je 45 znaků.

 

Podrobný popis - podrobný popis změny pro potřebu dokumentace.

Podrobný popis lze editovat. Musí být vyplněn. Maximální délka není omezena (memo-pole).

 

Datum změny - datum provedení změny v dokumentu. Je automaticky naplněno při přidání změny.

Datum změny nelze editovat.

 

Změnil - kód autora, který provedl změnu v dokumentu. Je automaticky naplněn při přidání změny.

Pole "změnil" nelze editovat.

 

Datum kontroly změny - lze buď zadat "ručně", nebo pomocí tlačítka "Kontrola".

Datum kontroly změny nelze editovat.

 

Změnu kontroloval - kód autora, který provedl kontrolu změny. Lze buď zadat "ručně", nebo pomocí tlačítka "Kontrola".

Pole "změnu kontroloval" nelze editovat.

 

Kontrola - tlačítko pro automatické vyplnění polí "datum kontroly změny" a "změnu kontroloval". Je vidět pouze, pokud není pole "datum kontroly změny" vyplněno. Po jeho stisknutí bude obsah pole "datum kontroly změny" naplněn dnešním datem, pole "změnu kontroloval" kódem aktuálního autora.

 

Pokud využíváte elektronické řízení dokumentace, současně se zkontrolováním změny (revize) dokumentu budete mít možnost odeslat zadanému autorovi požadavek na schválení změny (revize).

 

Po stisknutí tlačítka "Kontrola" se objeví dotaz

 

 

Po odpovědi "Ano" se objeví dialog pro odeslání změny (revize) dokumentu ke schválení prostřednictvím elektronického řízení dokumentace.

 

Datum schválení změny - lze buď zadat "ručně", nebo pomocí tlačítka "Schválení".

Datum schválení změny nelze editovat.

 

Změnu schválil - kód autora, který provedl schválil změnu. Lze buď zadat "ručně", nebo pomocí tlačítka "Schválení".

Pole "změnu schválil" nelze editovat.

 

Schválil - tlačítko pro automatické vyplnění polí "datum schválení změny" a "změnu schválil". Je vidět pouze, pokud je vyplněno pole "datum kontroly změny" a není vyplněno pole "datum schválení změny". Po jeho stisknutí bude obsah pole "datum schválení změny" naplněn dnešním datem, pole "změnu schválil" kódem aktuálního autora.

 

Pokud využíváte elektronické řízení dokumentace, současně se schválením změny (revize) dokumentu budete mít možnost odeslat dokument uživatelům SLP k přečtení.

 

Po stisknutí tlačítka "Schválení" se objeví dotaz

 

 

Po odpovědi "Ano" se objeví dialog pro odeslání dokumentu uživatelům k přečtení a do knihovny prostřednictvím elektronického řízení dokumentace.

 

Datum příští revize - nastavuje se automaticky při provedení revize dokumentu.

Datum příští revize nelze editovat.

 

Pohybová tlačítka - viz Dialogy programu SLP

 

Help - tlačítko pro vyvolání nápovědy k dialogu

 

Výmaz - tlačítko pro výmaz aktuálního záznamu o změně v dokumentu. Tlačítko je k dispozici pouze pro správce dokumentace a pouze pro změny, které nebyly dosud zkontrolovány. Po stisknutí tlačítka "Výmaz" se objeví dotaz

 

 

Poznámka:

Upozornění na vymazaní souvisejících záznamů v EŘD se objeví pouze, pokud používáte elektronické řízení dokumentace (viz "Počáteční nastavení systému").

 

Po odpovědi "Ano" bude aktuální záznam o změně v dokumentu vymazán. Budou vymazány i všechny související záznamy v EŘD.

 

Návrat - ukončení dialogu pro práci se změnami v aktuálním dokumentu. Došlo-li ke změnám v popisu změny dokumentu, objeví se dotaz na uložení provedených změn.

 

 

Popis záložky Seznam

 

Záložka Seznam zobrazuje seznam všech změn, které se váží k aktuálnímu dokumentu. V záložce "Seznam" nelze žádné údaje opravovat.

 

 

Ve sloupcích seznamu jsou zobrazeny údaje o změnách v aktuálním dokumentu (obecné informace o práci se záložkou Seznam - viz Dialogy programu SLP).

 

 

Popis obsahu jednotlivých sloupců:

 

Rev. - označení, že se jedná o revizi (pro revizi se ve sloupci objeví "Ano")

 

Datum - datum změny.

 

Autor - kód autora, který provedl změnu dokumentu

 

Závažnost změny

 

Stručný popis změny

 

Kont - kód autora, který provedl kontrolu změny dokumentu

 

Schv - kód autora, který schválil změnu dokumentu

 

Příští revize - datum příští revize.

 

 

Popis tlačítek Help, Žurnál a Návrat - viz Popis záložky Detail.