Popis provedených změn (revizí - jen pro dokumenty)

 

Technický popis

 

 

Pro všechny schválené položky NČLP, LČLP, škály, dokumenty a texty (repetitoria) jsou evidovany změny provedené v definici položky NČLP (LČLP, škále, dokumentu). Dialog pro popis změny ve schváleném je nabízen při uložení provedené změny (např. při použití tlačítka Uložit nebo Návrat).

 

Poznámka:

Pro dokumenty jsou evidovány i revize dokumentu.

 

Eviduje se závažnost změny, stručný popis změny a podrobný popis změny. Dále se eviduje kód autora, který změnu provedl a datum změny.

 

Popisy změn ve schválených dokumentech se připojí k dokumentu při jeho tisku.

 

Souhrnný seznam popisů všech změn provedených v lokálních datech lze zobrazit v menu "Změny a revize" -> "Změny a revize v lokálních datech".