Kalcitonin

KalcitoninS_Kalcitonin

Kalcitonin (S; hmot. konc. [ng/l] *)
Kalcitonin (S; hmot. konc. [ng/l] EIA)
Kalcitonin (S; hmot. konc. [ng/l] FEIA)
Kalcitonin (S; hmot. konc. [ng/l] FIA)
Kalcitonin (S; hmot. konc. [ng/l] IRMA)
Kalcitonin (S; hmot. konc. [ng/l] LEIA)
Kalcitonin (S; hmot. konc. [ng/l] LIA)
Kalcitonin (S; hmot. konc. [ng/l] RIA)

P_Kalcitonin

Kalcitonin (P; hmot. konc. [ng/l] *)
Kalcitonin (P; hmot. konc. [ng/l] EIA)
Kalcitonin (P; hmot. konc. [ng/l] FEIA)
Kalcitonin (P; hmot. konc. [ng/l] FIA)
Kalcitonin (P; hmot. konc. [ng/l] IRMA)
Kalcitonin (P; hmot. konc. [ng/l] LEIA)
Kalcitonin (P; hmot. konc. [ng/l] LIA)
Kalcitonin (P; hmot. konc. [ng/l] RIA)


Kalcitonin (S; hmot. konc. [ng/l] *)

Systém: S
Komponenta: Kalcitonin
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: ng/l
Procedura: *
Klíč: 01272
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 2 - 10 - 360 - 400
MTV: X, SP
Třída hlavní: Hormony, mediátory
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Vzorek do laboratoře transportovat v ledu.Text abstraktu ke komponentě
Kalcitonin je polypeptidový hormon o m.h. 3500, který má 32 aminokyselin. Je produkován za normálních okolností C-buňkami (tj. parafolikulárními buňkami) thyroidey. Kalcitonin je odštěpen z velkého prekurzorového proteinu prokalcitoninu před sekrecí. Stimulem pro sekreci je hyperkalcémie. Za normálních okolností se zúčastňuje při řízení koncentrace kalcia ovlivněním kostních buněk. Receptor pro kalcitonin je na osteoklastech. Kalcitonin snižuje aktivitu osteoklastů a zabraňuje osteorezorpci. Kalcitonin dále stimuluje biosyntézu 1,25 dihydrovitaminu D. Poločas v cirkulaci je kolem deseti minut. Normální koncentrace v plazmě je pod 19 ng/l.

Referenční meze

Viz též:
Kalcitonin
S
*
Hmotnostní koncentraceKalcitonin (S; hmot. konc. [ng/l] EIA)

Systém: S
Komponenta: Kalcitonin
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: ng/l
Procedura: EIA
Klíč: 07214
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 2 - 10 - 360 - 400
MTV: X, SP
Třída hlavní: Hormony, mediátory
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Vzorek do laboratoře transportovat v ledu.Text abstraktu ke komponentě
Kalcitonin je polypeptidový hormon o m.h. 3500, který má 32 aminokyselin. Je produkován za normálních okolností C-buňkami (tj. parafolikulárními buňkami) thyroidey. Kalcitonin je odštěpen z velkého prekurzorového proteinu prokalcitoninu před sekrecí. Stimulem pro sekreci je hyperkalcémie. Za normálních okolností se zúčastňuje při řízení koncentrace kalcia ovlivněním kostních buněk. Receptor pro kalcitonin je na osteoklastech. Kalcitonin snižuje aktivitu osteoklastů a zabraňuje osteorezorpci. Kalcitonin dále stimuluje biosyntézu 1,25 dihydrovitaminu D. Poločas v cirkulaci je kolem deseti minut. Normální koncentrace v plazmě je pod 19 ng/l.

Referenční meze

Viz též:
Kalcitonin
S
EIA
Hmotnostní koncentraceKalcitonin (S; hmot. konc. [ng/l] FEIA)

Systém: S
Komponenta: Kalcitonin
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: ng/l
Procedura: FEIA
Klíč: 07215
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 2 - 10 - 360 - 400
MTV: X, SP
Třída hlavní: Hormony, mediátory
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Vzorek do laboratoře transportovat v ledu.Text abstraktu ke komponentě
Kalcitonin je polypeptidový hormon o m.h. 3500, který má 32 aminokyselin. Je produkován za normálních okolností C-buňkami (tj. parafolikulárními buňkami) thyroidey. Kalcitonin je odštěpen z velkého prekurzorového proteinu prokalcitoninu před sekrecí. Stimulem pro sekreci je hyperkalcémie. Za normálních okolností se zúčastňuje při řízení koncentrace kalcia ovlivněním kostních buněk. Receptor pro kalcitonin je na osteoklastech. Kalcitonin snižuje aktivitu osteoklastů a zabraňuje osteorezorpci. Kalcitonin dále stimuluje biosyntézu 1,25 dihydrovitaminu D. Poločas v cirkulaci je kolem deseti minut. Normální koncentrace v plazmě je pod 19 ng/l.

Referenční meze

Viz též:
Kalcitonin
S
Hmotnostní koncentraceKalcitonin (S; hmot. konc. [ng/l] FIA)

Systém: S
Komponenta: Kalcitonin
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: ng/l
Procedura: FIA
Klíč: 07216
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 2 - 10 - 360 - 400
MTV: X, SP
Třída hlavní: Hormony, mediátory
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Vzorek do laboratoře transportovat v ledu.Text abstraktu ke komponentě
Kalcitonin je polypeptidový hormon o m.h. 3500, který má 32 aminokyselin. Je produkován za normálních okolností C-buňkami (tj. parafolikulárními buňkami) thyroidey. Kalcitonin je odštěpen z velkého prekurzorového proteinu prokalcitoninu před sekrecí. Stimulem pro sekreci je hyperkalcémie. Za normálních okolností se zúčastňuje při řízení koncentrace kalcia ovlivněním kostních buněk. Receptor pro kalcitonin je na osteoklastech. Kalcitonin snižuje aktivitu osteoklastů a zabraňuje osteorezorpci. Kalcitonin dále stimuluje biosyntézu 1,25 dihydrovitaminu D. Poločas v cirkulaci je kolem deseti minut. Normální koncentrace v plazmě je pod 19 ng/l.

Referenční meze

Viz též:
Kalcitonin
S
FIA
Hmotnostní koncentraceKalcitonin (S; hmot. konc. [ng/l] IRMA)

Systém: S
Komponenta: Kalcitonin
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: ng/l
Procedura: IRMA
Klíč: 11773
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 2 - 10 - 360 - 400
MTV: X, SP
Třída hlavní: Hormony, mediátory
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Vzorek do laboratoře transportovat v ledu.Text abstraktu ke komponentě
Kalcitonin je polypeptidový hormon o m.h. 3500, který má 32 aminokyselin. Je produkován za normálních okolností C-buňkami (tj. parafolikulárními buňkami) thyroidey. Kalcitonin je odštěpen z velkého prekurzorového proteinu prokalcitoninu před sekrecí. Stimulem pro sekreci je hyperkalcémie. Za normálních okolností se zúčastňuje při řízení koncentrace kalcia ovlivněním kostních buněk. Receptor pro kalcitonin je na osteoklastech. Kalcitonin snižuje aktivitu osteoklastů a zabraňuje osteorezorpci. Kalcitonin dále stimuluje biosyntézu 1,25 dihydrovitaminu D. Poločas v cirkulaci je kolem deseti minut. Normální koncentrace v plazmě je pod 19 ng/l.

Referenční meze

Viz též:
Kalcitonin
S
IRMA
Hmotnostní koncentraceKalcitonin (S; hmot. konc. [ng/l] LEIA)

Systém: S
Komponenta: Kalcitonin
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: ng/l
Procedura: LEIA
Klíč: 07217
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 2 - 10 - 360 - 400
MTV: X, SP
Třída hlavní: Hormony, mediátory
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Vzorek do laboratoře transportovat v ledu.Text abstraktu ke komponentě
Kalcitonin je polypeptidový hormon o m.h. 3500, který má 32 aminokyselin. Je produkován za normálních okolností C-buňkami (tj. parafolikulárními buňkami) thyroidey. Kalcitonin je odštěpen z velkého prekurzorového proteinu prokalcitoninu před sekrecí. Stimulem pro sekreci je hyperkalcémie. Za normálních okolností se zúčastňuje při řízení koncentrace kalcia ovlivněním kostních buněk. Receptor pro kalcitonin je na osteoklastech. Kalcitonin snižuje aktivitu osteoklastů a zabraňuje osteorezorpci. Kalcitonin dále stimuluje biosyntézu 1,25 dihydrovitaminu D. Poločas v cirkulaci je kolem deseti minut. Normální koncentrace v plazmě je pod 19 ng/l.

Referenční meze

Viz též:
Kalcitonin
S
Hmotnostní koncentraceKalcitonin (S; hmot. konc. [ng/l] LIA)

Systém: S
Komponenta: Kalcitonin
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: ng/l
Procedura: LIA
Klíč: 07218
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 2 - 10 - 360 - 400
MTV: X, SP
Třída hlavní: Hormony, mediátory
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Vzorek do laboratoře transportovat v ledu.Text abstraktu ke komponentě
Kalcitonin je polypeptidový hormon o m.h. 3500, který má 32 aminokyselin. Je produkován za normálních okolností C-buňkami (tj. parafolikulárními buňkami) thyroidey. Kalcitonin je odštěpen z velkého prekurzorového proteinu prokalcitoninu před sekrecí. Stimulem pro sekreci je hyperkalcémie. Za normálních okolností se zúčastňuje při řízení koncentrace kalcia ovlivněním kostních buněk. Receptor pro kalcitonin je na osteoklastech. Kalcitonin snižuje aktivitu osteoklastů a zabraňuje osteorezorpci. Kalcitonin dále stimuluje biosyntézu 1,25 dihydrovitaminu D. Poločas v cirkulaci je kolem deseti minut. Normální koncentrace v plazmě je pod 19 ng/l.

Referenční meze

Viz též:
Kalcitonin
S
LIA
Hmotnostní koncentraceKalcitonin (S; hmot. konc. [ng/l] RIA)

Systém: S
Komponenta: Kalcitonin
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: ng/l
Procedura: RIA
Klíč: 01273
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 2 - 10 - 360 - 400
MTV: X, SP
Třída hlavní: Hormony, mediátory
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Vzorek do laboratoře transportovat v ledu.Text abstraktu ke komponentě
Kalcitonin je polypeptidový hormon o m.h. 3500, který má 32 aminokyselin. Je produkován za normálních okolností C-buňkami (tj. parafolikulárními buňkami) thyroidey. Kalcitonin je odštěpen z velkého prekurzorového proteinu prokalcitoninu před sekrecí. Stimulem pro sekreci je hyperkalcémie. Za normálních okolností se zúčastňuje při řízení koncentrace kalcia ovlivněním kostních buněk. Receptor pro kalcitonin je na osteoklastech. Kalcitonin snižuje aktivitu osteoklastů a zabraňuje osteorezorpci. Kalcitonin dále stimuluje biosyntézu 1,25 dihydrovitaminu D. Poločas v cirkulaci je kolem deseti minut. Normální koncentrace v plazmě je pod 19 ng/l.

Referenční meze

Viz též:
Kalcitonin
S
RIA
Hmotnostní koncentraceKalcitonin (P; hmot. konc. [ng/l] *)

Systém: P
Komponenta: Kalcitonin
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: ng/l
Procedura: *
Klíč: 01270
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 2 - 10 - 360 - 400
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Hormony, mediátory
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Vzorek do laboratoře transportovat v ledu.Text abstraktu ke komponentě
Kalcitonin je polypeptidový hormon o m.h. 3500, který má 32 aminokyselin. Je produkován za normálních okolností C-buňkami (tj. parafolikulárními buňkami) thyroidey. Kalcitonin je odštěpen z velkého prekurzorového proteinu prokalcitoninu před sekrecí. Stimulem pro sekreci je hyperkalcémie. Za normálních okolností se zúčastňuje při řízení koncentrace kalcia ovlivněním kostních buněk. Receptor pro kalcitonin je na osteoklastech. Kalcitonin snižuje aktivitu osteoklastů a zabraňuje osteorezorpci. Kalcitonin dále stimuluje biosyntézu 1,25 dihydrovitaminu D. Poločas v cirkulaci je kolem deseti minut. Normální koncentrace v plazmě je pod 19 ng/l.

Referenční meze

Viz též:
Kalcitonin
P
*
Hmotnostní koncentraceKalcitonin (P; hmot. konc. [ng/l] EIA)

Systém: P
Komponenta: Kalcitonin
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: ng/l
Procedura: EIA
Klíč: 07209
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 2 - 10 - 360 - 400
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Hormony, mediátory
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Vzorek do laboratoře transportovat v ledu.Text abstraktu ke komponentě
Kalcitonin je polypeptidový hormon o m.h. 3500, který má 32 aminokyselin. Je produkován za normálních okolností C-buňkami (tj. parafolikulárními buňkami) thyroidey. Kalcitonin je odštěpen z velkého prekurzorového proteinu prokalcitoninu před sekrecí. Stimulem pro sekreci je hyperkalcémie. Za normálních okolností se zúčastňuje při řízení koncentrace kalcia ovlivněním kostních buněk. Receptor pro kalcitonin je na osteoklastech. Kalcitonin snižuje aktivitu osteoklastů a zabraňuje osteorezorpci. Kalcitonin dále stimuluje biosyntézu 1,25 dihydrovitaminu D. Poločas v cirkulaci je kolem deseti minut. Normální koncentrace v plazmě je pod 19 ng/l.

Referenční meze

Viz též:
Kalcitonin
P
EIA
Hmotnostní koncentraceKalcitonin (P; hmot. konc. [ng/l] FEIA)

Systém: P
Komponenta: Kalcitonin
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: ng/l
Procedura: FEIA
Klíč: 07210
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 2 - 10 - 360 - 400
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Hormony, mediátory
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Vzorek do laboratoře transportovat v ledu.Text abstraktu ke komponentě
Kalcitonin je polypeptidový hormon o m.h. 3500, který má 32 aminokyselin. Je produkován za normálních okolností C-buňkami (tj. parafolikulárními buňkami) thyroidey. Kalcitonin je odštěpen z velkého prekurzorového proteinu prokalcitoninu před sekrecí. Stimulem pro sekreci je hyperkalcémie. Za normálních okolností se zúčastňuje při řízení koncentrace kalcia ovlivněním kostních buněk. Receptor pro kalcitonin je na osteoklastech. Kalcitonin snižuje aktivitu osteoklastů a zabraňuje osteorezorpci. Kalcitonin dále stimuluje biosyntézu 1,25 dihydrovitaminu D. Poločas v cirkulaci je kolem deseti minut. Normální koncentrace v plazmě je pod 19 ng/l.

Referenční meze

Viz též:
Kalcitonin
P
Hmotnostní koncentraceKalcitonin (P; hmot. konc. [ng/l] FIA)

Systém: P
Komponenta: Kalcitonin
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: ng/l
Procedura: FIA
Klíč: 07211
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 2 - 10 - 360 - 400
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Hormony, mediátory
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Vzorek do laboratoře transportovat v ledu.Text abstraktu ke komponentě
Kalcitonin je polypeptidový hormon o m.h. 3500, který má 32 aminokyselin. Je produkován za normálních okolností C-buňkami (tj. parafolikulárními buňkami) thyroidey. Kalcitonin je odštěpen z velkého prekurzorového proteinu prokalcitoninu před sekrecí. Stimulem pro sekreci je hyperkalcémie. Za normálních okolností se zúčastňuje při řízení koncentrace kalcia ovlivněním kostních buněk. Receptor pro kalcitonin je na osteoklastech. Kalcitonin snižuje aktivitu osteoklastů a zabraňuje osteorezorpci. Kalcitonin dále stimuluje biosyntézu 1,25 dihydrovitaminu D. Poločas v cirkulaci je kolem deseti minut. Normální koncentrace v plazmě je pod 19 ng/l.

Referenční meze

Viz též:
Kalcitonin
P
FIA
Hmotnostní koncentraceKalcitonin (P; hmot. konc. [ng/l] IRMA)

Systém: P
Komponenta: Kalcitonin
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: ng/l
Procedura: IRMA
Klíč: 11772
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 2 - 10 - 360 - 400
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Hormony, mediátory
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Vzorek do laboratoře transportovat v ledu.Text abstraktu ke komponentě
Kalcitonin je polypeptidový hormon o m.h. 3500, který má 32 aminokyselin. Je produkován za normálních okolností C-buňkami (tj. parafolikulárními buňkami) thyroidey. Kalcitonin je odštěpen z velkého prekurzorového proteinu prokalcitoninu před sekrecí. Stimulem pro sekreci je hyperkalcémie. Za normálních okolností se zúčastňuje při řízení koncentrace kalcia ovlivněním kostních buněk. Receptor pro kalcitonin je na osteoklastech. Kalcitonin snižuje aktivitu osteoklastů a zabraňuje osteorezorpci. Kalcitonin dále stimuluje biosyntézu 1,25 dihydrovitaminu D. Poločas v cirkulaci je kolem deseti minut. Normální koncentrace v plazmě je pod 19 ng/l.

Referenční meze

Viz též:
Kalcitonin
P
IRMA
Hmotnostní koncentraceKalcitonin (P; hmot. konc. [ng/l] LEIA)

Systém: P
Komponenta: Kalcitonin
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: ng/l
Procedura: LEIA
Klíč: 07212
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 2 - 10 - 360 - 400
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Hormony, mediátory
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Vzorek do laboratoře transportovat v ledu.Text abstraktu ke komponentě
Kalcitonin je polypeptidový hormon o m.h. 3500, který má 32 aminokyselin. Je produkován za normálních okolností C-buňkami (tj. parafolikulárními buňkami) thyroidey. Kalcitonin je odštěpen z velkého prekurzorového proteinu prokalcitoninu před sekrecí. Stimulem pro sekreci je hyperkalcémie. Za normálních okolností se zúčastňuje při řízení koncentrace kalcia ovlivněním kostních buněk. Receptor pro kalcitonin je na osteoklastech. Kalcitonin snižuje aktivitu osteoklastů a zabraňuje osteorezorpci. Kalcitonin dále stimuluje biosyntézu 1,25 dihydrovitaminu D. Poločas v cirkulaci je kolem deseti minut. Normální koncentrace v plazmě je pod 19 ng/l.

Referenční meze

Viz též:
Kalcitonin
P
Hmotnostní koncentraceKalcitonin (P; hmot. konc. [ng/l] LIA)

Systém: P
Komponenta: Kalcitonin
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: ng/l
Procedura: LIA
Klíč: 07213
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 2 - 10 - 360 - 400
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Hormony, mediátory
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Vzorek do laboratoře transportovat v ledu.Text abstraktu ke komponentě
Kalcitonin je polypeptidový hormon o m.h. 3500, který má 32 aminokyselin. Je produkován za normálních okolností C-buňkami (tj. parafolikulárními buňkami) thyroidey. Kalcitonin je odštěpen z velkého prekurzorového proteinu prokalcitoninu před sekrecí. Stimulem pro sekreci je hyperkalcémie. Za normálních okolností se zúčastňuje při řízení koncentrace kalcia ovlivněním kostních buněk. Receptor pro kalcitonin je na osteoklastech. Kalcitonin snižuje aktivitu osteoklastů a zabraňuje osteorezorpci. Kalcitonin dále stimuluje biosyntézu 1,25 dihydrovitaminu D. Poločas v cirkulaci je kolem deseti minut. Normální koncentrace v plazmě je pod 19 ng/l.

Referenční meze

Viz též:
Kalcitonin
P
LIA
Hmotnostní koncentraceKalcitonin (P; hmot. konc. [ng/l] RIA)

Systém: P
Komponenta: Kalcitonin
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: ng/l
Procedura: RIA
Klíč: 01271
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 2 - 10 - 360 - 400
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Hormony, mediátory
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Vzorek do laboratoře transportovat v ledu.Text abstraktu ke komponentě
Kalcitonin je polypeptidový hormon o m.h. 3500, který má 32 aminokyselin. Je produkován za normálních okolností C-buňkami (tj. parafolikulárními buňkami) thyroidey. Kalcitonin je odštěpen z velkého prekurzorového proteinu prokalcitoninu před sekrecí. Stimulem pro sekreci je hyperkalcémie. Za normálních okolností se zúčastňuje při řízení koncentrace kalcia ovlivněním kostních buněk. Receptor pro kalcitonin je na osteoklastech. Kalcitonin snižuje aktivitu osteoklastů a zabraňuje osteorezorpci. Kalcitonin dále stimuluje biosyntézu 1,25 dihydrovitaminu D. Poločas v cirkulaci je kolem deseti minut. Normální koncentrace v plazmě je pod 19 ng/l.

Referenční meze

Viz též:
Kalcitonin
P
RIA
Hmotnostní koncentrace