Chróm

CrS_Cr

Cr (S; látková konc. [nmol/l] *)
Cr (S; látková konc. [nmol/l] AAS)

P_Cr

Cr (P; látková konc. [nmol/l] *)
Cr (P; látková konc. [nmol/l] AAS)

B_Cr

Cr (B; látková konc. [nmol/l] *)
Cr (B; látková konc. [nmol/l] AAS)

U_Cr

Cr (U; látková konc. [nmol/l] *)
Cr (U; látková konc. [nmol/l] AAS)

DU_Cr

Cr (dU; látkový tok [nmol/d] *)
Cr (dU; látkový tok [nmol/d] AAS)

HAIR_Cr

Cr (Vlas; látkový obsah [µmol/kg] *)
Cr (Vlas; látkový obsah [µmol/kg] AAS)


Cr (S; látková konc. [nmol/l] *)

Systém: S
Komponenta: Cr
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: *
Klíč: 03322
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 05 - 60 - 100
MTV: X, SP
Třída hlavní: Stop. prvky, kovy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Plast "metal free" pro stanovení stopových prvků
Pokyny k odběru vzorku:
Zabránit kontaminaci.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 0,2 0,5 1,0 3,0 10 100 300 nmol/l

Viz též:
Cr
S
*
Látková koncentraceCr (S; látková konc. [nmol/l] AAS)

Systém: S
Komponenta: Cr
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: AAS
Klíč: 03323
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 05 - 60 - 100
MTV: X, SP
Třída hlavní: Stop. prvky, kovy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Plast "metal free" pro stanovení stopových prvků
Pokyny k odběru vzorku:
Zabránit kontaminaci.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 0,2 0,5 1,0 3,0 10 100 300 nmol/l

Viz též:
Cr
S
AAS
Látková koncentraceCr (P; látková konc. [nmol/l] *)

Systém: P
Komponenta: Cr
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: *
Klíč: 01501
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 05 - 60 - 300
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Stop. prvky, kovy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Plast "metal free", heparinát lithný, pro stop. prvky
Pokyny k odběru vzorku:
Zabránit kontaminaci.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 0,2 0,5 1,0 3,0 10 100 300 nmol/l

Viz též:
P_Cr
Cr
P
*
Látková koncentraceCr (P; látková konc. [nmol/l] AAS)

Systém: P
Komponenta: Cr
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: AAS
Klíč: 01502
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 05 - 60 - 100
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Stop. prvky, kovy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Plast "metal free", heparinát lithný, pro stop. prvky
Pokyny k odběru vzorku:
Zabránit kontaminaci.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 0,2 0,5 1,0 3,0 10 100 300 nmol/l

Viz též:
P_Cr
Cr
P
AAS
Látková koncentraceCr (B; látková konc. [nmol/l] *)

Systém: B
Komponenta: Cr
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: *
Klíč: 01495
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 5 - 500 - 1000
MTV: X, BP
Třída hlavní: Stop. prvky, kovy
Poznámka:
Položka je vyhrazena pouze pro měření koncentrace chrómu v hemolyzátu krve (koncentrace odvozena ze součtu plazmatického a buněčného obsahu Cr).

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 13,4 50 150 400 nmol/l

Viz též:
Cr
B
*
Látková koncentraceCr (B; látková konc. [nmol/l] AAS)

Systém: B
Komponenta: Cr
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: AAS
Klíč: 01496
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 5 - 500 - 1000
MTV: X, BP
Třída hlavní: Stop. prvky, kovy
Poznámka:
Položka je vyhrazena pouze pro měření koncentrace chrómu v hemolyzátu krve (koncentrace odvozena ze součtu plazmatického a buněčného obsahu Cr).

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 13,4 50 150 400 nmol/l

Viz též:
Cr
B
AAS
Látková koncentraceCr (U; látková konc. [nmol/l] *)

Systém: U
Komponenta: Cr
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: *
Klíč: 01503
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0,5 - 30 - 100
MTV: X, UA
Třída hlavní: Stop. prvky, kovy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do: Plast "metal free" pro stanovení stopových prvků
Pokyny k odběru vzorku:
Zabránit kontaminaci.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Cr
U
*
Látková koncentraceCr (U; látková konc. [nmol/l] AAS)

Systém: U
Komponenta: Cr
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: AAS
Klíč: 01504
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0,5 - 30 - 100
MTV: X, UA
Třída hlavní: Stop. prvky, kovy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do: Plast "metal free" pro stanovení stopových prvků
Pokyny k odběru vzorku:
Zabránit kontaminaci.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Cr
U
AAS
Látková koncentraceCr (dU; látkový tok [nmol/d] *)

Systém: dU
Komponenta: Cr
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: nmol/d
Procedura: *
Klíč: 01497
Gesce: biochemie
Vznik: Výpočet odpadu (za 24 hod)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0,5 - 30 - 100
MTV: X, UA
Třída hlavní: Stop. prvky, kovy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do: Plast "metal free" pro stanovení stopových prvků
Pokyny k odběru vzorku:
Moč sbírat do speciálně umytých nádob, zabránit kontaminaci.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 15,4 nmol/d

Viz též:
Cr
dU
*
Látkový tokCr (dU; látkový tok [nmol/d] AAS)

Systém: dU
Komponenta: Cr
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: nmol/d
Procedura: AAS
Klíč: 01498
Gesce: biochemie
Vznik: Výpočet odpadu (za 24 hod)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0,5 - 30 - 100
MTV: X, UA
Třída hlavní: Stop. prvky, kovy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do: Plast "metal free" pro stanovení stopových prvků
Pokyny k odběru vzorku:
Moč sbírat do speciálně umytých nádob, zabránit kontaminaci.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 15,4 nmol/d

Viz též:
Cr
dU
AAS
Látkový tokCr (Vlas; látkový obsah [µmol/kg] *)

Systém: Vlas
Komponenta: Cr
Druh veličiny: Látkový obsah
Jednotka: µmol/kg
Procedura: *
Klíč: 01499
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 1,0 - 70 - 150
MTV: X
Třída hlavní: Stop. prvky, kovy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Vlas
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 1,3 6,7 µmol/kg

Viz též:
Cr
Vlas
*
Látkový obsahCr (Vlas; látkový obsah [µmol/kg] AAS)

Systém: Vlas
Komponenta: Cr
Druh veličiny: Látkový obsah
Jednotka: µmol/kg
Procedura: AAS
Klíč: 01500
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 1,0 - 70 - 150
MTV: X
Třída hlavní: Stop. prvky, kovy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Vlas
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 1,3 6,7 µmol/kg

Viz též:
Cr
Vlas
AAS
Látkový obsah