Lithný kation

LiS_Li

Li (S; látková konc. [mmol/l] *)
Li (S; látková konc. [mmol/l] spektrofotom. reflexní)
Li (S; látková konc. [mmol/l] spektrofotometrie-FAES)
Li (S; látková konc. [mmol/l] ISE bez diluce)

P_Li

Li (P; látková konc. [mmol/l] *)
Li (P; látková konc. [mmol/l] spektrofotom. reflexní)
Li (P; látková konc. [mmol/l] spektrofotometrie-FAES)
Li (P; látková konc. [mmol/l] ISE bez diluce)

B_Li

Li (B; látková konc. [mmol/l] *)
Li (B; látková konc. [mmol/l] ISE bez diluce)

HAIR_Li

Li (Vlas; látkový obsah [pmol/g] *)
Li (Vlas; látkový obsah [pmol/g] AAS)


Li (S; látková konc. [mmol/l] *)

Systém: S
Komponenta: Li
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: *
Klíč: 02373
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,00 - 0,05 - 2,00 - 3,50
MTV: X, SP
Třída hlavní: Léky
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr 8-10 hodin po dávce. Zabraňte hemolýze.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 7 d
-20 °C: 24 týdenText abstraktu ke komponentě
Lithium se používá pro léčbu maniodepresivní psychózy (manické fáze).

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 0,0045 mmol/l

Viz též:
Li
S
*
Látková koncentrace
LithiumLi (S; látková konc. [mmol/l] spektrofotom. reflexní)

Systém: S
Komponenta: Li
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: Spektrofotometrie reflexní
Klíč: 03938
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,00 - 0,05 - 2,00 - 3,50
MTV: X, SP
Třída hlavní: Léky
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr 8-10 hodin po dávce. Zabraňte hemolýze.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 7 d
-20 °C: 24 týdenText abstraktu ke komponentě
Lithium se používá pro léčbu maniodepresivní psychózy (manické fáze).

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 0,0045 mmol/l

Viz též:
Li
S
Spektrofotometrie reflexní
Látková koncentrace
LithiumLi (S; látková konc. [mmol/l] spektrofotometrie-FAES)

Systém: S
Komponenta: Li
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: Spektrofotometrie-FAES
Klíč: 02374
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,00 - 0,05 - 2,00 - 3,50
MTV: X, SP
Třída hlavní: Léky
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr 8-10 hodin po dávce. Zabraňte hemolýze.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 7 d
-20 °C: 24 týdenText abstraktu ke komponentě
Lithium se používá pro léčbu maniodepresivní psychózy (manické fáze).

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 0,0045 mmol/l

Viz též:
Li
S
Spektrofotometrie-FAES
Látková koncentrace
LithiumLi (S; látková konc. [mmol/l] ISE bez diluce)

Systém: S
Komponenta: Li
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: ISE bez diluce
Klíč: 02375
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,00 - 0,05 - 2,00 - 3,50
MTV: X, SP
Třída hlavní: Léky
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr 8-10 hodin po dávce. Zabraňte hemolýze.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 7 d
-20 °C: 24 týdenText abstraktu ke komponentě
Lithium se používá pro léčbu maniodepresivní psychózy (manické fáze).

Referenční meze

Viz též:
Li
S
Látková koncentrace
LithiumLi (P; látková konc. [mmol/l] *)

Systém: P
Komponenta: Li
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: *
Klíč: 02370
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,00 - 0,05 - 2,00 - 3,50
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - heparinát sodný
Pokyny k odběru vzorku:
Odebírat 8-10 hodin po dávce.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugovat a separovat do 4 hodin po odběru.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 7 d
-20 °C: 1 rText abstraktu ke komponentě
Lithium se používá pro léčbu maniodepresivní psychózy (manické fáze).

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 0,0045 mmol/l

Viz též:
P_Li
Li
P
*
Látková koncentrace
LithiumLi (P; látková konc. [mmol/l] spektrofotom. reflexní)

Systém: P
Komponenta: Li
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: Spektrofotometrie reflexní
Klíč: 05321
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,00 - 0,05 - 2,00 - 3,50
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - heparinát sodný
Pokyny k odběru vzorku:
Odebírat 8-10 hodin po dávce.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugovat a separovat do 4 hodin po odběru.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 7 d
-20 °C: 1 rText abstraktu ke komponentě
Lithium se používá pro léčbu maniodepresivní psychózy (manické fáze).

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 0,0045 mmol/l

Viz též:
P_Li
Li
P
Spektrofotometrie reflexní
Látková koncentrace
LithiumLi (P; látková konc. [mmol/l] spektrofotometrie-FAES)

Systém: P
Komponenta: Li
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: Spektrofotometrie-FAES
Klíč: 02371
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,00 - 0,05 - 2,00 - 3,50
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - heparinát sodný
Pokyny k odběru vzorku:
Odebírat 8-10 hodin po dávce.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugovat a separovat do 4 hodin po odběru.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 7 d
-20 °C: 1 rText abstraktu ke komponentě
Lithium se používá pro léčbu maniodepresivní psychózy (manické fáze).

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 0,0045 mmol/l

Viz též:
P_Li
Li
P
Spektrofotometrie-FAES
Látková koncentrace
LithiumLi (P; látková konc. [mmol/l] ISE bez diluce)

Systém: P
Komponenta: Li
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: ISE bez diluce
Klíč: 02372
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,00 - 0,05 - 2,00 - 3,50
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - heparinát sodný
Pokyny k odběru vzorku:
Odebírat 8-10 hodin po dávce.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugovat a separovat do 4 hodin po odběru.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 7 d
-20 °C: 1 rText abstraktu ke komponentě
Lithium se používá pro léčbu maniodepresivní psychózy (manické fáze).

Referenční meze

Viz též:
P_Li
Li
P
Látková koncentrace
LithiumLi (B; látková konc. [mmol/l] *)

Systém: B
Komponenta: Li
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: *
Klíč: 02367
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,00 - 0,05 - 2,00 - 3,50
MTV: X, BP
Třída hlavní: Léky
Poznámka:
Položka je vyhrazena pouze pro měření koncentrace lithného kationtu v hemolyzátu krve (koncentrace odvozena ze součtu plazmatického a buněčného obsahu Li+).

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Lithium se používá pro léčbu maniodepresivní psychózy (manické fáze).

Referenční meze

Viz též:
Li
B
*
Látková koncentraceLi (B; látková konc. [mmol/l] ISE bez diluce)

Systém: B
Komponenta: Li
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: ISE bez diluce
Klíč: 02368
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,00 - 0,05 - 2,00 - 3,50
MTV: X, BP
Třída hlavní: Léky
Poznámka:
Položka je vyhrazena pouze pro měření koncentrace lithného kationtu v hemolyzátu krve (koncentrace odvozena ze součtu plazmatického a buněčného obsahu Li+).

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Lithium se používá pro léčbu maniodepresivní psychózy (manické fáze).

Referenční meze

Viz též:
Li
B
Látková koncentraceLi (Vlas; látkový obsah [pmol/g] *)

Systém: Vlas
Komponenta: Li
Druh veličiny: Látkový obsah
Jednotka: pmol/g
Procedura: *
Klíč: 02369
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,00 - 1 - 5 - 15000
MTV: X
Třída hlavní: Léky
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Vlas
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Lithium se používá pro léčbu maniodepresivní psychózy (manické fáze).

Referenční meze

Viz též:
Li
Vlas
*
Látkový obsahLi (Vlas; látkový obsah [pmol/g] AAS)

Systém: Vlas
Komponenta: Li
Druh veličiny: Látkový obsah
Jednotka: pmol/g
Procedura: AAS
Klíč: 05267
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,00 - 1 - 5 - 15000
MTV: X
Třída hlavní: Léky
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Vlas
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Lithium se používá pro léčbu maniodepresivní psychózy (manické fáze).

Referenční meze

Viz též:
Li
Vlas
AAS
Látkový obsah