Oxalát

OxalátU_Oxalát

Oxalát (U; látková konc. [mmol/l] *)
Oxalát (U; látková konc. [mmol/l] abs. spektrofot. e.p.)
Oxalát (U; látková konc. [mmol/l] chromatografie-GC/MS)
Oxalát (U; látková konc. [mmol/l] izotachoforéza)

DU_Oxalát

Oxalát (dU; látkový tok [mmol/d] *)
Oxalát (dU; látkový tok [mmol/d] abs. spektrofot. e.p.)
Oxalát (dU; látkový tok [mmol/d] izotachoforéza)


Oxalát (U; látková konc. [mmol/l] *)

Systém: U
Komponenta: Oxalát
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: *
Klíč: 02603
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 2 - 20
MTV: X, SP, UA
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do: Sklo, plast, pro sběr moče s konzervací (HCl)
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovuje se obvykle ve sbírané moči za 12 nebo 24 hodin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 d
4 - 8 °C: 4 d
-20 °C: 16 týdenText abstraktu ke komponentě
Oxalát je silná dikarboxylová kyselina, která tvoří s kalciem špatně rozpustné soli. Vysoké hodnoty oxalátu v moči bývají spojeny s urolitiázou a (nebo) nefrokalcinózou.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
F 0D 99R+ 0 0 0,090 0,200 0,550 0,800 4,000 20 mmol/l
M 0D 99R+ 0 0 0,080 0,170 0,470 0,750 3,000 20 mmol/l

Viz též:
Oxalát
U
*
Látková koncentraceOxalát (U; látková konc. [mmol/l] abs. spektrofot. e.p.)

Systém: U
Komponenta: Oxalát
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: Absorpční spektrofotom. e.p.
Klíč: 02604
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 5 - 20
MTV: X, SP, UA
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do: Sklo, plast, pro sběr moče s konzervací (HCl)
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovuje se obvykle ve sbírané moči za 12 nebo 24 hodin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 d
4 - 8 °C: 4 d
-20 °C: 16 týdenText abstraktu ke komponentě
Oxalát je silná dikarboxylová kyselina, která tvoří s kalciem špatně rozpustné soli. Vysoké hodnoty oxalátu v moči bývají spojeny s urolitiázou a (nebo) nefrokalcinózou.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
F 0D 99R+ 0 0 0,090 0,200 0,550 0,800 4,000 20 mmol/l
M 0D 99R+ 0 0 0,080 0,170 0,470 0,750 3,000 20 mmol/l

Viz též:
Oxalát
U
Absorpční spektrofotom. e.p.
Látková koncentraceOxalát (U; látková konc. [mmol/l] chromatografie-GC/MS)

Systém: U
Komponenta: Oxalát
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: Chromatografie-GC/MS
Klíč: 09573
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 10000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Poznámka:
Škála není vytvořena, jedná se o pomocnou položku, která je součástí jiné výsledné položky.

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do: Sklo, plast, pro sběr moče s konzervací (HCl)
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovuje se obvykle ve sbírané moči za 12 nebo 24 hodin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 d
4 - 8 °C: 4 d
-20 °C: 16 týdenText abstraktu ke komponentě
Oxalát je silná dikarboxylová kyselina, která tvoří s kalciem špatně rozpustné soli. Vysoké hodnoty oxalátu v moči bývají spojeny s urolitiázou a (nebo) nefrokalcinózou.

Referenční meze

Viz též:
Oxalát
U
Chromatografie-GC/MS
Látková koncentraceOxalát (U; látková konc. [mmol/l] izotachoforéza)

Systém: U
Komponenta: Oxalát
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: Izotachoforéza
Klíč: 02605
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 5 - 20
MTV: X, SP, UA
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do: Sklo, plast, pro sběr moče s konzervací (HCl)
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovuje se obvykle ve sbírané moči za 12 nebo 24 hodin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 d
4 - 8 °C: 4 d
-20 °C: 16 týdenText abstraktu ke komponentě
Oxalát je silná dikarboxylová kyselina, která tvoří s kalciem špatně rozpustné soli. Vysoké hodnoty oxalátu v moči bývají spojeny s urolitiázou a (nebo) nefrokalcinózou.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
F 0D 99R+ 0 0 0,090 0,200 0,550 0,800 4,000 20 mmol/l
M 0D 99R+ 0 0 0,080 0,170 0,470 0,750 3,000 20 mmol/l

Viz též:
Oxalát
U
Izotachoforéza
Látková koncentraceOxalát (dU; látkový tok [mmol/d] *)

Systém: dU
Komponenta: Oxalát
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: mmol/d
Procedura: *
Klíč: 02600
Gesce: biochemie
Vznik: Výpočet odpadu (za 24 hod)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 5 - 20
MTV: X, SP, UA
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do: Sklo, plast, pro sběr moče s konzervací (HCl)
Pokyny k odběru vzorku:
Moč se sbírá během 24 hodin do plastových nádob určených pro tento účel. pH moče udržovat na hodnotě do 2,0. Lze stabilizovat thymolem.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
pH moče upravit na hodnotu nižší než 2,0 pomocí HCl.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 d
4 - 8 °C: 4 d
-20 °C: 16 týden
Poznámka ke stabilitě:
Při +4 až +8 °C lze moč uchovat po dobu 14 dnů. Pokud se upraví pH moče na hodnotu pH méně než 2,0 (pomocí 6 mol/l HCl, zkumavku promíchat).Text abstraktu ke komponentě
Oxalát je silná dikarboxylová kyselina, která tvoří s kalciem špatně rozpustné soli. Vysoké hodnoty oxalátu v moči bývají spojeny s urolitiázou a (nebo) nefrokalcinózou.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
F 0D 99R+ 0 0 0,100 0,228 0,627 0,900 4,000 20 mmol/d
M 0D 99R+ 0 0 0,100 0,228 0,684 0,920 5,000 20 mmol/d

Viz též:
dU_Oxalát
Oxalát
dU
*
Látkový tokOxalát (dU; látkový tok [mmol/d] abs. spektrofot. e.p.)

Systém: dU
Komponenta: Oxalát
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: mmol/d
Procedura: Absorpční spektrofotom. e.p.
Klíč: 02601
Gesce: biochemie
Vznik: Výpočet odpadu (za 24 hod)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 5 - 20
MTV: X, SP, UA
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do: Sklo, plast, pro sběr moče s konzervací (HCl)
Pokyny k odběru vzorku:
Moč se sbírá během 24 hodin do plastových nádob určených pro tento účel. pH moče udržovat na hodnotě do 2,0. Lze stabilizovat thymolem.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
pH moče upravit na hodnotu nižší než 2,0 pomocí HCl.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 d
4 - 8 °C: 4 d
-20 °C: 16 týden
Poznámka ke stabilitě:
Při +4 až +8 °C lze moč uchovat po dobu 14 dnů. Pokud se upraví pH moče na hodnotu pH méně než 2,0 (pomocí 6 mol/l HCl, zkumavku promíchat).Text abstraktu ke komponentě
Oxalát je silná dikarboxylová kyselina, která tvoří s kalciem špatně rozpustné soli. Vysoké hodnoty oxalátu v moči bývají spojeny s urolitiázou a (nebo) nefrokalcinózou.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
F 0D 99R+ 0 0 0,100 0,228 0,627 0,900 4,000 20 mmol/d
M 0D 99R+ 0 0 0,100 0,228 0,684 0,920 5,000 20 mmol/d

Viz též:
dU_Oxalát
Oxalát
dU
Absorpční spektrofotom. e.p.
Látkový tokOxalát (dU; látkový tok [mmol/d] izotachoforéza)

Systém: dU
Komponenta: Oxalát
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: mmol/d
Procedura: Izotachoforéza
Klíč: 02602
Gesce: biochemie
Vznik: Výpočet odpadu (za 24 hod)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 5 - 20
MTV: X, SP, UA
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do: Sklo, plast, pro sběr moče s konzervací (HCl)
Pokyny k odběru vzorku:
Moč se sbírá během 24 hodin do plastových nádob určených pro tento účel. pH moče udržovat na hodnotě do 2,0. Lze stabilizovat thymolem.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
pH moče upravit na hodnotu nižší než 2,0 pomocí HCl.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 d
4 - 8 °C: 4 d
-20 °C: 16 týden
Poznámka ke stabilitě:
Při +4 až +8 °C lze moč uchovat po dobu 14 dnů. Pokud se upraví pH moče na hodnotu pH méně než 2,0 (pomocí 6 mol/l HCl, zkumavku promíchat).Text abstraktu ke komponentě
Oxalát je silná dikarboxylová kyselina, která tvoří s kalciem špatně rozpustné soli. Vysoké hodnoty oxalátu v moči bývají spojeny s urolitiázou a (nebo) nefrokalcinózou.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
F 0D 99R+ 0 0 0,100 0,228 0,627 0,900 4,000 20 mmol/d
M 0D 99R+ 0 0 0,100 0,228 0,684 0,920 5,000 20 mmol/d

Viz též:
dU_Oxalát
Oxalát
dU
Izotachoforéza
Látkový tok