Pepsinogen I

PepsinogenS_Pepsinogen

Pepsinogen (S; hmot. konc. [µg/l] *)
Pepsinogen (S; hmot. konc. [µg/l] ELISA)
Pepsinogen (S; hmot. konc. [µg/l] RIA)

P_Pepsinogen

Pepsinogen (P; hmot. konc. [µg/l] *)
Pepsinogen (P; hmot. konc. [µg/l] ELISA)
Pepsinogen (P; hmot. konc. [µg/l] RIA)


Pepsinogen (S; hmot. konc. [µg/l] *)

Systém: S
Komponenta: Pepsinogen
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: *
Klíč: 08189
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 5000 - 20000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Pepsinogeny jsou prekurzory řady proteináz (pepsinu A, B, C - EC 3.4.23.1,2,3). Aktivace pepsinogenu A na pepsin A probíhá v kyselém prostředí, vznikající pepsin A je schopen další aktivace pepsinogenu a vede k tzv. autokatalýze.

Referenční meze

Viz též:
S_Pepsinogen
Pepsinogen
S
*
Hmotnostní koncentracePepsinogen (S; hmot. konc. [µg/l] ELISA)

Systém: S
Komponenta: Pepsinogen
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: ELISA
Klíč: 08190
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 5000 - 20000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Pepsinogeny jsou prekurzory řady proteináz (pepsinu A, B, C - EC 3.4.23.1,2,3). Aktivace pepsinogenu A na pepsin A probíhá v kyselém prostředí, vznikající pepsin A je schopen další aktivace pepsinogenu a vede k tzv. autokatalýze.

Referenční meze

Viz též:
S_Pepsinogen
Pepsinogen
S
ELISA
Hmotnostní koncentracePepsinogen (S; hmot. konc. [µg/l] RIA)

Systém: S
Komponenta: Pepsinogen
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: RIA
Klíč: 08191
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 5000 - 20000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Pepsinogeny jsou prekurzory řady proteináz (pepsinu A, B, C - EC 3.4.23.1,2,3). Aktivace pepsinogenu A na pepsin A probíhá v kyselém prostředí, vznikající pepsin A je schopen další aktivace pepsinogenu a vede k tzv. autokatalýze.

Referenční meze

Viz též:
S_Pepsinogen
Pepsinogen
S
RIA
Hmotnostní koncentracePepsinogen (P; hmot. konc. [µg/l] *)

Systém: P
Komponenta: Pepsinogen
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: *
Klíč: 08186
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 5000 - 20000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Pepsinogeny jsou prekurzory řady proteináz (pepsinu A, B, C - EC 3.4.23.1,2,3). Aktivace pepsinogenu A na pepsin A probíhá v kyselém prostředí, vznikající pepsin A je schopen další aktivace pepsinogenu a vede k tzv. autokatalýze.

Referenční meze

Viz též:
Pepsinogen
P
*
Hmotnostní koncentracePepsinogen (P; hmot. konc. [µg/l] ELISA)

Systém: P
Komponenta: Pepsinogen
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: ELISA
Klíč: 08187
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 5000 - 20000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Pepsinogeny jsou prekurzory řady proteináz (pepsinu A, B, C - EC 3.4.23.1,2,3). Aktivace pepsinogenu A na pepsin A probíhá v kyselém prostředí, vznikající pepsin A je schopen další aktivace pepsinogenu a vede k tzv. autokatalýze.

Referenční meze

Viz též:
Pepsinogen
P
ELISA
Hmotnostní koncentracePepsinogen (P; hmot. konc. [µg/l] RIA)

Systém: P
Komponenta: Pepsinogen
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: RIA
Klíč: 08188
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 5000 - 20000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Pepsinogeny jsou prekurzory řady proteináz (pepsinu A, B, C - EC 3.4.23.1,2,3). Aktivace pepsinogenu A na pepsin A probíhá v kyselém prostředí, vznikající pepsin A je schopen další aktivace pepsinogenu a vede k tzv. autokatalýze.

Referenční meze

Viz též:
Pepsinogen
P
RIA
Hmotnostní koncentrace