Vazebný globulin pro pohlavní steroidní hormony

SHBGS_SHBG

SHBG (S; látková konc. [nmol/l] *)
SHBG (S; látková konc. [nmol/l] FEIA)
SHBG (S; látková konc. [nmol/l] FIA)
SHBG (S; látková konc. [nmol/l] IRMA)
SHBG (S; látková konc. [nmol/l] LEIA)
SHBG (S; látková konc. [nmol/l] LIA)

P_SHBG

SHBG (P; látková konc. [nmol/l] *)
SHBG (P; látková konc. [nmol/l] FEIA)
SHBG (P; látková konc. [nmol/l] FIA)
SHBG (P; látková konc. [nmol/l] IRMA)
SHBG (P; látková konc. [nmol/l] LEIA)
SHBG (P; látková konc. [nmol/l] LIA)


SHBG (S; látková konc. [nmol/l] *)

Systém: S
Komponenta: SHBG
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: *
Klíč: 07544
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0,01 - 0,10 - 1000 - 5000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Proteiny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení lze provádět i v plazmě, použijte odběrový systém s heparinátem lithným. Nelze provádět v EDTA plazmě.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 6 h při doporučené teplotě 20°C.
Stabilita vzorku: 4 - 8 °C: 3 d
-20 °C: 4 týden
Poznámka ke stabilitě:
Opakovaně nerozmrazovat.Text abstraktu ke komponentě
Sexuální hormony vázající globulin je specifický transportní glykoprotein.

Referenční meze

Viz též:
S_SHBG
SHBG
S
*
Látková koncentraceSHBG (S; látková konc. [nmol/l] FEIA)

Systém: S
Komponenta: SHBG
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: FEIA
Klíč: 07545
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0,01 - 0,10 - 1000 - 5000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Proteiny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení lze provádět i v plazmě, použijte odběrový systém s heparinátem lithným. Nelze provádět v EDTA plazmě.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 6 h při doporučené teplotě 20°C.
Stabilita vzorku: 4 - 8 °C: 3 d
-20 °C: 4 týden
Poznámka ke stabilitě:
Opakovaně nerozmrazovat.Text abstraktu ke komponentě
Sexuální hormony vázající globulin je specifický transportní glykoprotein.

Referenční meze

Viz též:
S_SHBG
SHBG
S
Látková koncentraceSHBG (S; látková konc. [nmol/l] FIA)

Systém: S
Komponenta: SHBG
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: FIA
Klíč: 07546
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0,01 - 0,10 - 1000 - 5000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Proteiny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení lze provádět i v plazmě, použijte odběrový systém s heparinátem lithným. Nelze provádět v EDTA plazmě.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 6 h při doporučené teplotě 20°C.
Stabilita vzorku: 4 - 8 °C: 3 d
-20 °C: 4 týden
Poznámka ke stabilitě:
Opakovaně nerozmrazovat.Text abstraktu ke komponentě
Sexuální hormony vázající globulin je specifický transportní glykoprotein.

Referenční meze

Viz též:
S_SHBG
SHBG
S
FIA
Látková koncentraceSHBG (S; látková konc. [nmol/l] IRMA)

Systém: S
Komponenta: SHBG
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: IRMA
Klíč: 07547
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0,01 - 0,10 - 1000 - 5000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Proteiny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení lze provádět i v plazmě, použijte odběrový systém s heparinátem lithným. Nelze provádět v EDTA plazmě.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 6 h při doporučené teplotě 20°C.
Stabilita vzorku: 4 - 8 °C: 3 d
-20 °C: 4 týden
Poznámka ke stabilitě:
Opakovaně nerozmrazovat.Text abstraktu ke komponentě
Sexuální hormony vázající globulin je specifický transportní glykoprotein.

Referenční meze

Viz též:
S_SHBG
SHBG
S
IRMA
Látková koncentraceSHBG (S; látková konc. [nmol/l] LEIA)

Systém: S
Komponenta: SHBG
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: LEIA
Klíč: 07548
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0,01 - 0,10 - 1000 - 5000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Proteiny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení lze provádět i v plazmě, použijte odběrový systém s heparinátem lithným. Nelze provádět v EDTA plazmě.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 6 h při doporučené teplotě 20°C.
Stabilita vzorku: 4 - 8 °C: 3 d
-20 °C: 4 týden
Poznámka ke stabilitě:
Opakovaně nerozmrazovat.Text abstraktu ke komponentě
Sexuální hormony vázající globulin je specifický transportní glykoprotein.

Referenční meze

Viz též:
S_SHBG
SHBG
S
Látková koncentraceSHBG (S; látková konc. [nmol/l] LIA)

Systém: S
Komponenta: SHBG
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: LIA
Klíč: 07549
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0,01 - 0,10 - 1000 - 5000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Proteiny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení lze provádět i v plazmě, použijte odběrový systém s heparinátem lithným. Nelze provádět v EDTA plazmě.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 6 h při doporučené teplotě 20°C.
Stabilita vzorku: 4 - 8 °C: 3 d
-20 °C: 4 týden
Poznámka ke stabilitě:
Opakovaně nerozmrazovat.Text abstraktu ke komponentě
Sexuální hormony vázající globulin je specifický transportní glykoprotein.

Referenční meze

Viz též:
S_SHBG
SHBG
S
LIA
Látková koncentraceSHBG (P; látková konc. [nmol/l] *)

Systém: P
Komponenta: SHBG
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: *
Klíč: 07538
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0,01 - 0,10 - 1000 - 5000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Jako antikoagulans optimálně použít heparin.Text abstraktu ke komponentě
Sexuální hormony vázající globulin je specifický transportní glykoprotein.

Referenční meze

Viz též:
SHBG
P
*
Látková koncentraceSHBG (P; látková konc. [nmol/l] FEIA)

Systém: P
Komponenta: SHBG
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: FEIA
Klíč: 07539
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0,01 - 0,10 - 1000 - 5000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Jako antikoagulans optimálně použít heparin.Text abstraktu ke komponentě
Sexuální hormony vázající globulin je specifický transportní glykoprotein.

Referenční meze

Viz též:
SHBG
P
Látková koncentraceSHBG (P; látková konc. [nmol/l] FIA)

Systém: P
Komponenta: SHBG
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: FIA
Klíč: 07540
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0,01 - 0,10 - 1000 - 5000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Jako antikoagulans optimálně použít heparin.Text abstraktu ke komponentě
Sexuální hormony vázající globulin je specifický transportní glykoprotein.

Referenční meze

Viz též:
SHBG
P
FIA
Látková koncentraceSHBG (P; látková konc. [nmol/l] IRMA)

Systém: P
Komponenta: SHBG
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: IRMA
Klíč: 07541
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0,01 - 0,10 - 1000 - 5000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Jako antikoagulans optimálně použít heparin.Text abstraktu ke komponentě
Sexuální hormony vázající globulin je specifický transportní glykoprotein.

Referenční meze

Viz též:
SHBG
P
IRMA
Látková koncentraceSHBG (P; látková konc. [nmol/l] LEIA)

Systém: P
Komponenta: SHBG
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: LEIA
Klíč: 07542
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0,01 - 0,10 - 1000 - 5000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Jako antikoagulans optimálně použít heparin.Text abstraktu ke komponentě
Sexuální hormony vázající globulin je specifický transportní glykoprotein.

Referenční meze

Viz též:
SHBG
P
Látková koncentraceSHBG (P; látková konc. [nmol/l] LIA)

Systém: P
Komponenta: SHBG
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: LIA
Klíč: 07543
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0,01 - 0,10 - 1000 - 5000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Jako antikoagulans optimálně použít heparin.Text abstraktu ke komponentě
Sexuální hormony vázající globulin je specifický transportní glykoprotein.

Referenční meze

Viz též:
SHBG
P
LIA
Látková koncentrace