Zinek

ZnS_Zn

Zn (S; látková konc. [µmol/l] *)
Zn (S; látková konc. [µmol/l] AAS)
Zn (S; látková konc. [µmol/l] abs. spektrofotometrie)

P_Zn

Zn (P; látková konc. [µmol/l] *)
Zn (P; látková konc. [µmol/l] AAS)
Zn (P; látková konc. [µmol/l] abs. spektrofotometrie)

U_Zn

Zn (U; látková konc. [µmol/l] *)
Zn (U; látková konc. [µmol/l] AAS)
Zn (U; látková konc. [µmol/l] abs. spektrofotometrie)

DU_Zn

Zn (dU; látkový tok [µmol/d] *)
Zn (dU; látkový tok [µmol/d] AAS)
Zn (dU; látkový tok [µmol/d] abs. spektrofotometrie)

ERC(ICF)_Zn

Zn (ICT(erytrocyty); látková konc. [µmol/l] *)
Zn (ICT(erytrocyty); látková konc. [µmol/l] AAS)
Zn (ICT(erytrocyty); látková konc. [µmol/l] abs. spektrofotometrie)

F_Zn

Zn (Stolice; látkový tok [µmol/d] *)
Zn (Stolice; látkový tok [µmol/d] AAS)
Zn (Stolice; látkový tok [µmol/d] abs. spektrofotometrie)

HAIR_Zn

Zn (Vlas; látkový obsah [mmol/kg] *)
Zn (Vlas; látkový obsah [mmol/kg] AAS)

LKC_Zn

Zn (Leukocyty; entitní látk. množ. [amol] *)
Zn (Leukocyty; entitní látk. množ. [amol] AAS)
Zn (Leukocyty; entitní látk. množ. [amol] abs. spektrofotometrie)


Zn (S; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: S
Komponenta: Zn
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 03168
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 5 - 30 - 100
MTV: X, SP
Třída hlavní: Stop. prvky, kovy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Plast "metal free" pro stanovení stopových prvků
Pokyny k odběru vzorku:
Zabraňte hemolýze, odběr bez hemostázy, vzorek nesmí přijít do styku s gumovou zátkou. Sérum nebo plazmu je nutno oddělit do 45 minut, nesmí se použít EDTA.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 týden
4 - 8 °C: 2 týden
-20 °C: 1 rText abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 5D 9,9 21,4 µmol/l
5D 15R 2 5 7 11 24 30 40 50 µmol/l
15R 99R+ 2 5 7 11 23 30 40 50 µmol/l

Viz též:
Zn
S
*
Látková koncentraceZn (S; látková konc. [µmol/l] AAS)

Systém: S
Komponenta: Zn
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: AAS
Klíč: 03169
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 5 - 30 - 100
MTV: X, SP
Třída hlavní: Stop. prvky, kovy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Plast "metal free" pro stanovení stopových prvků
Pokyny k odběru vzorku:
Zabraňte hemolýze, odběr bez hemostázy, vzorek nesmí přijít do styku s gumovou zátkou. Sérum nebo plazmu je nutno oddělit do 45 minut, nesmí se použít EDTA.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 týden
4 - 8 °C: 2 týden
-20 °C: 1 rText abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 5D 9,9 21,4 µmol/l
5D 15R 2 5 7 11 24 30 40 50 µmol/l
15R 99R+ 2 5 7 11 23 30 40 50 µmol/l

Viz též:
Zn
S
AAS
Látková koncentraceZn (S; látková konc. [µmol/l] abs. spektrofotometrie)

Systém: S
Komponenta: Zn
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Absorpční spektrofotometrie
Klíč: 03170
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 5 - 30 - 100
MTV: X, SP
Třída hlavní: Stop. prvky, kovy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Plast "metal free" pro stanovení stopových prvků
Pokyny k odběru vzorku:
Zabraňte hemolýze, odběr bez hemostázy, vzorek nesmí přijít do styku s gumovou zátkou. Sérum nebo plazmu je nutno oddělit do 45 minut, nesmí se použít EDTA.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 týden
4 - 8 °C: 2 týden
-20 °C: 1 rText abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 5D 9,9 21,4 µmol/l
5D 15R 2 5 7 11 24 30 40 50 µmol/l
15R 99R+ 2 5 7 11 23 30 40 50 µmol/l

Viz též:
Zn
S
Absorpční spektrofotometrie
Látková koncentraceZn (P; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: P
Komponenta: Zn
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 03165
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 5 - 30 - 100
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Stop. prvky, kovy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Plast "metal free" pro stanovení stopových prvkůText abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 5D 9,9 21,4 µmol/l
5D 15R 2 5 7 11 24 30 40 50 µmol/l
15R 99R+ 2 5 7 11 23 30 40 50 µmol/l

Viz též:
P_Zn
Zn
P
*
Látková koncentraceZn (P; látková konc. [µmol/l] AAS)

Systém: P
Komponenta: Zn
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: AAS
Klíč: 03166
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 5 - 30 - 100
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Stop. prvky, kovy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Plast "metal free" pro stanovení stopových prvkůText abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 5D 9,9 21,4 µmol/l
5D 15R 2 5 7 11 24 30 40 50 µmol/l
15R 99R+ 2 5 7 11 23 30 40 50 µmol/l

Viz též:
P_Zn
Zn
P
AAS
Látková koncentraceZn (P; látková konc. [µmol/l] abs. spektrofotometrie)

Systém: P
Komponenta: Zn
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Absorpční spektrofotometrie
Klíč: 03167
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 5 - 30 - 100
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Stop. prvky, kovy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Plast "metal free" pro stanovení stopových prvkůText abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 5D 9,9 21,4 µmol/l
5D 15R 2 5 7 11 24 30 40 50 µmol/l
15R 99R+ 2 5 7 11 23 30 40 50 µmol/l

Viz též:
P_Zn
Zn
P
Absorpční spektrofotometrie
Látková koncentraceZn (U; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: U
Komponenta: Zn
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 03171
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 1 - 120 - 1000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Stop. prvky, kovy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do: Plast "metal free" pro stanovení stopových prvků
Pokyny k odběru vzorku:
Preferuje se 24 hodinový sběr moče. Používat plast "metal free" nebo speciální odběrové nádobky bez stop zinku.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 3 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 1 rText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Zn
U
*
Látková koncentraceZn (U; látková konc. [µmol/l] AAS)

Systém: U
Komponenta: Zn
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: AAS
Klíč: 03172
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 1 - 120 - 1000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Stop. prvky, kovy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do: Plast "metal free" pro stanovení stopových prvků
Pokyny k odběru vzorku:
Preferuje se 24 hodinový sběr moče. Používat plast "metal free" nebo speciální odběrové nádobky bez stop zinku.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 3 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 1 rText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Zn
U
AAS
Látková koncentraceZn (U; látková konc. [µmol/l] abs. spektrofotometrie)

Systém: U
Komponenta: Zn
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Absorpční spektrofotometrie
Klíč: 03173
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 1 - 120 - 1000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Stop. prvky, kovy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do: Plast "metal free" pro stanovení stopových prvků
Pokyny k odběru vzorku:
Preferuje se 24 hodinový sběr moče. Používat plast "metal free" nebo speciální odběrové nádobky bez stop zinku.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 3 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 1 rText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Zn
U
Absorpční spektrofotometrie
Látková koncentraceZn (dU; látkový tok [µmol/d] *)

Systém: dU
Komponenta: Zn
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: µmol/d
Procedura: *
Klíč: 03157
Gesce: biochemie
Vznik: Výpočet odpadu (za 24 hod)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 1 - 120 - 1000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Stop. prvky, kovy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do: Plast "metal free" pro stanovení stopových prvků
Pokyny k odběru vzorku:
Moč sbírejte do plastových sběrných lahví určených jen pro tento účel, bez konzervačních přísad.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 3 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 1 rText abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
15R 99R+ 0 1 2 3 12 30 80 120 µmol/d

Viz též:
Zn
dU
*
Látkový tokZn (dU; látkový tok [µmol/d] AAS)

Systém: dU
Komponenta: Zn
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: µmol/d
Procedura: AAS
Klíč: 03158
Gesce: biochemie
Vznik: Výpočet odpadu (za 24 hod)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 1 - 120 - 1000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Stop. prvky, kovy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do: Plast "metal free" pro stanovení stopových prvků
Pokyny k odběru vzorku:
Moč sbírejte do plastových sběrných lahví určených jen pro tento účel, bez konzervačních přísad.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 3 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 1 rText abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
15R 99R+ 0 1 2 3 12 30 80 120 µmol/d

Viz též:
Zn
dU
AAS
Látkový tokZn (dU; látkový tok [µmol/d] abs. spektrofotometrie)

Systém: dU
Komponenta: Zn
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: µmol/d
Procedura: Absorpční spektrofotometrie
Klíč: 03159
Gesce: biochemie
Vznik: Výpočet odpadu (za 24 hod)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 1 - 120 - 1000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Stop. prvky, kovy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do: Plast "metal free" pro stanovení stopových prvků
Pokyny k odběru vzorku:
Moč sbírejte do plastových sběrných lahví určených jen pro tento účel, bez konzervačních přísad.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 3 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 1 rText abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
15R 99R+ 0 1 2 3 12 30 80 120 µmol/d

Viz též:
Zn
dU
Absorpční spektrofotometrie
Látkový tokZn (ICT(erytrocyty); látková konc. [µmol/l] *)

Systém: ICT(erytrocyty)
Komponenta: Zn
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 05335
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 100 - 500 - 1000
MTV: X, BP
Třída hlavní: Stop. prvky, kovy
Poznámka:
Přepočet na erytrocytární intracelulární tekutinu z koncentrace v plazmě a celé krvi pomocí hematokritu.

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Plast "metal free" pro stanovení stopových prvkůText abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 184,0 198,0 µmol/l

Viz též:
Zn
ICT(erytrocyty)
*
Látková koncentraceZn (ICT(erytrocyty); látková konc. [µmol/l] AAS)

Systém: ICT(erytrocyty)
Komponenta: Zn
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: AAS
Klíč: 05336
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 100 - 500 - 1000
MTV: X, BP
Třída hlavní: Stop. prvky, kovy
Poznámka:
Přepočet na erytrocytární intracelulární tekutinu z koncentrace v plazmě a celé krvi pomocí hematokritu.

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Plast "metal free" pro stanovení stopových prvkůText abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 184,0 198,0 µmol/l

Viz též:
Zn
ICT(erytrocyty)
AAS
Látková koncentraceZn (ICT(erytrocyty); látková konc. [µmol/l] abs. spektrofotometrie)

Systém: ICT(erytrocyty)
Komponenta: Zn
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Absorpční spektrofotometrie
Klíč: 05337
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 100 - 500 - 1000
MTV: X, BP
Třída hlavní: Stop. prvky, kovy
Poznámka:
Přepočet na erytrocytární intracelulární tekutinu z koncentrace v plazmě a celé krvi pomocí hematokritu.

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Plast "metal free" pro stanovení stopových prvkůText abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 184,0 198,0 µmol/l

Viz též:
Zn
ICT(erytrocyty)
Absorpční spektrofotometrie
Látková koncentraceZn (Stolice; látkový tok [µmol/d] *)

Systém: Stolice
Komponenta: Zn
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: µmol/d
Procedura: *
Klíč: 03160
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 20 - 300 - 1000
MTV: X
Třída hlavní: Stop. prvky, kovy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Stolice
Odběr do: Plast "metal free" pro stanovení stopových prvkůText abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 76 152 µmol/d

Viz též:
Zn
Stolice
*
Látkový tokZn (Stolice; látkový tok [µmol/d] AAS)

Systém: Stolice
Komponenta: Zn
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: µmol/d
Procedura: AAS
Klíč: 03161
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 20 - 300 - 1000
MTV: X
Třída hlavní: Stop. prvky, kovy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Stolice
Odběr do: Plast "metal free" pro stanovení stopových prvkůText abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 76 152 µmol/d

Viz též:
Zn
Stolice
AAS
Látkový tokZn (Stolice; látkový tok [µmol/d] abs. spektrofotometrie)

Systém: Stolice
Komponenta: Zn
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: µmol/d
Procedura: Absorpční spektrofotometrie
Klíč: 03162
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 20 - 300 - 1000
MTV: X
Třída hlavní: Stop. prvky, kovy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Stolice
Odběr do: Plast "metal free" pro stanovení stopových prvkůText abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 76 152 µmol/d

Viz též:
Zn
Stolice
Absorpční spektrofotometrie
Látkový tokZn (Vlas; látkový obsah [mmol/kg] *)

Systém: Vlas
Komponenta: Zn
Druh veličiny: Látkový obsah
Jednotka: mmol/kg
Procedura: *
Klíč: 03163
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 1,0 - 30 - 100
MTV: X
Třída hlavní: Stop. prvky, kovy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Vlas
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 1,2 1,9 4,89 mmol/kg

Viz též:
Zn
Vlas
*
Látkový obsahZn (Vlas; látkový obsah [mmol/kg] AAS)

Systém: Vlas
Komponenta: Zn
Druh veličiny: Látkový obsah
Jednotka: mmol/kg
Procedura: AAS
Klíč: 03164
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 1,0 - 30 - 100
MTV: X
Třída hlavní: Stop. prvky, kovy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Vlas
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 1,2 1,9 4,89 mmol/kg

Viz též:
Zn
Vlas
AAS
Látkový obsahZn (Leukocyty; entitní látk. množ. [amol] *)

Systém: Leukocyty
Komponenta: Zn
Druh veličiny: Entitní látkové množství
Jednotka: amol
Procedura: *
Klíč: 05338
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 100 - 900 - 10000
MTV: X, BP
Třída hlavní: Stop. prvky, kovy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do: Plast "metal free" pro stanovení stopových prvkůText abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 57 670 amol

Viz též:
Zn
Leukocyty
*
Entitní látkové množstvíZn (Leukocyty; entitní látk. množ. [amol] AAS)

Systém: Leukocyty
Komponenta: Zn
Druh veličiny: Entitní látkové množství
Jednotka: amol
Procedura: AAS
Klíč: 07964
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 100
MTV: X, BP
Třída hlavní: Stop. prvky, kovy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do: Plast "metal free" pro stanovení stopových prvkůText abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 57 670 amol

Viz též:
Zn
Leukocyty
AAS
Entitní látkové množstvíZn (Leukocyty; entitní látk. množ. [amol] abs. spektrofotometrie)

Systém: Leukocyty
Komponenta: Zn
Druh veličiny: Entitní látkové množství
Jednotka: amol
Procedura: Absorpční spektrofotometrie
Klíč: 05339
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 100 - 900 - 10000
MTV: X, BP
Třída hlavní: Stop. prvky, kovy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do: Plast "metal free" pro stanovení stopových prvkůText abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 57 670 amol

Viz též:
Zn
Leukocyty
Absorpční spektrofotometrie
Entitní látkové množství