Seznam bloků datového standardu v logickém sledu

 

Základní informace ke struktuře popisů bloků:

Popis struktury bloků DS

 

Seznam všech bloků z DS3 i DS4:

DASTA a bloky úvodní společné

 

DASTA (DS3)

DASTA (DS4)

 

zdroj_is

prot_kom

pm

 

is (DS3)

is (DS4)

 

zadatel

zadatel_sk

 

pd

chyba_pd

 

pacient

 

ip (DS3)

ip (DS4)

 

ipi_o

ipi_v

a

as

h

pv

p

n

u

ua

urf

utm

uks

uot

an

oc

ocz

davka

reakce

dg

dgz

le

lez

lek

lek_v

pn

pnz

au - jen pro DS3

auz - jen pro DS3

fa - jen pro DS3

faz - jen pro DS3

 

z - jen pro DS3

zon - jen pro DS3

v - jen pro DS3

vr - jen pro DS3

 

ku - jen pro DS4

ku_o - jen pro DS4

ku_o_lab - jen pro DS4

ku_o_rdg - jen pro DS4

ku_o_rdg_lokal - jen pro DS4

ku_z - jen pro DS4

ku_z_lab - jen pro DS4

ku_z_rdg - jen pro DS4

ku_z_rdg_e - jen pro DS4

ku_z_rdg_o - jen pro DS4

ku_a - jen pro DS4

 

auzku - jen pro DS4

zum - jen pro DS4

leg_vyk - jen pro DS4

pracoviste - jen pro DS4

pracoviste_sk - jen pro DS4

pracovnik - jen pro DS4

 

vrn

prepocet

skala

nazvy

vrf

vrs

vrs_h

vrx

vrk

vrkpa

vrav

vrac

vrb

vrr

vro

vrd

vrp

lo - jen pro DS3

los

lip

loi

lod

lop

lopk

lopok

lopz

lopr

autor

odeslal

garant_dat

sci

kolize_v

loi_p - jen pro DS3

nejistota

nejist_var1

nejist_var2

xx

 

práce s časem

dat_xx

 

práce s textem

text

ptext

ktext

priloha

 

ÚZIS ČR

idu

na

ne

nl

nr

nt

nv

a101

a101h

a101p

a101pkb

avykhlav

vykzaver

e1

e2

e2h

e2od5

e2p

e3

e3h

e3od3

e4

e4h

vykhlav

e5_8

e5_8h

e6

e6_dopl

e6_pece

e6_poh

e6_vyk

e6_zav

e7

l1

nelf

nelfv

nelfdi

nelfdt

t1

netr

v1

v1_ctvrt

v1_osoby

v1_pece

v1_uhrada

nrh

nrh_chy (od DS4)

nrhh

nrhi

nrhv

nrr

nrr_chy (od DS4)

nrrod

nrrodp

nrrodn

nrn

nrn_chy (od DS4)

nrnar

nrv

nrv_chy (od DS4)

nrvv

nrvp

nrvd

nrvs

nrt

nrt_chy (od DS4)

nrpot

 

laboratorní bloky

ilb

lp

lp_zp

lph

lphsb

ehk

 

číselníky

ilc

lc

 

hygiena a epidemiologie

ihe

 

vykázané výkony

ivv

 

 

Další a pomocné informace

 

tabulka typů

 

 

Odkazy:

 

verze datového standardu

název souboru

evidence časů vázaných k laboratornímu zpracování vzorků

událost

nadpisy do nálezové sestavy

informace k mikrobiologickým blokům

NČLP a mikrobiologická vyšetření

NČLP a hematologická vyšetření

nelaboratorní vyšetření

typy položek NČLP z hlediska vzniku, popis

typy položek NČLP z hlediska dialogu

typy položek NČLP z hlediska formátů hodnot

vztahy v popisu položky v NČLP, LČLP a "VR"

vazby mezi položkami a s položkami - obecně

vazby mezi položkami NČLP - obecně

vazby mezi položkami NČLP - definice vazeb

interní číselníky pro NČLP a DS

 

tabulka typů souborů

 

počáteční specifikace práce s DS

 

 

nejistoty měření - problematika, úvod

nejistoty měření - vlastní řešení

sdělování výsledků kvality materiálu

sledování v časovém intervalu

doporučení pro realizaci el. objednávek

 

užívané zkratky