*grav - gravidita

Gravidita pacientky - základní informace.

 

{distribuováno od verze 4.16.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

typ

a

1

1

typ informace

U, N, T, A, G

viz seznam hodnot

pokyny:

viz typ - pokyny

 

grav_tp

e

*

předpokládaný termín porodu a způsob jeho určení

pokyny:

může být sdělováno více termínů dle způsobů určení

 

dat_poc

e

?

den početí

formát D

poznámky:

přesné nebo přibližné datum, slouží k určení stupně těhotenství pro potřebu lab. vyšetření

 

info_text

a

-250

?

doplňující informace a poznámky

volný text

pokyny:

uvádějí se další klinicky významné informace; 

 

autor

e

?

autor vložení údaje

 

pokyny:

viz autor - pokyny

 

dat_vys

e

?

datum posledního vyšetření

 

formát

DT, D

 

dat_ab

a

?

datum a čas aktualizace údaje

formát DTS

pokyny:

je-li ind_oprav_sd = E, nebo S

zadává se dat_ab totožné, jako u opravovaného či stornovávaného sdělení

 

iid

e

 

?

instance identifikátor

 

pokyny:

unikátní identifikátor dílčího sdělení z IS odesílatele

nové od 4.18.03

ind_oprav_sd

a

1

1

indikace opravného sdělení

N, E, S

viz seznam hodnot

 

 

gravAny

e

?

firemní blok

pokyny:

viz  firemní bloky

 

[XML Schema]

 

 Podmínky, pokyny, seznam hodnot, poznámky:

 

*grav

pokyny k celému bloku:

Předpokládaný termín porodu se vztahuje k času posledního vyšetření (upřesnění). Uvádí se vždy jen nejnovější (poslední). Může být uvedeno více termínu, dle různých uvedených způsobů určení.

 

Upozornění:

Pro sdělení stupně těhotenství, potřebného pro interpretace některých laboratorních vyšetření, je k dispozici položka NČLP = 20057.

Informace o stupni těhotenství, sdělovaná prostřednictvím ku_o_lab (lip), a informace o graviditě, sdělovaná v bloku grav, jsou nezávislé, nesmí být v rozporu. Laboratoř využívá informaci sdělovanou v bloku grav v elementu dat_poc (přednostně), či v bloku lip.

 

 

typ

seznam hodnot:

U = neznámá informace (anamnéza není známa, informace nedostupná - tj. pacientka může a nemusí být gravidní)

N = není gravidní

T = utajená informace

A = pacientka je gravidní, předpokládaný termín porodu a den početí nejsou uvedeny (nezjištěno, neznámé)

G = pacientka je gravidní, předpokládaný termín porodu nebo den početí je uveden (jsou uvedeny)

 

pokyny:

Pokud je typ = U, N, nebo T nebudou vyplněny elementy: grav_tp, dat_poc, info_text, dat_vys.

Pokud je typ = G, bude vyplněn minimálně grav_tp a případně i dat_poc (je důležitý mj. pro laboratoře).

 

 

autor

pokyny:

Za údaj ručí ten, kdo jej aktualizuje jako poslední!

 

ind_oprav_sd

seznam hodnot:

N = nejedná se o opravu

E = sděluje se opětovně, jedná se o opravu původního chybného sdělení

S = původní sdělení stornovat! (bez dodání nové hodnoty)