*ku_z_propz_admu - propouštěcí zpráva - administrativní údaje

Propouštěcí zpráva pacienta - A.1 - administrativní údaje (povinné)

 

{distribuováno od verze 4.25.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

 

 

 

 

 

 

Upozornění:

Řada administrativních údajů je v DASTA sdělována v nadřazených blocích - viz informace pod tabulkou.

 

 

 

 

 

 

identifikace pacienta

A.1.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

viz pokyny pod tabulkou

(povinné)

 

 

 

 

 

kontaktní informace pacienta A.1.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

viz pokyny pod tabulkou

(požadované)

 

 

 

 

 

zdravotní pojištění

A.1.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

viz pokyny pod tabulkou

(požadované)

 

 

 

 

 

informace o zamýšleném příjemci dokumentu

A.1.4

 

 

 

p_pracovnik

 

e

 

?

příjemce dokumentu - pracovník

 

Datový blok pracovník.

Identifikační číslo zdravotnického pracovníka.

V případě, kdy příjemcem není zdravotnický pracovník, např. pacient, měl by být použit vhodný osobní identifikátor.

(požadované)

 

p_pracoviste

 

e

 

?

příjemce dokumentu - pracoviště

 

Datový blok pracoviste.

(požadované)

 

 

 

 

 

 

autor dokumentu

A.1.5

 

 

 

a_pracovnik

e

 

1

autor dokumentu - pracovník

 

Datový blok pracovník.

Autor dokumentu dle zákona 372/2011 §54 odst. (3)

Identifikační číslo zdravotnického pracovníka (nebo informačního systému), který provedl zápis do zdravotnické dokumentace.

(povinné)

 

a_pracoviste

e

 

1

autor dokumentu - pracoviště

 

Datový blok pracoviste.

Název a identifikační údaje zdravotnického zařízení, které je reprezentováno autorem dokumentu.

(povinné)

 

dat_a_mod

 

e

 

1

datum a čas poslední modifikace autorem

formát DTS

Datový blok dat_xx.

(povinné)

 

 

 

 

 

ověření dokumentu

A.1.6

 

 

 

o_pracovnik

e

 

?

ověření dokumentu - pracovník

 

Datový blok pracovník.

Identifikační číslo zdravotnického pracovníka, který ověřil dokument.

Osoba ověřující dokument se uvádí pouze pokud je odlišná od autora dokumentu. V případě propouštěcí zprávy jde o ošetřujícího lékaře, který měl pacienta v péči na propouštějícím oddělení.

(požadované)

 

o_pracoviste

e

 

?

ověření dokumentu - pracoviště

 

Datový blok pracoviste.

Název a identifikační údaje zdravotnického zařízení, které je reprezentováno osobou, která dokument ověřila.

(požadované)

 

dat_overeni

e

 

?

datum a čas ověření dokumentu

formát DTS

Datový blok dat_xx.

(požadované)

 

 

 

 

 

za dokument zodpovídá

A.1.7

 

 

 

z_pracovnik

e

 

?

zodpovídající pracovník

 

Datový blok pracovník.

Identifikační číslo zdravotnického pracovníka, který zodpovídá za celkový obsah dokumentu. Primář či vedoucí oddělení, který zodpovídá za propouštěcí zprávu jako celek. Může být totožný s ověřujícím pracovníkem.

(požadované)

 

z_pracoviste

e

 

?

zodpovídající pracoviště

 

Datový blok pracoviste.

Název a identifikační údaje zdravotnického zařízení, které je reprezentováno osobou, která zodpovídá za obsah dokumentu.

(požadované)

 

dat_autorizace

e

 

?

datum a čas autorizace dokumentu

 

Datový blok dat_xx.

(požadované)

 

 

 

 

 

metadata dokumentu

A.1.8

 

 

 

kat_dokum

e

-8

1

kategorie dokumentu kódem

A.1.8.2

 

Kód dle LOINC, vkládá se fixně:

34105-7

(povinné)

stav_dokum

e

1

1

stav dokumentu

A.1.8.3

seznam hodnot:

P=předběžný, F=finální,  Z=změněný

Interní číselník: P, F, Z.

V DASTA svázáno s typem KU:

P - H.PROPPREDBZF

F - H.PROPZF

Z - doplnění, změna pro obě KU

(povinné)

 

dat_dokum

 

e

1

datum a čas vytvoření dokumentu

A.1.8.4

formát DTS

Datový blok dat_xx.

Vztahuje se k celé propouštěcí zprávě, čili k bloku ku_z_propoz.

(povinné)

 

verze_dokum

e

?

verze dokumentu

A.1.8.9

volný text

 

(požadované)

 

spr_dokum

 

e

 

1

správce dokumentu

A.1.8.6

volný text

Datový blok pracoviste.

Název a identifikační údaje subjektu, který dokument spravuje. Alias technický správce dokumentu.

(organizace, nemocnice)

(volitelné)

 

 

 

 

 

elektronické podpisy

A.1.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

viz pokyny pod tabulkou

(požadované)

 

 

[XML Schema]

 

Podmínky, pokyny, poznámky:

 

Další položky uvedené v dokumentu „A.1. administrativní údaje“ se přebírají z nadřazených bloků:

 

- *ip:

Jedná se o položky:

A.1.1.1 křestní jméno (povinné)

A.1.1.2 příjmení (povinné)

A.1.1.3 datum narození (požadované)

A.1.1.4 identifikátor pacienta (požadované)

A.1.1.5 státní občanství (požadované)

A.1.1.6 úřední pohlaví  (povinné)

 

-ip - *jazyk:

A.1.1.7 komunikační jazyk (volitelné)

 

-ip - *a:

A.1.2.1 adresa (adresy) pacienta (požadované)

A.1.2.2 telekomunikační kontakty pacienta (požadované)

A.1.2.3 preferovaný lékař a další lékaři pacienta (požadované)

A.1.2.4 zákonní zástupci pacienta a další osoby (požadované)

 

-ip - *p:

A.1.3   údaje o zdravotní pojišťovně (požadované)

 

-ip - ku - *ku_z:

A.1.8.1 ID dokumentu - viz idku a iid (povinné)

A.1.8.7 důvěrnost dokumentu - viz duvernost a duverne (povinné)

A.1.8.8 jazyk dokumentu - viz element jazyk_dok (požadované)

A.1.8.5 název dokumentu - viz element nazev (povinné)

 

 

Elektronický podpis (A.1.9.1) a časové razítko (A.1.9.2)  jsou řešené v nadřazených blocích DASTA (požadované).