Označení číselníku v DS

NCLPFRM

Název číselníku v DS

Číselník formátů referenčních mezí.

Název souboru v DS

nclpfrm.xml

V DS uložen ve složce

nclp_data/ds_NCLP/all

Menu v  v programu ČLP

Číselníky -> Položky

Označení v  menu v programu ČLP

Formát referenčních mezí

Využívá se v DS

skala , vrn (přebírá se z [NCLPPOL])

Struktura číselníku

popis struktury číselníku (jednoduchý číselník)

Náhled číselníku

náhled číselníku NCLPFH

Obsah číselníku

obsah číselníku NCLPFH

Poznámka

 

Popis:

Číselník definuje kódování formátů pro zobrazování referenčních mezí v nálezech.

Číselníkem definované kódování je používáno v [NCLPPOL] - popis i [LCLPPOL] - popis.

Spolupracující IS musí číselník respektovat a musí zajistit příslušnou realizaci potřebných funkcí.

(Při zobrazování předávaných dat se běžně vychází z formátu ref. mezí definovaných v NČLP, je-li to potřebné, může být formát ref. mezí zadán v datovém bloku  skala - tehdy je tento zadaný údaj nadřazený.)