*u - urgentní informace o pacientovi neformalizované

Urgentní informace o pacientovi.

 

{distribuováno od verze 2.01.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

garant_dat

e

 

?

garant ručící za správnost dat odesílaných jinému systému

 

pokyny:

viz garant_dat - pokyny

nové od DS 3.01.01

ua

e

 

*

alergie

 

pokyny:

viz 01

 

urf

e

 

*

rizikové faktory

 

pokyny:

viz 01

 

utm

e

 

*

trvalá medikace

 

pokyny:

viz 01

 

uks

e

 

?

krevní skupina

 

pokyny:

1. samostatný blok

2. viz uks - pokyny

 

uot

e

 

*

očkování proti tetanu

 

pokyny:

1. samostatný blok

2. viz uot - pokyny

od DS 3.03.01 lze použít Nx, V bylo "?"

 

SEMAFOR_DS3[DTD]    [Příklad]

 

 

Podmínky, pokyny, poznámky:

 

*u

poznámky k celému bloku:

 

Jedná se o údaje z databáze informačního systému odesílatele (nejčastěji AIS, NIS). Informace o odesílateli jsou uloženy v bloku is.

 

Urgentní informace by měly být v budoucnosti nahrávány na identifikační elektronickou kartu. Nástroje jsou již připraveny ve volaných blocích (elementech). Urgentní informace jsou sdělovány nezávisle na jiných speciálních blocích (třeba i duplicitně).

 

 

garant_dat

pokyny:

Údaj je z hlediska DS fakultativní. Pro některé formy komunikace může být uvádění údaje povinné; povinnost pak bude vyplývat ze smlouvy mezi komunikujícími stranami (například pro komunikace typu "IZIP"). Jedná se o garanta dat obsažených v následujících blocích - garantuje "urgentní informace" jako celek. Autoři záznamů v jednotlivých blocích jsou uvádění v těchto blocích.

 

uks

pokyny:

Zde je uváděn údaj z dokumentace pacienta.

Jedná-li se o laboratorní vyšetření, je sdělováno v rámci bloku v  (viz NČLP).

 

uot

pokyny:

Týká se pouze tetanu. Nejčastěji je uváděn údaj z dokumentace pacienta.

Přehled očkování je v bloku oc . Uvádí se poslední a případně i předchozí očkování.

 

 

01 - pokyny společné pro ua, urf, utm:

Pro každý záznam je vždy samostatný blok. Očekává se budoucí rozšíření těchto bloků.