Seznam repetitorií (národní položka)

 

Technický popis

 

 

Seznam repetitorií, které se váží k aktuální položce NČLP. Repetitoria lze prohlížet nebo s nimi pracovat pomocí Wordu (repetitoria lze prohlížet, tisknout).

 

Seznam obsahuje:

repetitorium pro komponentu aktuální položky NČLP

repetitoria pro dvojici "systém_komponenta"

• všechna repetitoria ze záznamu číselníku SKDJ,  která se váží k aktuální položce NČLP

repetitorium pro systém aktuální položky NČLP

repetitorium pro proceduru aktuální položky NČLP

repetitorium pro druh veličiny aktuální položky NČLP

 

Pro systémy "S" (sérum) a "P" (plazma) obsahuje seznam repetitorií též:

repetitoria pro druhou dvojici "systém_komponenta"

repetitorium pro druhý systém

 

Poznámka:

Repetitoria k aktuální položce NČLP nemusí existovat. Proto je součástí seznamu sloupec "Exist.", který obsahuje informaci o existenci repetitoria.