Číselník druhů veličin

 

Technický popis

 

 

Druh veličiny je jedním ze základních stavebních kamenů, pomocí kterých jsou definovány položky národního číselníku (NČLP) i lokálního číselníku laboratorních položek (LČLP).

 

Poznámka:

Položky NČLP jsou definovány pomocí pětice Systém - Komponenta - Druh veličiny - Jednotka - Procedura.

 

Exaktní definice druhu veličiny:

Významný znak jevu, organismu nebo látky, který lze odlišit kvantitativně a určit kvalitativně.

 

 

Číselník najdete

v menu "Číselníky" -> "Položky" -> "Druhy veličin "

a též v menu "Číselníky" -> "Seznam lokálně editovatelných číselníků"

 

 

Číselník spravuje správce národního číselníku (SNC). Správce lokálního číselníku (SLC) nemůže přidávat ani vymazat žádný záznam. Smí editovat údaje v záložce "Lokální verze".

 

 

Každý druh veličiny v číselníku je popsán těmito údaji:

Klíč, Kód, Název pro nálezy, Název do sestav, Plný název, Plný název, popis, 4 třídy pro zatřídění druhu veličiny (nepoužívá se).

 

Ke každému druhu veličiny je připojen seznam jednotek svázaných s tímto druhem veličiny. Seznam vychází z číselníku jednotek.

 

K jednotlivým druhům veličin jsou vypracována repetitoria (tlačítko "Repet"). Abstrakt repetitoria k druhu veličiny je zobrazen v poli "Abstrakt".

 

Ke každému druhu veličiny může být připojeno označení druhu veličiny v jiných klasifikačních systémech (provázání  na externí číselníky).

 

Všechny změny provedené v definici druhu veličiny jsou dokumentovány. Můžete si je prohlédnout pomocí tlačítka "Změny".

 

 

Druh veličiny zadává obvykle národní autor při vytváření nových položek národního číselníku. Nejprve vytváří záznam v pomocném číselníku SKDJ (systém - komponenta - druh veličiny - jednotka). Z něj potom vytvoří novou položku NČLP.