Číselník procedur

 

Technický popis

 

 

Procedura je způsob či metoda stanovení komponenty (aglutinace, ELISA, plamenová fotometrie, turbidimetrie, průtoková cytometrie atd.). Z ryze exaktního pohledu je vlastně procedura nepodstatná (naměřené výsledky by měly být nezávislé na použité měřicí metodě) a v nomenklatuře IFCC se proto nepoužívá. Její zavedení do NČLP bylo vedeno praktickými důvody a ukázalo se jako velice užitečné, mimo jiné např. při začleňování mikrobiologických kultivačních metod do NČLP.

 

Pokud má výsledek metody číselný charakter, přísluší k dané položce NČLP škála (jedna nebo více v závislosti na věku, pohlaví, týdnu gravidity, denní době odběru aj.) tj. rozmezí normálních a patologických hodnot.

 

Procedura je jedním ze základních stavebních kamenů, pomocí kterých jsou definovány položky národního číselníku (NČLP) i lokálního číselníku laboratorních položek (LČLP).

 

Poznámka:

Položky NČLP jsou definovány pomocí pětice Systém - Komponenta - Druh veličiny - Jednotka - Procedura.

 

 

Číselník najdete

v menu "Číselníky" -> "Položky" -> "Procedury"

a též v menu "Číselníky" -> "Seznam lokálně editovatelných číselníků"

  

 

Číselník spravuje správce národního číselníku (SNC). Správce lokálního číselníku (SLC) nemůže přidávat ani vymazat žádný záznam. Smí editovat údaje v záložce "Lokální verze".

  

 

Každá procedura v číselníku je popsána těmito údaji:

Klíč, Kód, 4 varianty názvů (Název pro nálezy, Název do sestav, Plný název, Plný název, popis), 2 synonyma, 4 třídy pro zatřídění procedury.

 

K jednotlivým procedurám jsou vypracována repetitoria (tlačítko "Repet"). Abstrakt repetitoria ke proceduře je zobrazen v poli "Abstrakt".

 

Ke každé proceduře může být připojeno označení procedury v jiných klasifikačních systémech (provázání  na externí číselníky).

 

Všechny změny provedené v definici procedury jsou dokumentovány. Můžete si je prohlédnout pomocí tlačítka "Změny".

 

 

Proceduru zadává obvykle národní autor při vytváření nových položek národního číselníku.