Přístrojová technika, HW, SW

 

Technický popis

 

 

Seznam přístrojové techniky, hardware a software.. Jedná se o jeden z administrativních nástrojů pro vedení agendy laboratoře.

 

 

Pomocí dialogu lze evidovat údaje o přístrojové technice, HW a SW v laboratoři včetně příslušenství a náhradních dílů, tisknout karty přístrojů, seznam přístrojů. Dále lze evidovat kalibrace přístrojů, vytvořit plán kalibrací a evidovat servisní zásahy. Všechny tyto informace lze též vytisknout.

 

 

Pro každý přístroj mohou být evidovány základní údaje o přístroji (název, model, typ, rok výroby, sériové číslo, výrobce), dodavatel, způsob nabytí, typ přístroje, stav při nabytí, uložení kupní smlouvy, cena, datum dodání, uvedení do provozu, záruky, vyřazení, datum zařazení do evidence, evidenční číslo, umístění přístroje v laboratoři, zodpovědný pracovník, účel přístroje, dokdy má být nahrazen, uložení záručního listu, provozního deníku, interval prohlídek, interval kalibrací a servisní firmu. Dále lze evidovat názvy a uložení prohlášení o shodě, certifikátů, manuálů.

 

V záložce "Záznamy" lze zadat parametry přístroje, záznamy o provozu, záznamy o údržbě a záznamy o poruchách přístroje.

 

 

Údaje v dialogu smí editovat uživatelé programu  SLP, kteří mají nastavena Přístupová práva pro menu Agenda, oblast "Technika" na hodnotu "psát". Pro čtení jsou údaje přístupné pouze uživatelům, kteří mají nastavena přístupová práva pro menu agenda, oblast "Technika" na hodnotu "číst". Pro ostatní uživatele SLP jsou údaje nepřístupné.

 

Poznámka:

Přístupová práva pro menu Agenda nastavuje správce nastavení (autor s kódem "**").

 

 

Agenda je zapojena do elektronického řízení záznamů (EŘZ).