Popis provedených změn a revizí (technický popis)

 

 

Dialog pro popis změn. Dialog je společný pro NČLP, LČLP, škály, dokumenty a texty (repetitoria). Pro NČLP, LČLP a škály dialog neobsahuje údaje pro revizi dokumentu (pole "revize" a "Datum schválení revize").

Dialog je nabízen po uložení změny ve schváleném záznamu (např. při použití tlačítka Uložit nebo Návrat).

 

Poznámka:

Pro dokumenty se pomocí stejného dialogu zadávají údaje o revizích dokumentu.

 

 

 

Revize - logická hodnota pro vyznačení, že se jedná o revizi dokumentu. Objeví se pouze pro dokumenty a texty (repetitoria). Po nastavení revize se objeví dotaz

 

 

Po odpovědi "Ano" bude nastavena závažnost změny na hodnotu "beze změny", stručný popis na "Revize" a podrobný popis na "Revize dokumentu". Zároveň bude nastaveno datum příští revize na datum změny (revize) + 1 rok. Po odpovědi "Ne" bude příznak provedení revize "odnastaven" (vrácen zpět na hodnotu "není pravda").

 

Závažnost změny - přepínač pro vyznačení závažnosti změny v záznamu.

Možné hodnoty:

• Beze změny - určeno pouze pro revizi dokumentů

• Drobná

• Významná

• Zásadní

 

Stručný popis - velmi stručný popis změn v záznamu. Pro to, aby bylo možno popis změn v záznamu uložit, musí být stručný popis změny vyplněn.

Stručný popis lze editovat. Maximální délka stručného popisu je 45 znaků.

 

Podrobný popis - podrobný popis změny pro potřebu dokumentace. Pro to, aby bylo možno popis změn v záznamu uložit, musí být podrobný popis změny vyplněn.

Podrobný popis lze editovat. Maximální délka podrobného popisu není omezena (memo-pole).

 

Datum změny (revize) - datum provedení změn v záznamu. Je automaticky nastaveno na dnešní datum.

Datum změny nelze editovat.

 

Změnil - kód autora, který provedl změnu záznamu. Je automaticky naplněno kódem aktuálního autora.

Pole "změnil" nelze editovat.

 

Datum kontroly změny - není vyplněno. Datum lze měnit až při práci se seznamem změn k záznamu (tlačítko Změny).

Datum kontroly změny nelze editovat.

 

Změnu kontroloval - kód autora, který provedl kontrolu změny. Není vyplněno. Lze měnit až při práci se seznamem změn k záznamu (tlačítko Změny).

Pole "změnu kontroloval" nelze editovat.

 

Datum schválení změny - není vyplněno. Datum lze měnit až při práci se seznamem změn k záznamu (tlačítko Změny).

Datum schválení změny nelze editovat.

 

Změnu schválil - kód autora, který schválil změnu. Není vyplněno. Lze měnit až při práci se seznamem změn k záznamu (tlačítko Změny).

Pole "změnu schválil" nelze editovat.

 

Datum příští revize - objeví se pouze pro dokumenty a texty (repetitoria). Po nastavení logické hodnoty "revize" je datum příští revize automaticky nastaveno na datum změny (revize) + 1 rok.

Datum příští revize nelze editovat.

 

 

Help - tlačítko pro vyvolání nápovědy k dialogu

 

OK - tlačítko pro uložení popisu změn v záznamu. Pro to, aby mohl být popis změn uložen, musí být být vyplněna pole "Stručný popis" i "Popis změn".

 

Storno - ukončení dialogu pro popis změn bez uložení popisu změn v záznamu.