NČLP (alternativní přístup) (technický popis)

 

 

Viz též:

Národní číselník laboratorních položek

               Dialogy programu SLP

 

 

Národní číselník laboratorních položek (NČLP) je v podstatě seznam všech vyšetření která, se provádějí v medicínských laboratořích. Dialog pro alternativní přístup k NČLP je určen k rychlému a jednoduchému hledání v NČLP a propojení NČLP s lokálním číselníkem.

 

Alternativní tvar NČLP vychází z číselníku komponent. V něm je možné hledat i filtrovat podle všech vatriant lokálních názvů a synonym. Po nalezení komponenty můžete zobrazit národní položky definované pro tuto komponentu a následně nastavit, které lokální položky zpracováváte ve vaší laboratoři.

 

 

Popis záložky Detail

 

V záložce detail jsou zobrazeny všechny varianty názvů a synonym ke komponentě. Editovat lze pouze lokální názvy a synonyma.

 

 

Klíč - jednoznačná identifikace pro systém SLP, datový standard a spolupracující LIS a NIS.

Klíč nelze editovat. Má délku maximálně 8 znaků.

 

Kód - zakládá se společně s klíčem (při založení nového záznamu v číselníku komponent je do něj nakopírován klíč).

Kód nelze editovat. Má délku maximálně 8 znaků.

 

Lokální kód - symbolické označení komponenty do sestav, tabulek a grafů. Pracovní zkratka zejména pro laboratoř.

Lze editovat pro komponenty lokálního i národního typu. Má délku maximálně 8 znaků.

 

Gesce - označení odborné společnosti, která "stojí" za definicí komponenty. Vybírá se z číselníku typů národních gescí. Při přidání se gesce naplní gescí aktuálního autora (přidělenou v číselníku autorů).

Gesci nelze editovat.

 

Název do sestav  - v SLP základní a perspektivní tvar názvu. Slouží i k třídění. Vhodný pro všechny LIS a NIS.

Název do sestav nelze editovat. Má délku maximálně 55 znaků.

 

Lokální název do sestav  - základní tvar názvu komponenty do sestav a běžných nálezů. Použit v názvu pro LP1

Lze editovat pro komponenty lokálního i národního typu. Má délku maximálně 55 znaků.

 

Plný název - nezkrácený plný název. V SLP používán jen v některých sestavách. Fakultativní použití v LIS a NIS

Plný název nelze editovat. Má délku maximálně 55 znaků.

 

Lokální plný název - nezkrácený plný název komponenty do sestav a speciálních tvarů nálezů.

Lze editovat pro komponenty lokálního i národního typu. Má délku maximálně 55 znaků.

 

Abstrakt - obsah bodu osnovy "Abstrakt" repetitoria, které je vytvořeno pro aktuální komponentu (pokud je repetitorium pro aktuální komponentu vytvořeno).

Abstrakt nelze editovat.

 

Chemický název - chemické názvosloví dle IUPAC.

Chemický název nelze editovat. Délka není omezena (memo-pole).

 

Synonyma (1 - 4) - jiné alternativní nebo původní názvy k "názvu do sestav". V SLP se s nimi běžně nepracuje. Neslouží k třídění, pouze k hledání

Synonyma (1 - 4) nelze editovat. Mají délku maximálně 55 znaků.

 

Lokální synonyma (1 - 4) - jiné alternativní nebo původní názvy k "názvu do sestav".

Lze editovat pro komponenty lokálního i národního typu. Mají délku maximálně 55 znaků.

 

Třídy (1 - 4) - zatřídění komponenty z hlediska číselníku typů komponent z hlediska zatřídění

Třídy (1 - 4) nelze editovat.

 

Počet položek v NČLP - informace o počtu použití této komponenty v položkách v rámci NČLP. Vztaženo k datu posledního upgrade NČLP.

Počet položek v NČLP nelze editovat.

 

Poznámka

Poznámku nelze editovat. Délka není omezena (memo-pole).

 

 

Help - tlačítko pro vyvolání nápovědy k dialogu

 

Pohybová tlačítka - viz Dialogy programu SLP

 

Třídění - tlačítko pro zobrazení dialogu pro třídění a hledání.

 

 

Lze zvolit setřídění seznamu komponent podle

• Plného názvu

• Lokálního plného názvu

• Názvu do sestav

• Lokálního názvu do sestav

 

Do pole pro hledanou hodnotu lze zadat počáteční část hledaného řetězce.

Po stisknutí tlačítka "Hledat" bude přepnuto třídění seznamu komponent dle vaší volby. Pokud byl vyplněn hledaný řetězec, bude nalezen první záznam, který odpovídá hledanému řetězci a dialog Třídění a hledání bude ukončen. Nebyl-li žádný takový záznam nalezen, objeví se hláška "Nenalezeno" a dialog pro Třídění a hledání nebude ukončen. Lze změnit hledaný řetězec a hledání opakovat, nebo tlačítkem Storno dialog ukončit.

Po stisknutí tlačítka storno bude dialog Třídění a hledání ukončen bez změny pořadí a bez případného hledání dle hledaného řetězce.

 

Položky NČLP - tlačítko pro práci s položkami NČLP pro aktuální komponentu

 

Uložit - tlačítko pro průběžné uložení změn provedených v lokálních údajích o komponentě bez nutnosti opustit záznam nebo zavřít obrazovku.

 

Návrat - ukončení dialogu pro práci s alternativním tvarem NČLP. Došlo-li od posledního uložení ke změně v v lokálních údajích o komponentě, objeví se dotaz na uložení změn.

 

 

Popis záložky Seznam

 

Záložka Seznam zobrazuje seznam všech komponent. V záložce "Seznam" nelze žádné údaje opravovat

 

 

Filtr - pomocí zde zadaného řetězce znaků lze filtrovat zobrazený seznam komponent.

 

1. Pokud zadáte řetězec, jehož prvním znakem není *, bude zobrazený seznam komponent filtrován tak, že v seznamu zůstanou zobrazeny všechny komponenty, jejich některý z názvů nebo synonym začíná zadaným znakovým řetězcem. Při filtrování se nerozlišují velká a malá písmena.

 

2. Pokud zadáte řetězec, jehož prvním znakem je *, bude zobrazený seznam komponent filtrován tak, že v seznamu zůstanou zobrazeny všechny komponenety, jejich některý z nůzvů nebo synonym obsahuje zadaný znakový řetězec (bez úvodní *). Při filtrování se nerozlišují velká a malá písmena.

 

Poznámka:

Při provozování programu SLPv síti může být odezva po zadání filtrovacího řetězce delší (v závislosti na rychlosti sítě).

 

 

Ve sloupcích seznamu jsou zobrazeny údaje z číselníku komponent (obecné informace o práci se záložkou Seznam - viz Dialogy programu SLP).

 

 

Popis obsahu jednotlivých sloupců:

 

1. sloupec (bez titulku) - označení obsoletních a neaktuálních komponent. Pokud je komponenta obsoletní, objeví se ve sloupci "O". Pro neaktuální komponentu bude ve sloupci zobrazeno "N" (viz popis pole Aktuálnost v záložce Detail)

 

Plný název - nezkrácený plný název

Kliknutím na hlavičku sloupce lze seznam setřídit podle plného názvu.

 

Lokální plný název - nezkrácený lokální plný název

Kliknutím na hlavičku sloupce lze seznam setřídit podle lokálního plného názvu.

 

Název do sestav - základní název komponenty

Kliknutím na hlavičku sloupce lze seznam setřídit podle názvu do sestav.

 

Lokální název do sestav - lokální varianta názvu do sestav (viz záložka Lokální verze)

Kliknutím na hlavičku sloupce lze seznam setřídit podle lokálního názvu do sestav.

 

Počet - informace o počtu použití této komponenty v položkách v rámci NČLP. Vztaženo k datu posledního upgrade NČLP.

 

 

Popis tlačítek Help, Třídění, Položky NČLP a Návrat - viz Popis záložky Detail.