Hromadné nastavení rolí (technický popis)

 

 

Viz též:

                Dialogy programu SLP

Elektronické řízení dokumentace

                Nastavení rolí pro aktuální dokument

 

 

Dialog pro hromadné nastavení rolí autorů v rámci životního cyklu vybraných dokumentů. Role autorů v rámci životního cyklu dokumentu jsou podstatné při práci s elektronickým řízením dokumentace. Nastavené role se využívají pro směřování požadavků vzniklých při elektronickém řízení dokumentace. Dialog je určen pouze pro správce dokumentace.

 

Příklad:

pokud autor dokončí dokument (nastaví stav dokumentu na "dokončeno"), objeví se mu dotaz, zda chce dokument odeslat prostřednictvím elektronického řízení ke kontrole. Pokud odpoví "Ano", vytvoří se požadavek na kontrolu dokumentu, který bude směřován na autora, který má zadanou roli "Dokument zkontroluje". Při spuštění SLP bude tento autor informován, že by měl dokument zkontrolovat.

 

Poznámka:

Kromě hromadného nastavení rolí pro vybrané dokumenty je v dialogu pro práci s dokumenty tlačítko "Role" pro nastavení rolí pro aktuální dokument.

 

Přístupová práva

Údaje v dialogu smí editovat pouze správce dokumentace.

 

 

Popis Dialogu

 

 

Dialog zobrazí seznam všech lokálních dokumentů.. Ve sloupcích seznamu jsou zobrazeny údaje o dokumentech (obecné informace o práci se záložkou Seznam - viz Dialogy programu SLP).

 

 

Filtr - pokud je nastaven filtr "zobrazit jen označené dokumenty", budou zobrazeny pouze dokumenty, které jsou označené ve sloupci "Ozn.". Není-li filtr nastaven, budou zobrazeny všechny dokumenty.

 

Skupina - tlačítko pro výběr skupiny dokumentů. Po vybrání skupiny dokumentů bude zachováno označení již označených dokumentů, navíc budou označeny všechny dokumenty z vybrané skupiny.

 

 

Popis obsahu jednotlivých sloupců:

 

První sloupec (bez titulku) - pokud je dokument neplatný (viz údaje "Platí od", "Platí do" ve stavovém dialogu pro dokument), je ve sloupci zobrazeno písmeno "N"

 

Ozn - sloupec pro označení dokumentů. Kliknutím do sloupce lze označení dokumentu změnit.

 

 (tlačítko nad nadpisem sloupce "Ozn.") - označení všech dokumentů v seznamu

 

 - (tlačítko nad nadpisem sloupce "Ozn.") - zrušení označení všech dokumentů v seznamu

 

Klíč - klíč dokumentu

Kliknutím na hlavičku sloupce lze seznam setřídit podle klíče.

 

Kód - kód dokumentu

Kliknutím na hlavičku sloupce lze seznam setřídit podle kódu.

 

Skupina - skupina, do které dokument patří

Kliknutím na hlavičku sloupce lze seznam setřídit podle kódu skupiny a kódu dokumentu.

 

 (tlačítko nad nadpisem sloupce "Skupina") - označení všech dokumentů pro aktuální skupinu.

 

 - (tlačítko nad nadpisem sloupce "Skupina") - označení všech dokumentů pro aktuální skupinu.

 

Typ1/2 - název typu1/2 dokumentu (viz číselník typů dokumentů a repetitorií)

Kliknutím na hlavičku sloupce lze seznam setřídit podle pořadí v číselníku typů dokumentů a repetitorií a kódu dokumentu.

 

 (tlačítko nad nadpisem sloupce "Typ1 / typ2") - označení všech dokumentů pro aktuální typ1/2.

 

 - (tlačítko nad nadpisem sloupce " Typ1 / typ2") - označení všech dokumentů pro aktuální typ1/2

.

Aut - kód autora dokumentu SLP.

Kliknutím na hlavičku sloupce lze seznam setřídit podle kódu autora a kódu dokumentu.

 

  (tlačítko nad nadpisem sloupce "Aut.") - označení všech dokumentů pro aktuálního autora

 

 - (tlačítko nad nadpisem sloupce "Aut.") - označení všech dokumentů pro aktuálního autora

 

Kont. - kód autora, který má pro aktuální dokument v seznamu určenou roli "Dokument zkontroluje"

 

Schv.. - kód autora, který má pro aktuální dokument v seznamu určenou roli "Dokument bude schvalovat"

 

Zm-k. - kód autora, který má pro aktuální dokument v seznamu určenou roli "Změnu dokumentu zkontroluje"

 

Zm-s. - kód autora, který má pro aktuální dokument v seznamu určenou roli "Změnu dokumentu schválí"

 

Rev. - kód autora, který má pro aktuální dokument v seznamu určenou roli "Revizi dokumentu provede"

 

R-k.- kód autora, který má pro aktuální dokument v seznamu určenou roli "Revizi dokumentu zkontroluje"

 

R-s. - kód autora, který má pro aktuální dokument v seznamu určenou roli "Revizi dokumentu schválí"

 

 

Help - tlačítko pro vyvolání nápovědy k dialogu

 

Třídění - tlačítko pro výběr třídění dokumentů a současně hledání dokumentu (hledání probíhá podle zvoleného třídění). Dialog slouží jako pomůcka pro nalezení dokumentů, která mají být skupiny dokumentů.

 

 

Třídit seznam dokumentů a hledat lze podle:

• klíče dokumentu

• kódu dokumentu

• kódu skupiny, kódu dokumentu

• kódu typu1, typu2, kódu dokumentu

• kódu autora, kódu dokumentu

 

Pokud chcete pouze změnit třídění seznamu dokumentů, vyberte požadované třídění, nezadávejte hledanou hodnotu (textové pole bez titulku) a stiskněte tlačítko Hledat.

Pokud chcete zároveň i hledat dokument, po výběru požadovaného třídění  zadejte hledanou hodnotu (textové pole bez titulku) a stiskněte tlačítko Hledat. Pokud bude hledaná hodnota nalezena, dialog Třídění a hledání bude ukončen a aktivním dokumentem se stane nalezený dokument. Pokud hledaná hodnota nebude nalezena, objeví se hláška a dialog Třídění a hledání nebude ukončen. Tlačítkem Storno ukončíte dialog Třídění a hledání bez změny třídění a aktuálního dokumentu.

 

Nastavení rolí - tlačítko pro hromadné nastavení rolí všech označených dokumentů na základě nastavení šablony

 

Návrat - tlačítko pro ukončení dialogu