EŘD - seznam požadavků, které jsou vám určeny ke zpracování (technický popis)

 

 

Viz též:

                Dialogy programu SLP

Elektronické řízení dokumentace

Dialog Elektronické řízení dokumentace

 

 

Dialog pro práci se seznamem dosud nevyřízených požadavků (kromě požadavku na přečtení dokumentu), které vznikly v procesu elektronického řízení dokumentace a které jsou vám určeny ke zpracování.

 

Poznámka:

Dialog se objeví pouze autorovi s přístupovými právy SLC nebo SLD, pro kterého existuje někaký dosud nevyřízený požadavek.

 

 

Přístupová práva

Dialog je určen pro autora, který je aktuálním uživatelem SLP (jeho jméno je zobrazeno v horním řádku hlavního okna programu SLP.

 

 

Popis Dialogu

 

 

Popis obsahu jednotlivých sloupců:

 

Klíč - klíč dokumentu, kterého se požadavek týká

Kliknutím na hlavičku sloupce lze seznam setřídit podle klíče dokumentu.

 

Kód - kód dokumentu, kterého se požadavek týká

Kliknutím na hlavičku sloupce lze seznam setřídit podle kódu dokumentu.

 

Skupina - skupina, do které patří dokument, jehož se požadavek týká

Kliknutím na hlavičku sloupce lze seznam setřídit podle kódu skupiny a kódu dokumentu.

 

Typ1/2 - název typu1/2 dokumentu (viz číselník typů dokumentů a repetitorií) , jehož se požadavek týká

Kliknutím na hlavičku sloupce lze seznam setřídit podle pořadí v číselníku typů dokumentů a repetitorií a kódu dokumentu.

 

Aut. - kód autora dokumentu

Kliknutím na hlavičku sloupce lze seznam setřídit podle kódu autora dokumentu.

 

Požadavek - kód požadavku (viz EŘD - význam kódu požadavků a reakcí na ně).

 

Odeslal - kód autora, který vám požadavek odeslal

Kliknutím na hlavičku sloupce lze seznam setřídit podle kódu odesílajícího autora

 

Odeslán - datum odeslání požadavku

Kliknutím na hlavičku sloupce lze seznam setřídit podle data odeslání požadavku

 

!!! - označení urgentnosti požadavku. Pokud je ve sloupci zobrazeno "!!!", je požadavek urgentní

 

Termín - termín pro splnění požadavku. Pokud již termín pro splnění požadavku uplynul, je termín zobrazen červeně.

 

Pozn. - příznak, zda je součástí požadavku i poznámka k požadavku. Pokud je součástí požadavku i poznámka k požadavku, je ve sloupci slovo "Ano", v opačné případě není hodnota ve sloupci vyplněna.

 

Help - tlačítko pro vyvolání nápovědy k dialogu

 

 (tisk) - zobrazí dialog pro tisk vám určených požadavků. Tiskovou sestavu lze zobrazit na monitoru (volba Preview), nebo vytisknout (volba Na tiskárnu). Třídění sestavy bude totožné s aktuálním tříděním seznamu.

 

Ukázka části tiskové sestavy:

 

 

Zpracování - tlačítko, které vyvolá dialog pro zpracování požadavku.

 

 

Dialog v horní části zobrazuje obsah požadavku. Ve spodní části dialogu jsou volby, pomocí kterých můžete na požadavek reagovat (podle typu požadavku se může nabídka voleb lišit - viz EŘD - význam kódu požadavků a reakcí na ně)

 

volba "zpracovat požadavek" - po aktivaci volby dojde k okamžitému zpracování požadavku. Podle typu zpracovaného požadavku se může objevit dotaz, zda chcete odeslat požadavek na zpracování další akce v rámci životního cyklu dokumentu (pokud např. provesdete kontrolu dokumentu, objeví se dotaz, zda chcete dokument odeslat ke schválení)

 

 

Po odpovědi "Ano" se může v závislosti na požadavku objevit dialog pro odeslání dokumentu k vykonání akce nebo dialog pro poslání dokumentu k přečtení a do knihovny.

 

Pokud je v počátečním nastavení systému, záložce "Dokumenty-2", povolena zjednodušená revize dokumentu, bude pro požadavky na revizi dokumentu nabídnuta kromě volby "zpracovat požadavek" (standardní revize dokumentu - revize - kontrola revize - schválení revize) i volba "zjednodušená revize". Zjednodušená revize dokumentu je revize dokumentu "beze změny", při které bude dokument zrevidován a současně dojde ke kontrole i schválení revize "beze změny".

 

volba "předat zpracování požadavku jinému autorovi" zobrazí dialog odeslání dokumentu k vykonání akce, ve kterém můžete zadat kód autora, kterému se má požadavek předat a případně i vaší poznámku.

 

volba "odmítnout zpracování požadavku" zobrazí dialog

 

 

Můžete zadat text pro autora požadavku. Po stisknutí tlačítka "Ano" za dotazem "Odmítnout požadavek?" dojde k odmítnutí požadavku a zároveň bude autorovi požadavku poslána zpráva, že byl požadavek odmítnut.

 

volba "zrušit kontrolu dokumentu" se objeví pouze pro požadavek na schválení dokumentu. Po její aktivaci se objeví dotaz

 

 

Po odpovědi "Ano" bude stav dokumentu vrácen ze stavu "Zkontrolováno" do stavu "Dokončeno".

 

Poznámka:

Volbu má k dispozici pouze správci dokumentace a autoři, kteří mají v číselníku autorů, záložce "Přístupová práva" nastavenou logickou hodnotu "autor smí zrušit kontrolu dokumentu"

 

volba "zrušit dokončení dokumentu" se objeví pouze pro požadavek na kontrolu dokumentu. Po její aktivaci se objeví dotaz

 

 

Po odpovědi "Ano" bude stav dokumentu vrácen ze stavu "Dokončeno " do stavu "Rozpracováno".

 

Poznámka:

Volbu má k dispozici pouze správci dokumentace a autoři, kteří mají v číselníku autorů, záložce "Přístupová práva" nastavenou logickou hodnotu "autor smí zrušit dokončení dokumentu"

 

 

Požadavek - tlačítko na zobrazení detailních informací o požadavku

 

 

Def. dok. - zobrazení definice dokumentu (dialog pro práci s dokumenty, záložka "Definice")

 

Prohlížení - prohlížení obsahu dokumentu pomocí prohlížeče Internet Explorer

 

X - tlačítko, které zobrazí obsah připojeného exteního dokumentu (pokud je k dokumentu externí dokument připojen)

 

Word - editace obsahu dokumentu pomocí Word - viz tlačítko "Word" v dialogu pro práci s dokumenty

 

Návrat - tlačítko pro ukončení dialogu.