EŘD - přidání dokumentů k přečtení a do knihovny (technický popis)

 

 

Viz též:

                Dialogy programu SLP

                Elektronické řízení dokumentace

 

 

Dialog pro odeslání vybraných dokumentů uživateli SLP k přečtení a k zařazení do jeho knihovny dokumentů. Dialog je přístupný při práci s elektronickým řízením dokumentace. Je určen pouze pro správce dokumentace ve volbě "Hromadné operace pro uživatele SLP".

 

Poznámka:

Dialog lze použít např. pro přiřazení dokumentů novému pracovníku v laboratoři.

 

Přístupová práva

Údaje v dialogu smí editovat pouze správce dokumentace.

 

 

Popis Dialogu

 

 

Dialog zobrazí seznam všech aktuálních schválených lokálních dokumentů. Ve sloupcích seznamu jsou zobrazeny údaje o dokumentech (obecné informace o práci se záložkou Seznam - viz Dialogy programu SLP).

 

 

Filtr - pokud je nastaven filtr "zobrazit jen označené dokumenty", budou zobrazeny pouze dokumenty, které jsou označené ve sloupci "Ozn.". Není-li filtr nastaven, budou zobrazeny všechny dokumenty.

 

Skupina - tlačítko pro výběr skupiny dokumentů. Po vybrání skupiny dokumentů bude zachováno označení již označených dokumentů, navíc budou označeny všechny dokumenty z vybrané skupiny.

 

 

Popis obsahu jednotlivých sloupců:

 

První sloupec (bez titulku) - pokud je dokument neplatný (viz údaje "Platí od", "Platí do" ve stavovém dialogu pro dokument), je ve sloupci zobrazeno písmeno "N"

 

Ozn - sloupec pro označení dokumentů. Kliknutím do sloupce lze označení dokumentu změnit.

 

 (tlačítko nad nadpisem sloupce "Ozn.") - označení všech dokumentů v seznamu

 

 - (tlačítko nad nadpisem sloupce "Ozn.") - zrušení označení všech dokumentů v seznamu

 

Urg. - sloupec pro označení urgentnosti požadavku na přečtení dokumentu

 

Klíč - klíč dokumentu

Kliknutím na hlavičku sloupce lze seznam setřídit podle klíče.

 

Kód - kód dokumentu

Kliknutím na hlavičku sloupce lze seznam setřídit podle kódu.

 

Skupina - skupina, do které dokument patří

Kliknutím na hlavičku sloupce lze seznam setřídit podle kódu skupiny a kódu dokumentu.

 

 (tlačítko nad nadpisem sloupce "Skupina") - označení všech dokumentů pro aktuální skupinu.

 

 - (tlačítko nad nadpisem sloupce "Skupina") - označení všech dokumentů pro aktuální skupinu.

 

Typ1/2 - název typu1/2 dokumentu (viz číselník typů dokumentů a repetitorií)

Kliknutím na hlavičku sloupce lze seznam setřídit podle pořadí v číselníku typů dokumentů a repetitorií a kódu dokumentu.

 

 (tlačítko nad nadpisem sloupce "Typ1 / typ2") - označení všech dokumentů pro aktuální typ1/2.

 

 - (tlačítko nad nadpisem sloupce " Typ1 / typ2") - označení všech dokumentů pro aktuální typ1/2

.

Aut - kód autora dokumentu SLP.

Kliknutím na hlavičku sloupce lze seznam setřídit podle kódu autora a kódu dokumentu.

 

  (tlačítko nad nadpisem sloupce "Aut.") - označení všech dokumentů pro aktuálního autora

 

 - (tlačítko nad nadpisem sloupce "Aut.") - označení všech dokumentů pro aktuálního autora

 

Termín pro přečtení dokumentů - termín, dokdy má nejpozději uživatel dokumenty přečíst a jejich přečtení potvrdit. Termín, který se nabízí, vychází ze lhůty pro přečtení dokumentu a potvrzení přečtení (viz "Počáteční nastavení systému", záložka "EŘD")

 

Informace, která se zobrazí uživateli - fakultativní text, který lze odeslat společně s dokumenty. Uživatel si bude moci při čtení dokumentů poslaný text zobrazit.

Informaci lze editovat. Její délka není omezena (memo pole).

 

 

Help - tlačítko pro vyvolání nápovědy k dialogu

 

Třídění - tlačítko pro výběr třídění dokumentů a současně hledání dokumentu (hledání probíhá podle zvoleného třídění). Dialog slouží jako pomůcka pro nalezení dokumentů, která mají být skupiny dokumentů.

 

 

Třídit seznam dokumentů a hledat lze podle:

• klíče dokumentu

• kódu dokumentu

• kódu skupiny, kódu dokumentu

• kódu typu1, typu2, kódu dokumentu

• kódu autora, kódu dokumentu

 

Pokud chcete pouze změnit třídění seznamu dokumentů, vyberte požadované třídění, nezadávejte hledanou hodnotu (textové pole bez titulku) a stiskněte tlačítko Hledat.

Pokud chcete zároveň i hledat dokument, po výběru požadovaného třídění  zadejte hledanou hodnotu (textové pole bez titulku) a stiskněte tlačítko Hledat. Pokud bude hledaná hodnota nalezena, dialog Třídění a hledání bude ukončen a aktivním dokumentem se stane nalezený dokument. Pokud hledaná hodnota nebude nalezena, objeví se hláška a dialog Třídění a hledání nebude ukončen. Tlačítkem Storno ukončíte dialog Třídění a hledání bez změny třídění a aktuálního dokumentu.

 

OK - tlačítko pro ukončení dialog a odeslání označených dokumentů uživateli ke čtení a do knihovny

 

Storno - tlačítko pro ukončení dialogu bez odeslání označených dokumentů uživateli ke čtení a do knihovny