Alkalická fosfatáza

ALPS_ALP

ALP (S; konc. katal. akt. [µkat/l] *)
ALP (S; konc. katal. akt. [µkat/l] abs. spektrofotometrie)
ALP (S; konc. katal. akt. [µkat/l] spektrofotom. reflexní)

P_ALP

ALP (P; konc. katal. akt. [µkat/l] *)
ALP (P; konc. katal. akt. [µkat/l] abs. spektrofotometrie)

UNSF_ALP

ALP (Nesp. tekutina; konc. katal. akt. [µkat/l] *)
ALP (Nesp. tekutina; konc. katal. akt. [µkat/l] abs. spektrofotometrie)

UNSFP_ALP

ALP (Nesp.tekut.(Punkce); konc. katal. akt. [µkat/l] *)
ALP (Nesp.tekut.(Punkce); konc. katal. akt. [µkat/l] abs. spektrofotometrie)


ALP (S; konc. katal. akt. [µkat/l] *)

Systém: S
Komponenta: ALP
Druh veličiny: Koncentrace katalytické aktivity
Jednotka: µkat/l
Procedura: *
Klíč: 00542
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,10 - 0,25 - 20 - 50
MTV: X, SP
Třída hlavní: Enzymy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast se separačním gelem
Pokyny k odběru vzorku:
Odebírat na lačno.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 4 h při doporučené teplotě 20°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 4 h
4 - 8 °C: 3 d
-20 °C: 4 týdenText abstraktu ke komponentě
ALP (alkalická fosfatáza) je membránově vázaný enzym, katalyzující hydrolytické štěpení esterů kyseliny fosforečné při alkalickém pH. Mezi tři hlavní izoenzymy patří placentární, střevní a tkáňově nespecifická ALP, zahrnující izoformy jaterní, kostní a ledvinnou. Jsou popsány i další, tzv. onkogenní izoenzymy, produkované nádorovými buňkami. Stanovení aktivity v séru se využívá hlavně k posouzení kostních a hepatobiliárních onemocnění.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 1M 11D 0 0 0 1,20 6,30 10,0 20,0 30,0 µkat/l
1M 11D 1R 0 0 0 1,40 8,00 12,0 20,0 30,0 µkat/l
1R 10R 0 0 0 1,12 6,20 10,0 20,0 30,0 µkat/l
10R 15R 0 0 0 1,35 7,50 12,0 20,0 30,0 µkat/l
15R 99R+ 0 0 0 0,66 2,20 5,00 10,0 30,0 µkat/l

Viz též:
S_ALP
ALP
S
*
Koncentrace katalytické aktivity
ALPALP (S; konc. katal. akt. [µkat/l] abs. spektrofotometrie)

Systém: S
Komponenta: ALP
Druh veličiny: Koncentrace katalytické aktivity
Jednotka: µkat/l
Procedura: Absorpční spektrofotometrie
Klíč: 00543
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,10 - 0,25 - 20 - 50
MTV: X, SP
Třída hlavní: Enzymy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast se separačním gelem
Pokyny k odběru vzorku:
Odebírat na lačno.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 4 h při doporučené teplotě 20°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 4 h
4 - 8 °C: 3 d
-20 °C: 4 týdenText abstraktu ke komponentě
ALP (alkalická fosfatáza) je membránově vázaný enzym, katalyzující hydrolytické štěpení esterů kyseliny fosforečné při alkalickém pH. Mezi tři hlavní izoenzymy patří placentární, střevní a tkáňově nespecifická ALP, zahrnující izoformy jaterní, kostní a ledvinnou. Jsou popsány i další, tzv. onkogenní izoenzymy, produkované nádorovými buňkami. Stanovení aktivity v séru se využívá hlavně k posouzení kostních a hepatobiliárních onemocnění.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 1M 11D 0 0 0 1,20 6,30 10,0 20,0 30,0 µkat/l
1M 11D 1R 0 0 0 1,40 8,00 12,0 20,0 30,0 µkat/l
1R 10R 0 0 0 1,12 6,20 10,0 20,0 30,0 µkat/l
10R 15R 0 0 0 1,35 7,50 12,0 20,0 30,0 µkat/l
15R 99R+ 0 0 0 0,66 2,20 5,00 10,0 30,0 µkat/l

Viz též:
S_ALP
ALP
S
Absorpční spektrofotometrie
Koncentrace katalytické aktivity
ALPALP (S; konc. katal. akt. [µkat/l] spektrofotom. reflexní)

Systém: S
Komponenta: ALP
Druh veličiny: Koncentrace katalytické aktivity
Jednotka: µkat/l
Procedura: Spektrofotometrie reflexní
Klíč: 03912
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,10 - 0,25 - 20 - 50
MTV: X, SP
Třída hlavní: Enzymy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast se separačním gelem
Pokyny k odběru vzorku:
Odebírat na lačno.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 4 h při doporučené teplotě 20°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 4 h
4 - 8 °C: 3 d
-20 °C: 4 týdenText abstraktu ke komponentě
ALP (alkalická fosfatáza) je membránově vázaný enzym, katalyzující hydrolytické štěpení esterů kyseliny fosforečné při alkalickém pH. Mezi tři hlavní izoenzymy patří placentární, střevní a tkáňově nespecifická ALP, zahrnující izoformy jaterní, kostní a ledvinnou. Jsou popsány i další, tzv. onkogenní izoenzymy, produkované nádorovými buňkami. Stanovení aktivity v séru se využívá hlavně k posouzení kostních a hepatobiliárních onemocnění.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 1M 11D 0 0 0 1,20 6,30 10,0 20,0 30,0 µkat/l
1M 11D 1R 0 0 0 1,40 8,00 12,0 20,0 30,0 µkat/l
1R 10R 0 0 0 1,12 6,20 10,0 20,0 30,0 µkat/l
10R 15R 0 0 0 1,35 7,50 12,0 20,0 30,0 µkat/l
15R 99R+ 0 0 0 0,66 2,20 5,00 10,0 30,0 µkat/l

Viz též:
S_ALP
ALP
S
Spektrofotometrie reflexní
Koncentrace katalytické aktivity
ALPALP (P; konc. katal. akt. [µkat/l] *)

Systém: P
Komponenta: ALP
Druh veličiny: Koncentrace katalytické aktivity
Jednotka: µkat/l
Procedura: *
Klíč: 00540
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,10 - 0,25 - 20 - 50
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Enzymy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - heparinát sodný
Pokyny k odběru vzorku:
Odebírat na lačno.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 d
4 - 8 °C: 3 d
-20 °C: 4 týdenText abstraktu ke komponentě
ALP (alkalická fosfatáza) je membránově vázaný enzym, katalyzující hydrolytické štěpení esterů kyseliny fosforečné při alkalickém pH. Mezi tři hlavní izoenzymy patří placentární, střevní a tkáňově nespecifická ALP, zahrnující izoformy jaterní, kostní a ledvinnou. Jsou popsány i další, tzv. onkogenní izoenzymy, produkované nádorovými buňkami. Stanovení aktivity v séru se využívá hlavně k posouzení kostních a hepatobiliárních onemocnění.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 1M 11D 0 0 0 1,20 6,30 10,0 20,0 30,0 µkat/l
1M 11D 1R 0 0 0 1,40 8,00 12,0 20,0 30,0 µkat/l
1R 10R 0 0 0 1,12 6,20 10,0 20,0 30,0 µkat/l
10R 15R 0 0 0 1,35 7,50 12,0 20,0 30,0 µkat/l
15R 99R+ 0 0 0 0,66 2,20 5,00 10,0 30,0 µkat/l

Viz též:
P_ALP
ALP
P
*
Koncentrace katalytické aktivity
ALPALP (P; konc. katal. akt. [µkat/l] abs. spektrofotometrie)

Systém: P
Komponenta: ALP
Druh veličiny: Koncentrace katalytické aktivity
Jednotka: µkat/l
Procedura: Absorpční spektrofotometrie
Klíč: 00541
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,10 - 0,25 - 20 - 50
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Enzymy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - heparinát sodný
Pokyny k odběru vzorku:
Odebírat na lačno.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 d
4 - 8 °C: 3 d
-20 °C: 4 týdenText abstraktu ke komponentě
ALP (alkalická fosfatáza) je membránově vázaný enzym, katalyzující hydrolytické štěpení esterů kyseliny fosforečné při alkalickém pH. Mezi tři hlavní izoenzymy patří placentární, střevní a tkáňově nespecifická ALP, zahrnující izoformy jaterní, kostní a ledvinnou. Jsou popsány i další, tzv. onkogenní izoenzymy, produkované nádorovými buňkami. Stanovení aktivity v séru se využívá hlavně k posouzení kostních a hepatobiliárních onemocnění.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 1M 11D 0 0 0 1,20 6,30 10,0 20,0 30,0 µkat/l
1M 11D 1R 0 0 0 1,40 8,00 12,0 20,0 30,0 µkat/l
1R 10R 0 0 0 1,12 6,20 10,0 20,0 30,0 µkat/l
10R 15R 0 0 0 1,35 7,50 12,0 20,0 30,0 µkat/l
15R 99R+ 0 0 0 0,66 2,20 5,00 10,0 30,0 µkat/l

Viz též:
P_ALP
ALP
P
Absorpční spektrofotometrie
Koncentrace katalytické aktivity
ALPALP (Nesp. tekutina; konc. katal. akt. [µkat/l] *)

Systém: Nespecifikovaná tekutina
Komponenta: ALP
Druh veličiny: Koncentrace katalytické aktivity
Jednotka: µkat/l
Procedura: *
Klíč: 08437
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,10 - 0,25 - 20 - 50
MTV: X
Třída hlavní: Enzymy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná (typ získání nesdělen)
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
ALP (alkalická fosfatáza) je membránově vázaný enzym, katalyzující hydrolytické štěpení esterů kyseliny fosforečné při alkalickém pH. Mezi tři hlavní izoenzymy patří placentární, střevní a tkáňově nespecifická ALP, zahrnující izoformy jaterní, kostní a ledvinnou. Jsou popsány i další, tzv. onkogenní izoenzymy, produkované nádorovými buňkami. Stanovení aktivity v séru se využívá hlavně k posouzení kostních a hepatobiliárních onemocnění.

Referenční meze

Viz též:
ALP
Nespecifikovaná tekutina
*
Koncentrace katalytické aktivityALP (Nesp. tekutina; konc. katal. akt. [µkat/l] abs. spektrofotometrie)

Systém: Nespecifikovaná tekutina
Komponenta: ALP
Druh veličiny: Koncentrace katalytické aktivity
Jednotka: µkat/l
Procedura: Absorpční spektrofotometrie
Klíč: 08438
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,10 - 0,25 - 20 - 50
MTV: X
Třída hlavní: Enzymy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná (typ získání nesdělen)
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
ALP (alkalická fosfatáza) je membránově vázaný enzym, katalyzující hydrolytické štěpení esterů kyseliny fosforečné při alkalickém pH. Mezi tři hlavní izoenzymy patří placentární, střevní a tkáňově nespecifická ALP, zahrnující izoformy jaterní, kostní a ledvinnou. Jsou popsány i další, tzv. onkogenní izoenzymy, produkované nádorovými buňkami. Stanovení aktivity v séru se využívá hlavně k posouzení kostních a hepatobiliárních onemocnění.

Referenční meze

Viz též:
ALP
Nespecifikovaná tekutina
Absorpční spektrofotometrie
Koncentrace katalytické aktivityALP (Nesp.tekut.(Punkce); konc. katal. akt. [µkat/l] *)

Systém: Nespecif. tekutina(Punkce)
Komponenta: ALP
Druh veličiny: Koncentrace katalytické aktivity
Jednotka: µkat/l
Procedura: *
Klíč: 08439
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,10 - 0,25 - 20 - 50
MTV: X
Třída hlavní: Enzymy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná, získaná punkcí
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
ALP (alkalická fosfatáza) je membránově vázaný enzym, katalyzující hydrolytické štěpení esterů kyseliny fosforečné při alkalickém pH. Mezi tři hlavní izoenzymy patří placentární, střevní a tkáňově nespecifická ALP, zahrnující izoformy jaterní, kostní a ledvinnou. Jsou popsány i další, tzv. onkogenní izoenzymy, produkované nádorovými buňkami. Stanovení aktivity v séru se využívá hlavně k posouzení kostních a hepatobiliárních onemocnění.

Referenční meze

Viz též:
ALP
Nespecif. tekutina(Punkce)
*
Koncentrace katalytické aktivityALP (Nesp.tekut.(Punkce); konc. katal. akt. [µkat/l] abs. spektrofotometrie)

Systém: Nespecif. tekutina(Punkce)
Komponenta: ALP
Druh veličiny: Koncentrace katalytické aktivity
Jednotka: µkat/l
Procedura: Absorpční spektrofotometrie
Klíč: 08440
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,10 - 0,25 - 20 - 50
MTV: X
Třída hlavní: Enzymy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná, získaná punkcí
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
ALP (alkalická fosfatáza) je membránově vázaný enzym, katalyzující hydrolytické štěpení esterů kyseliny fosforečné při alkalickém pH. Mezi tři hlavní izoenzymy patří placentární, střevní a tkáňově nespecifická ALP, zahrnující izoformy jaterní, kostní a ledvinnou. Jsou popsány i další, tzv. onkogenní izoenzymy, produkované nádorovými buňkami. Stanovení aktivity v séru se využívá hlavně k posouzení kostních a hepatobiliárních onemocnění.

Referenční meze

Viz též:
ALP
Nespecif. tekutina(Punkce)
Absorpční spektrofotometrie
Koncentrace katalytické aktivity