Arginin

ArgininS_Arginin

Arginin (S; látková konc. [µmol/l] *)
Arginin (S; látková konc. [µmol/l] chromatografie-HPLC)
Arginin (S; látková konc. [µmol/l] chromatografie-IEC)
Arginin (S; látková konc. [µmol/l] chromatografie-TLC)

P_Arginin

Arginin (P; látková konc. [µmol/l] *)
Arginin (P; látková konc. [µmol/l] chromatografie-IEC)

U_Arginin

Arginin (U; látková konc. [µmol/l] *)
Arginin (U; látková konc. [µmol/l] chromatografie-HPLC)
Arginin (U; látková konc. [µmol/l] chromatografie-IEC)
Arginin (U; látková konc. [µmol/l] chromatografie-TLC)

DU_Arginin

Arginin (dU; látkový tok [µmol/d] *)
Arginin (dU; látkový tok [µmol/d] chromatografie-HPLC)
Arginin (dU; látkový tok [µmol/d] chromatografie-IEC)
Arginin (dU; látkový tok [µmol/d] chromatografie-TLC)

CSF_Arginin

Arginin (Csf.; látková konc. [µmol/l] *)
Arginin (Csf.; látková konc. [µmol/l] chromatografie-IEC)


Arginin (S; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: S
Komponenta: Arginin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 00806
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 800 - 5000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Aminokyseliny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Součást vyšetření spektra aminokyselin. Pro stanovení je vhodnější plazma.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před analýzou sérum deproteinovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Skladovat odseparované sérum, vzorek zamrazit.Text abstraktu ke komponentě
Arginin patří mezi esenciální glukoplastické aminokyseliny. Biosyntéza argininu je součástí močovinového cyklu, arginin se hydrolyticky štěpí na ornitin a ureu. Arginin tvoří protipól kyselých funkčních skupin pro tvorbu solných můstků a pro vazbu aniontů a váže také kovalentně karbonylové skupiny formou Schiffových bazí.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 2T 2D 0 2 10 20 88 105 200 5000 µmol/l
2T 2D 4M 0 5 23 43 83 93 215 5000 µmol/l
4M 13R 0 5 35 55 115 140 290 5000 µmol/l
F 10R 15R 0 15 53 67 123 147 300 5000 µmol/l
M 10R 15R 0 5 40 59 135 154 300 5000 µmol/l
F 15R 99R+ 0 5 21 46 146 171 425 5000 µmol/l
M 15R 99R+ 0 5 25 48 136 160 300 5000 µmol/l

Viz též:
Arginin
S
*
Látková koncentraceArginin (S; látková konc. [µmol/l] chromatografie-HPLC)

Systém: S
Komponenta: Arginin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 00807
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 800 - 5000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Aminokyseliny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Součást vyšetření spektra aminokyselin. Pro stanovení je vhodnější plazma.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před analýzou sérum deproteinovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Skladovat odseparované sérum, vzorek zamrazit.Text abstraktu ke komponentě
Arginin patří mezi esenciální glukoplastické aminokyseliny. Biosyntéza argininu je součástí močovinového cyklu, arginin se hydrolyticky štěpí na ornitin a ureu. Arginin tvoří protipól kyselých funkčních skupin pro tvorbu solných můstků a pro vazbu aniontů a váže také kovalentně karbonylové skupiny formou Schiffových bazí.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 2T 2D 0 2 10 20 88 105 200 5000 µmol/l
2T 2D 4M 0 5 23 43 83 93 215 5000 µmol/l
4M 13R 0 5 35 55 115 140 290 5000 µmol/l
F 10R 15R 0 15 53 67 123 147 300 5000 µmol/l
M 10R 15R 0 5 40 59 135 154 300 5000 µmol/l
F 15R 99R+ 0 5 21 46 146 171 425 5000 µmol/l
M 15R 99R+ 0 5 25 48 136 160 300 5000 µmol/l

Viz též:
Arginin
S
Chromatografie-HPLC
Látková koncentraceArginin (S; látková konc. [µmol/l] chromatografie-IEC)

Systém: S
Komponenta: Arginin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-IEC
Klíč: 00808
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 800 - 5000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Aminokyseliny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Součást vyšetření spektra aminokyselin. Pro stanovení je vhodnější plazma.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před analýzou sérum deproteinovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Skladovat odseparované sérum, vzorek zamrazit.Text abstraktu ke komponentě
Arginin patří mezi esenciální glukoplastické aminokyseliny. Biosyntéza argininu je součástí močovinového cyklu, arginin se hydrolyticky štěpí na ornitin a ureu. Arginin tvoří protipól kyselých funkčních skupin pro tvorbu solných můstků a pro vazbu aniontů a váže také kovalentně karbonylové skupiny formou Schiffových bazí.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 2T 2D 0 2 10 20 88 105 200 5000 µmol/l
2T 2D 4M 0 5 23 43 83 93 215 5000 µmol/l
4M 13R 0 5 35 55 115 140 290 5000 µmol/l
F 10R 15R 0 15 53 67 123 147 300 5000 µmol/l
M 10R 15R 0 5 40 59 135 154 300 5000 µmol/l
F 15R 99R+ 0 5 21 46 146 171 425 5000 µmol/l
M 15R 99R+ 0 5 25 48 136 160 300 5000 µmol/l

Viz též:
Arginin
S
Chromatografie-IEC
Látková koncentraceArginin (S; látková konc. [µmol/l] chromatografie-TLC)

Systém: S
Komponenta: Arginin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-TLC
Klíč: 00809
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 800 - 5000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Aminokyseliny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Součást vyšetření spektra aminokyselin. Pro stanovení je vhodnější plazma.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před analýzou sérum deproteinovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Skladovat odseparované sérum, vzorek zamrazit.Text abstraktu ke komponentě
Arginin patří mezi esenciální glukoplastické aminokyseliny. Biosyntéza argininu je součástí močovinového cyklu, arginin se hydrolyticky štěpí na ornitin a ureu. Arginin tvoří protipól kyselých funkčních skupin pro tvorbu solných můstků a pro vazbu aniontů a váže také kovalentně karbonylové skupiny formou Schiffových bazí.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 2T 2D 0 2 10 20 88 105 200 5000 µmol/l
2T 2D 4M 0 5 23 43 83 93 215 5000 µmol/l
4M 13R 0 5 35 55 115 140 290 5000 µmol/l
F 10R 15R 0 15 53 67 123 147 300 5000 µmol/l
M 10R 15R 0 5 40 59 135 154 300 5000 µmol/l
F 15R 99R+ 0 5 21 46 146 171 425 5000 µmol/l
M 15R 99R+ 0 5 25 48 136 160 300 5000 µmol/l

Viz též:
Arginin
S
Chromatografie-TLC
Látková koncentraceArginin (P; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: P
Komponenta: Arginin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 00804
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 800 - 5000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Aminokyseliny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Vhodným antikoagulans je heparin, EDTA. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Separaci plazmy centrifugací provést co nejdříve. Před analýzou plazmu deproteinovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Skladovat po odseparování plazmy, vzorek zamrazit.Text abstraktu ke komponentě
Arginin patří mezi esenciální glukoplastické aminokyseliny. Biosyntéza argininu je součástí močovinového cyklu, arginin se hydrolyticky štěpí na ornitin a ureu. Arginin tvoří protipól kyselých funkčních skupin pro tvorbu solných můstků a pro vazbu aniontů a váže také kovalentně karbonylové skupiny formou Schiffových bazí.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 2T 2D 0 2 10 20 88 105 200 5000 µmol/l
2T 2D 4M 0 5 23 43 83 93 215 5000 µmol/l
4M 13R 0 5 35 55 115 140 290 5000 µmol/l
F 10R 15R 0 15 53 67 123 147 300 5000 µmol/l
M 10R 15R 0 5 40 59 135 154 300 5000 µmol/l
F 15R 99R+ 0 5 21 46 146 171 425 5000 µmol/l
M 15R 99R+ 0 5 25 48 136 160 300 5000 µmol/l

Viz též:
Arginin
P
*
Látková koncentraceArginin (P; látková konc. [µmol/l] chromatografie-IEC)

Systém: P
Komponenta: Arginin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-IEC
Klíč: 00805
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 800 - 5000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Aminokyseliny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Vhodným antikoagulans je heparin, EDTA. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Separaci plazmy centrifugací provést co nejdříve. Před analýzou plazmu deproteinovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Skladovat po odseparování plazmy, vzorek zamrazit.Text abstraktu ke komponentě
Arginin patří mezi esenciální glukoplastické aminokyseliny. Biosyntéza argininu je součástí močovinového cyklu, arginin se hydrolyticky štěpí na ornitin a ureu. Arginin tvoří protipól kyselých funkčních skupin pro tvorbu solných můstků a pro vazbu aniontů a váže také kovalentně karbonylové skupiny formou Schiffových bazí.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 2T 2D 0 2 10 20 88 105 200 5000 µmol/l
2T 2D 4M 0 5 23 43 83 93 215 5000 µmol/l
4M 13R 0 5 35 55 115 140 290 5000 µmol/l
F 10R 15R 0 15 53 67 123 147 300 5000 µmol/l
M 10R 15R 0 5 40 59 135 154 300 5000 µmol/l
F 15R 99R+ 0 5 21 46 146 171 425 5000 µmol/l
M 15R 99R+ 0 5 25 48 136 160 300 5000 µmol/l

Viz též:
Arginin
P
Chromatografie-IEC
Látková koncentraceArginin (U; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: U
Komponenta: Arginin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 00810
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 800 - 5000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Aminokyseliny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Arginin patří mezi esenciální glukoplastické aminokyseliny. Biosyntéza argininu je součástí močovinového cyklu, arginin se hydrolyticky štěpí na ornitin a ureu. Arginin tvoří protipól kyselých funkčních skupin pro tvorbu solných můstků a pro vazbu aniontů a váže také kovalentně karbonylové skupiny formou Schiffových bazí.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 5R 0 0 0,0 6,0 12,0 24,0 60,0 5000,0 µmol/l
F 5R 10R 0 0,0 0,0 3,7 44,0 88,0 275,0 5000,0 µmol/l
M 5R 10R 0 0 2,2 8,8 42,0 83,0 250,0 5000,0 µmol/l
F 10R 14R 0 0,0 1,2 5,7 39,0 75,0 230,0 5000,0 µmol/l
M 10R 14R 0 0,0 1,7 8,3 46,0 91,0 198,0 5000,0 µmol/l
F 14R 99R+ 0 0,0 1,8 5,3 31,0 44,0 97,0 5000,0 µmol/l
M 14R 99R+ 0 0,0 1,5 7,5 36,0 52,0 104,0 5000,0 µmol/l

Viz též:
Arginin
U
*
Látková koncentraceArginin (U; látková konc. [µmol/l] chromatografie-HPLC)

Systém: U
Komponenta: Arginin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 00811
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 800 - 5000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Aminokyseliny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Arginin patří mezi esenciální glukoplastické aminokyseliny. Biosyntéza argininu je součástí močovinového cyklu, arginin se hydrolyticky štěpí na ornitin a ureu. Arginin tvoří protipól kyselých funkčních skupin pro tvorbu solných můstků a pro vazbu aniontů a váže také kovalentně karbonylové skupiny formou Schiffových bazí.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 5R 0 0 0,0 6,0 12,0 24,0 60,0 5000,0 µmol/l
F 5R 10R 0 0,0 0,0 3,7 44,0 88,0 275,0 5000,0 µmol/l
M 5R 10R 0 0 2,2 8,8 42,0 83,0 250,0 5000,0 µmol/l
F 10R 14R 0 0,0 1,2 5,7 39,0 75,0 230,0 5000,0 µmol/l
M 10R 14R 0 0,0 1,7 8,3 46,0 91,0 198,0 5000,0 µmol/l
F 14R 99R+ 0 0,0 1,8 5,3 31,0 44,0 97,0 5000,0 µmol/l
M 14R 99R+ 0 0,0 1,5 7,5 36,0 52,0 104,0 5000,0 µmol/l

Viz též:
Arginin
U
Chromatografie-HPLC
Látková koncentraceArginin (U; látková konc. [µmol/l] chromatografie-IEC)

Systém: U
Komponenta: Arginin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-IEC
Klíč: 00812
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 800 - 5000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Aminokyseliny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Arginin patří mezi esenciální glukoplastické aminokyseliny. Biosyntéza argininu je součástí močovinového cyklu, arginin se hydrolyticky štěpí na ornitin a ureu. Arginin tvoří protipól kyselých funkčních skupin pro tvorbu solných můstků a pro vazbu aniontů a váže také kovalentně karbonylové skupiny formou Schiffových bazí.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 5R 0 0 0,0 6,0 12,0 24,0 60,0 5000,0 µmol/l
F 5R 10R 0 0,0 0,0 3,7 44,0 88,0 275,0 5000,0 µmol/l
M 5R 10R 0 0 2,2 8,8 42,0 83,0 250,0 5000,0 µmol/l
F 10R 14R 0 0,0 1,2 5,7 39,0 75,0 230,0 5000,0 µmol/l
M 10R 14R 0 0,0 1,7 8,3 46,0 91,0 198,0 5000,0 µmol/l
F 14R 99R+ 0 0,0 1,8 5,3 31,0 44,0 97,0 5000,0 µmol/l
M 14R 99R+ 0 0,0 1,5 7,5 36,0 52,0 104,0 5000,0 µmol/l

Viz též:
Arginin
U
Chromatografie-IEC
Látková koncentraceArginin (U; látková konc. [µmol/l] chromatografie-TLC)

Systém: U
Komponenta: Arginin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-TLC
Klíč: 00813
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 800 - 5000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Aminokyseliny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Arginin patří mezi esenciální glukoplastické aminokyseliny. Biosyntéza argininu je součástí močovinového cyklu, arginin se hydrolyticky štěpí na ornitin a ureu. Arginin tvoří protipól kyselých funkčních skupin pro tvorbu solných můstků a pro vazbu aniontů a váže také kovalentně karbonylové skupiny formou Schiffových bazí.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 5R 0 0 0,0 6,0 12,0 24,0 60,0 5000,0 µmol/l
F 5R 10R 0 0,0 0,0 3,7 44,0 88,0 275,0 5000,0 µmol/l
M 5R 10R 0 0 2,2 8,8 42,0 83,0 250,0 5000,0 µmol/l
F 10R 14R 0 0,0 1,2 5,7 39,0 75,0 230,0 5000,0 µmol/l
M 10R 14R 0 0,0 1,7 8,3 46,0 91,0 198,0 5000,0 µmol/l
F 14R 99R+ 0 0,0 1,8 5,3 31,0 44,0 97,0 5000,0 µmol/l
M 14R 99R+ 0 0,0 1,5 7,5 36,0 52,0 104,0 5000,0 µmol/l

Viz též:
Arginin
U
Chromatografie-TLC
Látková koncentraceArginin (dU; látkový tok [µmol/d] *)

Systém: dU
Komponenta: Arginin
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: µmol/d
Procedura: *
Klíč: 00800
Gesce: biochemie
Vznik: Výpočet odpadu (za 24 hod)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 800 - 5000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Aminokyseliny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Arginin patří mezi esenciální glukoplastické aminokyseliny. Biosyntéza argininu je součástí močovinového cyklu, arginin se hydrolyticky štěpí na ornitin a ureu. Arginin tvoří protipól kyselých funkčních skupin pro tvorbu solných můstků a pro vazbu aniontů a váže také kovalentně karbonylové skupiny formou Schiffových bazí.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 5R 0 0 0,0 0,5 1,0 2,0 15,0 5000,0 µmol/d
F 5R 10R 0 0,0 0,0 1,0 12,0 24,0 75,0 5000,0 µmol/d
M 5R 10R 0 0,0 1,0 4,0 19,2 38,0 110,0 5000,0 µmol/d
F 10R 14R 0 0,0 0,5 2,5 17,0 33,0 100,0 5000,0 µmol/d
M 10R 14R 0 0,0 1,0 5,0 28,0 55,0 120,0 5000,0 µmol/d
F 14R 99R+ 0 0,0 2,0 6,0 35,0 50,0 110,0 5000,0 µmol/d
M 14R 99R+ 0 0,0 2,0 10,0 48,0 70,0 140,0 5000,0 µmol/d

Viz též:
Arginin
dU
*
Látkový tokArginin (dU; látkový tok [µmol/d] chromatografie-HPLC)

Systém: dU
Komponenta: Arginin
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: µmol/d
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 00801
Gesce: biochemie
Vznik: Výpočet odpadu (za 24 hod)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 800 - 5000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Aminokyseliny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Arginin patří mezi esenciální glukoplastické aminokyseliny. Biosyntéza argininu je součástí močovinového cyklu, arginin se hydrolyticky štěpí na ornitin a ureu. Arginin tvoří protipól kyselých funkčních skupin pro tvorbu solných můstků a pro vazbu aniontů a váže také kovalentně karbonylové skupiny formou Schiffových bazí.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 5R 0 0 0,0 0,5 1,0 2,0 15,0 5000,0 µmol/d
F 5R 10R 0 0,0 0,0 1,0 12,0 24,0 75,0 5000,0 µmol/d
M 5R 10R 0 0,0 1,0 4,0 19,2 38,0 110,0 5000,0 µmol/d
F 10R 14R 0 0,0 0,5 2,5 17,0 33,0 100,0 5000,0 µmol/d
M 10R 14R 0 0,0 1,0 5,0 28,0 55,0 120,0 5000,0 µmol/d
F 14R 99R+ 0 0,0 2,0 6,0 35,0 50,0 110,0 5000,0 µmol/d
M 14R 99R+ 0 0,0 2,0 10,0 48,0 70,0 140,0 5000,0 µmol/d

Viz též:
Arginin
dU
Chromatografie-HPLC
Látkový tokArginin (dU; látkový tok [µmol/d] chromatografie-IEC)

Systém: dU
Komponenta: Arginin
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: µmol/d
Procedura: Chromatografie-IEC
Klíč: 00802
Gesce: biochemie
Vznik: Výpočet odpadu (za 24 hod)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 800 - 5000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Aminokyseliny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Arginin patří mezi esenciální glukoplastické aminokyseliny. Biosyntéza argininu je součástí močovinového cyklu, arginin se hydrolyticky štěpí na ornitin a ureu. Arginin tvoří protipól kyselých funkčních skupin pro tvorbu solných můstků a pro vazbu aniontů a váže také kovalentně karbonylové skupiny formou Schiffových bazí.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 5R 0 0 0,0 0,5 1,0 2,0 15,0 5000,0 µmol/d
F 5R 10R 0 0,0 0,0 1,0 12,0 24,0 75,0 5000,0 µmol/d
M 5R 10R 0 0,0 1,0 4,0 19,2 38,0 110,0 5000,0 µmol/d
F 10R 14R 0 0,0 0,5 2,5 17,0 33,0 100,0 5000,0 µmol/d
M 10R 14R 0 0,0 1,0 5,0 28,0 55,0 120,0 5000,0 µmol/d
F 14R 99R+ 0 0,0 2,0 6,0 35,0 50,0 110,0 5000,0 µmol/d
M 14R 99R+ 0 0,0 2,0 10,0 48,0 70,0 140,0 5000,0 µmol/d

Viz též:
Arginin
dU
Chromatografie-IEC
Látkový tokArginin (dU; látkový tok [µmol/d] chromatografie-TLC)

Systém: dU
Komponenta: Arginin
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: µmol/d
Procedura: Chromatografie-TLC
Klíč: 00803
Gesce: biochemie
Vznik: Výpočet odpadu (za 24 hod)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 800 - 5000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Aminokyseliny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Arginin patří mezi esenciální glukoplastické aminokyseliny. Biosyntéza argininu je součástí močovinového cyklu, arginin se hydrolyticky štěpí na ornitin a ureu. Arginin tvoří protipól kyselých funkčních skupin pro tvorbu solných můstků a pro vazbu aniontů a váže také kovalentně karbonylové skupiny formou Schiffových bazí.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 0 0,0 0,5 1,0 2,0 15,0 5000,0 µmol/d

Viz též:
Arginin
dU
Chromatografie-TLC
Látkový tokArginin (Csf.; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: Likvor
Komponenta: Arginin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 00798
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 300 - 3000
MTV: X, CSF
Třída hlavní: Aminokyseliny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Likvor
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Zabránit příměsi krve. Delší transport v chladu. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 24 h při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Arginin patří mezi esenciální glukoplastické aminokyseliny. Biosyntéza argininu je součástí močovinového cyklu, arginin se hydrolyticky štěpí na ornitin a ureu. Arginin tvoří protipól kyselých funkčních skupin pro tvorbu solných můstků a pro vazbu aniontů a váže také kovalentně karbonylové skupiny formou Schiffových bazí.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 2R 0 0,0 0,0 4,9 18,1 28,0 40,0 3000 µmol/l
2R 14R 0 0,0 2,0 7,2 17,6 30,0 50,0 3000 µmol/l
14R 99R+ 0 0,0 5,0 15,0 24,0 30,0 50,0 3000 µmol/l

Viz též:
Arginin
Likvor
*
Látková koncentraceArginin (Csf.; látková konc. [µmol/l] chromatografie-IEC)

Systém: Likvor
Komponenta: Arginin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-IEC
Klíč: 00799
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 300 - 3000
MTV: X, CSF
Třída hlavní: Aminokyseliny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Likvor
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Zabránit příměsi krve. Delší transport v chladu. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 24 h při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Arginin patří mezi esenciální glukoplastické aminokyseliny. Biosyntéza argininu je součástí močovinového cyklu, arginin se hydrolyticky štěpí na ornitin a ureu. Arginin tvoří protipól kyselých funkčních skupin pro tvorbu solných můstků a pro vazbu aniontů a váže také kovalentně karbonylové skupiny formou Schiffových bazí.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 2R 0 0,0 0,0 4,9 18,1 28,0 40,0 3000 µmol/l
2R 14R 0 0,0 2,0 7,2 17,6 30,0 50,0 3000 µmol/l
14R 99R+ 0 0,0 5,0 15,0 24,0 30,0 50,0 3000 µmol/l

Viz též:
Arginin
Likvor
Chromatografie-IEC
Látková koncentrace