Cholinesteráza

CHSS_CHS

CHS (S; konc. katal. akt. [µkat/l] *)
CHS (S; konc. katal. akt. [µkat/l] abs. spektrofotometrie)
CHS (S; konc. katal. akt. [µkat/l] spektrofotom. reflexní)

P_CHS

CHS (P; konc. katal. akt. [µkat/l] *)
CHS (P; konc. katal. akt. [µkat/l] abs. spektrofotometrie)
CHS (P; konc. katal. akt. [µkat/l] spektrofotom. reflexní)

AMF_CHS

CHS (Amf.; konc. katal. akt. [µkat/l] *)
CHS (Amf.; konc. katal. akt. [µkat/l] abs. spektrofot. kin.)


CHS (S; konc. katal. akt. [µkat/l] *)

Systém: S
Komponenta: CHS
Druh veličiny: Koncentrace katalytické aktivity
Jednotka: µkat/l
Procedura: *
Klíč: 01353
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 1 - 200 - 300
MTV: X, SP
Třída hlavní: Enzymy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Při podezření na intoxikaci organofosfáty vzorek po odběru transportujte v ledové tříšti.Text abstraktu ke komponentě
Cholinesteráza je sekreční enzym produkovaný jaterními buňkami do krve. V plazmě katalyzuje hydrolytické štěpení esterů cholinu a některých dalších substrátů. Má širší substrátovou specifitu než příbuzná acetylcholinesteráza - enzym podílející se na odbourávání acetylcholinu v nervových synapsích, který se v plazmě nevyskytuje. Existuje několik genetických variant cholinesterázy, některé z nich vykazují nižší aktivitu, což se může patologicky projevit až po podání určitých léků. Syntéza cholinesterázy a s tím i její aktivita v plazmě klesá v případě poškození jaterního parenchymu nebo při nedostatku proteinů v dietě. Nevratně je enzym inhibován organofosfáty používanými jako pesticidy v zemědělství. Jelikož je při otravě organofosfáty inhibována i acetylcholinesteráza na synapsích, vypovídá snížená aktivita cholinesterázy také o míře inhibice tohoto druhého enzymu, který je nezbytný při přenosu nervového vzruchu.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 1M 11D 10 20 30 45 115 130 150 170 µkat/l
1M 11D 15R 10 20 30 50 170 190 215 250 µkat/l
F 15R 99R+ 10 20 30 51 170 190 215 250 µkat/l
M 15R 99R+ 10 20 30 58 180 200 230 260 µkat/l

Viz též:
S_CHS
CHS
S
*
Koncentrace katalytické aktivity
CholinesterázaCHS (S; konc. katal. akt. [µkat/l] abs. spektrofotometrie)

Systém: S
Komponenta: CHS
Druh veličiny: Koncentrace katalytické aktivity
Jednotka: µkat/l
Procedura: Absorpční spektrofotometrie
Klíč: 01354
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 1 - 200 - 300
MTV: X, SP
Třída hlavní: Enzymy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Při podezření na intoxikaci organofosfáty vzorek po odběru transportujte v ledové tříšti.Text abstraktu ke komponentě
Cholinesteráza je sekreční enzym produkovaný jaterními buňkami do krve. V plazmě katalyzuje hydrolytické štěpení esterů cholinu a některých dalších substrátů. Má širší substrátovou specifitu než příbuzná acetylcholinesteráza - enzym podílející se na odbourávání acetylcholinu v nervových synapsích, který se v plazmě nevyskytuje. Existuje několik genetických variant cholinesterázy, některé z nich vykazují nižší aktivitu, což se může patologicky projevit až po podání určitých léků. Syntéza cholinesterázy a s tím i její aktivita v plazmě klesá v případě poškození jaterního parenchymu nebo při nedostatku proteinů v dietě. Nevratně je enzym inhibován organofosfáty používanými jako pesticidy v zemědělství. Jelikož je při otravě organofosfáty inhibována i acetylcholinesteráza na synapsích, vypovídá snížená aktivita cholinesterázy také o míře inhibice tohoto druhého enzymu, který je nezbytný při přenosu nervového vzruchu.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 1M 11D 10 20 30 45 115 130 150 170 µkat/l
1M 11D 15R 10 20 30 50 170 190 215 250 µkat/l
F 15R 99R+ 10 20 30 51 170 190 215 250 µkat/l
M 15R 99R+ 10 20 30 58 180 200 230 260 µkat/l

Viz též:
S_CHS
CHS
S
Absorpční spektrofotometrie
Koncentrace katalytické aktivity
CholinesterázaCHS (S; konc. katal. akt. [µkat/l] spektrofotom. reflexní)

Systém: S
Komponenta: CHS
Druh veličiny: Koncentrace katalytické aktivity
Jednotka: µkat/l
Procedura: Spektrofotometrie reflexní
Klíč: 03918
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 1 - 200 - 300
MTV: X, SP
Třída hlavní: Enzymy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Při podezření na intoxikaci organofosfáty vzorek po odběru transportujte v ledové tříšti.Text abstraktu ke komponentě
Cholinesteráza je sekreční enzym produkovaný jaterními buňkami do krve. V plazmě katalyzuje hydrolytické štěpení esterů cholinu a některých dalších substrátů. Má širší substrátovou specifitu než příbuzná acetylcholinesteráza - enzym podílející se na odbourávání acetylcholinu v nervových synapsích, který se v plazmě nevyskytuje. Existuje několik genetických variant cholinesterázy, některé z nich vykazují nižší aktivitu, což se může patologicky projevit až po podání určitých léků. Syntéza cholinesterázy a s tím i její aktivita v plazmě klesá v případě poškození jaterního parenchymu nebo při nedostatku proteinů v dietě. Nevratně je enzym inhibován organofosfáty používanými jako pesticidy v zemědělství. Jelikož je při otravě organofosfáty inhibována i acetylcholinesteráza na synapsích, vypovídá snížená aktivita cholinesterázy také o míře inhibice tohoto druhého enzymu, který je nezbytný při přenosu nervového vzruchu.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 1M 11D 10 20 30 45 115 130 150 170 µkat/l
1M 11D 15R 10 20 30 50 170 190 215 250 µkat/l
F 15R 99R+ 10 20 30 51 170 190 215 250 µkat/l
M 15R 99R+ 10 20 30 58 180 200 230 260 µkat/l

Viz též:
S_CHS
CHS
S
Spektrofotometrie reflexní
Koncentrace katalytické aktivity
CholinesterázaCHS (P; konc. katal. akt. [µkat/l] *)

Systém: P
Komponenta: CHS
Druh veličiny: Koncentrace katalytické aktivity
Jednotka: µkat/l
Procedura: *
Klíč: 01351
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 1 - 200 - 300
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Enzymy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Jako protisrážlivé činidlo použít EDTA nebo heparin.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Okamžitě centrifugovat a separovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 1 rText abstraktu ke komponentě
Cholinesteráza je sekreční enzym produkovaný jaterními buňkami do krve. V plazmě katalyzuje hydrolytické štěpení esterů cholinu a některých dalších substrátů. Má širší substrátovou specifitu než příbuzná acetylcholinesteráza - enzym podílející se na odbourávání acetylcholinu v nervových synapsích, který se v plazmě nevyskytuje. Existuje několik genetických variant cholinesterázy, některé z nich vykazují nižší aktivitu, což se může patologicky projevit až po podání určitých léků. Syntéza cholinesterázy a s tím i její aktivita v plazmě klesá v případě poškození jaterního parenchymu nebo při nedostatku proteinů v dietě. Nevratně je enzym inhibován organofosfáty používanými jako pesticidy v zemědělství. Jelikož je při otravě organofosfáty inhibována i acetylcholinesteráza na synapsích, vypovídá snížená aktivita cholinesterázy také o míře inhibice tohoto druhého enzymu, který je nezbytný při přenosu nervového vzruchu.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 1M 11D 10 20 30 45 115 130 150 170 µkat/l
1M 11D 15R 10 20 30 50 170 190 215 250 µkat/l
F 15R 99R+ 10 20 30 51 170 190 215 250 µkat/l
M 15R 99R+ 10 20 30 58 180 200 230 260 µkat/l

Viz též:
P_CHS
CHS
P
*
Koncentrace katalytické aktivity
CholinesterázaCHS (P; konc. katal. akt. [µkat/l] abs. spektrofotometrie)

Systém: P
Komponenta: CHS
Druh veličiny: Koncentrace katalytické aktivity
Jednotka: µkat/l
Procedura: Absorpční spektrofotometrie
Klíč: 01352
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 1 - 200 - 300
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Enzymy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Jako protisrážlivé činidlo použít EDTA nebo heparin.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Okamžitě centrifugovat a separovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 1 rText abstraktu ke komponentě
Cholinesteráza je sekreční enzym produkovaný jaterními buňkami do krve. V plazmě katalyzuje hydrolytické štěpení esterů cholinu a některých dalších substrátů. Má širší substrátovou specifitu než příbuzná acetylcholinesteráza - enzym podílející se na odbourávání acetylcholinu v nervových synapsích, který se v plazmě nevyskytuje. Existuje několik genetických variant cholinesterázy, některé z nich vykazují nižší aktivitu, což se může patologicky projevit až po podání určitých léků. Syntéza cholinesterázy a s tím i její aktivita v plazmě klesá v případě poškození jaterního parenchymu nebo při nedostatku proteinů v dietě. Nevratně je enzym inhibován organofosfáty používanými jako pesticidy v zemědělství. Jelikož je při otravě organofosfáty inhibována i acetylcholinesteráza na synapsích, vypovídá snížená aktivita cholinesterázy také o míře inhibice tohoto druhého enzymu, který je nezbytný při přenosu nervového vzruchu.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 1M 11D 10 20 30 45 115 130 150 170 µkat/l
1M 11D 15R 10 20 30 50 170 190 215 250 µkat/l
F 15R 99R+ 10 20 30 51 170 190 215 250 µkat/l
M 15R 99R+ 10 20 30 58 180 200 230 260 µkat/l

Viz též:
P_CHS
CHS
P
Absorpční spektrofotometrie
Koncentrace katalytické aktivity
CholinesterázaCHS (P; konc. katal. akt. [µkat/l] spektrofotom. reflexní)

Systém: P
Komponenta: CHS
Druh veličiny: Koncentrace katalytické aktivity
Jednotka: µkat/l
Procedura: Spektrofotometrie reflexní
Klíč: 05178
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 1 - 200 - 300
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Enzymy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Jako protisrážlivé činidlo použít EDTA nebo heparin.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Okamžitě centrifugovat a separovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 1 rText abstraktu ke komponentě
Cholinesteráza je sekreční enzym produkovaný jaterními buňkami do krve. V plazmě katalyzuje hydrolytické štěpení esterů cholinu a některých dalších substrátů. Má širší substrátovou specifitu než příbuzná acetylcholinesteráza - enzym podílející se na odbourávání acetylcholinu v nervových synapsích, který se v plazmě nevyskytuje. Existuje několik genetických variant cholinesterázy, některé z nich vykazují nižší aktivitu, což se může patologicky projevit až po podání určitých léků. Syntéza cholinesterázy a s tím i její aktivita v plazmě klesá v případě poškození jaterního parenchymu nebo při nedostatku proteinů v dietě. Nevratně je enzym inhibován organofosfáty používanými jako pesticidy v zemědělství. Jelikož je při otravě organofosfáty inhibována i acetylcholinesteráza na synapsích, vypovídá snížená aktivita cholinesterázy také o míře inhibice tohoto druhého enzymu, který je nezbytný při přenosu nervového vzruchu.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 1M 11D 10 20 30 45 115 130 150 170 µkat/l
1M 11D 15R 10 20 30 50 170 190 215 250 µkat/l
F 15R 99R+ 10 20 30 51 170 190 215 250 µkat/l
M 15R 99R+ 10 20 30 58 180 200 230 260 µkat/l

Viz též:
P_CHS
CHS
P
Spektrofotometrie reflexní
Koncentrace katalytické aktivity
CholinesterázaCHS (Amf.; konc. katal. akt. [µkat/l] *)

Systém: Amniová tekutina
Komponenta: CHS
Druh veličiny: Koncentrace katalytické aktivity
Jednotka: µkat/l
Procedura: *
Klíč: 08818
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 1 - 100 - 1000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Enzymy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Amniová tekutina
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Cholinesteráza je sekreční enzym produkovaný jaterními buňkami do krve. V plazmě katalyzuje hydrolytické štěpení esterů cholinu a některých dalších substrátů. Má širší substrátovou specifitu než příbuzná acetylcholinesteráza - enzym podílející se na odbourávání acetylcholinu v nervových synapsích, který se v plazmě nevyskytuje. Existuje několik genetických variant cholinesterázy, některé z nich vykazují nižší aktivitu, což se může patologicky projevit až po podání určitých léků. Syntéza cholinesterázy a s tím i její aktivita v plazmě klesá v případě poškození jaterního parenchymu nebo při nedostatku proteinů v dietě. Nevratně je enzym inhibován organofosfáty používanými jako pesticidy v zemědělství. Jelikož je při otravě organofosfáty inhibována i acetylcholinesteráza na synapsích, vypovídá snížená aktivita cholinesterázy také o míře inhibice tohoto druhého enzymu, který je nezbytný při přenosu nervového vzruchu.

Referenční meze

Viz též:
CHS
Amniová tekutina
*
Koncentrace katalytické aktivityCHS (Amf.; konc. katal. akt. [µkat/l] abs. spektrofot. kin.)

Systém: Amniová tekutina
Komponenta: CHS
Druh veličiny: Koncentrace katalytické aktivity
Jednotka: µkat/l
Procedura: Absorpční spektrofotom. kinet.
Klíč: 08819
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 1 - 100 - 1000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Enzymy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Amniová tekutina
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Cholinesteráza je sekreční enzym produkovaný jaterními buňkami do krve. V plazmě katalyzuje hydrolytické štěpení esterů cholinu a některých dalších substrátů. Má širší substrátovou specifitu než příbuzná acetylcholinesteráza - enzym podílející se na odbourávání acetylcholinu v nervových synapsích, který se v plazmě nevyskytuje. Existuje několik genetických variant cholinesterázy, některé z nich vykazují nižší aktivitu, což se může patologicky projevit až po podání určitých léků. Syntéza cholinesterázy a s tím i její aktivita v plazmě klesá v případě poškození jaterního parenchymu nebo při nedostatku proteinů v dietě. Nevratně je enzym inhibován organofosfáty používanými jako pesticidy v zemědělství. Jelikož je při otravě organofosfáty inhibována i acetylcholinesteráza na synapsích, vypovídá snížená aktivita cholinesterázy také o míře inhibice tohoto druhého enzymu, který je nezbytný při přenosu nervového vzruchu.

Referenční meze

Viz též:
CHS
Amniová tekutina
Absorpční spektrofotom. kinet.
Koncentrace katalytické aktivity