Železo celkové

FeS_Fe

Fe (S; látková konc. [µmol/l] *)
Fe (S; látková konc. [µmol/l] AAS)
Fe (S; látková konc. [µmol/l] abs. spektrofotometrie)
Fe (S; látková konc. [µmol/l] spektrofotom. reflexní)

P_Fe

Fe (P; látková konc. [µmol/l] *)
Fe (P; látková konc. [µmol/l] AAS)
Fe (P; látková konc. [µmol/l] abs. spektrofotometrie)
Fe (P; látková konc. [µmol/l] spektrofotom. reflexní)

U_Fe

Fe (U; látková konc. [µmol/l] *)
Fe (U; látková konc. [µmol/l] AAS)
Fe (U; látková konc. [µmol/l] abs. spektrofotometrie)

DU_Fe

Fe (dU; látkový tok [µmol/d] *)
Fe (dU; látkový tok [µmol/d] AAS)
Fe (dU; látkový tok [µmol/d] abs. spektrofotometrie)

CSF_Fe

Fe (Csf.; látková konc. [µmol/l] *)
Fe (Csf.; látková konc. [µmol/l] AAS)
Fe (Csf.; látková konc. [µmol/l] abs. spektrofotometrie)

LIV(BI)_Fe

Fe (Játra(biopsie); látkový obsah [mmol/kg] *)
Fe (Játra(biopsie); látkový obsah [mmol/kg] AAS)


Fe (S; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: S
Komponenta: Fe
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 01781
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 4 - 180 - 500
MTV: X, SP
Třída hlavní: Stop. prvky, kovy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Nesmí se použít zkumavka s K3EDTA nebo s oxalátem. Zabránit hemolýze. Vzhledem k cirkadiánnímu rytmu odebírejte vždy v ranních hodinách.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 20°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 6 h
4 - 8 °C: 3 d
-20 °C: 1 rText abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 1M 0 6 12 17,9 44,7 55 160 200 µmol/l
6M 3R 0 3 5 7,2 17,9 25 90 180 µmol/l
3R 15R 0 3 6 8,9 21,5 30 100 180 µmol/l
F 16R 99R+ 0 3 6 8,9 30,4 40 150 180 µmol/l
M 16R 99R+ 0 4 8 11,6 30,4 40 150 180 µmol/l

Viz též:
Fe
S
*
Látková koncentrace
ŽelezoFe (S; látková konc. [µmol/l] AAS)

Systém: S
Komponenta: Fe
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: AAS
Klíč: 01782
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 4 - 180 - 500
MTV: X, SP
Třída hlavní: Stop. prvky, kovy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Nesmí se použít zkumavka s K3EDTA nebo s oxalátem. Zabránit hemolýze. Vzhledem k cirkadiánnímu rytmu odebírejte vždy v ranních hodinách.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 20°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 6 h
4 - 8 °C: 3 d
-20 °C: 1 rText abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 1M 0 6 12 17,9 44,7 55 160 200 µmol/l
6M 3R 0 3 5 7,2 17,9 25 90 180 µmol/l
3R 15R 0 3 6 8,9 21,5 30 100 180 µmol/l
F 16R 99R+ 0 3 6 8,9 30,4 40 150 180 µmol/l
M 16R 99R+ 0 4 8 11,6 30,4 40 150 180 µmol/l

Viz též:
Fe
S
AAS
Látková koncentrace
ŽelezoFe (S; látková konc. [µmol/l] abs. spektrofotometrie)

Systém: S
Komponenta: Fe
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Absorpční spektrofotometrie
Klíč: 01783
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 4 - 180 - 500
MTV: X, SP
Třída hlavní: Stop. prvky, kovy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Nesmí se použít zkumavka s K3EDTA nebo s oxalátem. Zabránit hemolýze. Vzhledem k cirkadiánnímu rytmu odebírejte vždy v ranních hodinách.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 20°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 6 h
4 - 8 °C: 3 d
-20 °C: 1 rText abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 1M 0 6 12 17,9 44,7 55 160 200 µmol/l
6M 3R 0 3 5 7,2 17,9 25 90 180 µmol/l
3R 15R 0 3 6 8,9 21,5 30 100 180 µmol/l
F 16R 99R+ 0 3 6 8,9 30,4 40 150 180 µmol/l
M 16R 99R+ 0 4 8 11,6 30,4 40 150 180 µmol/l

Viz též:
Fe
S
Absorpční spektrofotometrie
Látková koncentrace
ŽelezoFe (S; látková konc. [µmol/l] spektrofotom. reflexní)

Systém: S
Komponenta: Fe
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Spektrofotometrie reflexní
Klíč: 03929
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 4 - 180 - 500
MTV: X, SP
Třída hlavní: Stop. prvky, kovy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Nesmí se použít zkumavka s K3EDTA nebo s oxalátem. Zabránit hemolýze. Vzhledem k cirkadiánnímu rytmu odebírejte vždy v ranních hodinách.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 20°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 6 h
4 - 8 °C: 3 d
-20 °C: 1 rText abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 1M 0 6 12 17,9 44,7 55 160 200 µmol/l
6M 3R 0 3 5 7,2 17,9 25 90 180 µmol/l
3R 15R 0 3 6 8,9 21,5 30 100 180 µmol/l
F 16R 99R+ 0 3 6 8,9 30,4 40 150 180 µmol/l
M 16R 99R+ 0 4 8 11,6 30,4 40 150 180 µmol/l

Viz též:
Fe
S
Spektrofotometrie reflexní
Látková koncentrace
ŽelezoFe (P; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: P
Komponenta: Fe
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 01778
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 4 - 180 - 500
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Stop. prvky, kovy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev venózní
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Nesmí se použít zkumavka s K3EDTA nebo s oxalátem. Používat pouze jednorázové nebo speciálně myté zkumavky. Zabránit hemolýze. Vzhledem k cirkadiánnímu rytmu odebírejte vždy v ranních hodinách.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 4 d
4 - 8 °C: 7 d
-20 °C: 1 rText abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 1M 0 6 12 17,9 44,7 55 160 200 µmol/l
6M 3R 0 3 5 7,2 17,9 25 90 180 µmol/l
3R 15R 0 3 6 8,9 21,5 30 100 180 µmol/l
F 16R 99R+ 0 3 6 8,9 30,4 40 150 180 µmol/l
M 16R 99R+ 0 4 8 11,6 30,4 40 150 180 µmol/l

Viz též:
P_Fe
Fe
P
*
Látková koncentrace
ŽelezoFe (P; látková konc. [µmol/l] AAS)

Systém: P
Komponenta: Fe
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: AAS
Klíč: 01779
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 4 - 180 - 500
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Stop. prvky, kovy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev venózní
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Nesmí se použít zkumavka s K3EDTA nebo s oxalátem. Používat pouze jednorázové nebo speciálně myté zkumavky. Zabránit hemolýze. Vzhledem k cirkadiánnímu rytmu odebírejte vždy v ranních hodinách.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 4 d
4 - 8 °C: 7 d
-20 °C: 1 rText abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 1M 0 6 12 17,9 44,7 55 160 200 µmol/l
6M 3R 0 3 5 7,2 17,9 25 90 180 µmol/l
3R 15R 0 3 6 8,9 21,5 30 100 180 µmol/l
F 16R 99R+ 0 3 6 8,9 30,4 40 150 180 µmol/l
M 16R 99R+ 0 4 8 11,6 30,4 40 150 180 µmol/l

Viz též:
P_Fe
Fe
P
AAS
Látková koncentrace
ŽelezoFe (P; látková konc. [µmol/l] abs. spektrofotometrie)

Systém: P
Komponenta: Fe
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Absorpční spektrofotometrie
Klíč: 01780
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 4 - 180 - 500
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Stop. prvky, kovy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev venózní
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Nesmí se použít zkumavka s K3EDTA nebo s oxalátem. Používat pouze jednorázové nebo speciálně myté zkumavky. Zabránit hemolýze. Vzhledem k cirkadiánnímu rytmu odebírejte vždy v ranních hodinách.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 4 d
4 - 8 °C: 7 d
-20 °C: 1 rText abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 1M 0 6 12 17,9 44,7 55 160 200 µmol/l
6M 3R 0 3 5 7,2 17,9 25 90 180 µmol/l
3R 15R 0 3 6 8,9 21,5 30 100 180 µmol/l
F 16R 99R+ 0 3 6 8,9 30,4 40 150 180 µmol/l
M 16R 99R+ 0 4 8 11,6 30,4 40 150 180 µmol/l

Viz též:
P_Fe
Fe
P
Absorpční spektrofotometrie
Látková koncentrace
ŽelezoFe (P; látková konc. [µmol/l] spektrofotom. reflexní)

Systém: P
Komponenta: Fe
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Spektrofotometrie reflexní
Klíč: 05317
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 4 - 180 - 500
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Stop. prvky, kovy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev venózní
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Nesmí se použít zkumavka s K3EDTA nebo s oxalátem. Používat pouze jednorázové nebo speciálně myté zkumavky. Zabránit hemolýze. Vzhledem k cirkadiánnímu rytmu odebírejte vždy v ranních hodinách.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 4 d
4 - 8 °C: 7 d
-20 °C: 1 rText abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 1M 0 6 12 17,9 44,7 55 160 200 µmol/l
6M 3R 0 3 5 7,2 17,9 25 90 180 µmol/l
3R 15R 0 3 6 8,9 21,5 30 100 180 µmol/l
F 16R 99R+ 0 3 6 8,9 30,4 40 150 180 µmol/l
M 16R 99R+ 0 4 8 11,6 30,4 40 150 180 µmol/l

Viz též:
P_Fe
Fe
P
Spektrofotometrie reflexní
Látková koncentrace
ŽelezoFe (U; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: U
Komponenta: Fe
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 01784
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 05 - 40 - 100
MTV: X, UA
Třída hlavní: Stop. prvky, kovy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do:
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 3 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 1 rText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Fe
U
*
Látková koncentraceFe (U; látková konc. [µmol/l] AAS)

Systém: U
Komponenta: Fe
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: AAS
Klíč: 01785
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 05 - 40 - 100
MTV: X, UA
Třída hlavní: Stop. prvky, kovy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do:
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 3 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 1 rText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Fe
U
AAS
Látková koncentraceFe (U; látková konc. [µmol/l] abs. spektrofotometrie)

Systém: U
Komponenta: Fe
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Absorpční spektrofotometrie
Klíč: 01786
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 05 - 40 - 100
MTV: X, UA
Třída hlavní: Stop. prvky, kovy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do:
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 3 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 1 rText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Fe
U
Absorpční spektrofotometrie
Látková koncentraceFe (dU; látkový tok [µmol/d] *)

Systém: dU
Komponenta: Fe
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: µmol/d
Procedura: *
Klíč: 01773
Gesce: biochemie
Vznik: Výpočet odpadu (za 24 hod)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 05 - 40 - 100
MTV: X, UA
Třída hlavní: Stop. prvky, kovy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 1,8 20 40 80 µmol/d

Viz též:
Fe
dU
*
Látkový tokFe (dU; látkový tok [µmol/d] AAS)

Systém: dU
Komponenta: Fe
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: µmol/d
Procedura: AAS
Klíč: 01774
Gesce: biochemie
Vznik: Výpočet odpadu (za 24 hod)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 05 - 40 - 100
MTV: X, UA
Třída hlavní: Stop. prvky, kovy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 1,8 20 40 80 µmol/d

Viz též:
Fe
dU
AAS
Látkový tokFe (dU; látkový tok [µmol/d] abs. spektrofotometrie)

Systém: dU
Komponenta: Fe
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: µmol/d
Procedura: Absorpční spektrofotometrie
Klíč: 01775
Gesce: biochemie
Vznik: Výpočet odpadu (za 24 hod)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 05 - 40 - 100
MTV: X, UA
Třída hlavní: Stop. prvky, kovy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 1,8 20 40 80 µmol/d

Viz též:
Fe
dU
Absorpční spektrofotometrie
Látkový tokFe (Csf.; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: Likvor
Komponenta: Fe
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 01770
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 1 - 180 - 500
MTV: X, CSF
Třída hlavní: Stop. prvky, kovy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Likvor
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Fe
Likvor
*
Látková koncentraceFe (Csf.; látková konc. [µmol/l] AAS)

Systém: Likvor
Komponenta: Fe
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: AAS
Klíč: 01771
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 1 - 180 - 500
MTV: X, CSF
Třída hlavní: Stop. prvky, kovy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Likvor
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Fe
Likvor
AAS
Látková koncentraceFe (Csf.; látková konc. [µmol/l] abs. spektrofotometrie)

Systém: Likvor
Komponenta: Fe
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Absorpční spektrofotometrie
Klíč: 01772
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 1 - 180 - 500
MTV: X, CSF
Třída hlavní: Stop. prvky, kovy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Likvor
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Fe
Likvor
Absorpční spektrofotometrie
Látková koncentraceFe (Játra(biopsie); látkový obsah [mmol/kg] *)

Systém: Játra(biopsie)
Komponenta: Fe
Druh veličiny: Látkový obsah
Jednotka: mmol/kg
Procedura: *
Klíč: 01776
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 4 - 100 - 500
MTV: X
Třída hlavní: Stop. prvky, kovy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Tkáň jater získaná biopsií
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Fe
Játra(biopsie)
*
Látkový obsahFe (Játra(biopsie); látkový obsah [mmol/kg] AAS)

Systém: Játra(biopsie)
Komponenta: Fe
Druh veličiny: Látkový obsah
Jednotka: mmol/kg
Procedura: AAS
Klíč: 01777
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 4 - 100 - 500
MTV: X
Třída hlavní: Stop. prvky, kovy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Tkáň jater získaná biopsií
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Fe
Játra(biopsie)
AAS
Látkový obsah