Glutamin

GlutaminS_Glutamin

Glutamin (S; látková konc. [µmol/l] *)
Glutamin (S; látková konc. [µmol/l] chromatografie-HPLC)
Glutamin (S; látková konc. [µmol/l] chromatografie-IEC)
Glutamin (S; látková konc. [µmol/l] chromatografie-TLC)

P_Glutamin

Glutamin (P; látková konc. [µmol/l] *)
Glutamin (P; látková konc. [µmol/l] chromatografie-IEC)

U_Glutamin

Glutamin (U; látková konc. [µmol/l] *)
Glutamin (U; látková konc. [µmol/l] chromatografie-HPLC)
Glutamin (U; látková konc. [µmol/l] chromatografie-IEC)
Glutamin (U; látková konc. [µmol/l] chromatografie-TLC)

DU_Glutamin

Glutamin (dU; látkový tok [µmol/d] *)
Glutamin (dU; látkový tok [µmol/d] chromatografie-HPLC)
Glutamin (dU; látkový tok [µmol/d] chromatografie-IEC)
Glutamin (dU; látkový tok [µmol/d] chromatografie-TLC)

CSF_Glutamin

Glutamin (Csf.; látková konc. [µmol/l] *)
Glutamin (Csf.; látková konc. [µmol/l] chromatografie-IEC)


Glutamin (S; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: S
Komponenta: Glutamin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 01910
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 2000 - 10000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Aminokyseliny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Součást vyšetření spektra aminokyselin. Pro stanovení je vhodnější plazma.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před analýzou sérum deproteinovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Skladovat odseparované sérum, vzorek zamrazit.Text abstraktu ke komponentě
Glutamin patří mezi neesenciální glukoplastické aminokyseliny. Glutamin tvoří spolu s asparaginem latentní zásobu amoniaku v organismech a hraje důležitou roli při využívání amoniaku v biosyntetických dějích. Amidový dusík glutaminu se uplatňuje při různých reakcích – syntéza aminokyselin transaminací, syntéza purinových nukleotidů, syntéza dalších dusíkatých látek (histidin, glukosamin).

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 2T 2D 0 50 200 485 1044 1325 2650 10000 µmol/l
F 2T 2D 18R 0 100 250 460 723 1000 5000 10000 µmol/l
M 2T 2D 18R 0 100 320 460 740 1000 5000 10000 µmol/l
F 18R 99R+ 0 110 220 400 748 1000 5000 10000 µmol/l
M 18R 99R+ 0 120 320 510 773 1000 5000 10000 µmol/l

Viz též:
Glutamin
S
*
Látková koncentraceGlutamin (S; látková konc. [µmol/l] chromatografie-HPLC)

Systém: S
Komponenta: Glutamin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 01911
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 2000 - 10000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Aminokyseliny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Součást vyšetření spektra aminokyselin. Pro stanovení je vhodnější plazma.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před analýzou sérum deproteinovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Skladovat odseparované sérum, vzorek zamrazit.Text abstraktu ke komponentě
Glutamin patří mezi neesenciální glukoplastické aminokyseliny. Glutamin tvoří spolu s asparaginem latentní zásobu amoniaku v organismech a hraje důležitou roli při využívání amoniaku v biosyntetických dějích. Amidový dusík glutaminu se uplatňuje při různých reakcích – syntéza aminokyselin transaminací, syntéza purinových nukleotidů, syntéza dalších dusíkatých látek (histidin, glukosamin).

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 2T 2D 0 50 200 485 1044 1325 2650 10000 µmol/l
F 2T 2D 18R 0 100 250 460 723 1000 5000 10000 µmol/l
M 2T 2D 18R 0 100 320 460 740 1000 5000 10000 µmol/l
F 18R 99R+ 0 110 220 400 748 1000 5000 10000 µmol/l
M 18R 99R+ 0 120 320 510 773 1000 5000 10000 µmol/l

Viz též:
Glutamin
S
Chromatografie-HPLC
Látková koncentraceGlutamin (S; látková konc. [µmol/l] chromatografie-IEC)

Systém: S
Komponenta: Glutamin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-IEC
Klíč: 01912
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 2000 - 10000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Aminokyseliny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Součást vyšetření spektra aminokyselin. Pro stanovení je vhodnější plazma.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před analýzou sérum deproteinovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Skladovat odseparované sérum, vzorek zamrazit.Text abstraktu ke komponentě
Glutamin patří mezi neesenciální glukoplastické aminokyseliny. Glutamin tvoří spolu s asparaginem latentní zásobu amoniaku v organismech a hraje důležitou roli při využívání amoniaku v biosyntetických dějích. Amidový dusík glutaminu se uplatňuje při různých reakcích – syntéza aminokyselin transaminací, syntéza purinových nukleotidů, syntéza dalších dusíkatých látek (histidin, glukosamin).

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 2T 2D 0 50 200 485 1044 1325 2650 10000 µmol/l
F 2T 2D 18R 0 100 250 460 723 1000 5000 10000 µmol/l
M 2T 2D 18R 0 100 320 460 740 1000 5000 10000 µmol/l
F 18R 99R+ 0 110 220 400 748 1000 5000 10000 µmol/l
M 18R 99R+ 0 120 320 510 773 1000 5000 10000 µmol/l

Viz též:
Glutamin
S
Chromatografie-IEC
Látková koncentraceGlutamin (S; látková konc. [µmol/l] chromatografie-TLC)

Systém: S
Komponenta: Glutamin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-TLC
Klíč: 01913
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 2000 - 10000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Aminokyseliny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Součást vyšetření spektra aminokyselin. Pro stanovení je vhodnější plazma.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před analýzou sérum deproteinovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Skladovat odseparované sérum, vzorek zamrazit.Text abstraktu ke komponentě
Glutamin patří mezi neesenciální glukoplastické aminokyseliny. Glutamin tvoří spolu s asparaginem latentní zásobu amoniaku v organismech a hraje důležitou roli při využívání amoniaku v biosyntetických dějích. Amidový dusík glutaminu se uplatňuje při různých reakcích – syntéza aminokyselin transaminací, syntéza purinových nukleotidů, syntéza dalších dusíkatých látek (histidin, glukosamin).

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 2T 2D 0 50 200 485 1044 1325 2650 10000 µmol/l
F 2T 2D 18R 0 100 250 460 723 1000 5000 10000 µmol/l
M 2T 2D 18R 0 100 320 460 740 1000 5000 10000 µmol/l
F 18R 99R+ 0 110 220 400 748 1000 5000 10000 µmol/l
M 18R 99R+ 0 120 320 510 773 1000 5000 10000 µmol/l

Viz též:
Glutamin
S
Chromatografie-TLC
Látková koncentraceGlutamin (P; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: P
Komponenta: Glutamin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 01908
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 2000 - 10000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Aminokyseliny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Vhodným antikoagulans je heparin, EDTA. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Separaci plazmy centrifugací provést co nejdříve. Před analýzou plazmu deproteinovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Skladovat po odseparování plazmy, vzorek zamrazit.Text abstraktu ke komponentě
Glutamin patří mezi neesenciální glukoplastické aminokyseliny. Glutamin tvoří spolu s asparaginem latentní zásobu amoniaku v organismech a hraje důležitou roli při využívání amoniaku v biosyntetických dějích. Amidový dusík glutaminu se uplatňuje při různých reakcích – syntéza aminokyselin transaminací, syntéza purinových nukleotidů, syntéza dalších dusíkatých látek (histidin, glukosamin).

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 2T 2D 0 50 200 485 1044 1325 2650 10000 µmol/l
F 2T 2D 18R 0 100 250 460 723 1000 5000 10000 µmol/l
M 2T 2D 18R 0 100 320 460 740 1000 5000 10000 µmol/l
F 18R 99R+ 0 110 220 400 748 1000 5000 10000 µmol/l
M 18R 99R+ 0 120 320 510 773 1000 5000 10000 µmol/l

Viz též:
Glutamin
P
*
Látková koncentraceGlutamin (P; látková konc. [µmol/l] chromatografie-IEC)

Systém: P
Komponenta: Glutamin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-IEC
Klíč: 01909
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 2000 - 10000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Aminokyseliny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Vhodným antikoagulans je heparin, EDTA. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Separaci plazmy centrifugací provést co nejdříve. Před analýzou plazmu deproteinovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Skladovat po odseparování plazmy, vzorek zamrazit.Text abstraktu ke komponentě
Glutamin patří mezi neesenciální glukoplastické aminokyseliny. Glutamin tvoří spolu s asparaginem latentní zásobu amoniaku v organismech a hraje důležitou roli při využívání amoniaku v biosyntetických dějích. Amidový dusík glutaminu se uplatňuje při různých reakcích – syntéza aminokyselin transaminací, syntéza purinových nukleotidů, syntéza dalších dusíkatých látek (histidin, glukosamin).

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 2T 2D 0 50 200 485 1044 1325 2650 10000 µmol/l
F 2T 2D 18R 0 100 250 460 723 1000 5000 10000 µmol/l
M 2T 2D 18R 0 100 320 460 740 1000 5000 10000 µmol/l
F 18R 99R+ 0 110 220 400 748 1000 5000 10000 µmol/l
M 18R 99R+ 0 120 320 510 773 1000 5000 10000 µmol/l

Viz též:
Glutamin
P
Chromatografie-IEC
Látková koncentraceGlutamin (U; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: U
Komponenta: Glutamin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 01914
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 3000 - 15000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Aminokyseliny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Glutamin patří mezi neesenciální glukoplastické aminokyseliny. Glutamin tvoří spolu s asparaginem latentní zásobu amoniaku v organismech a hraje důležitou roli při využívání amoniaku v biosyntetických dějích. Amidový dusík glutaminu se uplatňuje při různých reakcích – syntéza aminokyselin transaminací, syntéza purinových nukleotidů, syntéza dalších dusíkatých látek (histidin, glukosamin).

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 2T 0 0 0 0 2420 3840 5900 15000, µmol/l
2T 5R 0 15 75 183 390 560 900 15000, µmol/l
5R 14R 0 15 60 300 1350 1900 2580 15000, µmol/l
F 14R 99R+ 0 5 25 264 915 1232 2200 15000, µmol/l
M 14R 99R+ 0 5 22 274 810 1080 1850 15000, µmol/l

Viz též:
Glutamin
U
*
Látková koncentraceGlutamin (U; látková konc. [µmol/l] chromatografie-HPLC)

Systém: U
Komponenta: Glutamin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 01915
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 3000 - 15000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Aminokyseliny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Glutamin patří mezi neesenciální glukoplastické aminokyseliny. Glutamin tvoří spolu s asparaginem latentní zásobu amoniaku v organismech a hraje důležitou roli při využívání amoniaku v biosyntetických dějích. Amidový dusík glutaminu se uplatňuje při různých reakcích – syntéza aminokyselin transaminací, syntéza purinových nukleotidů, syntéza dalších dusíkatých látek (histidin, glukosamin).

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 2T 0 0 0 0 2420 3840 5900 15000, µmol/l
2T 5R 0 15 75 183 390 560 900 15000, µmol/l
5R 14R 0 15 60 300 1350 1900 2580 15000, µmol/l
F 14R 99R+ 0 5 25 264 915 1232 2200 15000, µmol/l
M 14R 99R+ 0 5 22 274 810 1080 1850 15000, µmol/l

Viz též:
Glutamin
U
Chromatografie-HPLC
Látková koncentraceGlutamin (U; látková konc. [µmol/l] chromatografie-IEC)

Systém: U
Komponenta: Glutamin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-IEC
Klíč: 01916
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 3000 - 15000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Aminokyseliny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Glutamin patří mezi neesenciální glukoplastické aminokyseliny. Glutamin tvoří spolu s asparaginem latentní zásobu amoniaku v organismech a hraje důležitou roli při využívání amoniaku v biosyntetických dějích. Amidový dusík glutaminu se uplatňuje při různých reakcích – syntéza aminokyselin transaminací, syntéza purinových nukleotidů, syntéza dalších dusíkatých látek (histidin, glukosamin).

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 2T 0 0 0 0 2420 3840 5900 15000, µmol/l
2T 5R 0 15 75 183 390 560 900 15000, µmol/l
5R 14R 0 15 60 300 1350 1900 2580 15000, µmol/l
F 14R 99R+ 0 5 25 264 915 1232 2200 15000, µmol/l
M 14R 99R+ 0 5 22 274 810 1080 1850 15000, µmol/l

Viz též:
Glutamin
U
Chromatografie-IEC
Látková koncentraceGlutamin (U; látková konc. [µmol/l] chromatografie-TLC)

Systém: U
Komponenta: Glutamin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-TLC
Klíč: 01917
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 3000 - 15000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Aminokyseliny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Glutamin patří mezi neesenciální glukoplastické aminokyseliny. Glutamin tvoří spolu s asparaginem latentní zásobu amoniaku v organismech a hraje důležitou roli při využívání amoniaku v biosyntetických dějích. Amidový dusík glutaminu se uplatňuje při různých reakcích – syntéza aminokyselin transaminací, syntéza purinových nukleotidů, syntéza dalších dusíkatých látek (histidin, glukosamin).

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 2T 0 0 0 0 2420 3840 5900 15000, µmol/l
2T 5R 0 15 75 183 390 560 900 15000, µmol/l
5R 14R 0 15 60 300 1350 1900 2580 15000, µmol/l
F 14R 99R+ 0 5 25 264 915 1232 2200 15000, µmol/l
M 14R 99R+ 0 5 22 274 810 1080 1850 15000, µmol/l

Viz též:
Glutamin
U
Chromatografie-TLC
Látková koncentraceGlutamin (dU; látkový tok [µmol/d] *)

Systém: dU
Komponenta: Glutamin
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: µmol/d
Procedura: *
Klíč: 01904
Gesce: biochemie
Vznik: Výpočet odpadu (za 24 hod)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 3000 - 15000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Aminokyseliny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Glutamin patří mezi neesenciální glukoplastické aminokyseliny. Glutamin tvoří spolu s asparaginem latentní zásobu amoniaku v organismech a hraje důležitou roli při využívání amoniaku v biosyntetických dějích. Amidový dusík glutaminu se uplatňuje při různých reakcích – syntéza aminokyselin transaminací, syntéza purinových nukleotidů, syntéza dalších dusíkatých látek (histidin, glukosamin).

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 2T 0 0 0 0 41,0 65,0 135,0 15000, µmol/d
2T 5R 0 5 25 61 130 185 300 15000, µmol/d
5R 14R 0 5 30 150 675 950 1290 15000, µmol/d
F 14R 99R+ 0 5 30 300 1040 1400 2500 15000, µmol/d
M 14R 99R+ 0 5 30 370 1095 1460 2500 15000, µmol/d

Viz též:
Glutamin
dU
*
Látkový tokGlutamin (dU; látkový tok [µmol/d] chromatografie-HPLC)

Systém: dU
Komponenta: Glutamin
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: µmol/d
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 01905
Gesce: biochemie
Vznik: Výpočet odpadu (za 24 hod)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 3000 - 15000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Aminokyseliny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Glutamin patří mezi neesenciální glukoplastické aminokyseliny. Glutamin tvoří spolu s asparaginem latentní zásobu amoniaku v organismech a hraje důležitou roli při využívání amoniaku v biosyntetických dějích. Amidový dusík glutaminu se uplatňuje při různých reakcích – syntéza aminokyselin transaminací, syntéza purinových nukleotidů, syntéza dalších dusíkatých látek (histidin, glukosamin).

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 2T 0 0 0 0 41,0 65,0 135,0 15000, µmol/d
2T 5R 0 5 25 61 130 185 300 15000, µmol/d
5R 14R 0 5 30 150 675 950 1290 15000, µmol/d
F 14R 99R+ 0 5 30 300 1040 1400 2500 15000, µmol/d
M 14R 99R+ 0 5 30 370 1095 1460 2500 15000, µmol/d

Viz též:
Glutamin
dU
Chromatografie-HPLC
Látkový tokGlutamin (dU; látkový tok [µmol/d] chromatografie-IEC)

Systém: dU
Komponenta: Glutamin
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: µmol/d
Procedura: Chromatografie-IEC
Klíč: 01906
Gesce: biochemie
Vznik: Výpočet odpadu (za 24 hod)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 3000 - 15000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Aminokyseliny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Glutamin patří mezi neesenciální glukoplastické aminokyseliny. Glutamin tvoří spolu s asparaginem latentní zásobu amoniaku v organismech a hraje důležitou roli při využívání amoniaku v biosyntetických dějích. Amidový dusík glutaminu se uplatňuje při různých reakcích – syntéza aminokyselin transaminací, syntéza purinových nukleotidů, syntéza dalších dusíkatých látek (histidin, glukosamin).

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 2T 0 0 0 0 41,0 65,0 135,0 15000, µmol/d
2T 5R 0 5 25 61 130 185 300 15000, µmol/d
5R 14R 0 5 30 150 675 950 1290 15000, µmol/d
F 14R 99R+ 0 5 30 300 1040 1400 2500 15000, µmol/d
M 14R 99R+ 0 5 30 370 1095 1460 2500 15000, µmol/d

Viz též:
Glutamin
dU
Chromatografie-IEC
Látkový tokGlutamin (dU; látkový tok [µmol/d] chromatografie-TLC)

Systém: dU
Komponenta: Glutamin
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: µmol/d
Procedura: Chromatografie-TLC
Klíč: 01907
Gesce: biochemie
Vznik: Výpočet odpadu (za 24 hod)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 3000 - 15000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Aminokyseliny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Glutamin patří mezi neesenciální glukoplastické aminokyseliny. Glutamin tvoří spolu s asparaginem latentní zásobu amoniaku v organismech a hraje důležitou roli při využívání amoniaku v biosyntetických dějích. Amidový dusík glutaminu se uplatňuje při různých reakcích – syntéza aminokyselin transaminací, syntéza purinových nukleotidů, syntéza dalších dusíkatých látek (histidin, glukosamin).

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 0 0 0 41,0 65,0 135,0 15000, µmol/d

Viz též:
Glutamin
dU
Chromatografie-TLC
Látkový tokGlutamin (Csf.; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: Likvor
Komponenta: Glutamin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 01902
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 100 - 5000
MTV: X, CSF
Třída hlavní: Aminokyseliny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Likvor
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Zabránit příměsi krve. Delší transport v chladu. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 24 h při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Glutamin patří mezi neesenciální glukoplastické aminokyseliny. Glutamin tvoří spolu s asparaginem latentní zásobu amoniaku v organismech a hraje důležitou roli při využívání amoniaku v biosyntetických dějích. Amidový dusík glutaminu se uplatňuje při různých reakcích – syntéza aminokyselin transaminací, syntéza purinových nukleotidů, syntéza dalších dusíkatých látek (histidin, glukosamin).

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 2R 0 20 200 350 470 650 800 5000 µmol/l
2R 14R 0 20 200 320 560 700 900 5000 µmol/l
14R 99R+ 0 30 350 480 725 850 1100 5000 µmol/l

Viz též:
Glutamin
Likvor
*
Látková koncentraceGlutamin (Csf.; látková konc. [µmol/l] chromatografie-IEC)

Systém: Likvor
Komponenta: Glutamin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-IEC
Klíč: 01903
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 100 - 5000
MTV: X, CSF
Třída hlavní: Aminokyseliny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Likvor
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Zabránit příměsi krve. Delší transport v chladu. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 24 h při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Glutamin patří mezi neesenciální glukoplastické aminokyseliny. Glutamin tvoří spolu s asparaginem latentní zásobu amoniaku v organismech a hraje důležitou roli při využívání amoniaku v biosyntetických dějích. Amidový dusík glutaminu se uplatňuje při různých reakcích – syntéza aminokyselin transaminací, syntéza purinových nukleotidů, syntéza dalších dusíkatých látek (histidin, glukosamin).

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 2R 0 20 200 350 470 650 800 5000 µmol/l
2R 14R 0 20 200 320 560 700 900 5000 µmol/l
14R 99R+ 0 30 350 480 725 850 1100 5000 µmol/l

Viz též:
Glutamin
Likvor
Chromatografie-IEC
Látková koncentrace