Imipramin

ImipraminS_Imipramin

Imipramin (S; látková konc. [nmol/l] *)
Imipramin (S; látková konc. [nmol/l] FPIA)
Imipramin (S; látková konc. [nmol/l] chromatografie-HPLC)

P_Imipramin

Imipramin (P; látková konc. [nmol/l] *)
Imipramin (P; látková konc. [nmol/l] FPIA)
Imipramin (P; látková konc. [nmol/l] chromatografie-HPLC)

REPI_Imipramin

Imipramin (Blok interpretační; TYPE [-] pro datový přenos)


Imipramin (S; látková konc. [nmol/l] *)

Systém: S
Komponenta: Imipramin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: *
Klíč: 02246
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 50 - 1000 - 50000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Léky
Poznámka:
nmol/l*0.2804=ug/l, ug/l*3.566=nmol/l, terapeutické okno 446-893 nmol/l, toxické nad 1785 nmol/l

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr obvykle před další dávkou, případně podle pokynů farmakologa. Transportovat v chladu. Přednost má stanovení v séru, lze použít heparinovou plazmu.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugovat a odseparovat serum do dvou hodin.Text abstraktu ke komponentě
Imipramin patří do skupiny tricyklických antidepresiv, ABBOTT kalibruje na Imipramin, nad 80 % recovery je pro Amitriptylin, Nortriptylin, Desipramin.

Referenční meze

Viz též:
Imipramin
S
*
Látková koncentraceImipramin (S; látková konc. [nmol/l] FPIA)

Systém: S
Komponenta: Imipramin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: FPIA
Klíč: 02247
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 50 - 1000 - 50000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Léky
Poznámka:
nmol/l*0.2804=ug/l, ug/l*3.566=nmol/l

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr obvykle před další dávkou, případně podle pokynů farmakologa. Transportovat v chladu. Přednost má stanovení v séru, lze použít heparinovou plazmu.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugovat a odseparovat serum do dvou hodin.Text abstraktu ke komponentě
Imipramin patří do skupiny tricyklických antidepresiv, ABBOTT kalibruje na Imipramin, nad 80 % recovery je pro Amitriptylin, Nortriptylin, Desipramin.

Referenční meze

Viz též:
Imipramin
S
FPIA
Látková koncentraceImipramin (S; látková konc. [nmol/l] chromatografie-HPLC)

Systém: S
Komponenta: Imipramin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 02248
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 50 - 1000 - 50000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Léky
Poznámka:
nmol/l*0.2804=ug/l, ug/l*3.566=nmol/l

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr obvykle před další dávkou, případně podle pokynů farmakologa. Transportovat v chladu. Přednost má stanovení v séru, lze použít heparinovou plazmu.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugovat a odseparovat serum do dvou hodin.Text abstraktu ke komponentě
Imipramin patří do skupiny tricyklických antidepresiv, ABBOTT kalibruje na Imipramin, nad 80 % recovery je pro Amitriptylin, Nortriptylin, Desipramin.

Referenční meze

Viz též:
Imipramin
S
Chromatografie-HPLC
Látková koncentraceImipramin (P; látková konc. [nmol/l] *)

Systém: P
Komponenta: Imipramin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: *
Klíč: 02243
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 50 - 1000 - 50000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Poznámka:
nmol/l*0.2804=ug/l, ug/l*3.566=nmol/l, terapeutické okno 446-893 nmol/l, toxické nad 1785 nmol/l

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - heparinát sodný
Pokyny k odběru vzorku:
Transportovat v chladu.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugovat a separovat plasmu do dvou hodin.Text abstraktu ke komponentě
Imipramin patří do skupiny tricyklických antidepresiv, ABBOTT kalibruje na Imipramin, nad 80 % recovery je pro Amitriptylin, Nortriptylin, Desipramin.

Referenční meze

Viz též:
P_Imipramin
Imipramin
P
*
Látková koncentraceImipramin (P; látková konc. [nmol/l] FPIA)

Systém: P
Komponenta: Imipramin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: FPIA
Klíč: 02244
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 50 - 1000 - 50000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Poznámka:
nmol/l*0.2804=ug/l, ug/l*3.566=nmol/l

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - heparinát sodný
Pokyny k odběru vzorku:
Transportovat v chladu.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugovat a separovat plasmu do dvou hodin.Text abstraktu ke komponentě
Imipramin patří do skupiny tricyklických antidepresiv, ABBOTT kalibruje na Imipramin, nad 80 % recovery je pro Amitriptylin, Nortriptylin, Desipramin.

Referenční meze

Viz též:
P_Imipramin
Imipramin
P
FPIA
Látková koncentraceImipramin (P; látková konc. [nmol/l] chromatografie-HPLC)

Systém: P
Komponenta: Imipramin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 02245
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 50 - 1000 - 50000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Poznámka:
nmol/l*0.2804=ug/l, ug/l*3.566=nmol/l

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - heparinát sodný
Pokyny k odběru vzorku:
Transportovat v chladu.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugovat a separovat plasmu do dvou hodin.Text abstraktu ke komponentě
Imipramin patří do skupiny tricyklických antidepresiv, ABBOTT kalibruje na Imipramin, nad 80 % recovery je pro Amitriptylin, Nortriptylin, Desipramin.

Referenční meze

Viz též:
P_Imipramin
Imipramin
P
Chromatografie-HPLC
Látková koncentraceImipramin (Blok interpretační; TYPE [-] pro datový přenos)

Systém: Blok interpretační
Komponenta: Imipramin
Druh veličiny: Typ
Jednotka: -
Procedura: Datový přenos
Klíč: 20486
Gesce: informatika
Vznik: Interpretace k položce - hodnocení výsledku
Typ položky: B
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: blok textu
Mezní hodnoty:
MTV:
Třída hlavní: Informační systémy - obecně
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Imipramin patří do skupiny tricyklických antidepresiv, ABBOTT kalibruje na Imipramin, nad 80 % recovery je pro Amitriptylin, Nortriptylin, Desipramin.

Referenční meze

Viz též:
Imipramin
Blok interpretační
Datový přenos
Typ