Prealbumin

PrealbuminS_Prealbumin

Prealbumin (S; hmot. konc. [g/l] *)
Prealbumin (S; hmot. konc. [g/l] imunoturbidimetrie)
Prealbumin (S; hmot. konc. [g/l] nefelometrie)
Prealbumin (S; hmot. konc. [g/l] radiál. imunodifuze)

P_Prealbumin

Prealbumin (P; hmot. konc. [g/l] *)
Prealbumin (P; hmot. konc. [g/l] imunoturbidimetrie)
Prealbumin (P; hmot. konc. [g/l] nefelometrie)
Prealbumin (P; hmot. konc. [g/l] radiál. imunodifuze)

CSF_Prealbumin

Prealbumin (Csf.; hmot. konc. [mg/l] *)
Prealbumin (Csf.; hmot. konc. [mg/l] imunoturbidimetrie)
Prealbumin (Csf.; hmot. konc. [mg/l] nefelometrie)
Prealbumin (Csf.; hmot. konc. [mg/l] radiál. imunodifuze)

PROT(CS)_Prealbumin

Prealbumin (Protein(Csf.); hmot. podíl [1] *)
Prealbumin (Protein(Csf.); hmot. podíl [1] elfo-agaróza)


Prealbumin (S; hmot. konc. [g/l] *)

Systém: S
Komponenta: Prealbumin
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: g/l
Procedura: *
Klíč: 02714
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,001 - 0,005 - 1,200 - 5,000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Proteiny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Prealbumin je protein syntetizovaný v játrech a epiteliálních buňkách choroidálního plexu, nalézáme jej v krevní plazmě a v likvoru. Je jedním z transportních proteinů tyreoidálních hormonů (T3 a T4). Vytváří komplex s proteinem vázajícím retinol (RBP) a nepřímo se tak podílí také na transportu vitamínu A. Díky své funkci bývá prealbumin nověji nazýván transtyretin.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0,001 0,050 0,100 0,200 0,400 0,600 0,800 5,000 g/l

Viz též:
Prealbumin
S
*
Hmotnostní koncentracePrealbumin (S; hmot. konc. [g/l] imunoturbidimetrie)

Systém: S
Komponenta: Prealbumin
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: g/l
Procedura: Imunoturbidimetrie
Klíč: 02715
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,001 - 0,005 - 1,200 - 5,000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Proteiny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Prealbumin je protein syntetizovaný v játrech a epiteliálních buňkách choroidálního plexu, nalézáme jej v krevní plazmě a v likvoru. Je jedním z transportních proteinů tyreoidálních hormonů (T3 a T4). Vytváří komplex s proteinem vázajícím retinol (RBP) a nepřímo se tak podílí také na transportu vitamínu A. Díky své funkci bývá prealbumin nověji nazýván transtyretin.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0,001 0,050 0,100 0,200 0,400 0,600 0,800 5,000 g/l

Viz též:
Prealbumin
S
Hmotnostní koncentracePrealbumin (S; hmot. konc. [g/l] nefelometrie)

Systém: S
Komponenta: Prealbumin
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: g/l
Procedura: Nefelometrie
Klíč: 02716
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,001 - 0,005 - 1,200 - 5,000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Proteiny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Prealbumin je protein syntetizovaný v játrech a epiteliálních buňkách choroidálního plexu, nalézáme jej v krevní plazmě a v likvoru. Je jedním z transportních proteinů tyreoidálních hormonů (T3 a T4). Vytváří komplex s proteinem vázajícím retinol (RBP) a nepřímo se tak podílí také na transportu vitamínu A. Díky své funkci bývá prealbumin nověji nazýván transtyretin.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0,001 0,050 0,100 0,200 0,400 0,600 0,800 5,000 g/l

Viz též:
Prealbumin
S
Nefelometrie
Hmotnostní koncentracePrealbumin (S; hmot. konc. [g/l] radiál. imunodifuze)

Systém: S
Komponenta: Prealbumin
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: g/l
Procedura: Radiální imunodifuze
Klíč: 02717
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,001 - 0,005 - 1,200 - 5,000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Proteiny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Prealbumin je protein syntetizovaný v játrech a epiteliálních buňkách choroidálního plexu, nalézáme jej v krevní plazmě a v likvoru. Je jedním z transportních proteinů tyreoidálních hormonů (T3 a T4). Vytváří komplex s proteinem vázajícím retinol (RBP) a nepřímo se tak podílí také na transportu vitamínu A. Díky své funkci bývá prealbumin nověji nazýván transtyretin.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0,001 0,050 0,100 0,200 0,400 0,600 0,800 5,000 g/l

Viz též:
Prealbumin
S
Radiální imunodifuze
Hmotnostní koncentracePrealbumin (P; hmot. konc. [g/l] *)

Systém: P
Komponenta: Prealbumin
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: g/l
Procedura: *
Klíč: 02710
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,001 - 0,005 - 1,200 - 5,000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Prealbumin je protein syntetizovaný v játrech a epiteliálních buňkách choroidálního plexu, nalézáme jej v krevní plazmě a v likvoru. Je jedním z transportních proteinů tyreoidálních hormonů (T3 a T4). Vytváří komplex s proteinem vázajícím retinol (RBP) a nepřímo se tak podílí také na transportu vitamínu A. Díky své funkci bývá prealbumin nověji nazýván transtyretin.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0,001 0,050 0,100 0,200 0,400 0,600 0,800 5,000 g/l

Viz též:
P_Prealbumin
Prealbumin
P
*
Hmotnostní koncentracePrealbumin (P; hmot. konc. [g/l] imunoturbidimetrie)

Systém: P
Komponenta: Prealbumin
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: g/l
Procedura: Imunoturbidimetrie
Klíč: 02711
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,001 - 0,005 - 1,200 - 5,000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Prealbumin je protein syntetizovaný v játrech a epiteliálních buňkách choroidálního plexu, nalézáme jej v krevní plazmě a v likvoru. Je jedním z transportních proteinů tyreoidálních hormonů (T3 a T4). Vytváří komplex s proteinem vázajícím retinol (RBP) a nepřímo se tak podílí také na transportu vitamínu A. Díky své funkci bývá prealbumin nověji nazýván transtyretin.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0,001 0,050 0,100 0,200 0,400 0,600 0,800 5,000 g/l

Viz též:
P_Prealbumin
Prealbumin
P
Hmotnostní koncentracePrealbumin (P; hmot. konc. [g/l] nefelometrie)

Systém: P
Komponenta: Prealbumin
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: g/l
Procedura: Nefelometrie
Klíč: 02712
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,001 - 0,005 - 1,200 - 5,000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Prealbumin je protein syntetizovaný v játrech a epiteliálních buňkách choroidálního plexu, nalézáme jej v krevní plazmě a v likvoru. Je jedním z transportních proteinů tyreoidálních hormonů (T3 a T4). Vytváří komplex s proteinem vázajícím retinol (RBP) a nepřímo se tak podílí také na transportu vitamínu A. Díky své funkci bývá prealbumin nověji nazýván transtyretin.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0,001 0,050 0,100 0,200 0,400 0,600 0,800 5,000 g/l

Viz též:
P_Prealbumin
Prealbumin
P
Nefelometrie
Hmotnostní koncentracePrealbumin (P; hmot. konc. [g/l] radiál. imunodifuze)

Systém: P
Komponenta: Prealbumin
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: g/l
Procedura: Radiální imunodifuze
Klíč: 02713
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,001 - 0,005 - 1,200 - 5,000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Prealbumin je protein syntetizovaný v játrech a epiteliálních buňkách choroidálního plexu, nalézáme jej v krevní plazmě a v likvoru. Je jedním z transportních proteinů tyreoidálních hormonů (T3 a T4). Vytváří komplex s proteinem vázajícím retinol (RBP) a nepřímo se tak podílí také na transportu vitamínu A. Díky své funkci bývá prealbumin nověji nazýván transtyretin.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0,001 0,050 0,100 0,200 0,400 0,600 0,800 5,000 g/l

Viz též:
P_Prealbumin
Prealbumin
P
Radiální imunodifuze
Hmotnostní koncentracePrealbumin (Csf.; hmot. konc. [mg/l] *)

Systém: Likvor
Komponenta: Prealbumin
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: *
Klíč: 02706
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 1,0 - 5,0 - 40,0 - 100,0
MTV: X, CSF
Třída hlavní: Proteiny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Likvor
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Prealbumin je protein syntetizovaný v játrech a epiteliálních buňkách choroidálního plexu, nalézáme jej v krevní plazmě a v likvoru. Je jedním z transportních proteinů tyreoidálních hormonů (T3 a T4). Vytváří komplex s proteinem vázajícím retinol (RBP) a nepřímo se tak podílí také na transportu vitamínu A. Díky své funkci bývá prealbumin nověji nazýván transtyretin.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 1,0 3,0 6,0 9,8 26,7 40,0 60,0 100,0 mg/l

Viz též:
Likvor_Prealbumin
Prealbumin
Likvor
*
Hmotnostní koncentracePrealbumin (Csf.; hmot. konc. [mg/l] imunoturbidimetrie)

Systém: Likvor
Komponenta: Prealbumin
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: Imunoturbidimetrie
Klíč: 02707
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 1,0 - 5,0 - 40,0 - 100,0
MTV: X, CSF
Třída hlavní: Proteiny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Likvor
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Prealbumin je protein syntetizovaný v játrech a epiteliálních buňkách choroidálního plexu, nalézáme jej v krevní plazmě a v likvoru. Je jedním z transportních proteinů tyreoidálních hormonů (T3 a T4). Vytváří komplex s proteinem vázajícím retinol (RBP) a nepřímo se tak podílí také na transportu vitamínu A. Díky své funkci bývá prealbumin nověji nazýván transtyretin.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 1,0 3,0 6,0 9,8 26,7 40,0 60,0 100,0 mg/l

Viz též:
Likvor_Prealbumin
Prealbumin
Likvor
Hmotnostní koncentracePrealbumin (Csf.; hmot. konc. [mg/l] nefelometrie)

Systém: Likvor
Komponenta: Prealbumin
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: Nefelometrie
Klíč: 02708
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 1,0 - 5,0 - 40,0 - 100,0
MTV: X, CSF
Třída hlavní: Proteiny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Likvor
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Prealbumin je protein syntetizovaný v játrech a epiteliálních buňkách choroidálního plexu, nalézáme jej v krevní plazmě a v likvoru. Je jedním z transportních proteinů tyreoidálních hormonů (T3 a T4). Vytváří komplex s proteinem vázajícím retinol (RBP) a nepřímo se tak podílí také na transportu vitamínu A. Díky své funkci bývá prealbumin nověji nazýván transtyretin.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 1,0 3,0 6,0 9,8 26,7 40,0 60,0 100,0 mg/l

Viz též:
Likvor_Prealbumin
Prealbumin
Likvor
Nefelometrie
Hmotnostní koncentracePrealbumin (Csf.; hmot. konc. [mg/l] radiál. imunodifuze)

Systém: Likvor
Komponenta: Prealbumin
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: Radiální imunodifuze
Klíč: 02709
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 1,0 - 5,0 - 40,0 - 100,0
MTV: X, CSF
Třída hlavní: Proteiny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Likvor
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Prealbumin je protein syntetizovaný v játrech a epiteliálních buňkách choroidálního plexu, nalézáme jej v krevní plazmě a v likvoru. Je jedním z transportních proteinů tyreoidálních hormonů (T3 a T4). Vytváří komplex s proteinem vázajícím retinol (RBP) a nepřímo se tak podílí také na transportu vitamínu A. Díky své funkci bývá prealbumin nověji nazýván transtyretin.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 1,0 3,0 6,0 9,8 26,7 40,0 60,0 100,0 mg/l

Viz též:
Likvor_Prealbumin
Prealbumin
Likvor
Radiální imunodifuze
Hmotnostní koncentracePrealbumin (Protein(Csf.); hmot. podíl [1] *)

Systém: Protein(Csf.)
Komponenta: Prealbumin
Druh veličiny: Hmotnostní podíl
Jednotka: 1
Procedura: *
Klíč: 08966
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 1
MTV: X, CSF
Třída hlavní: Proteiny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Likvor
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Prealbumin je protein syntetizovaný v játrech a epiteliálních buňkách choroidálního plexu, nalézáme jej v krevní plazmě a v likvoru. Je jedním z transportních proteinů tyreoidálních hormonů (T3 a T4). Vytváří komplex s proteinem vázajícím retinol (RBP) a nepřímo se tak podílí také na transportu vitamínu A. Díky své funkci bývá prealbumin nověji nazýván transtyretin.

Referenční meze

Viz též:
Prealbumin
Protein(Csf.)
*
Hmotnostní podílPrealbumin (Protein(Csf.); hmot. podíl [1] elfo-agaróza)

Systém: Protein(Csf.)
Komponenta: Prealbumin
Druh veličiny: Hmotnostní podíl
Jednotka: 1
Procedura: Elektroforéza-agaróza
Klíč: 08967
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 1
MTV: X, CSF
Třída hlavní: Proteiny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Likvor
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Prealbumin je protein syntetizovaný v játrech a epiteliálních buňkách choroidálního plexu, nalézáme jej v krevní plazmě a v likvoru. Je jedním z transportních proteinů tyreoidálních hormonů (T3 a T4). Vytváří komplex s proteinem vázajícím retinol (RBP) a nepřímo se tak podílí také na transportu vitamínu A. Díky své funkci bývá prealbumin nověji nazýván transtyretin.

Referenční meze

Viz též:
Prealbumin
Protein(Csf.)
Elektroforéza-agaróza
Hmotnostní podíl