Vazby vzorové (technický popis)

 

 

Viz též:

                Dialogy programu SLP

 

 

Dialog pro zobrazení všech vazeb mezi položkami NČLP (národní, vzorové vazby). Aktivuje se volbou Vazby vzorové v menu Vazby.

 

Před zobrazením dialogu se nejprve objeví dotaz, který upozorňuje na časovou náročnost vytvoření dočasné tabulky pro zobrazení všech vzorových vazeb.

 

 

Odpovíte-li OK, bude vytvořena dočasná tabulka, která obsahuje informace o všech vazbách mezi položkami NČLP. Seznam vazeb bude zobrazen v dialogu "Celkový přehled vzorových vazeb".

 

 

Dialog má čtyři záložky - Detail, Položka od které je vazba, Vázaná položka a Seznam.

Záložka Detail obsahuje informace o aktuální vzorové vazbě.

Záložka Položka, od které je vazba obsahuje informace o položce, od které je vazba.

Záložka Vázaná položka o vázané položce.

Záložka Seznam zobrazí všech vzorových vazeb mezi položkami NČLP.

Při aktivaci dialogu je zobrazena záložka Seznam. Seznam je setříděn vzestupně podle kódu vazby.

 

Dialog je určen pouze pro čtení. Žádný z údajů v dialogu nelze editovat.

 

 

Popis záložky Detail

 

Žádný z údajů záložky Detail nelze editovat.

 

Kvalita vazby - kód vazby z číselníku kvalit vazeb.

 

Textové pole za kvalitou vazby - plný název vazby

 

Položka, od které je vazba - název položky NČLP, od které je vazba

 

Vázaná položka - název vázané položky NČLP

 

Časová diference - jaká smí být časová vzdálenost mezi hodnotami položky popisované a vázané (v uvedených jednotkách). Vyplňuje se pouze pro kvalitu vazbu, pro kterou má časová diference smysl.

 

Časová diference - jednotka - jednotka časové diference. Vybírá se z číselníku časových jednotek. Vyplňuje se pouze pro kvalitu vazbu, pro kterou má časová diference smysl.

 

Aktualizace - datum poslední aktualizace vazby a kód autora, který vazbu aktualizoval.

 

Stav - stav vazby.

Možné stavy vazby:

Rozpracováno - počáteční stav vazby, po ukončení prací nastaví autor "dokončeno".

Dokončeno - autor vazbu kompletně dokončil, je předána ke kontrole.

Zkontrolováno - vazba je zkontrolována, její schválení a a zavedení do praxe je možné.

• Schváleno - vazba je zavedena schválena zavedena do praxe, nemůže být již vymazána.

 

 

Help - tlačítko pro vyvolání nápovědy k dialogu

 

Pohybová tlačítka - viz Dialogy programu SLP

 

Třídění - tlačítko pro zobrazení dialogu pro třídění a hledání.

 

 

Lze zvolit setřídění seznamu vazeb podle

• Kvality vazby (kódu)

• Položky, od které je vazba (názvu komponenty do sestav)

• Vázané položky (názvu komponenty do sestav)

 

Do pole pro hledanou hodnotu lze zadat počáteční část hledaného řetězce.

Po stisknutí tlačítka "Hledat" bude přepnuto třídění seznamu vzorových vazeb dle vaší volby. Pokud byl vyplněn hledaný řetězec, bude nalezen první záznam, který odpovídá hledanému řetězci a dialog Třídění a hledání bude ukončen. Nebyl-li žádný takový záznam nalezen, objeví se hláška "Nenalezeno" a dialog pro Třídění a hledání nebude ukončen. Lze změnit hledaný řetězec a hledání opakovat, nebo tlačítkem Storno dialog ukončit.

Po stisknutí tlačítka storno bude dialog Třídění a hledání ukončen bez změny pořadí a bez případného hledání dle hledaného řetězce.

 

Návrat - ukončení dialogu pro práci s vzorovými vazbami

 

 

 

Popis záložky Položka, od které je vazba

 

Žádný z údajů záložky "Položka, od které je vazba" nelze editovat.

 

 

Vzhled záložky i význam polí (až na spodní tlačítkovou lištu) je stejný, jako u LČLP - Definice v NČLP (je popsán v LČLP - Definice v NČLP (technický popis)). Proto zde nebude význam polí popisován.

 

 

Popis tlačítek Help, pohybových tlačítek, Třídění a Návrat - viz Popis záložky Detail.

 

MTV - tlačítko, které zobrazí číselník MTV. Umožní vyhledání informací k obsahům matic textových výsledků MTV1 až MTV4

 

 

Popis záložky Vázaná položka

 

Vzhled záložky Vázaná položka je úplně stejný, jako vzhled záložky  "Položka, od které je vazba" (liší se pouze titulkem záložky. Žádný z údajů záložky "Vázaná položka" nelze editovat.

 

 

Popis záložky Seznam

 

Záložka Seznam zobrazuje seznam všech vzorových vazeb pro položky NČLP. V záložce "Seznam" nelze žádné údaje opravovat.

 

 

Ve sloupcích seznamu jsou zobrazeny údaje o vzorových vazbách pro položky NČLP (obecné informace o práci se záložkou Seznam - viz Dialogy programu SLP).

 

 

Popis obsahu jednotlivých sloupců:

 

Kval. v. - kvalita vazby (kód z číselníku kvalit vazeb)

Kliknutím na hlavičku sloupce lze seznam setřídit podle kódu kvality vazby.

 

Název komponenty - název komponenty položky, od které je vazba

Kliknutím na hlavičku sloupce lze seznam setřídit podle názvu komponenty položky, od které je vazba.

 

SYST - kód systému položky, od které je vazba

 

PROC - kód procedury položky, od které je vazba

 

V - kód vzniku položky, od které je vazba

 

G - kód gesce položky, od které je vazba

 

Název komponenty - název komponenty vázané položky

Kliknutím na hlavičku sloupce lze seznam setřídit podle názvu komponenty vázané položky.

 

SYST - kód systému vázané položky

 

PROC - kód procedury vázané položky

 

V - kód vzniku vázané položky

 

G - kód gesce vázané položky

 

Časová diference - jaká smí být časová vzdálenost mezi hodnotami položky popisované a vázané (v uvedených jednotkách).

 

Datum aktualizace - datum poslední aktualizace vzorové vazby

 

Aktualizoval - kód autora, který vazbu naposledy aktualizoval.

 

S - stav vazby (viz popis pole Stav v popisu záložky Detail). V seznamu jsou místo slovního označení stavů použity číslice, které odpovídají pořadí v popisu pole Stav.

 

 

Popis tlačítek Help, Třídění a Návrat - viz Popis záložky Detail.