Dvě varianty programu SLP (slpwslc, slpwuc)

 

Viz též:

                 Základní, obecné informace o programu SLP

 

 

 

Po nainstalování jsou ve složce, kde je nainstalován program SLP, umístěny dvě varianty programu SLP (soubory SLPWSLC.EXE a SLPWUC.EXE).

 

Poznámka:

Obě varianty programu SLP (slpwslc i slpwuc) existují v síťové i v jednouživatelské verzi. Informaci o tom, že používáte jednouživatelskou verzi programu SLP, je zobrazena v titulním řádku hlavního okna programu SLC (slovo "mono" za číslem verze programu SLP).

 

 

Varianta SLPWSLC.EXE je určena pro uživatele, kteří budou vytvářet, případně opravovat lokální dokumenty, položky LČLP, škály, případně další lokální údaje (lokální vazby, lokální číselníky, informace v menu Agenda). Možnosti uživatele vytvářet a opravovat údaje v jednotlivých oblastech programu SLP jsou dány jeho přístupovými právy.

 

 

Varianta SLPWUC.EXE je určena pro uživatele, kteří budou údaje v datech programu SLP pouze číst. Není jim dovoleno přidávat, ani opravovat žádné údaje v datech programu SLP.

 

Poznámka 1:

V počátečním nastavení systému lze nastavit příznak, že i uživatel s přístupovými právy UC smí editovat záznamy o neshodách. Pokud je příznak nastaven, lze i ve variantě programu SLPWUC.EXE editovat údaje v datech programu SLP.

 

Poznámka 2:

Pokud pracujete s elektronickým řízením dokumentace, mohou i uživatelé s přístupovými právy UC ve variantě programu SLPWUC.EXE zpracovat požadavky na čtení dokumentů (tzn. editovat údaje v datech programu SLP).