Dokumenty k přečtení pro uživatele SLP (technický popis)

 

 

Viz též:

                Dialogy programu SLP

Elektronické řízení dokumentace

 

Dialog pro práci se všemi požadavky na přečtení dokumentů, které vznikly v procesu elektronického řízení dokumentace. Je určen pouze pro správce dokumentace a kontrolora přečtení dokumentů (viz dialog "Počáteční nastvení systému"). Pomocí tohoto dialogu získá správce (kontrolor) přehled o všech požadavcích na přečtení dokumentů. Má právo vybrané požadavky stornovat.

 

Poznámka 1:

Dialog je přístupný též z obrazovky "Elektronické řízení dokumentace (EŘD) pro aktuální dokument". V tomto případě jsou zobrazeny pouze požadavky na přečtení aktuálního dokumentu. Pokud je aktuální dokument neplatný nebo neaktuální, nemá správce dokumentace k dispozici nástroje pro úpravy požadavků (tlačítka "Storno", "Úprava"). Může si pouze vytisknout seznam požadavků.

 

Poznámka 2:

Z obrazovky "Elektronické řízení dokumentace (EŘD) pro aktuální dokument" je dialog přístupný i pro autory dokumentů (přístupová práva SLD, SLD). Jsou zobrazeny pouze požadavky na přečtení aktuálního dokumentu. Autoři dokumentů nemají k dispozici nástroje pro úpravy požadavků (tlačítka "Storno", "Úprava"). Mohou si pouze vytisknout seznam požadavků.

 

 

Přístupová práva

Dialog je určen pouze pro správce dokumentace a kontrolora přečtení dokumentů.

 

 

Popis Dialogu

 

 

Filtr - nastavení filtru na zobrazení požadavků:

 

zobrazit jen označené požadavky - v seznamu budou jen požadavky, které jsou označené ve sloupci "Ozn."

 

zobrazit požadavky (nevyřízené, vyřízené, vše) - v seznamu budou zobrazeny pouze požadavky, které odpovídají zde nastavené volbě (vyřízený požadavek v tomto případě znamená, že uživatel si dokument přečetl a přečtení dokumentu potvrdil. Takový požadavek má napsáno ve sloupci "OK" slovo "Ano")

 

zobrazit požadavky (urgentní, neurgentní, vše) - v seznamu budou zobrazeny pouze požadavky, které odpovídají zde nastavené volbě (urgentní požadavek je ve sloupci "!!!" označen znaky "!!!")

 

zobrazit požadavky (po termínu, před termínem, vše) - v seznamu budou zobrazeny pouze požadavky, které odpovídají zde nastavené volbě (požadavky po termínu mají ve sloupci "Termín" datum zobrazeno červeně)

 

Poznámka:

Všechny výše popsané filtrovací podmínky se uplatní současně.

 

Poznámka:

Při provozování programu SLP v síti může být odezva po zadání filtrovacího řetězce delší (v závislosti na rychlosti sítě).

 

 

Popis obsahu jednotlivých sloupců:

 

První sloupec (bez titulku) - pokud je dokument neplatný (viz údaje "Platí od", "Platí do" ve stavovém dialogu pro dokument), je ve sloupci zobrazeno písmeno "N"

 

Ozn - sloupec pro označení vybraných požadavků. Lze nastavit filtr pro zobrazení seznamu tak, že budou zobrazeny jen označené požadavky. Použití tlačítka "Storno" je též omezeno pouze na označené požadavky.

 

 (tlačítko nad nadpisem sloupce "Ozn.") - označení všech požadavků v seznamu

 

 - (tlačítko nad nadpisem sloupce "Ozn.") - zrušení označení všech požadavků v seznamu

 

Klíč - klíč dokumentu, kterého se požadavek týká

Kliknutím na hlavičku sloupce lze seznam setřídit podle klíče dokumentu.

 

 (tlačítko nad nadpisem sloupce "Klíč") - označení všech požadavků v seznamu pro aktuální klíč dokumentu

 

 - (tlačítko nad nadpisem sloupce "Klíč") - zrušení označení všech požadavků v seznamu pro aktuální klíč dokumentu

 

Kód - kód dokumentu, kterého se požadavek týká

Kliknutím na hlavičku sloupce lze seznam setřídit podle kódu dokumentu.

 

Skupina - skupina, do které patří dokument, jehož se požadavek týká

Kliknutím na hlavičku sloupce lze seznam setřídit podle kódu skupiny a kódu dokumentu.

 

 (tlačítko nad nadpisem sloupce "Skupina") - označení všech požadavků pro aktuální skupinu.

 

 - (tlačítko nad nadpisem sloupce "Skupina") - označení všech požadavků pro aktuální skupinu.

 

Typ1/2 - název typu1/2 dokumentu (viz číselník typů dokumentů a repetitorií) , jehož se požadavek týká

Kliknutím na hlavičku sloupce lze seznam setřídit podle pořadí v číselníku typů dokumentů a repetitorií a kódu dokumentu.

 

 (tlačítko nad nadpisem sloupce "Typ1 / typ2") - označení všech požadavků pro aktuální typ1/2.

 

 - (tlačítko nad nadpisem sloupce " Typ1 / typ2") - označení všech požadavků pro aktuální typ1/2

.

Odeslán - datum odeslání požadavku na přečtení dokumentu uživateli

Kliknutím na hlavičku sloupce lze seznam setřídit podle data odeslání požadavku na přečtení dokumentu uživateli

 

!!! - označení urgentnosti požadavku. Pokud je ve sloupci zobrazeno "!!!", je požadavek urgentní

 

Termín - termín pro splnění požadavku. Pokud již termín pro splnění požadavku uplynul, je termín zobrazen červeně.

 

Určeno pro - jméno uživatele SLP, kterému byl požadavek na přečtení dokumentu určen.

Kliknutím na hlavičku sloupce lze seznam setřídit podle jména uživatele SLP, kterému byl požadavek na přečtení dokumentu určen.

 

 (tlačítko nad nadpisem sloupce "Určeno pro") - označení všech požadavků v seznamu pro aktuálního uživatele ve sloupci "Určeno pro"

 

 - (tlačítko nad nadpisem sloupce " Určeno pro") - zrušení označení všech požadavků v seznamu pro aktuálního uživatele ve sloupci "Určeno pro"

 

Kód - kód autora (z číselníku autorů), kterému byl požadavek na přečtení dokumentu určen.

Kliknutím na hlavičku sloupce lze seznam setřídit podle kódu autora, kterému byl požadavek na přečtení dokumentu určen.

 

Poznámka:

Kód autora je vyplněn pouze, pokud je uživatel SLP zároveň autorem

 

 (tlačítko nad nadpisem sloupce "Kód ") - označení všech požadavků v seznamu pro aktuálního autora

 

 - (tlačítko nad nadpisem sloupce " Určeno pro") - zrušení označení všech požadavků v seznamu pro aktuálního autora

 

Provedeno - kód akce, která byla provedena jako reakce na požadavek přečtení dokumentu (viz EŘD - význam kódu požadavků a reakcí na ně).

Kliknutím na hlavičku sloupce lze seznam setřídit podle kódu provedené reakce na požadavek.

 

Požadavek na přečtení dokumentu a potvrzení jeho přečtení má kód "SIGN". Možné reakce na něj jsou:

- SIGN - uživatel dokument přečetl a jeho přečtení potvrdil

- SIGN_NEW - požadavek byl nahrazen novějším požadavkem na přečtení téhož dokumentu

- STORNO - požadavek na přečtení dokumentu byl stornován

- SHIFT - požadavek na přečtení dokumentu byl přesunut na jiného uživatele SLP

- NEAKTUAL- požadavek na přečtení dokumentu byl stornován, protože se dokument stal neaktuálním

 

 (tlačítko nad nadpisem sloupce "Provedeno ") - označení všech požadavků v seznamu pro aktuální reakci na požadavek

 

 - (tlačítko nad nadpisem sloupce "Provedeno ") - zrušení označení všech požadavků v seznamu pro aktuální reakci na požadavek

 

OK - označení, zda je požadavek na přečtení dokumentu vyřízen. Pro vyřízené požadavky je ve sloupci hodnota "Ano", po nevyřízené požadavky je hodnota ve sloupci prázdná.

 

Poznámka:

Za vyřízený je považován každý požadavek, který má vyplněnou hodnotu ve sloupci "Provedeno".

 

 

Help - tlačítko pro vyvolání nápovědy k dialogu

 

 (tisk) - zobrazí dialog pro tisk seznamu dokumentů k přečtení. Tiskovou sestavu lze zobrazit na monitoru (volba Preview), nebo vytisknout (volba Na tiskárnu). Třídění sestavy bude totožné s aktuálním tříděním seznamu.

 

Ukázka části tiskové sestavy:

 

 

Poznámka:

Pokud je dialog "Dokumenty k přečtení pro uživatele SLP" aktivován z obrazovky "Elektronické řízení dokumentace (EŘD) pro aktuální dokument", lze tiskovou sestavu filtrovat dle verze dokumentu.

 

Storno - stornování označených a dosud nevyřízených požadavků na čtení dokumentu. Po kliknutí na tlačítko se objeví dotaz

 

 

Po odpovědi "Ano" budou všechny označené a dosud nevyřízené požadavky na čtení dokumentu stornovány.

 

Úprava - úprava označených a dosud nevyřízených požadavků na čtení dokumentu. Pro označené požadavky lze upravit urgentnost požadavku, termín pro zpracování požadavku a poznámku k požadavku. Po kliknutí na tlačítko se objeví dialog

 

 

Přepínače v levém sloupci (Nastavit urgentnost požadavků, Nastavit termín zpracování požadavků, Nastavit poznámku k požadavkům) určují, zda se má pro označené požadavky upravit urgentnost, termín pro zpracování, resp. poznámka. V pravém sloupci pak nastavujete hodnotu, na kterou se má urgentnost, termín pro zpracování, resp. poznámka pro označené požadavky nastavit.

 

Příklad:

Pokud v levém sloupci nastavíte jen přepínač " Nastavit termín zpracování požadavků" a v pravém sloupci vyplníte datum - např. 15.5.2012, pak po stisknutí tlačítka "OK" bude pro všechny označené požadavky nastaven termín pro zpracování na 15.5.2012. Urgentnost ani poznámka se u označených požadavků nezmění.

 

Přidání - tlačítko se objeví pouze, pokud je tento dialog aktivován prostřednictvím volby "Hromadné operace pro uživatele SLP". Po kliknutí na tlačítko se objeví dialog pro přidání dokumentů k přečtení a do knihovny uživatele SLP. Tlačítko lze použít např. pro přiřazení dokumentů novému pracovníku v laboratoři.

 

Požadavek - tlačítko na zobrazení detailních informací o požadavku

 

 

Dokument - tlačítko, které zobrazí obrazovku pro práci s dokumenty pro dokument, jehož se požadavek týká

 

Návrat - tlačítko pro ukončení dialogu.