Elektronické řízení dokumentace (EŘD) - co se změní pro autora dokumentů

 

 

Viz též:

Elektronické řízení dokumentace

Co je třeba udělat před začátkem používání

Co se změní pro uživatele SLP

Co se změní pro správce dokumentace

 

 

Autorů dokumentů (uživatelé s přístupovými právy SLC nebo SLD) se týkají všechny změny pro uživatele SLP. Hlavní změnou pro ně ale bude práce s dokumenty a práce s požadavky, které vzniknou při práci s dokumenty v rámci elektronického řízení dokumentace.

 

 

1. V dialogu pro práci s dokumenty jsou k dispozici nová tlačítka "Role" pro nastavení rolí autorů v rámci životního cyklu dokumentu a tlačítko "EŘD", které je určené pro vytváření a zpracování požadavků pro dokument.

 

Poznámka:

Správce dokumentace má k dispozici volbu pro hromadné nastavení rolí pro vybrané dokumenty.

 

2. Dále se v dialogu pro práci s dokumenty změní chování programu při změně stavu dokumentu a při práci se stavovým a změnovým dialogem pro dokument:

- při změně stavu dokumentu se bude nabízet možnost odeslat jinému autorovi požadavek na vykonání následující akce v rámci životního cyklu dokumentu

- při práci se stavovým dialogem pro dokument zmizí tlačítko "Oprava"

- při změně stavu dokumentu v rámci práce se stavovým dialogem pro dokument se bude nabízet možnost odeslat jinému autorovi požadavek na vykonání následující akce v rámci životního cyklu dokumentu

- při zkontrolování nebo schválení změny nebo revize dokumentu v rámci práce se změnovým dialogem pro dokument se bude nabízet možnost odeslat jinému autorovi požadavek na vykonání následující akce v rámci životního cyklu dokumentu

 

3. V dialogu elektronické řízení dokumentace má autor navíc proti uživateli SLP k dispozici:

- seznam nevyřízených požadavků, které vytvořili autoři v rámci elektronického řízení dokumentace a jsou určeny jemu ke zpracování, spolu s nástroji na jejich zpracování

- seznam nevyřízených požadavků, které vytvořil on pro jiné autory v rámci elektronického řízení dokumentace, spolu s nástroji na jejich úpravu