Co je potřeba udělat před tím, než začnete EŘD používat

 

 

Viz též:

Elektronické řízení dokumentace

EŘD - co se změní pro uživatele SLP

EŘD - co se změní pro autora dokumentů

EŘD - co se změní pro správce dokumentace

 

 

Elektronické řízení dokumentace (EŘD) je rozsáhlý systém, který se týká práce s dokumenty SLP. Při jeho používání dochází ke změně stylu práce s dokumenty SLP. Před tím, než začnete EŘD používat, je třeba provést  následující:

 

1. Seznamte se s dokumentací k EŘD. V případě potřeby si lze dohodnout k EŘD konzultaci.

(Další možností je požádat o školící verzi SLP, na které si můžete práci s EŘD vyzkoušet.)

 

2. V počátečním nastavení systému, záložce "Dokumenty", si nastavte kód autora, který bude vykonávat funkci správce dokumentace.

 

3. Pokud se rozhodnete EŘD používat, musíte nejprve v počátečním nastavení systému, záložce "Elektronické řízení dokumentace" nastavit příznak "používat elektronické řízení dokumentace". Později v průběhu práce s EŘD se můžete k nastavení voleb v počátečním nastavení systému vrátit a dle potřeby si nastavit i ostatní příznaky v záložce "Elektronické řízení dokumentace" (viz Help pro dialog "Počáteční nastavení systému")

Po nastavení příznaku "používat elektronické řízení dokumentace" SLP ukončete a následně spusťte. Tím dojde k aktualizaci menu SLP tak, že se v menu objeví volby potřebné pro EŘD.

 

4. Protože EŘD vyžaduje, aby se uživatelé SLP přihlašovali při startu programu neanonymně (SLP musí vědět, kdo je aktuálním uživatelem, aby mu mohl nabídnout "jeho" dokumenty), je potřeba naplnit seznam uživatelů SLP. K tomu se používá seznam pracovníků laboratoře v menu Agenda. Pokud seznam pracovníků laboratoře nepoužíváte, stačí pro každého pracovníka zadat pouze jméno a příjmení (seznam pracovníků laboratoře musí vytvořit autor, který má v číselníku autorů nastavena přístupová práva pro práci se seznamem pracovníků laboratoře na úroveň "číst")

Seznam pracovníků laboratoře (pouze jméno a příjmení pracovníka) je pro potřeby EŘD k dispozici i jako číselník pracovníků laboratoře (v menu Číselníky -> Společné číselníky). Tento číselník spravuje správce nastavení (autor s kódem **). V tomto číselníku by měl správce nastavení vytvořit propojení seznamu pracovníků laboratoře s číselníkem autorů. Dále by si měl v číselníku pracovníků laboratoře každý uživatel SLP zadat heslo, kterým bude chráněn jeho přístup do SLP.

 

5. Dále je potřeba nastavit role u dokumentů. K tomu lze použít buď tlačítko "Role" v dialogu pro práci s dokumenty nebo volbu "Hromadné nastavení rolí" (volbu najdete v menu "Dokumenty a texty" -> "Elektronické řízení dokumentace" a je určena jen pro správce dokumentace)

 

6. Posledním krokem, který byste měli udělat před tím, než začnete EŘD používat, je vytvoření skupin uživatelů SLP a skupin dokumentů. naplnění seznamu dokumentů (obě volby najdete v menu "Dokumenty a texty" -> "Elektronické řízení dokumentace" a jsou určeny jen pro správce dokumentace)