Karnitin celkový

Karnitin celkovýS_Karnitin celkový

Karnitin celkový (S; látková konc. [µmol/l] *)
Karnitin celkový (S; látková konc. [µmol/l] abs. spektrofotometrie)
Karnitin celkový (S; látková konc. [µmol/l] abs. spektrofot. kin.)
Karnitin celkový (S; látková konc. [µmol/l] chromatogr.-plynová)
Karnitin celkový (S; látková konc. [µmol/l] chromatografie-HPLC)
Karnitin celkový (S; látková konc. [µmol/l] radioenzym. analýza)

P_Karnitin celkový

Karnitin celkový (P; látková konc. [µmol/l] *)
Karnitin celkový (P; látková konc. [µmol/l] abs. spektrofotometrie)
Karnitin celkový (P; látková konc. [µmol/l] abs. spektrofot. kin.)
Karnitin celkový (P; látková konc. [µmol/l] chromatogr.-plynová)
Karnitin celkový (P; látková konc. [µmol/l] chromatografie-HPLC)
Karnitin celkový (P; látková konc. [µmol/l] radioenzym. analýza)

U_Karnitin celkový

Karnitin celkový (U; látková konc. [µmol/l] *)
Karnitin celkový (U; látková konc. [µmol/l] abs. spektrofotometrie)
Karnitin celkový (U; látková konc. [µmol/l] abs. spektrofot. kin.)
Karnitin celkový (U; látková konc. [µmol/l] chromatografie-HPLC)
Karnitin celkový (U; látková konc. [µmol/l] radioenzym. analýza)

DU_Karnitin celkový

Karnitin celkový (dU; látkový tok [µmol/d] *)
Karnitin celkový (dU; látkový tok [µmol/d] abs. spektrofotometrie)
Karnitin celkový (dU; látkový tok [µmol/d] abs. spektrofot. kin.)
Karnitin celkový (dU; látkový tok [µmol/d] chromatografie-HPLC)


Karnitin celkový (S; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: S
Komponenta: Karnitin celkový
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 01315
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 8000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do:
Pokyny k odběru vzorku:
Transportovat naledu
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Urychleně centrifugovat a separovat sérum. Pro analýzu až v následujících dnech zamrazit.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 7 d
-20 °C: 1 rText abstraktu ke komponentě
Karnitin je derivát máselné kyseliny (4-N-trimetylamino-3-hydroxybutyrát), má velký význam při beta-oxidaci mastných kyselin.

Referenční meze

Viz též:
Karnitin celkový
S
*
Látková koncentraceKarnitin celkový (S; látková konc. [µmol/l] abs. spektrofotometrie)

Systém: S
Komponenta: Karnitin celkový
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Absorpční spektrofotometrie
Klíč: 01316
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 8000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do:
Pokyny k odběru vzorku:
Transportovat naledu
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Urychleně centrifugovat a separovat sérum. Pro analýzu až v následujících dnech zamrazit.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 7 d
-20 °C: 1 rText abstraktu ke komponentě
Karnitin je derivát máselné kyseliny (4-N-trimetylamino-3-hydroxybutyrát), má velký význam při beta-oxidaci mastných kyselin.

Referenční meze

Viz též:
Karnitin celkový
S
Absorpční spektrofotometrie
Látková koncentraceKarnitin celkový (S; látková konc. [µmol/l] abs. spektrofot. kin.)

Systém: S
Komponenta: Karnitin celkový
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Absorpční spektrofotom. kinet.
Klíč: 01319
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 8000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do:
Pokyny k odběru vzorku:
Transportovat naledu
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Urychleně centrifugovat a separovat sérum. Pro analýzu až v následujících dnech zamrazit.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 7 d
-20 °C: 1 rText abstraktu ke komponentě
Karnitin je derivát máselné kyseliny (4-N-trimetylamino-3-hydroxybutyrát), má velký význam při beta-oxidaci mastných kyselin.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
F 0D 99R+ 0 5,0 15,0 33,0 60,0 85,0 200,0 8000 µmol/l
M 0D 99R+ 0 5,0 20,0 44,5 70,2 90,0 200,0 8000 µmol/l

Viz též:
Karnitin celkový
S
Absorpční spektrofotom. kinet.
Látková koncentraceKarnitin celkový (S; látková konc. [µmol/l] chromatogr.-plynová)

Systém: S
Komponenta: Karnitin celkový
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-plynová
Klíč: 01317
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 8000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do:
Pokyny k odběru vzorku:
Transportovat naledu
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Urychleně centrifugovat a separovat sérum. Pro analýzu až v následujících dnech zamrazit.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 7 d
-20 °C: 1 rText abstraktu ke komponentě
Karnitin je derivát máselné kyseliny (4-N-trimetylamino-3-hydroxybutyrát), má velký význam při beta-oxidaci mastných kyselin.

Referenční meze

Viz též:
Karnitin celkový
S
Chromatografie-plynová
Látková koncentraceKarnitin celkový (S; látková konc. [µmol/l] chromatografie-HPLC)

Systém: S
Komponenta: Karnitin celkový
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 01318
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 8000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do:
Pokyny k odběru vzorku:
Transportovat naledu
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Urychleně centrifugovat a separovat sérum. Pro analýzu až v následujících dnech zamrazit.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 7 d
-20 °C: 1 rText abstraktu ke komponentě
Karnitin je derivát máselné kyseliny (4-N-trimetylamino-3-hydroxybutyrát), má velký význam při beta-oxidaci mastných kyselin.

Referenční meze

Viz též:
Karnitin celkový
S
Chromatografie-HPLC
Látková koncentraceKarnitin celkový (S; látková konc. [µmol/l] radioenzym. analýza)

Systém: S
Komponenta: Karnitin celkový
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Radioenzymová analýza
Klíč: 09183
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 5000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do:
Pokyny k odběru vzorku:
Transportovat naledu
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Urychleně centrifugovat a separovat sérum. Pro analýzu až v následujících dnech zamrazit.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 7 d
-20 °C: 1 rText abstraktu ke komponentě
Karnitin je derivát máselné kyseliny (4-N-trimetylamino-3-hydroxybutyrát), má velký význam při beta-oxidaci mastných kyselin.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 1D 0 5,0 15,0 23,3 67,9 100,0 1000,0 5000,0 µmol/l
1D 1T 0 5,0 12,0 17,4 40,6 100,0 1000,0 5000,0 µmol/l
1T 4T 0 5,0 12,0 18,5 58,7 100,0 1000,0 5000,0 µmol/l
4T 1R 0 5,0 20,0 38,1 68,0 100,0 1000,0 5000,0 µmol/l
1R 6R 0 5,0 20,0 34,6 83,6 150,0 1000,0 5000,0 µmol/l
6R 10R 0 5,0 15,0 27,8 82,9 150,0 1000,0 5000,0 µmol/l
10R 17R 0 5,0 15,0 33,7 77,0 150,0 1000,0 5000,0 µmol/l
17R 99R+ 0 5,0 15,0 33,7 77,5 150,0 1000,0 5000,0 µmol/l

Viz též:
Karnitin celkový
S
Radioenzymová analýza
Látková koncentraceKarnitin celkový (P; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: P
Komponenta: Karnitin celkový
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 01310
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 8000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - EDTA
Pokyny k odběru vzorku:
Transportovat na ledu.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Urychleně centrifugovat a separovat plazmu. Pro analýzu až v následujících dnech ihned zamrazit.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 7 d
-20 °C: 1 rText abstraktu ke komponentě
Karnitin je derivát máselné kyseliny (4-N-trimetylamino-3-hydroxybutyrát), má velký význam při beta-oxidaci mastných kyselin.

Referenční meze

Viz též:
Karnitin celkový
P
*
Látková koncentraceKarnitin celkový (P; látková konc. [µmol/l] abs. spektrofotometrie)

Systém: P
Komponenta: Karnitin celkový
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Absorpční spektrofotometrie
Klíč: 01311
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 8000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - EDTA
Pokyny k odběru vzorku:
Transportovat na ledu.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Urychleně centrifugovat a separovat plazmu. Pro analýzu až v následujících dnech ihned zamrazit.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 7 d
-20 °C: 1 rText abstraktu ke komponentě
Karnitin je derivát máselné kyseliny (4-N-trimetylamino-3-hydroxybutyrát), má velký význam při beta-oxidaci mastných kyselin.

Referenční meze

Viz též:
Karnitin celkový
P
Absorpční spektrofotometrie
Látková koncentraceKarnitin celkový (P; látková konc. [µmol/l] abs. spektrofot. kin.)

Systém: P
Komponenta: Karnitin celkový
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Absorpční spektrofotom. kinet.
Klíč: 01314
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 8000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - EDTA
Pokyny k odběru vzorku:
Transportovat na ledu.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Urychleně centrifugovat a separovat plazmu. Pro analýzu až v následujících dnech ihned zamrazit.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 7 d
-20 °C: 1 rText abstraktu ke komponentě
Karnitin je derivát máselné kyseliny (4-N-trimetylamino-3-hydroxybutyrát), má velký význam při beta-oxidaci mastných kyselin.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
F 0D 99R+ 0 5,0 15,0 33,0 60,0 85,0 200,0 8000 µmol/l
M 0D 99R+ 0 5,0 15,0 33,0 60,0 85,0 200,0 8000 µmol/l

Viz též:
Karnitin celkový
P
Absorpční spektrofotom. kinet.
Látková koncentraceKarnitin celkový (P; látková konc. [µmol/l] chromatogr.-plynová)

Systém: P
Komponenta: Karnitin celkový
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-plynová
Klíč: 01312
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 8000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - EDTA
Pokyny k odběru vzorku:
Transportovat na ledu.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Urychleně centrifugovat a separovat plazmu. Pro analýzu až v následujících dnech ihned zamrazit.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 7 d
-20 °C: 1 rText abstraktu ke komponentě
Karnitin je derivát máselné kyseliny (4-N-trimetylamino-3-hydroxybutyrát), má velký význam při beta-oxidaci mastných kyselin.

Referenční meze

Viz též:
Karnitin celkový
P
Chromatografie-plynová
Látková koncentraceKarnitin celkový (P; látková konc. [µmol/l] chromatografie-HPLC)

Systém: P
Komponenta: Karnitin celkový
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 01313
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 8000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - EDTA
Pokyny k odběru vzorku:
Transportovat na ledu.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Urychleně centrifugovat a separovat plazmu. Pro analýzu až v následujících dnech ihned zamrazit.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 7 d
-20 °C: 1 rText abstraktu ke komponentě
Karnitin je derivát máselné kyseliny (4-N-trimetylamino-3-hydroxybutyrát), má velký význam při beta-oxidaci mastných kyselin.

Referenční meze

Viz též:
Karnitin celkový
P
Chromatografie-HPLC
Látková koncentraceKarnitin celkový (P; látková konc. [µmol/l] radioenzym. analýza)

Systém: P
Komponenta: Karnitin celkový
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Radioenzymová analýza
Klíč: 09182
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 5000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - EDTA
Pokyny k odběru vzorku:
Transportovat na ledu.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Urychleně centrifugovat a separovat plazmu. Pro analýzu až v následujících dnech ihned zamrazit.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 7 d
-20 °C: 1 rText abstraktu ke komponentě
Karnitin je derivát máselné kyseliny (4-N-trimetylamino-3-hydroxybutyrát), má velký význam při beta-oxidaci mastných kyselin.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 1D 0 5,0 15,0 23,3 67,9 100,0 1000,0 5000,0 µmol/l
1D 1T 0 5,0 12,0 17,4 40,6 100,0 1000,0 5000,0 µmol/l
1T 4T 0 5,0 12,0 18,5 58,7 100,0 1000,0 5000,0 µmol/l
4T 1R 0 5,0 20,0 38,1 68,0 100,0 1000,0 5000,0 µmol/l
1R 6R 0 5,0 20,0 34,6 83,6 150,0 1000,0 5000,0 µmol/l
6R 10R 0 5,0 15,0 27,8 82,9 150,0 1000,0 5000,0 µmol/l
10R 17R 0 5,0 15,0 33,7 77,0 150,0 1000,0 5000,0 µmol/l
17R 99R+ 0 5,0 15,0 33,7 77,5 150,0 1000,0 5000,0 µmol/l

Viz též:
Karnitin celkový
P
Radioenzymová analýza
Látková koncentraceKarnitin celkový (U; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: U
Komponenta: Karnitin celkový
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 01320
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 10000 - 20000
MTV: X, SP, UA
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Karnitin je derivát máselné kyseliny (4-N-trimetylamino-3-hydroxybutyrát), má velký význam při beta-oxidaci mastných kyselin.

Referenční meze

Viz též:
Karnitin celkový
U
*
Látková koncentraceKarnitin celkový (U; látková konc. [µmol/l] abs. spektrofotometrie)

Systém: U
Komponenta: Karnitin celkový
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Absorpční spektrofotometrie
Klíč: 01321
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 10000 - 20000
MTV: X, SP, UA
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Karnitin je derivát máselné kyseliny (4-N-trimetylamino-3-hydroxybutyrát), má velký význam při beta-oxidaci mastných kyselin.

Referenční meze

Viz též:
Karnitin celkový
U
Absorpční spektrofotometrie
Látková koncentraceKarnitin celkový (U; látková konc. [µmol/l] abs. spektrofot. kin.)

Systém: U
Komponenta: Karnitin celkový
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Absorpční spektrofotom. kinet.
Klíč: 01323
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 10000 - 20000
MTV: X, SP, UA
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Karnitin je derivát máselné kyseliny (4-N-trimetylamino-3-hydroxybutyrát), má velký význam při beta-oxidaci mastných kyselin.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
F 0D 99R+ 0 90 160 220 257 320 550 20000 µmol/l
M 0D 99R+ 0 60 150 220 310 380 600 20000 µmol/l

Viz též:
Karnitin celkový
U
Absorpční spektrofotom. kinet.
Látková koncentraceKarnitin celkový (U; látková konc. [µmol/l] chromatografie-HPLC)

Systém: U
Komponenta: Karnitin celkový
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 01322
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 10000 - 20000
MTV: X, SP, UA
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Karnitin je derivát máselné kyseliny (4-N-trimetylamino-3-hydroxybutyrát), má velký význam při beta-oxidaci mastných kyselin.

Referenční meze

Viz též:
Karnitin celkový
U
Chromatografie-HPLC
Látková koncentraceKarnitin celkový (U; látková konc. [µmol/l] radioenzym. analýza)

Systém: U
Komponenta: Karnitin celkový
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Radioenzymová analýza
Klíč: 09184
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 10000 - 20000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Poznámka:
Škála není vytvořena, jedná se o pomocnou položku, která je součástí jiné výsledné položky.

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Karnitin je derivát máselné kyseliny (4-N-trimetylamino-3-hydroxybutyrát), má velký význam při beta-oxidaci mastných kyselin.

Referenční meze

Viz též:
Karnitin celkový
U
Radioenzymová analýza
Látková koncentraceKarnitin celkový (dU; látkový tok [µmol/d] *)

Systém: dU
Komponenta: Karnitin celkový
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: µmol/d
Procedura: *
Klíč: 01306
Gesce: biochemie
Vznik: Výpočet odpadu (za 24 hod)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 10000 - 20000
MTV: X, SP, UA
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Karnitin je derivát máselné kyseliny (4-N-trimetylamino-3-hydroxybutyrát), má velký význam při beta-oxidaci mastných kyselin.

Referenční meze

Viz též:
Karnitin celkový
dU
*
Látkový tokKarnitin celkový (dU; látkový tok [µmol/d] abs. spektrofotometrie)

Systém: dU
Komponenta: Karnitin celkový
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: µmol/d
Procedura: Absorpční spektrofotometrie
Klíč: 01307
Gesce: biochemie
Vznik: Výpočet odpadu (za 24 hod)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 10000 - 20000
MTV: X, SP, UA
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Karnitin je derivát máselné kyseliny (4-N-trimetylamino-3-hydroxybutyrát), má velký význam při beta-oxidaci mastných kyselin.

Referenční meze

Viz též:
Karnitin celkový
dU
Absorpční spektrofotometrie
Látkový tokKarnitin celkový (dU; látkový tok [µmol/d] abs. spektrofot. kin.)

Systém: dU
Komponenta: Karnitin celkový
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: µmol/d
Procedura: Absorpční spektrofotom. kinet.
Klíč: 01309
Gesce: biochemie
Vznik: Výpočet odpadu (za 24 hod)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 10000 - 20000
MTV: X, SP, UA
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Karnitin je derivát máselné kyseliny (4-N-trimetylamino-3-hydroxybutyrát), má velký význam při beta-oxidaci mastných kyselin.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
F 0D 99R+ 0 95 210 250 300 360 550 20000 µmol/d
M 0D 99R+ 0 50 180 258 420 560 700 20000 µmol/d

Viz též:
Karnitin celkový
dU
Absorpční spektrofotom. kinet.
Látkový tokKarnitin celkový (dU; látkový tok [µmol/d] chromatografie-HPLC)

Systém: dU
Komponenta: Karnitin celkový
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: µmol/d
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 01308
Gesce: biochemie
Vznik: Výpočet odpadu (za 24 hod)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 10000 - 20000
MTV: X, SP, UA
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Karnitin je derivát máselné kyseliny (4-N-trimetylamino-3-hydroxybutyrát), má velký význam při beta-oxidaci mastných kyselin.

Referenční meze

Viz též:
Karnitin celkový
dU
Chromatografie-HPLC
Látkový tok