Měď

CuS_Cu

Cu (S; látková konc. [µmol/l] *)
Cu (S; látková konc. [µmol/l] AAS)
Cu (S; látková konc. [µmol/l] abs. spektrofotometrie)

P_Cu

Cu (P; látková konc. [µmol/l] *)
Cu (P; látková konc. [µmol/l] AAS)
Cu (P; látková konc. [µmol/l] abs. spektrofotometrie)

U_Cu

Cu (U; látková konc. [µmol/l] *)
Cu (U; látková konc. [µmol/l] AAS)
Cu (U; látková konc. [µmol/l] abs. spektrofotometrie)

DU_Cu

Cu (dU; látkový tok [µmol/d] *)
Cu (dU; látkový tok [µmol/d] AAS)
Cu (dU; látkový tok [µmol/d] abs. spektrofotometrie)

CSF_Cu

Cu (Csf.; látková konc. [µmol/l] *)
Cu (Csf.; látková konc. [µmol/l] AAS)

ERC(ICF)_Cu

Cu (ICT(erytrocyty); látková konc. [µmol/l] *)
Cu (ICT(erytrocyty); látková konc. [µmol/l] AAS)
Cu (ICT(erytrocyty); látková konc. [µmol/l] abs. spektrofotometrie)

HAIR_Cu

Cu (Vlas; látkový obsah [µmol/kg] *)
Cu (Vlas; látkový obsah [µmol/kg] AAS)

LIV(BI)_Cu

Cu (Játra(biopsie); látkový obsah [µmol/kg] *)
Cu (Játra(biopsie); látkový obsah [µmol/kg] AAS)

MILK(H)_Cu

Cu (Mléko(mateřské); látková konc. [µmol/l] *)
Cu (Mléko(mateřské); látková konc. [µmol/l] AAS)
Cu (Mléko(mateřské); látková konc. [µmol/l] abs. spektrofotometrie)

NAIL_Cu

Cu (Nehet; látkový obsah [µmol/kg] *)
Cu (Nehet; látkový obsah [µmol/kg] AAS)

SAL_Cu

Cu (Sliny; látková konc. [µmol/l] *)
Cu (Sliny; látková konc. [µmol/l] AAS)


Cu (S; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: S
Komponenta: Cu
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 01555
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 5 - 40 - 100
MTV: X, SP
Třída hlavní: Stop. prvky, kovy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do:
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 týden
4 - 8 °C: 2 týden
-20 °C: 1 rText abstraktu ke komponentě
Měď je esenciální stopový prvek, kov. Deplece vzácně, nadměrný přívod je toxický. Je kofaktorem mnoha metaloenzymů (např. cytochrom-c-oxidáza, superoxiddismutáza, urikáza, dopamin-beta-hydroxyláza, tyrosináza, ceruloplazmin). Je důležitý při oxidačně-redukčních reakcích, při syntéze melaninu a kolagenu, při transportu Fe, metabolismu katecholaminů, má antioxidační účinky. Resorpce v organismu pomocí metalothioneinu (soutěží o vazebné místo s Zn a Cd). V krvi je měď vázána na albumin, histidin a transkuprein, odtud je aktivně vychytávána hepatocyty. V játrech se zabudovává do ceruloplasminu (genetická porucha vede k Wilsonově chorobě). Volná měď je toxická, ukládá se v játrech, mozkových buňkách, renálních tubulech. Deficit vzniká při poruchách výživy, dlouhodobé parenterální výživě, hyperkatabolismu. Projevy: porušená chuť, poruchy pigmentace, mozkové funkce, hematologické a kostní změny (Menkesův syndrom poruchy ve vstřebávání Cu). Toxické účinky: gastroenteritida, intravaskulární hemolýza, jaterní cirhosa, renální selhání, neurologické poruchy. Léčba Penicilaminem, exkrece močí.

Chemické vlastnosti

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 6M 0 1 2 3,1 11 14 21 40 µmol/l
0D 99R+ 18,5 47,4 µmol/l GRAV 6-9 m
6M 6R 5 8 11 14,1 29,8 36 45 50 µmol/l
6R 12R 3 6 9 12,6 25,1 31 37 45 µmol/l
12R 18R 3 6 9 12,6 25,1 31 37 45 µmol/l
F 18R 99R+ 3 6 9 12,6 24,3 30 36 45 µmol/l
M 18R 99R+ 3 5 8 11 22 28 34 44 µmol/l

Viz též:
Cu
S
*
Látková koncentraceCu (S; látková konc. [µmol/l] AAS)

Systém: S
Komponenta: Cu
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: AAS
Klíč: 01556
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 5 - 40 - 100
MTV: X, SP
Třída hlavní: Stop. prvky, kovy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do:
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 týden
4 - 8 °C: 2 týden
-20 °C: 1 rText abstraktu ke komponentě
Měď je esenciální stopový prvek, kov. Deplece vzácně, nadměrný přívod je toxický. Je kofaktorem mnoha metaloenzymů (např. cytochrom-c-oxidáza, superoxiddismutáza, urikáza, dopamin-beta-hydroxyláza, tyrosináza, ceruloplazmin). Je důležitý při oxidačně-redukčních reakcích, při syntéze melaninu a kolagenu, při transportu Fe, metabolismu katecholaminů, má antioxidační účinky. Resorpce v organismu pomocí metalothioneinu (soutěží o vazebné místo s Zn a Cd). V krvi je měď vázána na albumin, histidin a transkuprein, odtud je aktivně vychytávána hepatocyty. V játrech se zabudovává do ceruloplasminu (genetická porucha vede k Wilsonově chorobě). Volná měď je toxická, ukládá se v játrech, mozkových buňkách, renálních tubulech. Deficit vzniká při poruchách výživy, dlouhodobé parenterální výživě, hyperkatabolismu. Projevy: porušená chuť, poruchy pigmentace, mozkové funkce, hematologické a kostní změny (Menkesův syndrom poruchy ve vstřebávání Cu). Toxické účinky: gastroenteritida, intravaskulární hemolýza, jaterní cirhosa, renální selhání, neurologické poruchy. Léčba Penicilaminem, exkrece močí.

Chemické vlastnosti

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 6M 0 1 2 3,1 11 14 21 40 µmol/l
0D 99R+ 18,5 47,4 µmol/l GRAV 6-9 m
6M 6R 5 8 11 14,1 29,8 36 45 50 µmol/l
6R 12R 3 6 9 12,6 25,1 31 37 45 µmol/l
12R 18R 3 6 9 12,6 25,1 31 37 45 µmol/l
F 18R 99R+ 3 6 9 12,6 24,3 30 36 45 µmol/l
M 18R 99R+ 3 5 8 11 22 28 34 44 µmol/l

Viz též:
Cu
S
AAS
Látková koncentraceCu (S; látková konc. [µmol/l] abs. spektrofotometrie)

Systém: S
Komponenta: Cu
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Absorpční spektrofotometrie
Klíč: 01557
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 5 - 40 - 100
MTV: X, SP
Třída hlavní: Stop. prvky, kovy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do:
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 týden
4 - 8 °C: 2 týden
-20 °C: 1 rText abstraktu ke komponentě
Měď je esenciální stopový prvek, kov. Deplece vzácně, nadměrný přívod je toxický. Je kofaktorem mnoha metaloenzymů (např. cytochrom-c-oxidáza, superoxiddismutáza, urikáza, dopamin-beta-hydroxyláza, tyrosináza, ceruloplazmin). Je důležitý při oxidačně-redukčních reakcích, při syntéze melaninu a kolagenu, při transportu Fe, metabolismu katecholaminů, má antioxidační účinky. Resorpce v organismu pomocí metalothioneinu (soutěží o vazebné místo s Zn a Cd). V krvi je měď vázána na albumin, histidin a transkuprein, odtud je aktivně vychytávána hepatocyty. V játrech se zabudovává do ceruloplasminu (genetická porucha vede k Wilsonově chorobě). Volná měď je toxická, ukládá se v játrech, mozkových buňkách, renálních tubulech. Deficit vzniká při poruchách výživy, dlouhodobé parenterální výživě, hyperkatabolismu. Projevy: porušená chuť, poruchy pigmentace, mozkové funkce, hematologické a kostní změny (Menkesův syndrom poruchy ve vstřebávání Cu). Toxické účinky: gastroenteritida, intravaskulární hemolýza, jaterní cirhosa, renální selhání, neurologické poruchy. Léčba Penicilaminem, exkrece močí.

Chemické vlastnosti

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 6M 0 1 2 3,1 11 14 21 40 µmol/l
0D 99R+ 18,5 47,4 µmol/l GRAV 6-9 m
6M 6R 5 8 11 14,1 29,8 36 45 50 µmol/l
6R 12R 3 6 9 12,6 25,1 31 37 45 µmol/l
12R 18R 3 6 9 12,6 25,1 31 37 45 µmol/l
F 18R 99R+ 3 6 9 12,6 24,3 30 36 45 µmol/l
M 18R 99R+ 3 5 8 11 22 28 34 44 µmol/l

Viz též:
Cu
S
Absorpční spektrofotometrie
Látková koncentraceCu (P; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: P
Komponenta: Cu
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 01552
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 5 - 40 - 100
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Stop. prvky, kovy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Plast "metal free", heparinát lithný, pro stop. prvky
Pokyny k odběru vzorku:
Nepoužívat EDTA, zabránit kontaminaci.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 5 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 2 rText abstraktu ke komponentě
Měď je esenciální stopový prvek, kov. Deplece vzácně, nadměrný přívod je toxický. Je kofaktorem mnoha metaloenzymů (např. cytochrom-c-oxidáza, superoxiddismutáza, urikáza, dopamin-beta-hydroxyláza, tyrosináza, ceruloplazmin). Je důležitý při oxidačně-redukčních reakcích, při syntéze melaninu a kolagenu, při transportu Fe, metabolismu katecholaminů, má antioxidační účinky. Resorpce v organismu pomocí metalothioneinu (soutěží o vazebné místo s Zn a Cd). V krvi je měď vázána na albumin, histidin a transkuprein, odtud je aktivně vychytávána hepatocyty. V játrech se zabudovává do ceruloplasminu (genetická porucha vede k Wilsonově chorobě). Volná měď je toxická, ukládá se v játrech, mozkových buňkách, renálních tubulech. Deficit vzniká při poruchách výživy, dlouhodobé parenterální výživě, hyperkatabolismu. Projevy: porušená chuť, poruchy pigmentace, mozkové funkce, hematologické a kostní změny (Menkesův syndrom poruchy ve vstřebávání Cu). Toxické účinky: gastroenteritida, intravaskulární hemolýza, jaterní cirhosa, renální selhání, neurologické poruchy. Léčba Penicilaminem, exkrece močí.

Chemické vlastnosti

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 6M 0 1 2 3,1 11 14 21 40 µmol/l
0D 99R+ 18,5 47,4 µmol/l GRAV 6-9 m
6M 6R 5 8 11 14,1 29,8 36 45 50 µmol/l
6R 12R 3 6 9 12,6 25,1 31 37 45 µmol/l
12R 18R 3 6 9 12,6 25,1 31 37 45 µmol/l
F 18R 99R+ 3 6 9 12,6 24,3 30 36 45 µmol/l
M 18R 99R+ 3 5 8 11 22 28 34 44 µmol/l

Viz též:
P_Cu
Cu
P
*
Látková koncentraceCu (P; látková konc. [µmol/l] AAS)

Systém: P
Komponenta: Cu
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: AAS
Klíč: 01553
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 5 - 40 - 100
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Stop. prvky, kovy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Plast "metal free", heparinát lithný, pro stop. prvky
Pokyny k odběru vzorku:
Nepoužívat EDTA, zabránit kontaminaci.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 5 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 2 rText abstraktu ke komponentě
Měď je esenciální stopový prvek, kov. Deplece vzácně, nadměrný přívod je toxický. Je kofaktorem mnoha metaloenzymů (např. cytochrom-c-oxidáza, superoxiddismutáza, urikáza, dopamin-beta-hydroxyláza, tyrosináza, ceruloplazmin). Je důležitý při oxidačně-redukčních reakcích, při syntéze melaninu a kolagenu, při transportu Fe, metabolismu katecholaminů, má antioxidační účinky. Resorpce v organismu pomocí metalothioneinu (soutěží o vazebné místo s Zn a Cd). V krvi je měď vázána na albumin, histidin a transkuprein, odtud je aktivně vychytávána hepatocyty. V játrech se zabudovává do ceruloplasminu (genetická porucha vede k Wilsonově chorobě). Volná měď je toxická, ukládá se v játrech, mozkových buňkách, renálních tubulech. Deficit vzniká při poruchách výživy, dlouhodobé parenterální výživě, hyperkatabolismu. Projevy: porušená chuť, poruchy pigmentace, mozkové funkce, hematologické a kostní změny (Menkesův syndrom poruchy ve vstřebávání Cu). Toxické účinky: gastroenteritida, intravaskulární hemolýza, jaterní cirhosa, renální selhání, neurologické poruchy. Léčba Penicilaminem, exkrece močí.

Chemické vlastnosti

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 6M 0 1 2 3,1 11 14 21 40 µmol/l
0D 99R+ 18,5 47,4 µmol/l GRAV 6-9 m
6M 6R 5 8 11 14,1 29,8 36 45 50 µmol/l
6R 12R 3 6 9 12,6 25,1 31 37 45 µmol/l
12R 18R 3 6 9 12,6 25,1 31 37 45 µmol/l
F 18R 99R+ 3 6 9 12,6 24,3 30 36 45 µmol/l
M 18R 99R+ 3 5 8 11 22 28 34 44 µmol/l

Viz též:
P_Cu
Cu
P
AAS
Látková koncentraceCu (P; látková konc. [µmol/l] abs. spektrofotometrie)

Systém: P
Komponenta: Cu
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Absorpční spektrofotometrie
Klíč: 01554
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 5 - 40 - 100
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Stop. prvky, kovy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Plast "metal free", heparinát lithný, pro stop. prvky
Pokyny k odběru vzorku:
Nepoužívat EDTA, zabránit kontaminaci.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 5 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 2 rText abstraktu ke komponentě
Měď je esenciální stopový prvek, kov. Deplece vzácně, nadměrný přívod je toxický. Je kofaktorem mnoha metaloenzymů (např. cytochrom-c-oxidáza, superoxiddismutáza, urikáza, dopamin-beta-hydroxyláza, tyrosináza, ceruloplazmin). Je důležitý při oxidačně-redukčních reakcích, při syntéze melaninu a kolagenu, při transportu Fe, metabolismu katecholaminů, má antioxidační účinky. Resorpce v organismu pomocí metalothioneinu (soutěží o vazebné místo s Zn a Cd). V krvi je měď vázána na albumin, histidin a transkuprein, odtud je aktivně vychytávána hepatocyty. V játrech se zabudovává do ceruloplasminu (genetická porucha vede k Wilsonově chorobě). Volná měď je toxická, ukládá se v játrech, mozkových buňkách, renálních tubulech. Deficit vzniká při poruchách výživy, dlouhodobé parenterální výživě, hyperkatabolismu. Projevy: porušená chuť, poruchy pigmentace, mozkové funkce, hematologické a kostní změny (Menkesův syndrom poruchy ve vstřebávání Cu). Toxické účinky: gastroenteritida, intravaskulární hemolýza, jaterní cirhosa, renální selhání, neurologické poruchy. Léčba Penicilaminem, exkrece močí.

Chemické vlastnosti

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 6M 0 1 2 3,1 11 14 21 40 µmol/l
0D 99R+ 18,5 47,4 µmol/l GRAV 6-9 m
6M 6R 5 8 11 14,1 29,8 36 45 50 µmol/l
6R 12R 3 6 9 12,6 25,1 31 37 45 µmol/l
12R 18R 3 6 9 12,6 25,1 31 37 45 µmol/l
F 18R 99R+ 3 6 9 12,6 24,3 30 36 45 µmol/l
M 18R 99R+ 3 5 8 11 22 28 34 44 µmol/l

Viz též:
P_Cu
Cu
P
Absorpční spektrofotometrie
Látková koncentraceCu (U; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: U
Komponenta: Cu
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 01560
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 01 - 32 - 500
MTV: X, UA
Třída hlavní: Stop. prvky, kovy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do: Plast "metal free" pro stanovení stopových prvků
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovovat pouze ve sbírané moči za 12 nebo 24 hodin.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před analýzou okyselit HCl na pH 2.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 3 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 1 rText abstraktu ke komponentě
Měď je esenciální stopový prvek, kov. Deplece vzácně, nadměrný přívod je toxický. Je kofaktorem mnoha metaloenzymů (např. cytochrom-c-oxidáza, superoxiddismutáza, urikáza, dopamin-beta-hydroxyláza, tyrosináza, ceruloplazmin). Je důležitý při oxidačně-redukčních reakcích, při syntéze melaninu a kolagenu, při transportu Fe, metabolismu katecholaminů, má antioxidační účinky. Resorpce v organismu pomocí metalothioneinu (soutěží o vazebné místo s Zn a Cd). V krvi je měď vázána na albumin, histidin a transkuprein, odtud je aktivně vychytávána hepatocyty. V játrech se zabudovává do ceruloplasminu (genetická porucha vede k Wilsonově chorobě). Volná měď je toxická, ukládá se v játrech, mozkových buňkách, renálních tubulech. Deficit vzniká při poruchách výživy, dlouhodobé parenterální výživě, hyperkatabolismu. Projevy: porušená chuť, poruchy pigmentace, mozkové funkce, hematologické a kostní změny (Menkesův syndrom poruchy ve vstřebávání Cu). Toxické účinky: gastroenteritida, intravaskulární hemolýza, jaterní cirhosa, renální selhání, neurologické poruchy. Léčba Penicilaminem, exkrece močí.

Chemické vlastnosti

Referenční meze

Viz též:
Cu
U
*
Látková koncentraceCu (U; látková konc. [µmol/l] AAS)

Systém: U
Komponenta: Cu
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: AAS
Klíč: 01561
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 01 - 32 - 500
MTV: X, UA
Třída hlavní: Stop. prvky, kovy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do: Plast "metal free" pro stanovení stopových prvků
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovovat pouze ve sbírané moči za 12 nebo 24 hodin.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před analýzou okyselit HCl na pH 2.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 3 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 1 rText abstraktu ke komponentě
Měď je esenciální stopový prvek, kov. Deplece vzácně, nadměrný přívod je toxický. Je kofaktorem mnoha metaloenzymů (např. cytochrom-c-oxidáza, superoxiddismutáza, urikáza, dopamin-beta-hydroxyláza, tyrosináza, ceruloplazmin). Je důležitý při oxidačně-redukčních reakcích, při syntéze melaninu a kolagenu, při transportu Fe, metabolismu katecholaminů, má antioxidační účinky. Resorpce v organismu pomocí metalothioneinu (soutěží o vazebné místo s Zn a Cd). V krvi je měď vázána na albumin, histidin a transkuprein, odtud je aktivně vychytávána hepatocyty. V játrech se zabudovává do ceruloplasminu (genetická porucha vede k Wilsonově chorobě). Volná měď je toxická, ukládá se v játrech, mozkových buňkách, renálních tubulech. Deficit vzniká při poruchách výživy, dlouhodobé parenterální výživě, hyperkatabolismu. Projevy: porušená chuť, poruchy pigmentace, mozkové funkce, hematologické a kostní změny (Menkesův syndrom poruchy ve vstřebávání Cu). Toxické účinky: gastroenteritida, intravaskulární hemolýza, jaterní cirhosa, renální selhání, neurologické poruchy. Léčba Penicilaminem, exkrece močí.

Chemické vlastnosti

Referenční meze

Viz též:
Cu
U
AAS
Látková koncentraceCu (U; látková konc. [µmol/l] abs. spektrofotometrie)

Systém: U
Komponenta: Cu
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Absorpční spektrofotometrie
Klíč: 11546
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 01 - 32 - 500
MTV: X, UA
Třída hlavní: Stop. prvky, kovy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do: Plast "metal free" pro stanovení stopových prvků
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovovat pouze ve sbírané moči za 12 nebo 24 hodin.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před analýzou okyselit HCl na pH 2.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 3 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 1 rText abstraktu ke komponentě
Měď je esenciální stopový prvek, kov. Deplece vzácně, nadměrný přívod je toxický. Je kofaktorem mnoha metaloenzymů (např. cytochrom-c-oxidáza, superoxiddismutáza, urikáza, dopamin-beta-hydroxyláza, tyrosináza, ceruloplazmin). Je důležitý při oxidačně-redukčních reakcích, při syntéze melaninu a kolagenu, při transportu Fe, metabolismu katecholaminů, má antioxidační účinky. Resorpce v organismu pomocí metalothioneinu (soutěží o vazebné místo s Zn a Cd). V krvi je měď vázána na albumin, histidin a transkuprein, odtud je aktivně vychytávána hepatocyty. V játrech se zabudovává do ceruloplasminu (genetická porucha vede k Wilsonově chorobě). Volná měď je toxická, ukládá se v játrech, mozkových buňkách, renálních tubulech. Deficit vzniká při poruchách výživy, dlouhodobé parenterální výživě, hyperkatabolismu. Projevy: porušená chuť, poruchy pigmentace, mozkové funkce, hematologické a kostní změny (Menkesův syndrom poruchy ve vstřebávání Cu). Toxické účinky: gastroenteritida, intravaskulární hemolýza, jaterní cirhosa, renální selhání, neurologické poruchy. Léčba Penicilaminem, exkrece močí.

Chemické vlastnosti

Referenční meze

Viz též:
Cu
U
Absorpční spektrofotometrie
Látková koncentraceCu (dU; látkový tok [µmol/d] *)

Systém: dU
Komponenta: Cu
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: µmol/d
Procedura: *
Klíč: 01541
Gesce: biochemie
Vznik: Výpočet odpadu (za 24 hod)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 01 - 32 - 500
MTV: X, UA
Třída hlavní: Stop. prvky, kovy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do: Plast "metal free" pro stanovení stopových prvků
Pokyny k odběru vzorku:
Moč sbírejte do plastových sběrných lahví určených jen pro tento účel, bez konzervačních přísad. Zabránit kontaminaci.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 3 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 1 rText abstraktu ke komponentě
Měď je esenciální stopový prvek, kov. Deplece vzácně, nadměrný přívod je toxický. Je kofaktorem mnoha metaloenzymů (např. cytochrom-c-oxidáza, superoxiddismutáza, urikáza, dopamin-beta-hydroxyláza, tyrosináza, ceruloplazmin). Je důležitý při oxidačně-redukčních reakcích, při syntéze melaninu a kolagenu, při transportu Fe, metabolismu katecholaminů, má antioxidační účinky. Resorpce v organismu pomocí metalothioneinu (soutěží o vazebné místo s Zn a Cd). V krvi je měď vázána na albumin, histidin a transkuprein, odtud je aktivně vychytávána hepatocyty. V játrech se zabudovává do ceruloplasminu (genetická porucha vede k Wilsonově chorobě). Volná měď je toxická, ukládá se v játrech, mozkových buňkách, renálních tubulech. Deficit vzniká při poruchách výživy, dlouhodobé parenterální výživě, hyperkatabolismu. Projevy: porušená chuť, poruchy pigmentace, mozkové funkce, hematologické a kostní změny (Menkesův syndrom poruchy ve vstřebávání Cu). Toxické účinky: gastroenteritida, intravaskulární hemolýza, jaterní cirhosa, renální selhání, neurologické poruchy. Léčba Penicilaminem, exkrece močí.

Chemické vlastnosti

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
15R 99R+ 0 0,05 0,14 0,24 0,79 0,89 15 32 µmol/d

Viz též:
Cu
dU
*
Látkový tokCu (dU; látkový tok [µmol/d] AAS)

Systém: dU
Komponenta: Cu
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: µmol/d
Procedura: AAS
Klíč: 01542
Gesce: biochemie
Vznik: Výpočet odpadu (za 24 hod)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 01 - 32 - 500
MTV: X, UA
Třída hlavní: Stop. prvky, kovy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do: Plast "metal free" pro stanovení stopových prvků
Pokyny k odběru vzorku:
Moč sbírejte do plastových sběrných lahví určených jen pro tento účel, bez konzervačních přísad. Zabránit kontaminaci.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 3 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 1 rText abstraktu ke komponentě
Měď je esenciální stopový prvek, kov. Deplece vzácně, nadměrný přívod je toxický. Je kofaktorem mnoha metaloenzymů (např. cytochrom-c-oxidáza, superoxiddismutáza, urikáza, dopamin-beta-hydroxyláza, tyrosináza, ceruloplazmin). Je důležitý při oxidačně-redukčních reakcích, při syntéze melaninu a kolagenu, při transportu Fe, metabolismu katecholaminů, má antioxidační účinky. Resorpce v organismu pomocí metalothioneinu (soutěží o vazebné místo s Zn a Cd). V krvi je měď vázána na albumin, histidin a transkuprein, odtud je aktivně vychytávána hepatocyty. V játrech se zabudovává do ceruloplasminu (genetická porucha vede k Wilsonově chorobě). Volná měď je toxická, ukládá se v játrech, mozkových buňkách, renálních tubulech. Deficit vzniká při poruchách výživy, dlouhodobé parenterální výživě, hyperkatabolismu. Projevy: porušená chuť, poruchy pigmentace, mozkové funkce, hematologické a kostní změny (Menkesův syndrom poruchy ve vstřebávání Cu). Toxické účinky: gastroenteritida, intravaskulární hemolýza, jaterní cirhosa, renální selhání, neurologické poruchy. Léčba Penicilaminem, exkrece močí.

Chemické vlastnosti

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
15R 99R+ 0 0,05 0,14 0,24 0,79 0,89 15 32 µmol/d

Viz též:
Cu
dU
AAS
Látkový tokCu (dU; látkový tok [µmol/d] abs. spektrofotometrie)

Systém: dU
Komponenta: Cu
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: µmol/d
Procedura: Absorpční spektrofotometrie
Klíč: 11545
Gesce: biochemie
Vznik: Výpočet odpadu (za 24 hod)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 01 - 32 - 500
MTV: X, UA
Třída hlavní: Stop. prvky, kovy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do: Plast "metal free" pro stanovení stopových prvků
Pokyny k odběru vzorku:
Moč sbírejte do plastových sběrných lahví určených jen pro tento účel, bez konzervačních přísad. Zabránit kontaminaci.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 3 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 1 rText abstraktu ke komponentě
Měď je esenciální stopový prvek, kov. Deplece vzácně, nadměrný přívod je toxický. Je kofaktorem mnoha metaloenzymů (např. cytochrom-c-oxidáza, superoxiddismutáza, urikáza, dopamin-beta-hydroxyláza, tyrosináza, ceruloplazmin). Je důležitý při oxidačně-redukčních reakcích, při syntéze melaninu a kolagenu, při transportu Fe, metabolismu katecholaminů, má antioxidační účinky. Resorpce v organismu pomocí metalothioneinu (soutěží o vazebné místo s Zn a Cd). V krvi je měď vázána na albumin, histidin a transkuprein, odtud je aktivně vychytávána hepatocyty. V játrech se zabudovává do ceruloplasminu (genetická porucha vede k Wilsonově chorobě). Volná měď je toxická, ukládá se v játrech, mozkových buňkách, renálních tubulech. Deficit vzniká při poruchách výživy, dlouhodobé parenterální výživě, hyperkatabolismu. Projevy: porušená chuť, poruchy pigmentace, mozkové funkce, hematologické a kostní změny (Menkesův syndrom poruchy ve vstřebávání Cu). Toxické účinky: gastroenteritida, intravaskulární hemolýza, jaterní cirhosa, renální selhání, neurologické poruchy. Léčba Penicilaminem, exkrece močí.

Chemické vlastnosti

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
15R 99R+ 0 0,05 0,14 0,24 0,79 0,89 15 32 µmol/d

Viz též:
Cu
dU
Absorpční spektrofotometrie
Látkový tokCu (Csf.; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: Likvor
Komponenta: Cu
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 01539
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 005 - 10 - 30
MTV: X, CSF
Třída hlavní: Stop. prvky, kovy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Likvor
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Měď je esenciální stopový prvek, kov. Deplece vzácně, nadměrný přívod je toxický. Je kofaktorem mnoha metaloenzymů (např. cytochrom-c-oxidáza, superoxiddismutáza, urikáza, dopamin-beta-hydroxyláza, tyrosináza, ceruloplazmin). Je důležitý při oxidačně-redukčních reakcích, při syntéze melaninu a kolagenu, při transportu Fe, metabolismu katecholaminů, má antioxidační účinky. Resorpce v organismu pomocí metalothioneinu (soutěží o vazebné místo s Zn a Cd). V krvi je měď vázána na albumin, histidin a transkuprein, odtud je aktivně vychytávána hepatocyty. V játrech se zabudovává do ceruloplasminu (genetická porucha vede k Wilsonově chorobě). Volná měď je toxická, ukládá se v játrech, mozkových buňkách, renálních tubulech. Deficit vzniká při poruchách výživy, dlouhodobé parenterální výživě, hyperkatabolismu. Projevy: porušená chuť, poruchy pigmentace, mozkové funkce, hematologické a kostní změny (Menkesův syndrom poruchy ve vstřebávání Cu). Toxické účinky: gastroenteritida, intravaskulární hemolýza, jaterní cirhosa, renální selhání, neurologické poruchy. Léčba Penicilaminem, exkrece močí.

Chemické vlastnosti

Referenční meze

Viz též:
Cu
Likvor
*
Látková koncentraceCu (Csf.; látková konc. [µmol/l] AAS)

Systém: Likvor
Komponenta: Cu
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: AAS
Klíč: 01540
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 005 - 10 - 30
MTV: X, CSF
Třída hlavní: Stop. prvky, kovy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Likvor
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Měď je esenciální stopový prvek, kov. Deplece vzácně, nadměrný přívod je toxický. Je kofaktorem mnoha metaloenzymů (např. cytochrom-c-oxidáza, superoxiddismutáza, urikáza, dopamin-beta-hydroxyláza, tyrosináza, ceruloplazmin). Je důležitý při oxidačně-redukčních reakcích, při syntéze melaninu a kolagenu, při transportu Fe, metabolismu katecholaminů, má antioxidační účinky. Resorpce v organismu pomocí metalothioneinu (soutěží o vazebné místo s Zn a Cd). V krvi je měď vázána na albumin, histidin a transkuprein, odtud je aktivně vychytávána hepatocyty. V játrech se zabudovává do ceruloplasminu (genetická porucha vede k Wilsonově chorobě). Volná měď je toxická, ukládá se v játrech, mozkových buňkách, renálních tubulech. Deficit vzniká při poruchách výživy, dlouhodobé parenterální výživě, hyperkatabolismu. Projevy: porušená chuť, poruchy pigmentace, mozkové funkce, hematologické a kostní změny (Menkesův syndrom poruchy ve vstřebávání Cu). Toxické účinky: gastroenteritida, intravaskulární hemolýza, jaterní cirhosa, renální selhání, neurologické poruchy. Léčba Penicilaminem, exkrece močí.

Chemické vlastnosti

Referenční meze

Viz též:
Cu
Likvor
AAS
Látková koncentraceCu (ICT(erytrocyty); látková konc. [µmol/l] *)

Systém: ICT(erytrocyty)
Komponenta: Cu
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 05308
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 5 - 60 - 100
MTV: X, BP
Třída hlavní: Stop. prvky, kovy
Poznámka:
Přepočet na erytrocytární intracelulární tekutinu z koncentrace v plazmě a celé krvi pomocí hematokritu.

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Měď je esenciální stopový prvek, kov. Deplece vzácně, nadměrný přívod je toxický. Je kofaktorem mnoha metaloenzymů (např. cytochrom-c-oxidáza, superoxiddismutáza, urikáza, dopamin-beta-hydroxyláza, tyrosináza, ceruloplazmin). Je důležitý při oxidačně-redukčních reakcích, při syntéze melaninu a kolagenu, při transportu Fe, metabolismu katecholaminů, má antioxidační účinky. Resorpce v organismu pomocí metalothioneinu (soutěží o vazebné místo s Zn a Cd). V krvi je měď vázána na albumin, histidin a transkuprein, odtud je aktivně vychytávána hepatocyty. V játrech se zabudovává do ceruloplasminu (genetická porucha vede k Wilsonově chorobě). Volná měď je toxická, ukládá se v játrech, mozkových buňkách, renálních tubulech. Deficit vzniká při poruchách výživy, dlouhodobé parenterální výživě, hyperkatabolismu. Projevy: porušená chuť, poruchy pigmentace, mozkové funkce, hematologické a kostní změny (Menkesův syndrom poruchy ve vstřebávání Cu). Toxické účinky: gastroenteritida, intravaskulární hemolýza, jaterní cirhosa, renální selhání, neurologické poruchy. Léčba Penicilaminem, exkrece močí.

Chemické vlastnosti

Referenční meze

Viz též:
Cu
ICT(erytrocyty)
*
Látková koncentraceCu (ICT(erytrocyty); látková konc. [µmol/l] AAS)

Systém: ICT(erytrocyty)
Komponenta: Cu
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: AAS
Klíč: 05309
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 5 - 60 - 100
MTV: X, BP
Třída hlavní: Stop. prvky, kovy
Poznámka:
Přepočet na erytrocytární intracelulární tekutinu z koncentrace v plazmě a celé krvi pomocí hematokritu.

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Měď je esenciální stopový prvek, kov. Deplece vzácně, nadměrný přívod je toxický. Je kofaktorem mnoha metaloenzymů (např. cytochrom-c-oxidáza, superoxiddismutáza, urikáza, dopamin-beta-hydroxyláza, tyrosináza, ceruloplazmin). Je důležitý při oxidačně-redukčních reakcích, při syntéze melaninu a kolagenu, při transportu Fe, metabolismu katecholaminů, má antioxidační účinky. Resorpce v organismu pomocí metalothioneinu (soutěží o vazebné místo s Zn a Cd). V krvi je měď vázána na albumin, histidin a transkuprein, odtud je aktivně vychytávána hepatocyty. V játrech se zabudovává do ceruloplasminu (genetická porucha vede k Wilsonově chorobě). Volná měď je toxická, ukládá se v játrech, mozkových buňkách, renálních tubulech. Deficit vzniká při poruchách výživy, dlouhodobé parenterální výživě, hyperkatabolismu. Projevy: porušená chuť, poruchy pigmentace, mozkové funkce, hematologické a kostní změny (Menkesův syndrom poruchy ve vstřebávání Cu). Toxické účinky: gastroenteritida, intravaskulární hemolýza, jaterní cirhosa, renální selhání, neurologické poruchy. Léčba Penicilaminem, exkrece močí.

Chemické vlastnosti

Referenční meze

Viz též:
Cu
ICT(erytrocyty)
AAS
Látková koncentraceCu (ICT(erytrocyty); látková konc. [µmol/l] abs. spektrofotometrie)

Systém: ICT(erytrocyty)
Komponenta: Cu
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Absorpční spektrofotometrie
Klíč: 05310
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 5 - 60 - 100
MTV: X, BP
Třída hlavní: Stop. prvky, kovy
Poznámka:
Přepočet na erytrocytární intracelulární tekutinu z koncentrace v plazmě a celé krvi pomocí hematokritu.

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Měď je esenciální stopový prvek, kov. Deplece vzácně, nadměrný přívod je toxický. Je kofaktorem mnoha metaloenzymů (např. cytochrom-c-oxidáza, superoxiddismutáza, urikáza, dopamin-beta-hydroxyláza, tyrosináza, ceruloplazmin). Je důležitý při oxidačně-redukčních reakcích, při syntéze melaninu a kolagenu, při transportu Fe, metabolismu katecholaminů, má antioxidační účinky. Resorpce v organismu pomocí metalothioneinu (soutěží o vazebné místo s Zn a Cd). V krvi je měď vázána na albumin, histidin a transkuprein, odtud je aktivně vychytávána hepatocyty. V játrech se zabudovává do ceruloplasminu (genetická porucha vede k Wilsonově chorobě). Volná měď je toxická, ukládá se v játrech, mozkových buňkách, renálních tubulech. Deficit vzniká při poruchách výživy, dlouhodobé parenterální výživě, hyperkatabolismu. Projevy: porušená chuť, poruchy pigmentace, mozkové funkce, hematologické a kostní změny (Menkesův syndrom poruchy ve vstřebávání Cu). Toxické účinky: gastroenteritida, intravaskulární hemolýza, jaterní cirhosa, renální selhání, neurologické poruchy. Léčba Penicilaminem, exkrece močí.

Chemické vlastnosti

Referenční meze

Viz též:
Cu
ICT(erytrocyty)
Absorpční spektrofotometrie
Látková koncentraceCu (Vlas; látkový obsah [µmol/kg] *)

Systém: Vlas
Komponenta: Cu
Druh veličiny: Látkový obsah
Jednotka: µmol/kg
Procedura: *
Klíč: 01543
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,005 - 1 - 60
MTV: X
Třída hlavní: Stop. prvky, kovy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Vlas
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Měď je esenciální stopový prvek, kov. Deplece vzácně, nadměrný přívod je toxický. Je kofaktorem mnoha metaloenzymů (např. cytochrom-c-oxidáza, superoxiddismutáza, urikáza, dopamin-beta-hydroxyláza, tyrosináza, ceruloplazmin). Je důležitý při oxidačně-redukčních reakcích, při syntéze melaninu a kolagenu, při transportu Fe, metabolismu katecholaminů, má antioxidační účinky. Resorpce v organismu pomocí metalothioneinu (soutěží o vazebné místo s Zn a Cd). V krvi je měď vázána na albumin, histidin a transkuprein, odtud je aktivně vychytávána hepatocyty. V játrech se zabudovává do ceruloplasminu (genetická porucha vede k Wilsonově chorobě). Volná měď je toxická, ukládá se v játrech, mozkových buňkách, renálních tubulech. Deficit vzniká při poruchách výživy, dlouhodobé parenterální výživě, hyperkatabolismu. Projevy: porušená chuť, poruchy pigmentace, mozkové funkce, hematologické a kostní změny (Menkesův syndrom poruchy ve vstřebávání Cu). Toxické účinky: gastroenteritida, intravaskulární hemolýza, jaterní cirhosa, renální selhání, neurologické poruchy. Léčba Penicilaminem, exkrece močí.

Chemické vlastnosti

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
15R 99R+ 1 3 6 10 26 40 50 60 µmol/kg

Viz též:
Cu
Vlas
*
Látkový obsahCu (Vlas; látkový obsah [µmol/kg] AAS)

Systém: Vlas
Komponenta: Cu
Druh veličiny: Látkový obsah
Jednotka: µmol/kg
Procedura: AAS
Klíč: 01544
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,005 - 1 - 60
MTV: X
Třída hlavní: Stop. prvky, kovy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Vlas
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Měď je esenciální stopový prvek, kov. Deplece vzácně, nadměrný přívod je toxický. Je kofaktorem mnoha metaloenzymů (např. cytochrom-c-oxidáza, superoxiddismutáza, urikáza, dopamin-beta-hydroxyláza, tyrosináza, ceruloplazmin). Je důležitý při oxidačně-redukčních reakcích, při syntéze melaninu a kolagenu, při transportu Fe, metabolismu katecholaminů, má antioxidační účinky. Resorpce v organismu pomocí metalothioneinu (soutěží o vazebné místo s Zn a Cd). V krvi je měď vázána na albumin, histidin a transkuprein, odtud je aktivně vychytávána hepatocyty. V játrech se zabudovává do ceruloplasminu (genetická porucha vede k Wilsonově chorobě). Volná měď je toxická, ukládá se v játrech, mozkových buňkách, renálních tubulech. Deficit vzniká při poruchách výživy, dlouhodobé parenterální výživě, hyperkatabolismu. Projevy: porušená chuť, poruchy pigmentace, mozkové funkce, hematologické a kostní změny (Menkesův syndrom poruchy ve vstřebávání Cu). Toxické účinky: gastroenteritida, intravaskulární hemolýza, jaterní cirhosa, renální selhání, neurologické poruchy. Léčba Penicilaminem, exkrece močí.

Chemické vlastnosti

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
15R 99R+ 1 3 6 10 26 40 50 60 µmol/kg

Viz též:
Cu
Vlas
AAS
Látkový obsahCu (Játra(biopsie); látkový obsah [µmol/kg] *)

Systém: Játra(biopsie)
Komponenta: Cu
Druh veličiny: Látkový obsah
Jednotka: µmol/kg
Procedura: *
Klíč: 01545
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 10 - 1000 - 5000
MTV: X
Třída hlavní: Stop. prvky, kovy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Tkáň jater získaná biopsií
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Měď je esenciální stopový prvek, kov. Deplece vzácně, nadměrný přívod je toxický. Je kofaktorem mnoha metaloenzymů (např. cytochrom-c-oxidáza, superoxiddismutáza, urikáza, dopamin-beta-hydroxyláza, tyrosináza, ceruloplazmin). Je důležitý při oxidačně-redukčních reakcích, při syntéze melaninu a kolagenu, při transportu Fe, metabolismu katecholaminů, má antioxidační účinky. Resorpce v organismu pomocí metalothioneinu (soutěží o vazebné místo s Zn a Cd). V krvi je měď vázána na albumin, histidin a transkuprein, odtud je aktivně vychytávána hepatocyty. V játrech se zabudovává do ceruloplasminu (genetická porucha vede k Wilsonově chorobě). Volná měď je toxická, ukládá se v játrech, mozkových buňkách, renálních tubulech. Deficit vzniká při poruchách výživy, dlouhodobé parenterální výživě, hyperkatabolismu. Projevy: porušená chuť, poruchy pigmentace, mozkové funkce, hematologické a kostní změny (Menkesův syndrom poruchy ve vstřebávání Cu). Toxické účinky: gastroenteritida, intravaskulární hemolýza, jaterní cirhosa, renální selhání, neurologické poruchy. Léčba Penicilaminem, exkrece močí.

Chemické vlastnosti

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
15R 99R+ 10 50 100 160 555 900 1300 2000 µmol/kg

Viz též:
Cu
Játra(biopsie)
*
Látkový obsahCu (Játra(biopsie); látkový obsah [µmol/kg] AAS)

Systém: Játra(biopsie)
Komponenta: Cu
Druh veličiny: Látkový obsah
Jednotka: µmol/kg
Procedura: AAS
Klíč: 01546
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 10 - 1000 - 5000
MTV: X
Třída hlavní: Stop. prvky, kovy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Tkáň jater získaná biopsií
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Měď je esenciální stopový prvek, kov. Deplece vzácně, nadměrný přívod je toxický. Je kofaktorem mnoha metaloenzymů (např. cytochrom-c-oxidáza, superoxiddismutáza, urikáza, dopamin-beta-hydroxyláza, tyrosináza, ceruloplazmin). Je důležitý při oxidačně-redukčních reakcích, při syntéze melaninu a kolagenu, při transportu Fe, metabolismu katecholaminů, má antioxidační účinky. Resorpce v organismu pomocí metalothioneinu (soutěží o vazebné místo s Zn a Cd). V krvi je měď vázána na albumin, histidin a transkuprein, odtud je aktivně vychytávána hepatocyty. V játrech se zabudovává do ceruloplasminu (genetická porucha vede k Wilsonově chorobě). Volná měď je toxická, ukládá se v játrech, mozkových buňkách, renálních tubulech. Deficit vzniká při poruchách výživy, dlouhodobé parenterální výživě, hyperkatabolismu. Projevy: porušená chuť, poruchy pigmentace, mozkové funkce, hematologické a kostní změny (Menkesův syndrom poruchy ve vstřebávání Cu). Toxické účinky: gastroenteritida, intravaskulární hemolýza, jaterní cirhosa, renální selhání, neurologické poruchy. Léčba Penicilaminem, exkrece močí.

Chemické vlastnosti

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
15R 99R+ 10 50 100 160 555 900 1300 2000 µmol/kg

Viz též:
Cu
Játra(biopsie)
AAS
Látkový obsahCu (Mléko(mateřské); látková konc. [µmol/l] *)

Systém: Mléko(mateřské)
Komponenta: Cu
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 01547
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 1 - 30 - 100
MTV: X
Třída hlavní: Stop. prvky, kovy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Mléko (mateřské)
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Měď je esenciální stopový prvek, kov. Deplece vzácně, nadměrný přívod je toxický. Je kofaktorem mnoha metaloenzymů (např. cytochrom-c-oxidáza, superoxiddismutáza, urikáza, dopamin-beta-hydroxyláza, tyrosináza, ceruloplazmin). Je důležitý při oxidačně-redukčních reakcích, při syntéze melaninu a kolagenu, při transportu Fe, metabolismu katecholaminů, má antioxidační účinky. Resorpce v organismu pomocí metalothioneinu (soutěží o vazebné místo s Zn a Cd). V krvi je měď vázána na albumin, histidin a transkuprein, odtud je aktivně vychytávána hepatocyty. V játrech se zabudovává do ceruloplasminu (genetická porucha vede k Wilsonově chorobě). Volná měď je toxická, ukládá se v játrech, mozkových buňkách, renálních tubulech. Deficit vzniká při poruchách výživy, dlouhodobé parenterální výživě, hyperkatabolismu. Projevy: porušená chuť, poruchy pigmentace, mozkové funkce, hematologické a kostní změny (Menkesův syndrom poruchy ve vstřebávání Cu). Toxické účinky: gastroenteritida, intravaskulární hemolýza, jaterní cirhosa, renální selhání, neurologické poruchy. Léčba Penicilaminem, exkrece močí.

Chemické vlastnosti

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
F 0D 99R+ 0 1 2 3,1 11,8 20 50 100 µmol/l GRAV 9-33 m

Viz též:
Cu
Mléko(mateřské)
*
Látková koncentraceCu (Mléko(mateřské); látková konc. [µmol/l] AAS)

Systém: Mléko(mateřské)
Komponenta: Cu
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: AAS
Klíč: 01548
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 1 - 30 - 100
MTV: X
Třída hlavní: Stop. prvky, kovy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Mléko (mateřské)
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Měď je esenciální stopový prvek, kov. Deplece vzácně, nadměrný přívod je toxický. Je kofaktorem mnoha metaloenzymů (např. cytochrom-c-oxidáza, superoxiddismutáza, urikáza, dopamin-beta-hydroxyláza, tyrosináza, ceruloplazmin). Je důležitý při oxidačně-redukčních reakcích, při syntéze melaninu a kolagenu, při transportu Fe, metabolismu katecholaminů, má antioxidační účinky. Resorpce v organismu pomocí metalothioneinu (soutěží o vazebné místo s Zn a Cd). V krvi je měď vázána na albumin, histidin a transkuprein, odtud je aktivně vychytávána hepatocyty. V játrech se zabudovává do ceruloplasminu (genetická porucha vede k Wilsonově chorobě). Volná měď je toxická, ukládá se v játrech, mozkových buňkách, renálních tubulech. Deficit vzniká při poruchách výživy, dlouhodobé parenterální výživě, hyperkatabolismu. Projevy: porušená chuť, poruchy pigmentace, mozkové funkce, hematologické a kostní změny (Menkesův syndrom poruchy ve vstřebávání Cu). Toxické účinky: gastroenteritida, intravaskulární hemolýza, jaterní cirhosa, renální selhání, neurologické poruchy. Léčba Penicilaminem, exkrece močí.

Chemické vlastnosti

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
F 0D 99R+ 0 1 2 3,1 11,8 20 50 100 µmol/l GRAV 9-33 m

Viz též:
Cu
Mléko(mateřské)
AAS
Látková koncentraceCu (Mléko(mateřské); látková konc. [µmol/l] abs. spektrofotometrie)

Systém: Mléko(mateřské)
Komponenta: Cu
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Absorpční spektrofotometrie
Klíč: 01549
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 1 - 30 - 100
MTV: X
Třída hlavní: Stop. prvky, kovy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Mléko (mateřské)
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Měď je esenciální stopový prvek, kov. Deplece vzácně, nadměrný přívod je toxický. Je kofaktorem mnoha metaloenzymů (např. cytochrom-c-oxidáza, superoxiddismutáza, urikáza, dopamin-beta-hydroxyláza, tyrosináza, ceruloplazmin). Je důležitý při oxidačně-redukčních reakcích, při syntéze melaninu a kolagenu, při transportu Fe, metabolismu katecholaminů, má antioxidační účinky. Resorpce v organismu pomocí metalothioneinu (soutěží o vazebné místo s Zn a Cd). V krvi je měď vázána na albumin, histidin a transkuprein, odtud je aktivně vychytávána hepatocyty. V játrech se zabudovává do ceruloplasminu (genetická porucha vede k Wilsonově chorobě). Volná měď je toxická, ukládá se v játrech, mozkových buňkách, renálních tubulech. Deficit vzniká při poruchách výživy, dlouhodobé parenterální výživě, hyperkatabolismu. Projevy: porušená chuť, poruchy pigmentace, mozkové funkce, hematologické a kostní změny (Menkesův syndrom poruchy ve vstřebávání Cu). Toxické účinky: gastroenteritida, intravaskulární hemolýza, jaterní cirhosa, renální selhání, neurologické poruchy. Léčba Penicilaminem, exkrece močí.

Chemické vlastnosti

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
F 0D 99R+ 0 1 2 3,1 11,8 20 50 100 µmol/l GRAV 9-33 m

Viz též:
Cu
Mléko(mateřské)
Absorpční spektrofotometrie
Látková koncentraceCu (Nehet; látkový obsah [µmol/kg] *)

Systém: Nehet
Komponenta: Cu
Druh veličiny: Látkový obsah
Jednotka: µmol/kg
Procedura: *
Klíč: 01550
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 100 - 1000 - 5000
MTV: X
Třída hlavní: Stop. prvky, kovy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Nehet
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Měď je esenciální stopový prvek, kov. Deplece vzácně, nadměrný přívod je toxický. Je kofaktorem mnoha metaloenzymů (např. cytochrom-c-oxidáza, superoxiddismutáza, urikáza, dopamin-beta-hydroxyláza, tyrosináza, ceruloplazmin). Je důležitý při oxidačně-redukčních reakcích, při syntéze melaninu a kolagenu, při transportu Fe, metabolismu katecholaminů, má antioxidační účinky. Resorpce v organismu pomocí metalothioneinu (soutěží o vazebné místo s Zn a Cd). V krvi je měď vázána na albumin, histidin a transkuprein, odtud je aktivně vychytávána hepatocyty. V játrech se zabudovává do ceruloplasminu (genetická porucha vede k Wilsonově chorobě). Volná měď je toxická, ukládá se v játrech, mozkových buňkách, renálních tubulech. Deficit vzniká při poruchách výživy, dlouhodobé parenterální výživě, hyperkatabolismu. Projevy: porušená chuť, poruchy pigmentace, mozkové funkce, hematologické a kostní změny (Menkesův syndrom poruchy ve vstřebávání Cu). Toxické účinky: gastroenteritida, intravaskulární hemolýza, jaterní cirhosa, renální selhání, neurologické poruchy. Léčba Penicilaminem, exkrece močí.

Chemické vlastnosti

Referenční meze

Viz též:
Cu
Nehet
*
Látkový obsahCu (Nehet; látkový obsah [µmol/kg] AAS)

Systém: Nehet
Komponenta: Cu
Druh veličiny: Látkový obsah
Jednotka: µmol/kg
Procedura: AAS
Klíč: 01551
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 100 - 1000 - 5000
MTV: X
Třída hlavní: Stop. prvky, kovy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Nehet
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Měď je esenciální stopový prvek, kov. Deplece vzácně, nadměrný přívod je toxický. Je kofaktorem mnoha metaloenzymů (např. cytochrom-c-oxidáza, superoxiddismutáza, urikáza, dopamin-beta-hydroxyláza, tyrosináza, ceruloplazmin). Je důležitý při oxidačně-redukčních reakcích, při syntéze melaninu a kolagenu, při transportu Fe, metabolismu katecholaminů, má antioxidační účinky. Resorpce v organismu pomocí metalothioneinu (soutěží o vazebné místo s Zn a Cd). V krvi je měď vázána na albumin, histidin a transkuprein, odtud je aktivně vychytávána hepatocyty. V játrech se zabudovává do ceruloplasminu (genetická porucha vede k Wilsonově chorobě). Volná měď je toxická, ukládá se v játrech, mozkových buňkách, renálních tubulech. Deficit vzniká při poruchách výživy, dlouhodobé parenterální výživě, hyperkatabolismu. Projevy: porušená chuť, poruchy pigmentace, mozkové funkce, hematologické a kostní změny (Menkesův syndrom poruchy ve vstřebávání Cu). Toxické účinky: gastroenteritida, intravaskulární hemolýza, jaterní cirhosa, renální selhání, neurologické poruchy. Léčba Penicilaminem, exkrece močí.

Chemické vlastnosti

Referenční meze

Viz též:
Cu
Nehet
AAS
Látkový obsahCu (Sliny; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: Sliny
Komponenta: Cu
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 01558
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 01 - 30 - 100
MTV: X
Třída hlavní: Stop. prvky, kovy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Sliny
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Měď je esenciální stopový prvek, kov. Deplece vzácně, nadměrný přívod je toxický. Je kofaktorem mnoha metaloenzymů (např. cytochrom-c-oxidáza, superoxiddismutáza, urikáza, dopamin-beta-hydroxyláza, tyrosináza, ceruloplazmin). Je důležitý při oxidačně-redukčních reakcích, při syntéze melaninu a kolagenu, při transportu Fe, metabolismu katecholaminů, má antioxidační účinky. Resorpce v organismu pomocí metalothioneinu (soutěží o vazebné místo s Zn a Cd). V krvi je měď vázána na albumin, histidin a transkuprein, odtud je aktivně vychytávána hepatocyty. V játrech se zabudovává do ceruloplasminu (genetická porucha vede k Wilsonově chorobě). Volná měď je toxická, ukládá se v játrech, mozkových buňkách, renálních tubulech. Deficit vzniká při poruchách výživy, dlouhodobé parenterální výživě, hyperkatabolismu. Projevy: porušená chuť, poruchy pigmentace, mozkové funkce, hematologické a kostní změny (Menkesův syndrom poruchy ve vstřebávání Cu). Toxické účinky: gastroenteritida, intravaskulární hemolýza, jaterní cirhosa, renální selhání, neurologické poruchy. Léčba Penicilaminem, exkrece močí.

Chemické vlastnosti

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
15R 99R+ 0,1 0,2 0,5 0,87 13,3 20 25 30 µmol/l

Viz též:
Cu
Sliny
*
Látková koncentraceCu (Sliny; látková konc. [µmol/l] AAS)

Systém: Sliny
Komponenta: Cu
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: AAS
Klíč: 01559
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 01 - 30 - 100
MTV: X
Třída hlavní: Stop. prvky, kovy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Sliny
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Měď je esenciální stopový prvek, kov. Deplece vzácně, nadměrný přívod je toxický. Je kofaktorem mnoha metaloenzymů (např. cytochrom-c-oxidáza, superoxiddismutáza, urikáza, dopamin-beta-hydroxyláza, tyrosináza, ceruloplazmin). Je důležitý při oxidačně-redukčních reakcích, při syntéze melaninu a kolagenu, při transportu Fe, metabolismu katecholaminů, má antioxidační účinky. Resorpce v organismu pomocí metalothioneinu (soutěží o vazebné místo s Zn a Cd). V krvi je měď vázána na albumin, histidin a transkuprein, odtud je aktivně vychytávána hepatocyty. V játrech se zabudovává do ceruloplasminu (genetická porucha vede k Wilsonově chorobě). Volná měď je toxická, ukládá se v játrech, mozkových buňkách, renálních tubulech. Deficit vzniká při poruchách výživy, dlouhodobé parenterální výživě, hyperkatabolismu. Projevy: porušená chuť, poruchy pigmentace, mozkové funkce, hematologické a kostní změny (Menkesův syndrom poruchy ve vstřebávání Cu). Toxické účinky: gastroenteritida, intravaskulární hemolýza, jaterní cirhosa, renální selhání, neurologické poruchy. Léčba Penicilaminem, exkrece močí.

Chemické vlastnosti

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
15R 99R+ 0,1 0,2 0,5 0,87 13,3 20 25 30 µmol/l

Viz též:
Cu
Sliny
AAS
Látková koncentrace