Cystin

CystinS_Cystin

Cystin (S; látková konc. [µmol/l] *)
Cystin (S; látková konc. [µmol/l] chromatografie-HPLC)
Cystin (S; látková konc. [µmol/l] chromatografie-IEC)
Cystin (S; látková konc. [µmol/l] chromatografie-TLC)

P_Cystin

Cystin (P; látková konc. [µmol/l] *)
Cystin (P; látková konc. [µmol/l] chromatografie-IEC)

U_Cystin

Cystin (U; látková konc. [µmol/l] *)
Cystin (U; látková konc. [µmol/l] abs. spektrofotometrie)
Cystin (U; látková konc. [µmol/l] chromatografie-HPLC)
Cystin (U; látková konc. [µmol/l] chromatografie-IEC)
Cystin (U; látková konc. [µmol/l] chromatografie-TLC)

DU_Cystin

Cystin (dU; látkový tok [µmol/d] *)
Cystin (dU; látkový tok [µmol/d] abs. spektrofotometrie)
Cystin (dU; látkový tok [µmol/d] chromatografie-HPLC)
Cystin (dU; látkový tok [µmol/d] chromatografie-IEC)
Cystin (dU; látkový tok [µmol/d] chromatografie-TLC)

CSF_Cystin

Cystin (Csf.; látková konc. [µmol/l] *)
Cystin (Csf.; látková konc. [µmol/l] chromatografie-IEC)

CAL(U)_Cystin

Cystin (Konkrement(močový); objemový podíl [1] spektroskopie-IR)
Cystin (Konkrement(močový); objemový podíl [1] mikroskopie)


Cystin (S; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: S
Komponenta: Cystin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 01575
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 200 - 2000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Aminokyseliny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Součást vyšetření spektra aminokyselin. Pro stanovení je vhodnější plazma.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před analýzou sérum deproteinovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Skladovat odseparované sérum, vzorek zamrazit.Text abstraktu ke komponentě
Tvorba cystinových kamenů patří k vzácnějším druhům litiáz. Konkrementy jsou medově žluté barvy s hladkým či krystalickým povrchem. Typický je hexagonální habitus krystalů.

Terminologie
Cystin, C6H12N2O4S2, b, b'-dithiodialanin, Cys-Cys, zkratka CS

Synonyma
nenalezeno

Klasifikační kódy
Nenalezeno

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 2T 2D 0 12 40 66 178 210 350 2000 µmol/l
2T 2D 2R 0 8 15 49 117 155 350 2000 µmol/l
2R 5R 0 10 35 61 113 140 350 2000 µmol/l
F 5R 10R 0 10 20 54 126 160 450 2000 µmol/l
M 5R 10R 0 0 5 46 130 172 650 2000 µmol/l
F 10R 15R 0 10 31 59 115 143 450 2000 µmol/l
M 10R 15R 0 9 18 50 114 146 450 2000 µmol/l
F 15R 99R+ 0 7 15 61 153 200 500 2000 µmol/l
M 15R 99R+ 0 18 37 73 145 181 450 2000 µmol/l

Viz též:
Cystin
S
*
Látková koncentraceCystin (S; látková konc. [µmol/l] chromatografie-HPLC)

Systém: S
Komponenta: Cystin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 01576
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 200 - 2000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Aminokyseliny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Součást vyšetření spektra aminokyselin. Pro stanovení je vhodnější plazma.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před analýzou sérum deproteinovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Skladovat odseparované sérum, vzorek zamrazit.Text abstraktu ke komponentě
Tvorba cystinových kamenů patří k vzácnějším druhům litiáz. Konkrementy jsou medově žluté barvy s hladkým či krystalickým povrchem. Typický je hexagonální habitus krystalů.

Terminologie
Cystin, C6H12N2O4S2, b, b'-dithiodialanin, Cys-Cys, zkratka CS

Synonyma
nenalezeno

Klasifikační kódy
Nenalezeno

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 2T 2D 0 12 40 66 178 210 350 2000 µmol/l
2T 2D 2R 0 8 15 49 117 155 350 2000 µmol/l
2R 5R 0 10 35 61 113 140 350 2000 µmol/l
F 5R 10R 0 10 20 54 126 160 450 2000 µmol/l
M 5R 10R 0 0 5 46 130 172 650 2000 µmol/l
F 10R 15R 0 10 31 59 115 143 450 2000 µmol/l
M 10R 15R 0 9 18 50 114 146 450 2000 µmol/l
F 15R 99R+ 0 7 15 61 153 200 500 2000 µmol/l
M 15R 99R+ 0 18 37 73 145 181 450 2000 µmol/l

Viz též:
Cystin
S
Chromatografie-HPLC
Látková koncentraceCystin (S; látková konc. [µmol/l] chromatografie-IEC)

Systém: S
Komponenta: Cystin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-IEC
Klíč: 01577
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 200 - 2000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Aminokyseliny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Součást vyšetření spektra aminokyselin. Pro stanovení je vhodnější plazma.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před analýzou sérum deproteinovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Skladovat odseparované sérum, vzorek zamrazit.Text abstraktu ke komponentě
Tvorba cystinových kamenů patří k vzácnějším druhům litiáz. Konkrementy jsou medově žluté barvy s hladkým či krystalickým povrchem. Typický je hexagonální habitus krystalů.

Terminologie
Cystin, C6H12N2O4S2, b, b'-dithiodialanin, Cys-Cys, zkratka CS

Synonyma
nenalezeno

Klasifikační kódy
Nenalezeno

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 2T 2D 0 12 40 66 178 210 350 2000 µmol/l
2T 2D 2R 0 8 15 49 117 155 350 2000 µmol/l
2R 5R 0 10 35 61 113 140 350 2000 µmol/l
F 5R 10R 0 10 20 54 126 160 450 2000 µmol/l
M 5R 10R 0 0 5 46 130 172 650 2000 µmol/l
F 10R 15R 0 10 31 59 115 143 450 2000 µmol/l
M 10R 15R 0 9 18 50 114 146 450 2000 µmol/l
F 15R 99R+ 0 7 15 61 153 200 500 2000 µmol/l
M 15R 99R+ 0 18 37 73 145 181 450 2000 µmol/l

Viz též:
Cystin
S
Chromatografie-IEC
Látková koncentraceCystin (S; látková konc. [µmol/l] chromatografie-TLC)

Systém: S
Komponenta: Cystin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-TLC
Klíč: 01578
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 200 - 2000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Aminokyseliny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Součást vyšetření spektra aminokyselin. Pro stanovení je vhodnější plazma.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před analýzou sérum deproteinovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Skladovat odseparované sérum, vzorek zamrazit.Text abstraktu ke komponentě
Tvorba cystinových kamenů patří k vzácnějším druhům litiáz. Konkrementy jsou medově žluté barvy s hladkým či krystalickým povrchem. Typický je hexagonální habitus krystalů.

Terminologie
Cystin, C6H12N2O4S2, b, b'-dithiodialanin, Cys-Cys, zkratka CS

Synonyma
nenalezeno

Klasifikační kódy
Nenalezeno

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 2T 2D 0 12 40 66 178 210 350 2000 µmol/l
2T 2D 2R 0 8 15 49 117 155 350 2000 µmol/l
2R 5R 0 10 35 61 113 140 350 2000 µmol/l
F 5R 10R 0 10 20 54 126 160 450 2000 µmol/l
M 5R 10R 0 0 5 46 130 172 650 2000 µmol/l
F 10R 15R 0 10 31 59 115 143 450 2000 µmol/l
M 10R 15R 0 9 18 50 114 146 450 2000 µmol/l
F 15R 99R+ 0 7 15 61 153 200 500 2000 µmol/l
M 15R 99R+ 0 18 37 73 145 181 450 2000 µmol/l

Viz též:
Cystin
S
Chromatografie-TLC
Látková koncentraceCystin (P; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: P
Komponenta: Cystin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 01573
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 200 - 2000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Aminokyseliny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Vhodným antikoagulans je heparin, EDTA. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Separaci plazmy centrifugací provést co nejdříve. Před analýzou plazmu deproteinovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Skladovat po odseparování plazmy, vzorek zamrazit.Text abstraktu ke komponentě
Tvorba cystinových kamenů patří k vzácnějším druhům litiáz. Konkrementy jsou medově žluté barvy s hladkým či krystalickým povrchem. Typický je hexagonální habitus krystalů.

Terminologie
Cystin, C6H12N2O4S2, b, b'-dithiodialanin, Cys-Cys, zkratka CS

Synonyma
nenalezeno

Klasifikační kódy
Nenalezeno

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 2T 2D 0 12 40 66 178 210 350 2000 µmol/l
2T 2D 2R 0 8 15 49 117 155 350 2000 µmol/l
2R 5R 0 10 35 61 113 140 350 2000 µmol/l
F 5R 10R 0 10 20 54 126 160 450 2000 µmol/l
M 5R 10R 0 0 5 46 130 172 650 2000 µmol/l
F 10R 15R 0 10 31 59 115 143 450 2000 µmol/l
M 10R 15R 0 9 18 50 114 146 450 2000 µmol/l
F 15R 99R+ 0 7 15 61 153 200 500 2000 µmol/l
M 15R 99R+ 0 18 37 73 145 181 450 2000 µmol/l

Viz též:
Cystin
P
*
Látková koncentraceCystin (P; látková konc. [µmol/l] chromatografie-IEC)

Systém: P
Komponenta: Cystin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-IEC
Klíč: 01574
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 200 - 2000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Aminokyseliny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Vhodným antikoagulans je heparin, EDTA. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Separaci plazmy centrifugací provést co nejdříve. Před analýzou plazmu deproteinovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Skladovat po odseparování plazmy, vzorek zamrazit.Text abstraktu ke komponentě
Tvorba cystinových kamenů patří k vzácnějším druhům litiáz. Konkrementy jsou medově žluté barvy s hladkým či krystalickým povrchem. Typický je hexagonální habitus krystalů.

Terminologie
Cystin, C6H12N2O4S2, b, b'-dithiodialanin, Cys-Cys, zkratka CS

Synonyma
nenalezeno

Klasifikační kódy
Nenalezeno

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 2T 2D 0 12 40 66 178 210 350 2000 µmol/l
2T 2D 2R 0 8 15 49 117 155 350 2000 µmol/l
2R 5R 0 10 35 61 113 140 350 2000 µmol/l
F 5R 10R 0 10 20 54 126 160 450 2000 µmol/l
M 5R 10R 0 0 5 46 130 172 650 2000 µmol/l
F 10R 15R 0 10 31 59 115 143 450 2000 µmol/l
M 10R 15R 0 9 18 50 114 146 450 2000 µmol/l
F 15R 99R+ 0 7 15 61 153 200 500 2000 µmol/l
M 15R 99R+ 0 18 37 73 145 181 450 2000 µmol/l

Viz též:
Cystin
P
Chromatografie-IEC
Látková koncentraceCystin (U; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: U
Komponenta: Cystin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 01579
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 400 - 5000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Aminokyseliny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Tvorba cystinových kamenů patří k vzácnějším druhům litiáz. Konkrementy jsou medově žluté barvy s hladkým či krystalickým povrchem. Typický je hexagonální habitus krystalů.

Terminologie
Cystin, C6H12N2O4S2, b, b'-dithiodialanin, Cys-Cys, zkratka CS

Synonyma
nenalezeno

Klasifikační kódy
Nenalezeno

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 5R 0 0 5,5 18,7 36,3 75,0 200,0 5000,0 µmol/l
F 5R 10R 0 3,0 11,0 51,0 241,0 361,0 675,0 5000,0 µmol/l
M 5R 10R 0 2,0 11,0 44,0 200,0 290,0 675,0 5000,0 µmol/l
F 10R 14R 0 2,0 11,0 36,0 205,0 306,0 681,0 5000,0 µmol/l
M 10R 14R 0 1,0 5,0 20,0 190,0 285,0 600,0 5000,0 µmol/l
F 14R 99R+ 0 3,0 20,0 61,0 136,0 194,0 440,0 5000,0 µmol/l
M 14R 99R+ 0 3,0 15,0 63,0 137,0 185,0 370,0 5000,0 µmol/l

Viz též:
Cystin
U
*
Látková koncentraceCystin (U; látková konc. [µmol/l] abs. spektrofotometrie)

Systém: U
Komponenta: Cystin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Absorpční spektrofotometrie
Klíč: 01580
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 400 - 5000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Aminokyseliny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Tvorba cystinových kamenů patří k vzácnějším druhům litiáz. Konkrementy jsou medově žluté barvy s hladkým či krystalickým povrchem. Typický je hexagonální habitus krystalů.

Terminologie
Cystin, C6H12N2O4S2, b, b'-dithiodialanin, Cys-Cys, zkratka CS

Synonyma
nenalezeno

Klasifikační kódy
Nenalezeno

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 2R 0 0 0 0 35,0 75,0 200,0 5000,0 µmol/l
2R 13R 0 0 0 0 55,0 85,0 250,0 5000,0 µmol/l
13R 99R+ 0 0 0 0 250,0 350,0 850,0 5000,0 µmol/l

Viz též:
Cystin
U
Absorpční spektrofotometrie
Látková koncentraceCystin (U; látková konc. [µmol/l] chromatografie-HPLC)

Systém: U
Komponenta: Cystin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 01581
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 400 - 5000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Aminokyseliny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Tvorba cystinových kamenů patří k vzácnějším druhům litiáz. Konkrementy jsou medově žluté barvy s hladkým či krystalickým povrchem. Typický je hexagonální habitus krystalů.

Terminologie
Cystin, C6H12N2O4S2, b, b'-dithiodialanin, Cys-Cys, zkratka CS

Synonyma
nenalezeno

Klasifikační kódy
Nenalezeno

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 5R 0 0 5,5 18,7 36,3 75,0 200,0 5000,0 µmol/l
F 5R 10R 0 3,0 11,0 51,0 241,0 361,0 675,0 5000,0 µmol/l
M 5R 10R 0 2,0 11,0 44,0 200,0 290,0 675,0 5000,0 µmol/l
F 10R 14R 0 2,0 11,0 36,0 205,0 306,0 681,0 5000,0 µmol/l
M 10R 14R 0 1,0 5,0 20,0 190,0 285,0 600,0 5000,0 µmol/l
F 14R 99R+ 0 3,0 20,0 61,0 136,0 194,0 440,0 5000,0 µmol/l
M 14R 99R+ 0 3,0 15,0 63,0 137,0 185,0 370,0 5000,0 µmol/l

Viz též:
Cystin
U
Chromatografie-HPLC
Látková koncentraceCystin (U; látková konc. [µmol/l] chromatografie-IEC)

Systém: U
Komponenta: Cystin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-IEC
Klíč: 01582
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 400 - 5000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Aminokyseliny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Tvorba cystinových kamenů patří k vzácnějším druhům litiáz. Konkrementy jsou medově žluté barvy s hladkým či krystalickým povrchem. Typický je hexagonální habitus krystalů.

Terminologie
Cystin, C6H12N2O4S2, b, b'-dithiodialanin, Cys-Cys, zkratka CS

Synonyma
nenalezeno

Klasifikační kódy
Nenalezeno

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 5R 0 0 5,5 18,7 36,3 75,0 200,0 5000,0 µmol/l
F 5R 10R 0 3,0 11,0 51,0 241,0 361,0 675,0 5000,0 µmol/l
M 5R 10R 0 2,0 11,0 44,0 200,0 290,0 675,0 5000,0 µmol/l
F 10R 14R 0 2,0 11,0 36,0 205,0 306,0 681,0 5000,0 µmol/l
M 10R 14R 0 1,0 5,0 20,0 190,0 285,0 600,0 5000,0 µmol/l
F 14R 99R+ 0 3,0 20,0 61,0 136,0 194,0 440,0 5000,0 µmol/l
M 14R 99R+ 0 3,0 15,0 63,0 137,0 185,0 370,0 5000,0 µmol/l

Viz též:
Cystin
U
Chromatografie-IEC
Látková koncentraceCystin (U; látková konc. [µmol/l] chromatografie-TLC)

Systém: U
Komponenta: Cystin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-TLC
Klíč: 01583
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 400 - 5000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Aminokyseliny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Tvorba cystinových kamenů patří k vzácnějším druhům litiáz. Konkrementy jsou medově žluté barvy s hladkým či krystalickým povrchem. Typický je hexagonální habitus krystalů.

Terminologie
Cystin, C6H12N2O4S2, b, b'-dithiodialanin, Cys-Cys, zkratka CS

Synonyma
nenalezeno

Klasifikační kódy
Nenalezeno

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 5R 0 0 5,5 18,7 36,3 75,0 200,0 5000,0 µmol/l
F 5R 10R 0 3,0 11,0 51,0 241,0 361,0 675,0 5000,0 µmol/l
M 5R 10R 0 2,0 11,0 44,0 200,0 290,0 675,0 5000,0 µmol/l
F 10R 14R 0 2,0 11,0 36,0 205,0 306,0 681,0 5000,0 µmol/l
M 10R 14R 0 1,0 5,0 20,0 190,0 285,0 600,0 5000,0 µmol/l
F 14R 99R+ 0 3,0 20,0 61,0 136,0 194,0 440,0 5000,0 µmol/l
M 14R 99R+ 0 3,0 15,0 63,0 137,0 185,0 370,0 5000,0 µmol/l

Viz též:
Cystin
U
Chromatografie-TLC
Látková koncentraceCystin (dU; látkový tok [µmol/d] *)

Systém: dU
Komponenta: Cystin
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: µmol/d
Procedura: *
Klíč: 01568
Gesce: biochemie
Vznik: Výpočet odpadu (za 24 hod)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 400 - 5000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Aminokyseliny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Tvorba cystinových kamenů patří k vzácnějším druhům litiáz. Konkrementy jsou medově žluté barvy s hladkým či krystalickým povrchem. Typický je hexagonální habitus krystalů.

Terminologie
Cystin, C6H12N2O4S2, b, b'-dithiodialanin, Cys-Cys, zkratka CS

Synonyma
nenalezeno

Klasifikační kódy
Nenalezeno

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 5R 0 0 0,5 1,7 3,3 4,5 10,0 5000,0 µmol/d
F 5R 10R 0 0,5 2,0 14,0 66,0 99,0 180,0 5000,0 µmol/d
M 5R 10R 0 0,5 3,0 20,0 90,0 133,0 275,0 5000,0 µmol/d
F 10R 14R 0 1,0 5,0 15,8 90,0 135,0 300,0 5000,0 µmol/d
M 10R 14R 0 1,0 3,0 12,0 115,0 170,0 350,0 5000,0 µmol/d
F 14R 99R+ 0 5,0 23,0 69,0 155,0 220,0 500,0 5000,0 µmol/d
M 14R 99R+ 0 5,0 20,0 85,0 185,0 250,0 500,0 5000,0 µmol/d

Viz též:
Cystin
dU
*
Látkový tokCystin (dU; látkový tok [µmol/d] abs. spektrofotometrie)

Systém: dU
Komponenta: Cystin
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: µmol/d
Procedura: Absorpční spektrofotometrie
Klíč: 01569
Gesce: biochemie
Vznik: Výpočet odpadu (za 24 hod)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 400 - 5000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Aminokyseliny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Tvorba cystinových kamenů patří k vzácnějším druhům litiáz. Konkrementy jsou medově žluté barvy s hladkým či krystalickým povrchem. Typický je hexagonální habitus krystalů.

Terminologie
Cystin, C6H12N2O4S2, b, b'-dithiodialanin, Cys-Cys, zkratka CS

Synonyma
nenalezeno

Klasifikační kódy
Nenalezeno

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 2R 0 0 0 0 143,0 200,0 1000,0 5000,0 µmol/d
2R 13R 0 0 0 0 160,0 400,0 1000,0 5000,0 µmol/d
13R 99R+ 0 0 0 0 196,0 350,0 800,0 5000,0 µmol/d

Viz též:
Cystin
dU
Absorpční spektrofotometrie
Látkový tokCystin (dU; látkový tok [µmol/d] chromatografie-HPLC)

Systém: dU
Komponenta: Cystin
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: µmol/d
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 01570
Gesce: biochemie
Vznik: Výpočet odpadu (za 24 hod)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 400 - 5000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Aminokyseliny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Tvorba cystinových kamenů patří k vzácnějším druhům litiáz. Konkrementy jsou medově žluté barvy s hladkým či krystalickým povrchem. Typický je hexagonální habitus krystalů.

Terminologie
Cystin, C6H12N2O4S2, b, b'-dithiodialanin, Cys-Cys, zkratka CS

Synonyma
nenalezeno

Klasifikační kódy
Nenalezeno

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 5R 0 0 0,5 1,7 3,3 4,5 10,0 5000,0 µmol/d
F 5R 10R 0 0,5 2,0 14,0 66,0 99,0 180,0 5000,0 µmol/d
M 5R 10R 0 0,5 3,0 20,0 90,0 133,0 275,0 5000,0 µmol/d
F 10R 14R 0 1,0 5,0 15,8 90,0 135,0 300,0 5000,0 µmol/d
M 10R 14R 0 1,0 3,0 12,0 115,0 170,0 350,0 5000,0 µmol/d
F 14R 99R+ 0 5,0 23,0 69,0 155,0 220,0 500,0 5000,0 µmol/d
M 14R 99R+ 0 5,0 20,0 85,0 185,0 250,0 500,0 5000,0 µmol/d

Viz též:
Cystin
dU
Chromatografie-HPLC
Látkový tokCystin (dU; látkový tok [µmol/d] chromatografie-IEC)

Systém: dU
Komponenta: Cystin
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: µmol/d
Procedura: Chromatografie-IEC
Klíč: 01571
Gesce: biochemie
Vznik: Výpočet odpadu (za 24 hod)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 400 - 5000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Aminokyseliny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Tvorba cystinových kamenů patří k vzácnějším druhům litiáz. Konkrementy jsou medově žluté barvy s hladkým či krystalickým povrchem. Typický je hexagonální habitus krystalů.

Terminologie
Cystin, C6H12N2O4S2, b, b'-dithiodialanin, Cys-Cys, zkratka CS

Synonyma
nenalezeno

Klasifikační kódy
Nenalezeno

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 5R 0 0 0,5 1,7 3,3 4,5 10,0 5000,0 µmol/d
F 5R 10R 0 0,5 2,0 14,0 66,0 99,0 180,0 5000,0 µmol/d
M 5R 10R 0 0,5 3,0 20,0 90,0 133,0 275,0 5000,0 µmol/d
F 10R 14R 0 1,0 5,0 15,8 90,0 135,0 300,0 5000,0 µmol/d
M 10R 14R 0 1,0 3,0 12,0 115,0 170,0 350,0 5000,0 µmol/d
F 14R 99R+ 0 5,0 23,0 69,0 155,0 220,0 500,0 5000,0 µmol/d
M 14R 99R+ 0 5,0 20,0 85,0 185,0 250,0 500,0 5000,0 µmol/d

Viz též:
Cystin
dU
Chromatografie-IEC
Látkový tokCystin (dU; látkový tok [µmol/d] chromatografie-TLC)

Systém: dU
Komponenta: Cystin
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: µmol/d
Procedura: Chromatografie-TLC
Klíč: 01572
Gesce: biochemie
Vznik: Výpočet odpadu (za 24 hod)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 400 - 5000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Aminokyseliny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Tvorba cystinových kamenů patří k vzácnějším druhům litiáz. Konkrementy jsou medově žluté barvy s hladkým či krystalickým povrchem. Typický je hexagonální habitus krystalů.

Terminologie
Cystin, C6H12N2O4S2, b, b'-dithiodialanin, Cys-Cys, zkratka CS

Synonyma
nenalezeno

Klasifikační kódy
Nenalezeno

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 0 1 1,7 3,3 4,5 10,0 5000,0 µmol/d

Viz též:
Cystin
dU
Chromatografie-TLC
Látkový tokCystin (Csf.; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: Likvor
Komponenta: Cystin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 08593
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 100 - 1000
MTV: X, CSF
Třída hlavní: Aminokyseliny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Likvor
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Zabránit příměsi krve. Delší transport v chladu. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 24 h při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Tvorba cystinových kamenů patří k vzácnějším druhům litiáz. Konkrementy jsou medově žluté barvy s hladkým či krystalickým povrchem. Typický je hexagonální habitus krystalů.

Terminologie
Cystin, C6H12N2O4S2, b, b'-dithiodialanin, Cys-Cys, zkratka CS

Synonyma
nenalezeno

Klasifikační kódy
Nenalezeno

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 0 0 0 6 50 100 1000 µmol/l

Viz též:
Cystin
Likvor
*
Látková koncentraceCystin (Csf.; látková konc. [µmol/l] chromatografie-IEC)

Systém: Likvor
Komponenta: Cystin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-IEC
Klíč: 08594
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 100 - 1000
MTV: X, CSF
Třída hlavní: Aminokyseliny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Likvor
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Zabránit příměsi krve. Delší transport v chladu. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 24 h při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Tvorba cystinových kamenů patří k vzácnějším druhům litiáz. Konkrementy jsou medově žluté barvy s hladkým či krystalickým povrchem. Typický je hexagonální habitus krystalů.

Terminologie
Cystin, C6H12N2O4S2, b, b'-dithiodialanin, Cys-Cys, zkratka CS

Synonyma
nenalezeno

Klasifikační kódy
Nenalezeno

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 0 0 0 6 50 100 1000 µmol/l

Viz též:
Cystin
Likvor
Chromatografie-IEC
Látková koncentraceCystin (Konkrement(močový); objemový podíl [1] spektroskopie-IR)

Systém: Konkrement(močový)
Komponenta: Cystin
Druh veličiny: Objemový podíl
Jednotka: 1
Procedura: Spektroskopie-IR
Klíč: 01566
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 1
MTV: X
Třída hlavní: Aminokyseliny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Močový kámen
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Tvorba cystinových kamenů patří k vzácnějším druhům litiáz. Konkrementy jsou medově žluté barvy s hladkým či krystalickým povrchem. Typický je hexagonální habitus krystalů.

Terminologie
Cystin, C6H12N2O4S2, b, b'-dithiodialanin, Cys-Cys, zkratka CS

Synonyma
nenalezeno

Klasifikační kódy
Nenalezeno

Referenční meze

Viz též:
Konkrement(močový)_Cystin
Cystin
Konkrement(močový)
Spektroskopie-IR
Objemový podílCystin (Konkrement(močový); objemový podíl [1] mikroskopie)

Systém: Konkrement(močový)
Komponenta: Cystin
Druh veličiny: Objemový podíl
Jednotka: 1
Procedura: Mikroskopie
Klíč: 01567
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 1
MTV: X
Třída hlavní: Aminokyseliny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Močový kámen
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Tvorba cystinových kamenů patří k vzácnějším druhům litiáz. Konkrementy jsou medově žluté barvy s hladkým či krystalickým povrchem. Typický je hexagonální habitus krystalů.

Terminologie
Cystin, C6H12N2O4S2, b, b'-dithiodialanin, Cys-Cys, zkratka CS

Synonyma
nenalezeno

Klasifikační kódy
Nenalezeno

Referenční meze

Viz též:
Konkrement(močový)_Cystin
Cystin
Konkrement(močový)
Objemový podíl