Etanol

EtanolS_Etanol

Etanol (S; látková konc. [mmol/l] *)
Etanol (S; látková konc. [mmol/l] abs. spektrofotometrie)
Etanol (S; látková konc. [mmol/l] FPIA)
Etanol (S; látková konc. [mmol/l] chromatogr.-plynová)

P_Etanol

Etanol (P; látková konc. [mmol/l] *)
Etanol (P; látková konc. [mmol/l] abs. spektrofotometrie)
Etanol (P; látková konc. [mmol/l] FPIA)
Etanol (P; látková konc. [mmol/l] chromatogr.-plynová)

B_Etanol

Etanol (B; látková konc. [mmol/l] *)
Etanol (B; látková konc. [mmol/l] abs. spektrofotometrie)
Etanol (B; látková konc. [mmol/l] FPIA)
Etanol (B; látková konc. [mmol/l] chromatogr.-plynová)

U_Etanol

Etanol (U; látková konc. [mmol/l] *)
Etanol (U; látková konc. [mmol/l] abs. spektrofotometrie)
Etanol (U; látková konc. [mmol/l] chromatogr.-plynová)

SAL_Etanol

Etanol (Sliny; látková konc. [mmol/l] *)
Etanol (Sliny; látková konc. [mmol/l] chromatogr.-plynová)


Etanol (S; látková konc. [mmol/l] *)

Systém: S
Komponenta: Etanol
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: *
Klíč: 08690
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0,5 - 60 - 120
MTV: X, SP
Třída hlavní: Alkoholy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Odběrové zkumavky dokonale uzavřít k zabránění odparu alkoholu.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 týden
4 - 8 °C: 20 týden
-20 °C: 3 rText abstraktu ke komponentě
Etanol je nejčastěji zneužívaným xenobiotikem s rychlou distribucí v tělesných tekutinách a typickou symptomatologií intoxikace.

Referenční meze

Viz též:
Etanol
S
*
Látková koncentraceEtanol (S; látková konc. [mmol/l] abs. spektrofotometrie)

Systém: S
Komponenta: Etanol
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: Absorpční spektrofotometrie
Klíč: 12151
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0,5 - 60 - 120
MTV: X, SP
Třída hlavní: Alkoholy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Odběrové zkumavky dokonale uzavřít k zabránění odparu alkoholu.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 týden
4 - 8 °C: 20 týden
-20 °C: 3 rText abstraktu ke komponentě
Etanol je nejčastěji zneužívaným xenobiotikem s rychlou distribucí v tělesných tekutinách a typickou symptomatologií intoxikace.

Referenční meze

Viz též:
Etanol
S
Absorpční spektrofotometrie
Látková koncentraceEtanol (S; látková konc. [mmol/l] FPIA)

Systém: S
Komponenta: Etanol
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: FPIA
Klíč: 08691
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0,5 - 60 - 120
MTV: X, SP
Třída hlavní: Alkoholy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Odběrové zkumavky dokonale uzavřít k zabránění odparu alkoholu.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 týden
4 - 8 °C: 20 týden
-20 °C: 3 rText abstraktu ke komponentě
Etanol je nejčastěji zneužívaným xenobiotikem s rychlou distribucí v tělesných tekutinách a typickou symptomatologií intoxikace.

Referenční meze

Viz též:
Etanol
S
FPIA
Látková koncentraceEtanol (S; látková konc. [mmol/l] chromatogr.-plynová)

Systém: S
Komponenta: Etanol
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: Chromatografie-plynová
Klíč: 08692
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0,5 - 60 - 120
MTV: X, SP
Třída hlavní: Alkoholy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Odběrové zkumavky dokonale uzavřít k zabránění odparu alkoholu.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 týden
4 - 8 °C: 20 týden
-20 °C: 3 rText abstraktu ke komponentě
Etanol je nejčastěji zneužívaným xenobiotikem s rychlou distribucí v tělesných tekutinách a typickou symptomatologií intoxikace.

Referenční meze

Viz též:
Etanol
S
Chromatografie-plynová
Látková koncentraceEtanol (P; látková konc. [mmol/l] *)

Systém: P
Komponenta: Etanol
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: *
Klíč: 08687
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0,5 - 60 - 120
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Alkoholy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Použít K2EDTA či heparinát sodný (lithný). Odběrovou nádobku dokonale uzavřít k zabránění odparu alkoholu.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 týden
4 - 8 °C: 20 týden
-20 °C: 3 rText abstraktu ke komponentě
Etanol je nejčastěji zneužívaným xenobiotikem s rychlou distribucí v tělesných tekutinách a typickou symptomatologií intoxikace.

Referenční meze

Viz též:
Etanol
P
*
Látková koncentraceEtanol (P; látková konc. [mmol/l] abs. spektrofotometrie)

Systém: P
Komponenta: Etanol
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: Absorpční spektrofotometrie
Klíč: 12150
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0,5 - 60 - 120
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Alkoholy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Použít K2EDTA či heparinát sodný (lithný). Odběrovou nádobku dokonale uzavřít k zabránění odparu alkoholu.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 týden
4 - 8 °C: 20 týden
-20 °C: 3 rText abstraktu ke komponentě
Etanol je nejčastěji zneužívaným xenobiotikem s rychlou distribucí v tělesných tekutinách a typickou symptomatologií intoxikace.

Referenční meze

Viz též:
Etanol
P
Absorpční spektrofotometrie
Látková koncentraceEtanol (P; látková konc. [mmol/l] FPIA)

Systém: P
Komponenta: Etanol
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: FPIA
Klíč: 08688
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0,5 - 60 - 120
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Alkoholy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Použít K2EDTA či heparinát sodný (lithný). Odběrovou nádobku dokonale uzavřít k zabránění odparu alkoholu.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 týden
4 - 8 °C: 20 týden
-20 °C: 3 rText abstraktu ke komponentě
Etanol je nejčastěji zneužívaným xenobiotikem s rychlou distribucí v tělesných tekutinách a typickou symptomatologií intoxikace.

Referenční meze

Viz též:
Etanol
P
FPIA
Látková koncentraceEtanol (P; látková konc. [mmol/l] chromatogr.-plynová)

Systém: P
Komponenta: Etanol
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: Chromatografie-plynová
Klíč: 08689
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0,5 - 60 - 120
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Alkoholy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Použít K2EDTA či heparinát sodný (lithný). Odběrovou nádobku dokonale uzavřít k zabránění odparu alkoholu.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 týden
4 - 8 °C: 20 týden
-20 °C: 3 rText abstraktu ke komponentě
Etanol je nejčastěji zneužívaným xenobiotikem s rychlou distribucí v tělesných tekutinách a typickou symptomatologií intoxikace.

Referenční meze

Viz též:
Etanol
P
Chromatografie-plynová
Látková koncentraceEtanol (B; látková konc. [mmol/l] *)

Systém: B
Komponenta: Etanol
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: *
Klíč: 08684
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0,5 - 60 - 120
MTV: X, BP
Třída hlavní: Alkoholy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Etanol je nejčastěji zneužívaným xenobiotikem s rychlou distribucí v tělesných tekutinách a typickou symptomatologií intoxikace.

Referenční meze

Viz též:
B_Etanol
Etanol
B
*
Látková koncentraceEtanol (B; látková konc. [mmol/l] abs. spektrofotometrie)

Systém: B
Komponenta: Etanol
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: Absorpční spektrofotometrie
Klíč: 12149
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0,5 - 60 - 120
MTV: X, BP
Třída hlavní: Alkoholy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Etanol je nejčastěji zneužívaným xenobiotikem s rychlou distribucí v tělesných tekutinách a typickou symptomatologií intoxikace.

Referenční meze

Viz též:
B_Etanol
Etanol
B
Absorpční spektrofotometrie
Látková koncentraceEtanol (B; látková konc. [mmol/l] FPIA)

Systém: B
Komponenta: Etanol
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: FPIA
Klíč: 08685
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0,5 - 60 - 120
MTV: X, BP
Třída hlavní: Alkoholy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Etanol je nejčastěji zneužívaným xenobiotikem s rychlou distribucí v tělesných tekutinách a typickou symptomatologií intoxikace.

Referenční meze

Viz též:
B_Etanol
Etanol
B
FPIA
Látková koncentraceEtanol (B; látková konc. [mmol/l] chromatogr.-plynová)

Systém: B
Komponenta: Etanol
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: Chromatografie-plynová
Klíč: 08686
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0,5 - 60 - 120
MTV: X, BP
Třída hlavní: Alkoholy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Etanol je nejčastěji zneužívaným xenobiotikem s rychlou distribucí v tělesných tekutinách a typickou symptomatologií intoxikace.

Referenční meze

Viz též:
B_Etanol
Etanol
B
Chromatografie-plynová
Látková koncentraceEtanol (U; látková konc. [mmol/l] *)

Systém: U
Komponenta: Etanol
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: *
Klíč: 08695
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0,5 - 60 - 120
MTV: X, UA
Třída hlavní: Alkoholy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Etanol je nejčastěji zneužívaným xenobiotikem s rychlou distribucí v tělesných tekutinách a typickou symptomatologií intoxikace.

Referenční meze

Viz též:
Etanol
U
*
Látková koncentraceEtanol (U; látková konc. [mmol/l] abs. spektrofotometrie)

Systém: U
Komponenta: Etanol
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: Absorpční spektrofotometrie
Klíč: 12152
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0,5 - 60 - 120
MTV: X, UA
Třída hlavní: Alkoholy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Etanol je nejčastěji zneužívaným xenobiotikem s rychlou distribucí v tělesných tekutinách a typickou symptomatologií intoxikace.

Referenční meze

Viz též:
Etanol
U
Absorpční spektrofotometrie
Látková koncentraceEtanol (U; látková konc. [mmol/l] chromatogr.-plynová)

Systém: U
Komponenta: Etanol
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: Chromatografie-plynová
Klíč: 08696
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0,5 - 60 - 120
MTV: X, UA
Třída hlavní: Alkoholy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Etanol je nejčastěji zneužívaným xenobiotikem s rychlou distribucí v tělesných tekutinách a typickou symptomatologií intoxikace.

Referenční meze

Viz též:
Etanol
U
Chromatografie-plynová
Látková koncentraceEtanol (Sliny; látková konc. [mmol/l] *)

Systém: Sliny
Komponenta: Etanol
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: *
Klíč: 08693
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0,5 - 60 - 120
MTV: X
Třída hlavní: Alkoholy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Sliny
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Etanol je nejčastěji zneužívaným xenobiotikem s rychlou distribucí v tělesných tekutinách a typickou symptomatologií intoxikace.

Referenční meze

Viz též:
Etanol
Sliny
*
Látková koncentraceEtanol (Sliny; látková konc. [mmol/l] chromatogr.-plynová)

Systém: Sliny
Komponenta: Etanol
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: Chromatografie-plynová
Klíč: 08694
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0,5 - 60 - 120
MTV: X
Třída hlavní: Alkoholy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Sliny
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Etanol je nejčastěji zneužívaným xenobiotikem s rychlou distribucí v tělesných tekutinách a typickou symptomatologií intoxikace.

Referenční meze

Viz též:
Etanol
Sliny
Chromatografie-plynová
Látková koncentrace