Histidin

HistidinS_Histidin

Histidin (S; látková konc. [µmol/l] *)
Histidin (S; látková konc. [µmol/l] chromatografie-HPLC)
Histidin (S; látková konc. [µmol/l] chromatografie-IEC)
Histidin (S; látková konc. [µmol/l] chromatografie-TLC)

P_Histidin

Histidin (P; látková konc. [µmol/l] *)
Histidin (P; látková konc. [µmol/l] chromatografie-IEC)

U_Histidin

Histidin (U; látková konc. [µmol/l] *)
Histidin (U; látková konc. [µmol/l] chromatografie-HPLC)
Histidin (U; látková konc. [µmol/l] chromatografie-IEC)
Histidin (U; látková konc. [µmol/l] chromatografie-TLC)

DU_Histidin

Histidin (dU; látkový tok [µmol/d] *)
Histidin (dU; látkový tok [µmol/d] chromatografie-HPLC)
Histidin (dU; látkový tok [µmol/d] chromatografie-IEC)
Histidin (dU; látkový tok [µmol/d] chromatografie-TLC)

CSF_Histidin

Histidin (Csf.; látková konc. [µmol/l] *)
Histidin (Csf.; látková konc. [µmol/l] chromatografie-IEC)


Histidin (S; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: S
Komponenta: Histidin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 02049
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 500 - 1500
MTV: X, SP
Třída hlavní: Aminokyseliny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Součást vyšetření spektra aminokyselin. Pro stanovení je vhodnější plazma.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před analýzou sérum deproteinovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Skladovat odseparované sérum, vzorek zamrazit.Text abstraktu ke komponentě
Histidin patří mezi esenciální glukoplastické aminokyseliny. Dva volné elektronové páry na atomech dusíku dodávají postrannímu řetězci histidinu chelační schopnosti, takže tvoří snadno komplexy s těžkými kovy. Dekarboxylací histidinu vzniká histamin – biogenní amin, který má širokou škálu působení v organismu.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 2T 2D 0 5 25 45 109 141 400 1500 µmol/l
2T 2D 4M 0 6 23 51 107 141 400 1500 µmol/l
4M 5R 0 5 20 52 108 145 400 1500 µmol/l
F 5R 10R 0 5 23 55 119 165 700 1500 µmol/l
M 5R 10R 0 3 15 40 108 150 600 1500 µmol/l
F 10R 15R 0 5 20 49 113 150 600 1500 µmol/l
M 10R 15R 0 5 21 49 105 150 600 1500 µmol/l
F 15R 99R+ 0 3 10 38 102 135 600 1500 µmol/l
M 15R 99R+ 0 5 23 53 101 135 600 1500 µmol/l

Viz též:
Histidin
S
*
Látková koncentraceHistidin (S; látková konc. [µmol/l] chromatografie-HPLC)

Systém: S
Komponenta: Histidin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 02050
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 500 - 1500
MTV: X, SP
Třída hlavní: Aminokyseliny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Součást vyšetření spektra aminokyselin. Pro stanovení je vhodnější plazma.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před analýzou sérum deproteinovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Skladovat odseparované sérum, vzorek zamrazit.Text abstraktu ke komponentě
Histidin patří mezi esenciální glukoplastické aminokyseliny. Dva volné elektronové páry na atomech dusíku dodávají postrannímu řetězci histidinu chelační schopnosti, takže tvoří snadno komplexy s těžkými kovy. Dekarboxylací histidinu vzniká histamin – biogenní amin, který má širokou škálu působení v organismu.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 2T 2D 0 5 25 45 109 141 400 1500 µmol/l
2T 2D 4M 0 6 23 51 107 141 400 1500 µmol/l
4M 5R 0 5 20 52 108 145 400 1500 µmol/l
F 5R 10R 0 5 23 55 119 165 700 1500 µmol/l
M 5R 10R 0 3 15 40 108 150 600 1500 µmol/l
F 10R 15R 0 5 20 49 113 150 600 1500 µmol/l
M 10R 15R 0 5 21 49 105 150 600 1500 µmol/l
F 15R 99R+ 0 3 10 38 102 135 600 1500 µmol/l
M 15R 99R+ 0 5 23 53 101 135 600 1500 µmol/l

Viz též:
Histidin
S
Chromatografie-HPLC
Látková koncentraceHistidin (S; látková konc. [µmol/l] chromatografie-IEC)

Systém: S
Komponenta: Histidin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-IEC
Klíč: 02051
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 500 - 1500
MTV: X, SP
Třída hlavní: Aminokyseliny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Součást vyšetření spektra aminokyselin. Pro stanovení je vhodnější plazma.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před analýzou sérum deproteinovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Skladovat odseparované sérum, vzorek zamrazit.Text abstraktu ke komponentě
Histidin patří mezi esenciální glukoplastické aminokyseliny. Dva volné elektronové páry na atomech dusíku dodávají postrannímu řetězci histidinu chelační schopnosti, takže tvoří snadno komplexy s těžkými kovy. Dekarboxylací histidinu vzniká histamin – biogenní amin, který má širokou škálu působení v organismu.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 2T 2D 0 5 25 45 109 141 400 1500 µmol/l
2T 2D 4M 0 6 23 51 107 141 400 1500 µmol/l
4M 5R 0 5 20 52 108 145 400 1500 µmol/l
F 5R 10R 0 5 23 55 119 165 700 1500 µmol/l
M 5R 10R 0 3 15 40 108 150 600 1500 µmol/l
F 10R 15R 0 5 20 49 113 150 600 1500 µmol/l
M 10R 15R 0 5 21 49 105 150 600 1500 µmol/l
F 15R 99R+ 0 3 10 38 102 135 600 1500 µmol/l
M 15R 99R+ 0 5 23 53 101 135 600 1500 µmol/l

Viz též:
Histidin
S
Chromatografie-IEC
Látková koncentraceHistidin (S; látková konc. [µmol/l] chromatografie-TLC)

Systém: S
Komponenta: Histidin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-TLC
Klíč: 02052
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 500 - 1500
MTV: X, SP
Třída hlavní: Aminokyseliny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Součást vyšetření spektra aminokyselin. Pro stanovení je vhodnější plazma.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před analýzou sérum deproteinovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Skladovat odseparované sérum, vzorek zamrazit.Text abstraktu ke komponentě
Histidin patří mezi esenciální glukoplastické aminokyseliny. Dva volné elektronové páry na atomech dusíku dodávají postrannímu řetězci histidinu chelační schopnosti, takže tvoří snadno komplexy s těžkými kovy. Dekarboxylací histidinu vzniká histamin – biogenní amin, který má širokou škálu působení v organismu.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 2T 2D 0 5 25 45 109 141 400 1500 µmol/l
2T 2D 4M 0 6 23 51 107 141 400 1500 µmol/l
4M 5R 0 5 20 52 108 145 400 1500 µmol/l
F 5R 10R 0 5 23 55 119 165 700 1500 µmol/l
M 5R 10R 0 3 15 40 108 150 600 1500 µmol/l
F 10R 15R 0 5 20 49 113 150 600 1500 µmol/l
M 10R 15R 0 5 21 49 105 150 600 1500 µmol/l
F 15R 99R+ 0 3 10 38 102 135 600 1500 µmol/l
M 15R 99R+ 0 5 23 53 101 135 600 1500 µmol/l

Viz též:
Histidin
S
Chromatografie-TLC
Látková koncentraceHistidin (P; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: P
Komponenta: Histidin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 02047
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 500 - 1500
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Aminokyseliny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Vhodným antikoagulans je heparin, EDTA. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Separaci plazmy centrifugací provést co nejdříve. Před analýzou plazmu deproteinovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Skladovat po odseparování plazmy, vzorek zamrazit.Text abstraktu ke komponentě
Histidin patří mezi esenciální glukoplastické aminokyseliny. Dva volné elektronové páry na atomech dusíku dodávají postrannímu řetězci histidinu chelační schopnosti, takže tvoří snadno komplexy s těžkými kovy. Dekarboxylací histidinu vzniká histamin – biogenní amin, který má širokou škálu působení v organismu.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 2T 2D 0 5 25 45 109 141 400 1500 µmol/l
2T 2D 4M 0 6 23 51 107 141 400 1500 µmol/l
4M 5R 0 5 20 52 108 145 400 1500 µmol/l
F 5R 10R 0 5 23 55 119 165 700 1500 µmol/l
M 5R 10R 0 3 15 40 108 150 600 1500 µmol/l
F 10R 15R 0 5 20 49 113 150 600 1500 µmol/l
M 10R 15R 0 5 21 49 105 150 600 1500 µmol/l
F 15R 99R+ 0 3 10 38 102 135 600 1500 µmol/l
M 15R 99R+ 0 5 23 53 101 135 600 1500 µmol/l

Viz též:
Histidin
P
*
Látková koncentraceHistidin (P; látková konc. [µmol/l] chromatografie-IEC)

Systém: P
Komponenta: Histidin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-IEC
Klíč: 02048
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 500 - 1500
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Aminokyseliny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Vhodným antikoagulans je heparin, EDTA. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Separaci plazmy centrifugací provést co nejdříve. Před analýzou plazmu deproteinovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Skladovat po odseparování plazmy, vzorek zamrazit.Text abstraktu ke komponentě
Histidin patří mezi esenciální glukoplastické aminokyseliny. Dva volné elektronové páry na atomech dusíku dodávají postrannímu řetězci histidinu chelační schopnosti, takže tvoří snadno komplexy s těžkými kovy. Dekarboxylací histidinu vzniká histamin – biogenní amin, který má širokou škálu působení v organismu.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 2T 2D 0 5 25 45 109 141 400 1500 µmol/l
2T 2D 4M 0 6 23 51 107 141 400 1500 µmol/l
4M 5R 0 5 20 52 108 145 400 1500 µmol/l
F 5R 10R 0 5 23 55 119 165 700 1500 µmol/l
M 5R 10R 0 3 15 40 108 150 600 1500 µmol/l
F 10R 15R 0 5 20 49 113 150 600 1500 µmol/l
M 10R 15R 0 5 21 49 105 150 600 1500 µmol/l
F 15R 99R+ 0 3 10 38 102 135 600 1500 µmol/l
M 15R 99R+ 0 5 23 53 101 135 600 1500 µmol/l

Viz též:
Histidin
P
Chromatografie-IEC
Látková koncentraceHistidin (U; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: U
Komponenta: Histidin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 02053
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 15000 - 25000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Aminokyseliny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Histidin patří mezi esenciální glukoplastické aminokyseliny. Dva volné elektronové páry na atomech dusíku dodávají postrannímu řetězci histidinu chelační schopnosti, takže tvoří snadno komplexy s těžkými kovy. Dekarboxylací histidinu vzniká histamin – biogenní amin, který má širokou škálu působení v organismu.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 5R 0 0 44 187 550 825 6600 25000 µmol/l
F 5R 10R 0 18 110 493 1495 2135 4380 25000 µmol/l
M 5R 10R 0 7 33 525 1530 2070 3000 25000 µmol/l
F 10R 14R 0 11 91 306 1860 2840 6810 25000 µmol/l
M 10R 14R 0 25 125 420 1900 3050 6100 25000 µmol/l
F 14R 99R+ 0 22 115 440 1215 1850 4400 25000 µmol/l
M 14R 99R+ 0 22 90 550 1330 1850 4100 25000 µmol/l

Viz též:
Histidin
U
*
Látková koncentraceHistidin (U; látková konc. [µmol/l] chromatografie-HPLC)

Systém: U
Komponenta: Histidin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 02054
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 15000 - 25000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Aminokyseliny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Histidin patří mezi esenciální glukoplastické aminokyseliny. Dva volné elektronové páry na atomech dusíku dodávají postrannímu řetězci histidinu chelační schopnosti, takže tvoří snadno komplexy s těžkými kovy. Dekarboxylací histidinu vzniká histamin – biogenní amin, který má širokou škálu působení v organismu.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 5R 0 0 44 187 550 825 6600 25000 µmol/l
F 5R 10R 0 18 110 493 1495 2135 4380 25000 µmol/l
M 5R 10R 0 7 33 525 1530 2070 3000 25000 µmol/l
F 10R 14R 0 11 91 306 1860 2840 6810 25000 µmol/l
M 10R 14R 0 25 125 420 1900 3050 6100 25000 µmol/l
F 14R 99R+ 0 22 115 440 1215 1850 4400 25000 µmol/l
M 14R 99R+ 0 22 90 550 1330 1850 4100 25000 µmol/l

Viz též:
Histidin
U
Chromatografie-HPLC
Látková koncentraceHistidin (U; látková konc. [µmol/l] chromatografie-IEC)

Systém: U
Komponenta: Histidin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-IEC
Klíč: 02055
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 15000 - 25000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Aminokyseliny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Histidin patří mezi esenciální glukoplastické aminokyseliny. Dva volné elektronové páry na atomech dusíku dodávají postrannímu řetězci histidinu chelační schopnosti, takže tvoří snadno komplexy s těžkými kovy. Dekarboxylací histidinu vzniká histamin – biogenní amin, který má širokou škálu působení v organismu.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 5R 0 0 44 187 550 825 6600 25000 µmol/l
F 5R 10R 0 18 110 493 1495 2135 4380 25000 µmol/l
M 5R 10R 0 7 33 525 1530 2070 3000 25000 µmol/l
F 10R 14R 0 11 91 306 1860 2840 6810 25000 µmol/l
M 10R 14R 0 25 125 420 1900 3050 6100 25000 µmol/l
F 14R 99R+ 0 22 115 440 1215 1850 4400 25000 µmol/l
M 14R 99R+ 0 22 90 550 1330 1850 4100 25000 µmol/l

Viz též:
Histidin
U
Chromatografie-IEC
Látková koncentraceHistidin (U; látková konc. [µmol/l] chromatografie-TLC)

Systém: U
Komponenta: Histidin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-TLC
Klíč: 02056
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 15000 - 25000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Aminokyseliny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Histidin patří mezi esenciální glukoplastické aminokyseliny. Dva volné elektronové páry na atomech dusíku dodávají postrannímu řetězci histidinu chelační schopnosti, takže tvoří snadno komplexy s těžkými kovy. Dekarboxylací histidinu vzniká histamin – biogenní amin, který má širokou škálu působení v organismu.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 5R 0 0 44 187 550 825 6600 25000 µmol/l
F 5R 10R 0 18 110 493 1495 2135 4380 25000 µmol/l
M 5R 10R 0 7 33 525 1530 2070 3000 25000 µmol/l
F 10R 14R 0 11 91 306 1860 2840 6810 25000 µmol/l
M 10R 14R 0 25 125 420 1900 3050 6100 25000 µmol/l
F 14R 99R+ 0 22 115 440 1215 1850 4400 25000 µmol/l
M 14R 99R+ 0 22 90 550 1330 1850 4100 25000 µmol/l

Viz též:
Histidin
U
Chromatografie-TLC
Látková koncentraceHistidin (dU; látkový tok [µmol/d] *)

Systém: dU
Komponenta: Histidin
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: µmol/d
Procedura: *
Klíč: 02043
Gesce: biochemie
Vznik: Výpočet odpadu (za 24 hod)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 15000 - 25000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Aminokyseliny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Histidin patří mezi esenciální glukoplastické aminokyseliny. Dva volné elektronové páry na atomech dusíku dodávají postrannímu řetězci histidinu chelační schopnosti, takže tvoří snadno komplexy s těžkými kovy. Dekarboxylací histidinu vzniká histamin – biogenní amin, který má širokou škálu působení v organismu.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 5R 0 0 4 17 50 75 600 25000 µmol/d
F 5R 10R 0 5 30 135 410 585 1200 25000 µmol/d
M 5R 10R 0 3 15 240 700 950 1350 25000 µmol/d
F 10R 14R 0 5 30 135 410 585 1200 25000 µmol/d
M 10R 14R 0 15 75 254 1150 1850 3700 25000 µmol/d
F 14R 99R+ 0 5 40 135 820 1250 3000 25000 µmol/d
M 14R 99R+ 0 30 120 745 1795 2500 5500 25000 µmol/d

Viz též:
Histidin
dU
*
Látkový tokHistidin (dU; látkový tok [µmol/d] chromatografie-HPLC)

Systém: dU
Komponenta: Histidin
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: µmol/d
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 02044
Gesce: biochemie
Vznik: Výpočet odpadu (za 24 hod)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 15000 - 25000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Aminokyseliny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Histidin patří mezi esenciální glukoplastické aminokyseliny. Dva volné elektronové páry na atomech dusíku dodávají postrannímu řetězci histidinu chelační schopnosti, takže tvoří snadno komplexy s těžkými kovy. Dekarboxylací histidinu vzniká histamin – biogenní amin, který má širokou škálu působení v organismu.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 5R 0 0 4 17 50 75 600 25000 µmol/d
F 5R 10R 0 5 30 135 410 585 1200 25000 µmol/d
M 5R 10R 0 3 15 240 700 950 1350 25000 µmol/d
F 10R 14R 0 5 30 135 410 585 1200 25000 µmol/d
M 10R 14R 0 15 75 254 1150 1850 3700 25000 µmol/d
F 14R 99R+ 0 5 40 135 820 1250 3000 25000 µmol/d
M 14R 99R+ 0 30 120 745 1795 2500 5500 25000 µmol/d

Viz též:
Histidin
dU
Chromatografie-HPLC
Látkový tokHistidin (dU; látkový tok [µmol/d] chromatografie-IEC)

Systém: dU
Komponenta: Histidin
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: µmol/d
Procedura: Chromatografie-IEC
Klíč: 02045
Gesce: biochemie
Vznik: Výpočet odpadu (za 24 hod)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 15000 - 25000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Aminokyseliny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Histidin patří mezi esenciální glukoplastické aminokyseliny. Dva volné elektronové páry na atomech dusíku dodávají postrannímu řetězci histidinu chelační schopnosti, takže tvoří snadno komplexy s těžkými kovy. Dekarboxylací histidinu vzniká histamin – biogenní amin, který má širokou škálu působení v organismu.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 5R 0 0 4 17 50 75 600 25000 µmol/d
F 5R 10R 0 5 30 135 410 585 1200 25000 µmol/d
M 5R 10R 0 3 15 240 700 950 1350 25000 µmol/d
F 10R 14R 0 5 30 135 410 585 1200 25000 µmol/d
M 10R 14R 0 15 75 254 1150 1850 3700 25000 µmol/d
F 14R 99R+ 0 5 40 135 820 1250 3000 25000 µmol/d
M 14R 99R+ 0 30 120 745 1795 2500 5500 25000 µmol/d

Viz též:
Histidin
dU
Chromatografie-IEC
Látkový tokHistidin (dU; látkový tok [µmol/d] chromatografie-TLC)

Systém: dU
Komponenta: Histidin
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: µmol/d
Procedura: Chromatografie-TLC
Klíč: 02046
Gesce: biochemie
Vznik: Výpočet odpadu (za 24 hod)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 15000 - 25000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Aminokyseliny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Histidin patří mezi esenciální glukoplastické aminokyseliny. Dva volné elektronové páry na atomech dusíku dodávají postrannímu řetězci histidinu chelační schopnosti, takže tvoří snadno komplexy s těžkými kovy. Dekarboxylací histidinu vzniká histamin – biogenní amin, který má širokou škálu působení v organismu.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 0 4 17 50 75 600 25000 µmol/d

Viz též:
Histidin
dU
Chromatografie-TLC
Látkový tokHistidin (Csf.; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: Likvor
Komponenta: Histidin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 08792
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 100 - 1000
MTV: X, CSF
Třída hlavní: Aminokyseliny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Likvor
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Zabránit příměsi krve. Delší transport v chladu. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 24 h při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Histidin patří mezi esenciální glukoplastické aminokyseliny. Dva volné elektronové páry na atomech dusíku dodávají postrannímu řetězci histidinu chelační schopnosti, takže tvoří snadno komplexy s těžkými kovy. Dekarboxylací histidinu vzniká histamin – biogenní amin, který má širokou škálu působení v organismu.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 0 0 0 25 50 100 1000 µmol/l

Viz též:
Histidin
Likvor
*
Látková koncentraceHistidin (Csf.; látková konc. [µmol/l] chromatografie-IEC)

Systém: Likvor
Komponenta: Histidin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-IEC
Klíč: 08793
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 100 - 1000
MTV: X, CSF
Třída hlavní: Aminokyseliny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Likvor
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Zabránit příměsi krve. Delší transport v chladu. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 24 h při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Histidin patří mezi esenciální glukoplastické aminokyseliny. Dva volné elektronové páry na atomech dusíku dodávají postrannímu řetězci histidinu chelační schopnosti, takže tvoří snadno komplexy s těžkými kovy. Dekarboxylací histidinu vzniká histamin – biogenní amin, který má širokou škálu působení v organismu.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 0 0 0 25 50 100 1000 µmol/l

Viz též:
Histidin
Likvor
Chromatografie-IEC
Látková koncentrace