Methionin

MethioninS_Methionin

Methionin (S; látková konc. [µmol/l] *)
Methionin (S; látková konc. [µmol/l] chromatografie-HPLC)
Methionin (S; látková konc. [µmol/l] chromatografie-IEC)
Methionin (S; látková konc. [µmol/l] chromatografie-TLC)

P_Methionin

Methionin (P; látková konc. [µmol/l] *)
Methionin (P; látková konc. [µmol/l] chromatografie-IEC)

U_Methionin

Methionin (U; látková konc. [µmol/l] *)
Methionin (U; látková konc. [µmol/l] chromatografie-HPLC)
Methionin (U; látková konc. [µmol/l] chromatografie-IEC)
Methionin (U; látková konc. [µmol/l] chromatografie-TLC)

DU_Methionin

Methionin (dU; látkový tok [µmol/d] *)
Methionin (dU; látkový tok [µmol/d] chromatografie-HPLC)
Methionin (dU; látkový tok [µmol/d] chromatografie-IEC)
Methionin (dU; látkový tok [µmol/d] chromatografie-TLC)

CSF_Methionin

Methionin (Csf.; látková konc. [µmol/l] *)
Methionin (Csf.; látková konc. [µmol/l] chromatografie-IEC)


Methionin (S; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: S
Komponenta: Methionin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 02437
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 200 - 2000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Aminokyseliny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Součást vyšetření spektra aminokyselin. Pro stanovení je vhodnější plazma.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před analýzou sérum deproteinovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Skladovat odseparované sérum, vzorek zamrazit.Text abstraktu ke komponentě
Methionin patří mezi základní esenciální glukoplastické aminokyseliny. Je hlavním zdrojem metylových skupin především pro syntézu cholinů, kreatininu a adrenalinu v organismu. Adenozylmethionin (metabolicky aktivní forma methioninu) je také významným donorem metylových skupin a působí jako koenzym metyltransferáz. Dále je inhibitorem methylentetrahydrofolát reduktázy (MTHFR) a aktivátorem cystathionin-beta-syntázy (CBS).

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 2T 2D 0 0 5 13 45 65 150 2000 µmol/l
2T 2D 2R 0 2 6 12 24 35 100 2000 µmol/l
2R 5R 0 1 4 10 22 30 100 2000 µmol/l
F 5R 10R 0 1 3 8 28 40 100 2000 µmol/l
M 5R 10R 0 2 5 9 25 35 100 2000 µmol/l
F 10R 15R 0 0 2 6 30 45 120 2000 µmol/l
M 10R 15R 0 0 2 6 30 45 120 2000 µmol/l
F 15R 99R+ 0 0 2 7 35 50 150 2000 µmol/l
M 15R 99R+ 0 2 7 14 38 50 150 2000 µmol/l

Viz též:
Methionin
S
*
Látková koncentraceMethionin (S; látková konc. [µmol/l] chromatografie-HPLC)

Systém: S
Komponenta: Methionin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 02438
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 200 - 2000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Aminokyseliny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Součást vyšetření spektra aminokyselin. Pro stanovení je vhodnější plazma.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před analýzou sérum deproteinovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Skladovat odseparované sérum, vzorek zamrazit.Text abstraktu ke komponentě
Methionin patří mezi základní esenciální glukoplastické aminokyseliny. Je hlavním zdrojem metylových skupin především pro syntézu cholinů, kreatininu a adrenalinu v organismu. Adenozylmethionin (metabolicky aktivní forma methioninu) je také významným donorem metylových skupin a působí jako koenzym metyltransferáz. Dále je inhibitorem methylentetrahydrofolát reduktázy (MTHFR) a aktivátorem cystathionin-beta-syntázy (CBS).

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 2T 2D 0 0 5 13 45 65 150 2000 µmol/l
2T 2D 2R 0 2 6 12 24 35 100 2000 µmol/l
2R 5R 0 1 4 10 22 30 100 2000 µmol/l
F 5R 10R 0 1 3 8 28 40 100 2000 µmol/l
M 5R 10R 0 2 5 9 25 35 100 2000 µmol/l
F 10R 15R 0 0 2 6 30 45 120 2000 µmol/l
M 10R 15R 0 0 2 6 30 45 120 2000 µmol/l
F 15R 99R+ 0 0 2 7 35 50 150 2000 µmol/l
M 15R 99R+ 0 2 7 14 38 50 150 2000 µmol/l

Viz též:
Methionin
S
Chromatografie-HPLC
Látková koncentraceMethionin (S; látková konc. [µmol/l] chromatografie-IEC)

Systém: S
Komponenta: Methionin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-IEC
Klíč: 02439
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 200 - 2000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Aminokyseliny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Součást vyšetření spektra aminokyselin. Pro stanovení je vhodnější plazma.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před analýzou sérum deproteinovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Skladovat odseparované sérum, vzorek zamrazit.Text abstraktu ke komponentě
Methionin patří mezi základní esenciální glukoplastické aminokyseliny. Je hlavním zdrojem metylových skupin především pro syntézu cholinů, kreatininu a adrenalinu v organismu. Adenozylmethionin (metabolicky aktivní forma methioninu) je také významným donorem metylových skupin a působí jako koenzym metyltransferáz. Dále je inhibitorem methylentetrahydrofolát reduktázy (MTHFR) a aktivátorem cystathionin-beta-syntázy (CBS).

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 2T 2D 0 0 5 13 45 65 150 2000 µmol/l
2T 2D 2R 0 2 6 12 24 35 100 2000 µmol/l
2R 5R 0 1 4 10 22 30 100 2000 µmol/l
F 5R 10R 0 1 3 8 28 40 100 2000 µmol/l
M 5R 10R 0 2 5 9 25 35 100 2000 µmol/l
F 10R 15R 0 0 2 6 30 45 120 2000 µmol/l
M 10R 15R 0 0 2 6 30 45 120 2000 µmol/l
F 15R 99R+ 0 0 2 7 35 50 150 2000 µmol/l
M 15R 99R+ 0 2 7 14 38 50 150 2000 µmol/l

Viz též:
Methionin
S
Chromatografie-IEC
Látková koncentraceMethionin (S; látková konc. [µmol/l] chromatografie-TLC)

Systém: S
Komponenta: Methionin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-TLC
Klíč: 02440
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 200 - 2000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Aminokyseliny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Součást vyšetření spektra aminokyselin. Pro stanovení je vhodnější plazma.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před analýzou sérum deproteinovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Skladovat odseparované sérum, vzorek zamrazit.Text abstraktu ke komponentě
Methionin patří mezi základní esenciální glukoplastické aminokyseliny. Je hlavním zdrojem metylových skupin především pro syntézu cholinů, kreatininu a adrenalinu v organismu. Adenozylmethionin (metabolicky aktivní forma methioninu) je také významným donorem metylových skupin a působí jako koenzym metyltransferáz. Dále je inhibitorem methylentetrahydrofolát reduktázy (MTHFR) a aktivátorem cystathionin-beta-syntázy (CBS).

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 2T 2D 0 0 5 13 45 65 150 2000 µmol/l
2T 2D 2R 0 2 6 12 24 35 100 2000 µmol/l
2R 5R 0 1 4 10 22 30 100 2000 µmol/l
F 5R 10R 0 1 3 8 28 40 100 2000 µmol/l
M 5R 10R 0 2 5 9 25 35 100 2000 µmol/l
F 10R 15R 0 0 2 6 30 45 120 2000 µmol/l
M 10R 15R 0 0 2 6 30 45 120 2000 µmol/l
F 15R 99R+ 0 0 2 7 35 50 150 2000 µmol/l
M 15R 99R+ 0 2 7 14 38 50 150 2000 µmol/l

Viz též:
Methionin
S
Chromatografie-TLC
Látková koncentraceMethionin (P; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: P
Komponenta: Methionin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 02435
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 200 - 2000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Aminokyseliny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Vhodným antikoagulans je heparin, EDTA. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Separaci plazmy centrifugací provést co nejdříve. Před analýzou plazmu deproteinovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Skladovat po odseparování plazmy, vzorek zamrazit.Text abstraktu ke komponentě
Methionin patří mezi základní esenciální glukoplastické aminokyseliny. Je hlavním zdrojem metylových skupin především pro syntézu cholinů, kreatininu a adrenalinu v organismu. Adenozylmethionin (metabolicky aktivní forma methioninu) je také významným donorem metylových skupin a působí jako koenzym metyltransferáz. Dále je inhibitorem methylentetrahydrofolát reduktázy (MTHFR) a aktivátorem cystathionin-beta-syntázy (CBS).

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 2T 2D 0 0 5 13 45 65 150 2000 µmol/l
2T 2D 2R 0 2 6 12 24 35 100 2000 µmol/l
2R 5R 0 1 4 10 22 30 100 2000 µmol/l
F 5R 10R 0 1 3 8 28 40 100 2000 µmol/l
M 5R 10R 0 2 5 9 25 35 100 2000 µmol/l
F 10R 15R 0 0 2 6 30 45 120 2000 µmol/l
M 10R 15R 0 0 2 6 30 45 120 2000 µmol/l
F 15R 99R+ 0 0 2 7 35 50 150 2000 µmol/l
M 15R 99R+ 0 2 7 14 38 50 150 2000 µmol/l

Viz též:
Methionin
P
*
Látková koncentraceMethionin (P; látková konc. [µmol/l] chromatografie-IEC)

Systém: P
Komponenta: Methionin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-IEC
Klíč: 02436
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 200 - 2000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Aminokyseliny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Vhodným antikoagulans je heparin, EDTA. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Separaci plazmy centrifugací provést co nejdříve. Před analýzou plazmu deproteinovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Skladovat po odseparování plazmy, vzorek zamrazit.Text abstraktu ke komponentě
Methionin patří mezi základní esenciální glukoplastické aminokyseliny. Je hlavním zdrojem metylových skupin především pro syntézu cholinů, kreatininu a adrenalinu v organismu. Adenozylmethionin (metabolicky aktivní forma methioninu) je také významným donorem metylových skupin a působí jako koenzym metyltransferáz. Dále je inhibitorem methylentetrahydrofolát reduktázy (MTHFR) a aktivátorem cystathionin-beta-syntázy (CBS).

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 2T 2D 0 0 5 13 45 65 150 2000 µmol/l
2T 2D 2R 0 2 6 12 24 35 100 2000 µmol/l
2R 5R 0 1 4 10 22 30 100 2000 µmol/l
F 5R 10R 0 1 3 8 28 40 100 2000 µmol/l
M 5R 10R 0 2 5 9 25 35 100 2000 µmol/l
F 10R 15R 0 0 2 6 30 45 120 2000 µmol/l
M 10R 15R 0 0 2 6 30 45 120 2000 µmol/l
F 15R 99R+ 0 0 2 7 35 50 150 2000 µmol/l
M 15R 99R+ 0 2 7 14 38 50 150 2000 µmol/l

Viz též:
Methionin
P
Chromatografie-IEC
Látková koncentraceMethionin (U; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: U
Komponenta: Methionin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 02441
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 500 - 5000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Aminokyseliny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Methionin patří mezi základní esenciální glukoplastické aminokyseliny. Je hlavním zdrojem metylových skupin především pro syntézu cholinů, kreatininu a adrenalinu v organismu. Adenozylmethionin (metabolicky aktivní forma methioninu) je také významným donorem metylových skupin a působí jako koenzym metyltransferáz. Dále je inhibitorem methylentetrahydrofolát reduktázy (MTHFR) a aktivátorem cystathionin-beta-syntázy (CBS).

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 5R 0 0 0 0 22 44 88 5000,0 µmol/l
F 5R 10R 0 0 0 4 44 73 200 5000 µmol/l
M 5R 10R 0 0 0 4 35 61 142 5000 µmol/l
F 10R 14R 0 0 0 5 45 73 170 5000 µmol/l
M 10R 14R 0 0 0 3 41 66 250 5000 µmol/l
F 14R 99R+ 0 0 0 3 28 43 110 5000 µmol/l
M 14R 99R+ 0 0 1 4 26 39 110 5000 µmol/l

Viz též:
Methionin
U
*
Látková koncentraceMethionin (U; látková konc. [µmol/l] chromatografie-HPLC)

Systém: U
Komponenta: Methionin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 02442
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 500 - 5000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Aminokyseliny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Methionin patří mezi základní esenciální glukoplastické aminokyseliny. Je hlavním zdrojem metylových skupin především pro syntézu cholinů, kreatininu a adrenalinu v organismu. Adenozylmethionin (metabolicky aktivní forma methioninu) je také významným donorem metylových skupin a působí jako koenzym metyltransferáz. Dále je inhibitorem methylentetrahydrofolát reduktázy (MTHFR) a aktivátorem cystathionin-beta-syntázy (CBS).

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 5R 0 0 0 0 22 44 88 5000,0 µmol/l
F 5R 10R 0 0 0 4 44 73 200 5000 µmol/l
M 5R 10R 0 0 0 4 35 61 142 5000 µmol/l
F 10R 14R 0 0 0 5 45 73 170 5000 µmol/l
M 10R 14R 0 0 0 3 41 66 250 5000 µmol/l
F 14R 99R+ 0 0 0 3 28 43 110 5000 µmol/l
M 14R 99R+ 0 0 1 4 26 39 110 5000 µmol/l

Viz též:
Methionin
U
Chromatografie-HPLC
Látková koncentraceMethionin (U; látková konc. [µmol/l] chromatografie-IEC)

Systém: U
Komponenta: Methionin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-IEC
Klíč: 02443
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 500 - 5000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Aminokyseliny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Methionin patří mezi základní esenciální glukoplastické aminokyseliny. Je hlavním zdrojem metylových skupin především pro syntézu cholinů, kreatininu a adrenalinu v organismu. Adenozylmethionin (metabolicky aktivní forma methioninu) je také významným donorem metylových skupin a působí jako koenzym metyltransferáz. Dále je inhibitorem methylentetrahydrofolát reduktázy (MTHFR) a aktivátorem cystathionin-beta-syntázy (CBS).

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 5R 0 0 0 0 22 44 88 5000,0 µmol/l
F 5R 10R 0 0 0 4 44 73 200 5000 µmol/l
M 5R 10R 0 0 0 4 35 61 142 5000 µmol/l
F 10R 14R 0 0 0 5 45 73 170 5000 µmol/l
M 10R 14R 0 0 0 3 41 66 250 5000 µmol/l
F 14R 99R+ 0 0 0 3 28 43 110 5000 µmol/l
M 14R 99R+ 0 0 1 4 26 39 110 5000 µmol/l

Viz též:
Methionin
U
Chromatografie-IEC
Látková koncentraceMethionin (U; látková konc. [µmol/l] chromatografie-TLC)

Systém: U
Komponenta: Methionin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-TLC
Klíč: 02444
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 500 - 5000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Aminokyseliny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Methionin patří mezi základní esenciální glukoplastické aminokyseliny. Je hlavním zdrojem metylových skupin především pro syntézu cholinů, kreatininu a adrenalinu v organismu. Adenozylmethionin (metabolicky aktivní forma methioninu) je také významným donorem metylových skupin a působí jako koenzym metyltransferáz. Dále je inhibitorem methylentetrahydrofolát reduktázy (MTHFR) a aktivátorem cystathionin-beta-syntázy (CBS).

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 5R 0 0 0 0 22 44 88 5000,0 µmol/l
F 5R 10R 0 0 0 4 44 73 200 5000 µmol/l
M 5R 10R 0 0 0 4 35 61 142 5000 µmol/l
F 10R 14R 0 0 0 5 45 73 170 5000 µmol/l
M 10R 14R 0 0 0 3 41 66 250 5000 µmol/l
F 14R 99R+ 0 0 0 3 28 43 110 5000 µmol/l
M 14R 99R+ 0 0 1 4 26 39 110 5000 µmol/l

Viz též:
Methionin
U
Chromatografie-TLC
Látková koncentraceMethionin (dU; látkový tok [µmol/d] *)

Systém: dU
Komponenta: Methionin
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: µmol/d
Procedura: *
Klíč: 02431
Gesce: biochemie
Vznik: Výpočet odpadu (za 24 hod)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 500 - 5000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Aminokyseliny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Methionin patří mezi základní esenciální glukoplastické aminokyseliny. Je hlavním zdrojem metylových skupin především pro syntézu cholinů, kreatininu a adrenalinu v organismu. Adenozylmethionin (metabolicky aktivní forma methioninu) je také významným donorem metylových skupin a působí jako koenzym metyltransferáz. Dále je inhibitorem methylentetrahydrofolát reduktázy (MTHFR) a aktivátorem cystathionin-beta-syntázy (CBS).

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 5R 0 0 0 0 2 4 8 5000,0 µmol/d
F 5R 10R 0 0 0 1 12 20 55 5000 µmol/d
M 5R 10R 0 0 0 2 16 28 65 5000 µmol/d
F 10R 14R 0 0 0 2 20 32 75 5000 µmol/d
M 10R 14R 0 0 0 2 25 40 150 5000 µmol/d
F 14R 99R+ 0 0 0 3 32 49 125 5000 µmol/d
M 14R 99R+ 0 0 1 5 35 53 150 5000 µmol/d

Viz též:
Methionin
dU
*
Látkový tokMethionin (dU; látkový tok [µmol/d] chromatografie-HPLC)

Systém: dU
Komponenta: Methionin
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: µmol/d
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 02432
Gesce: biochemie
Vznik: Výpočet odpadu (za 24 hod)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 500 - 5000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Aminokyseliny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Methionin patří mezi základní esenciální glukoplastické aminokyseliny. Je hlavním zdrojem metylových skupin především pro syntézu cholinů, kreatininu a adrenalinu v organismu. Adenozylmethionin (metabolicky aktivní forma methioninu) je také významným donorem metylových skupin a působí jako koenzym metyltransferáz. Dále je inhibitorem methylentetrahydrofolát reduktázy (MTHFR) a aktivátorem cystathionin-beta-syntázy (CBS).

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 5R 0 0 0 0 2 4 8 5000,0 µmol/d
F 5R 10R 0 0 0 1 12 20 55 5000 µmol/d
M 5R 10R 0 0 0 2 16 28 65 5000 µmol/d
F 10R 14R 0 0 0 2 20 32 75 5000 µmol/d
M 10R 14R 0 0 0 2 25 40 150 5000 µmol/d
F 14R 99R+ 0 0 0 3 32 49 125 5000 µmol/d
M 14R 99R+ 0 0 1 5 35 53 150 5000 µmol/d

Viz též:
Methionin
dU
Chromatografie-HPLC
Látkový tokMethionin (dU; látkový tok [µmol/d] chromatografie-IEC)

Systém: dU
Komponenta: Methionin
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: µmol/d
Procedura: Chromatografie-IEC
Klíč: 02433
Gesce: biochemie
Vznik: Výpočet odpadu (za 24 hod)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 500 - 5000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Aminokyseliny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Methionin patří mezi základní esenciální glukoplastické aminokyseliny. Je hlavním zdrojem metylových skupin především pro syntézu cholinů, kreatininu a adrenalinu v organismu. Adenozylmethionin (metabolicky aktivní forma methioninu) je také významným donorem metylových skupin a působí jako koenzym metyltransferáz. Dále je inhibitorem methylentetrahydrofolát reduktázy (MTHFR) a aktivátorem cystathionin-beta-syntázy (CBS).

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 5R 0 0 0 0 2 4 8 5000,0 µmol/d
F 5R 10R 0 0 0 1 12 20 55 5000 µmol/d
M 5R 10R 0 0 0 2 16 28 65 5000 µmol/d
F 10R 14R 0 0 0 2 20 32 75 5000 µmol/d
M 10R 14R 0 0 0 2 25 40 150 5000 µmol/d
F 14R 99R+ 0 0 0 3 32 49 125 5000 µmol/d
M 14R 99R+ 0 0 1 5 35 53 150 5000 µmol/d

Viz též:
Methionin
dU
Chromatografie-IEC
Látkový tokMethionin (dU; látkový tok [µmol/d] chromatografie-TLC)

Systém: dU
Komponenta: Methionin
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: µmol/d
Procedura: Chromatografie-TLC
Klíč: 02434
Gesce: biochemie
Vznik: Výpočet odpadu (za 24 hod)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 500 - 5000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Aminokyseliny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Methionin patří mezi základní esenciální glukoplastické aminokyseliny. Je hlavním zdrojem metylových skupin především pro syntézu cholinů, kreatininu a adrenalinu v organismu. Adenozylmethionin (metabolicky aktivní forma methioninu) je také významným donorem metylových skupin a působí jako koenzym metyltransferáz. Dále je inhibitorem methylentetrahydrofolát reduktázy (MTHFR) a aktivátorem cystathionin-beta-syntázy (CBS).

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 0 0 0 2 4 8 5000,0 µmol/d

Viz též:
Methionin
dU
Chromatografie-TLC
Látkový tokMethionin (Csf.; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: Likvor
Komponenta: Methionin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 08850
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 100 - 1000
MTV: X, CSF
Třída hlavní: Aminokyseliny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Likvor
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Zabránit příměsi krve. Delší transport v chladu. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 24 h při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Methionin patří mezi základní esenciální glukoplastické aminokyseliny. Je hlavním zdrojem metylových skupin především pro syntézu cholinů, kreatininu a adrenalinu v organismu. Adenozylmethionin (metabolicky aktivní forma methioninu) je také významným donorem metylových skupin a působí jako koenzym metyltransferáz. Dále je inhibitorem methylentetrahydrofolát reduktázy (MTHFR) a aktivátorem cystathionin-beta-syntázy (CBS).

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 0 0 0 10 50 100 1000 µmol/l

Viz též:
Methionin
Likvor
*
Látková koncentraceMethionin (Csf.; látková konc. [µmol/l] chromatografie-IEC)

Systém: Likvor
Komponenta: Methionin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-IEC
Klíč: 08851
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 100 - 1000
MTV: X, CSF
Třída hlavní: Aminokyseliny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Likvor
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Zabránit příměsi krve. Delší transport v chladu. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 24 h při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Methionin patří mezi základní esenciální glukoplastické aminokyseliny. Je hlavním zdrojem metylových skupin především pro syntézu cholinů, kreatininu a adrenalinu v organismu. Adenozylmethionin (metabolicky aktivní forma methioninu) je také významným donorem metylových skupin a působí jako koenzym metyltransferáz. Dále je inhibitorem methylentetrahydrofolát reduktázy (MTHFR) a aktivátorem cystathionin-beta-syntázy (CBS).

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 0 0 0 10 50 100 1000 µmol/l

Viz též:
Methionin
Likvor
Chromatografie-IEC
Látková koncentrace