Troponin T

Troponin TS_Troponin T

Troponin T (S; hmot. konc. [µg/l] *)
Troponin T (S; hmot. konc. [µg/l] ELISA)
Troponin T (S; hmot. konc. [µg/l] ILMA)
Troponin T (S; hmot. konc. [µg/l] LIA)

P_Troponin T

Troponin T (P; hmot. konc. [µg/l] *)
Troponin T (P; hmot. konc. [µg/l] ILMA)
Troponin T (P; hmot. konc. [µg/l] LIA)

B_Troponin T

Troponin T (B; hmot. konc. [µg/l] *)
Troponin T (B; hmot. konc. [µg/l] spektrofotom. reflexní)


Troponin T (S; hmot. konc. [µg/l] *)

Systém: S
Komponenta: Troponin T
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: *
Klíč: 03027
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 100 - 1000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Proteiny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Zabránit hemolýze.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 6 h
4 - 8 °C: 4 d
-20 °C: 8 týdenText abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 0 0 0 0,1 1,0 30,0 1000,0 µg/l

Viz též:
S
*
Hmotnostní koncentraceTroponin T (S; hmot. konc. [µg/l] ELISA)

Systém: S
Komponenta: Troponin T
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: ELISA
Klíč: 03028
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 100 - 1000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Proteiny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Zabránit hemolýze.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 6 h
4 - 8 °C: 4 d
-20 °C: 8 týdenText abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 0 0 0 0,1 1,0 30,0 1000,0 µg/l

Viz též:
S
ELISA
Hmotnostní koncentraceTroponin T (S; hmot. konc. [µg/l] ILMA)

Systém: S
Komponenta: Troponin T
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: ILMA
Klíč: 12318
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 100 - 1000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Proteiny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Zabránit hemolýze.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 6 h
4 - 8 °C: 4 d
-20 °C: 8 týdenText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
ILMA
Hmotnostní koncentraceTroponin T (S; hmot. konc. [µg/l] LIA)

Systém: S
Komponenta: Troponin T
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: LIA
Klíč: 14285
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 100 - 1000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Proteiny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Zabránit hemolýze.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 6 h
4 - 8 °C: 4 d
-20 °C: 8 týdenText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
LIA
Hmotnostní koncentraceTroponin T (P; hmot. konc. [µg/l] *)

Systém: P
Komponenta: Troponin T
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: *
Klíč: 03432
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 100 - 1000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Zabránit hemolýze. Přednost má stanovení v séru.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 h při doporučené teplotě °C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 6 h
4 - 8 °C: 4 d
-20 °C: 8 týdenText abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 0 0 0 0,1 1,0 30,0 1000,0 µg/l

Viz též:
P
*
Hmotnostní koncentraceTroponin T (P; hmot. konc. [µg/l] ILMA)

Systém: P
Komponenta: Troponin T
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: ILMA
Klíč: 12317
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 100 - 1000
MTV: X, SP, BP
Třída hlavní: Proteiny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Zabránit hemolýze. Přednost má stanovení v séru.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 h při doporučené teplotě °C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 6 h
4 - 8 °C: 4 d
-20 °C: 8 týdenText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
ILMA
Hmotnostní koncentraceTroponin T (P; hmot. konc. [µg/l] LIA)

Systém: P
Komponenta: Troponin T
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: LIA
Klíč: 14166
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 100 - 1000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Zabránit hemolýze. Přednost má stanovení v séru.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 h při doporučené teplotě °C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 6 h
4 - 8 °C: 4 d
-20 °C: 8 týdenText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
LIA
Hmotnostní koncentraceTroponin T (B; hmot. konc. [µg/l] *)

Systém: B
Komponenta: Troponin T
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: *
Klíč: 12258
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 100 - 1000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
B
*
Hmotnostní koncentraceTroponin T (B; hmot. konc. [µg/l] spektrofotom. reflexní)

Systém: B
Komponenta: Troponin T
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: Spektrofotometrie reflexní
Klíč: 12259
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 100 - 1000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
B
Spektrofotometrie reflexní
Hmotnostní koncentrace