*fzs - faktory životního stylu

Faktory životního stylu (kouření, alkohol, drogy, pohybové aktivity aj.).

 

{distribuováno od verze 4.17.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

typ

a

1

1

typ informace

U, N, A

viz seznam hodnot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obsah bloku je připravován,

je nutné sjednotit požadavky Patient Summary se současnými registry ÚZIS, v nichž se některé položky vyskytují též, leč v jiné podobě a s jinými číselníky.

 

V rámci projektu „PropZpráva“ byly vytvořeny datové bloky „abusus“, které jsou součástí bloku pro formalizované sdělování anamnézy - mohou být (po dohodě s ÚZIS) zapracovány do tohoto bloku - viz:

anam_aba

anam_abk

anam_abd

anam_abj

 

připraveno,

v jednání,

bude doplněno

po dořešení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

autor

e

?

autor vložení nebo aktualizace údaje

pokyny:

viz autor - pokyny

 

dat_ab

a

?

datum a čas aktualizace údajů

formát DTS

pokyny:

je-li ind_oprav_sd = E, nebo S

zadává se dat_ab totožné,

jako u opravovaného či stornovávaného sdělení

iid

e

 

?

instance identifikátor

 

pokyny:

unikátní identifikátor dílčího sdělení z IS odesílatele

nové od 4.18.03

ind_oprav_sd

a

1

indikace opravného sdělení

N, E, S

viz seznam hodnot

 

 

fzsAny

e

?

firemní blok

pokyny:

viz  firemní bloky

 

[XML Schema]

 

 

Podmínky, pokyny, seznam hodnot, poznámky:

 

typ

seznam hodnot:

U = neznámá informace (není známo, informace nedostupná - tj. mohou i nemusí být patřičné údaje)

N = nebyly dosud žádné zaznamenatelné faktory životního stylu

A = sdělované faktory životního stylu

 

autor

pokyny:

Za údaje ručí ten, kdo je aktualizuje jako poslední!

 

ind_oprav_sd

seznam hodnot:

N = nejedná se o opravu

E = sděluje se opětovně, jedná se o opravu původního chybného sdělení

S = původní sdělení stornovat! (bez dodání nové hodnoty)