Seznam upravovaných bloků datového standardu DS 3.01.01 oproti DS 3.00.01, důležité informace

 

 

 

Bloky doplňované a upravované

 

an - doplněn nový blok garant­_dat

 

dasta - úprava výčtu v položce ur

 

loi - doplněn nový blok sci, nový atribut "anal_vzorek" (včetně číselníku)

 

oc - doplněn nový blok garant­_dat 

 

skala  - doplnění popisu s ohledem na možnost vyjadřovat hodnotu škál v semilogaritmickém tvaru

 

vr - doplnění nové hodnoty "E" do tabulky pro vyber bloku VRi, přepracování popisů "02" k položce "typ_cispol" a "12" k "ind_oprav_sd", přepracování popisu "06" k položce "typpol_fh" s ohledem na semilogaritmické zobrazení hodnoty ve vrn

 

vrkpa - doplněn popis "04" k položce "kvantita" s ohledem na semilogaritmické zobrazení hodnoty

 

vrn - možnost sdělovat hodnoty v semilogaritmickém tvaru (doplněn popis)

 

 

Oproti verzi určené k připomínkování DS 3.00.01 byly provedeny opravy názvů v blocích pro ÚZIS.  Tyto změny názvů se týkají číselných označování bloků "e, l, v, t" a jsou poměrně jednoduché, proto je zde samostatně komentujeme jen stručným zápisem (například místo e104 je e1, místo e612 je e6 atd.):

e104   - e1
e204   - e2
e3_4_51 - e3_4_5
e612  - e6 + e6_vyk,e6_dopl,e6_poh,e6_zav,e6_pece
e704 - e7
l102 - l1
v101 - v1 + v1_ctvrt,v1_osoby,v1_uhrada,v1_pece
t101 - t1

 

 

Jiné změny

 

Aktualizace popisu sledování v časovém intervalu .

Aktualizace popisu obsahu CD-ROM MZ ČR k NČLP a DS .

Aktualizace textu vztahy v popisu položky v NČLP, LČLP a "VR"  s ohledem na změny v DS 3.01.01.

Aktualizace textu název souboru DS a jeho konstrukce dle pravidel ÚZIS.

Do číselníku [NCLPFH]  byla přidána nová varianta pro sdělování hodnoty v semilogaritmickém tvaru "E".

Byl vytvořen nový národní číselník [NCLPTAV]  pro určení typu analytického vzorku u materiálu "moč".

Byl doplněn číselník "typ odesílajícího místa" [TAB_TO].

 

 

 

Důležitá upozornění:

V pokynech a poznámkách výše uváděných inovovaných bloků je na více místech upozorňováno na skutečnost, že doplňování NČLP o lokální položky je záležitost zcela výjimečná a pouze provizorní! Tyto položky, které nejsou součástí NČLP, lze používat jen výjimečně a po vzájemné jednoznačné a prokazatelné dohodě komunikujících stran s vědomím rizik kolizí týkajících se zejména  strany příjemce.

 

Pokud je potřeba sdělit hodnotu laboratorní položky, která není součástí NČLP (z libovolných důvodů), je z hlediska DS korektní předávat tyto položky za pomoci neformalizované tiskové sestavy. Jednotlivé položky lze předávat za pomoci REPT_NTS_DTP (klíč 20799 - text připojovaný do nálezové sestavy za formalizovaně sdělované položky; sděluje se v bloku vrb), skupinu položek lze předávat za pomoci REP_NTS_DTP (klíč 20801 - samostatný nález; sděluje se v bloku vrn ). 

 

Chybou v praxi je nekorektní práce s položkami typu "F" (typ položky z hlediska formátu hodnoty = F). Připomínáme, že položky typu "F" nepřipouštějí numerickou hodnotu, ale formalizovaný text definovaný maticemi (množinami) MTV. Například v matici MTV = KVAL jsou nadefinovány klíče 0 až 5 pro arbitrární množství 0 až 5. Takže např. pro položku typu "F" definovanou jako "Hemoglobin semikvant. (U; arb. konc. [arb.j.] *)" může být výsledek = 2, což znamená, že se jedná o klíč z matice MTV = KVAL , který je interpretován jako arbit. množství 2. Sděluje se tedy klíč, ne přímá hodnota, jako je tomu u numerických výsledků. Podobně pro položky, kde je očekáván výsledek s druhem veličiny "přítomnost", jako např. pro "Hemoglobin (průkaz) (U; přítomnost [-] *)", je sdělován klíč z MTV = KVAL např. NEPRITOM = nepřítomen. Položky typu "N" naopak připouštějí pouze numerický výsledek.

 

 

Doporučení:

V DS 3.01.01 je dořešena problematika "sledování v časovém intervalu" (například funkční testy, frakce aj.). Prostudujte prosím zejména blok VR a blok SCI včetně návazných dokumentů.

 

 

Nezapomeňte se registrovat, zajistíte si aktuální informace !!  

Viz Registrace uživatelů DS a NČLP .

 

 

 

Informace o semináři k DS a NČLP:

Seminář se koná dne 10.12.2003 od 9:00 hod v budově Ministerstva zdravotnictví, Palackého nám.4, Praha 2, zasedací místnost č.281, 1.patro.V případě zájmu o účast na semináři o nové verzi Datového standardu MZ verze 03.01.01 a Národního číselníku laboratorních položek verze 02.06.01, které jsou od 1.1.2004 závazné, se přihlaste.

Přihlášení se provede následovně:
z e-mailové adresy, na kterou se mají doručovat případné informace, pošlete e-mail na adresu majordomo@mzcr.cz a v těle zprávy (ne v předmětu/subjectu) napište:
subscribe dasta-seminar

V případě, že potřebujete účast na semináři z jakéhokoliv důvodu zrušit, proveďte prosím odhlášení:
z e-mailové adresy, ze které jste se zaregistrovali, pošlete e-mail na adresu majordomo@mzcr.cz a v těle zprávy (ne v předmětu/subjectu) napište:
unsubscribe dasta-seminar

 

 

--

Revize dokumentu: 31. 10. 2003