Pracovníci laboratoře (technický popis)

 

Viz též:

                Dialogy programu SLP

 

 

Seznam pracovníků laboratoře.

 

Dialog pro práci se seznamem pracovníků laboratoře má čtyři záložky - Základní údaje, Vzdělání, Pracovní údaje a Seznam. Záložka Základní údaje obsahuje základní informace o aktuálním pracovníkovi. Záložka Vzdělání obsahuje informace o vzdělání pracovníka. Záložka Pracovní údaje obsahuje informace o pracovníkovi důležité z hlediska jeho práce. Záložka Seznam zobrazí seznam všech pracovníků laboratoře.

Při aktivaci dialogu je zobrazena záložka Seznam. Seznam je setříděn vzestupně podle příjmení. Jsou zobrazeni pouze pracovníci v pracovním poměru (viz tlačítko "Filtr")

 

Přístupová práva

 

Údaje v dialogu smí editovat uživatelé programu  SLP, kteří mají nastavena Přístupová práva pro menu Agenda, oblast "Pracovníci" na hodnotu "psát".

 

 

Pokud se v následujícím textu bude mluvit o editaci, přidávání a výmazu, týká se to pouze uživatelů, kteří mají pro oblast " Pracovníci" menu Agenda nastavena přístupová práva "psát".

 

 

Popis záložky Základní údaje

 

Všechny údaje v záložce Základní údaje spravují uživatelé programu SLP s přístupovými právy SLC a SLD a přístupovými právy "psát" pro oblast "Pracovníci" menu Agenda (viz odstavec Přístupová práva). Mohou editovat údaje na této záložce, přidávat nové záznamy i mazat stávající záznamy.

 

 

Příjmení

Příjmení lze editovat. Má délku maximálně 30 znaků.

 

Jméno

Jméno lze editovat. Má délku maximálně 15 znaků.

 

Titul

Titul lze editovat. Má délku maximálně 15 znaků.

 

Rodné příjmení

Rodné příjmení lze editovat. Má délku maximálně 30 znaků.

 

Osobní číslo

Osobní číslo lze editovat. Má délku maximálně 10 znaků.

 

Titul za jménem

Titul za jménem lze editovat. Má délku maximálně 15 znaků.

 

Datum narození

Datum narození lze editovat. Lze zadat pouze platné datum.

 

Místo narození

Místo narození lze editovat. Má délku maximálně 30 znaků.

 

Rodné číslo

Rodné číslo lze editovat. Zadává se ve tvaru 999999/9999, tj. max. 6 číslic, lomítko (nezadává se, je vyplněno automaticky), max. 4 číslice.

 

Bydliště - adresa bydliště

 

Ulice - adresa bydliště - ulice

Ulici lze editovat. Má délku maximálně 30 znaků.

 

Město - adresa bydliště - město (obec)

Město lze editovat. Má délku maximálně 30 znaků.

 

PSČ - adresa bydliště - PSČ

PSČ lze editovat. Zadává se ve tvaru 999 99 (tj. tři číslice, mezera, dvě číslice)

 

Telefon - adresa bydliště - telefon

Telefon lze editovat. Má délku maximálně 50 znaků.

 

Mobil - adresa bydliště - mobil

Mobil lze editovat. Má délku maximálně 50 znaků.

 

Fax - adresa bydliště - fax

Fax lze editovat. Má délku maximálně 50 znaků.

 

E-mail - adresa bydliště - mail

Mail lze editovat. Má délku maximálně 50 znaků.

 

e-mail (tlačítko za textovým polem) - pokud je v textovém poli před tlačítkem vyplněna mailová adresa, objeví se po stisknutí tlačítka "e-mail" obrazovka pro napsání nového mailu. Do pole "komu" se přenese zadaná mailová adresa.

 

Telefon v zaměstnání

Telefon v zaměstnání lze editovat. Má délku maximálně 50 znaků.

 

CV - pracovní životopis

Pracovní životopis lze editovat. Délka není omezena (memo-pole).

 

Očkování

Očkování lze editovat. Má délku maximálně 50 znaků.

 

Titr protilátek

Titr protilátek lze editovat. Má délku maximálně 50 znaků.

 

Záznamy o zdravotním stavu

Záznamy o zdravotním stavu lze editovat. Délka není omezena (memo-pole).

 

Registrace, certifikace, licence

Registrace, certifikace, licence lze editovat. Délka není omezena (memo-pole).

 

Poznámka:

Položku "Registarce, certifikace, licence" lze číst, případně vyplňovat v rámci záložky Základní údaje. Pokud potřebujete obsah položky zobrazit větší, stiskněte tlačítko se šipkou před začátkem položky "Registrace, certifikace, licence". Vyvoláte celoobrazovkový režim práce s položkou "Registrace, certifikace, licence". Pro ukončení celoobrazovkového režimu a návrat do záložky Základní údaje stiskněte tlačítko "Návrat".

 

Platnost do - datum, dokdy pracovníkovi platí registrace (certifikace, licence).

"Platnost do" lze editovat.

 

Poznámka:

K této položce se váže tisková sestava "tisk seznamu pracovníků laboratoře, kterým bude končit platnost registrace (certifikace, licence)"

 

Karta pracovníka (modré pole za titulkem) - kód dokumentu ze skupiny  "Personální zdroje", který je přiřazen k aktuálnímu pracovníkovi laboratoře. Obsah pole "Karta pracovníka" nelze editovat.

 

 - tlačítko pro výběr dokumentu ze skupiny "Personální zdroje", který je přiřazen k aktuálnímu pracovníkovi laboratoře. Bude nabídnut seznam všech dokumentů ze skupiny "Personální zdroje". Po výběru se kód vybraného dokumentu přenese do pole "Karta pracovníka" (před šipkou)

 

Karta prac. - tlačítko, které zobrazí obrazovku pro práci s dokumenty pro dokument ze skupiny "Personální zdroje", který je připojený k aktuálnímu pracovníkovi laboratoře. Tlačítko je nepřístupné, pokud k položce není připojen žádný dokument ze skupiny "Personální zdroje".

 

Náplň práce (modré pole za titulkem) - kód dokumentu ze skupiny  "Organizační struktury", který je přiřazen k aktuálnímu pracovníkovi laboratoře. Obsah pole "Náplň práce" nelze editovat.

 

 - tlačítko pro výběr dokumentu ze skupiny " Organizační struktury", který je přiřazen k aktuálnímu pracovníkovi laboratoře. Bude nabídnut seznam všech dokumentů ze skupiny " Organizační struktury". Po výběru se kód vybraného dokumentu přenese do pole "Náplň práce" (před šipkou)

 

Náplň práce - tlačítko, které zobrazí obrazovku pro práci s dokumenty pro dokument ze skupiny " Organizační struktury", který je připojený k aktuálnímu pracovníkovi laboratoře. Tlačítko je nepřístupné, pokud k položce není připojen žádný dokument ze skupiny " Organizační struktury".

 

Interval hodnocení (měsíce) - interval hodnocení aktuálního pracovníka laboratoře (0 se považuje za nezadanou hodnotu)

Interval hodnocení lze editovat. Lze zadat maximálně dvoumístné číslo.

 

Kód autora - pokud je pracovník laboratoře zároveň autorem v rámci číselníku autorů SLP, je zde zobrazen dvoupísmenný kód autora (např. *B).

Kód autora nelze editovat. Musí mít délku přesně 2 znaky.

 

Poznámka:

Propojení seznamu pracovníků laboratoře s číselníkem autorů je potřebné při práci s elektronickým řízením dokumentace. Vytváří jej správce nastavení v číselníku pracovníků laboratoře.

 

Heslo - tlačítko pro zadání, případně změnu hesla pro přihlášení do SLP. Heslo lze zadat, případně změnit pouze sobě - tzn. pokud je například uživatel SLP "Novák", potom tlačítko "Heslo" uvidí pouze pro pracovníka laboratoře "Novák". Pokud má zobrazeny údaje jiného pracovníka laboratoře, tlačítko "Heslo" se nezobrazí.

 

Poznámka:

Zadání hesla je smysluplné pouze při práci s elektronickým řízením dokumentace. V tomto případě se k přihlášení do SLP používá spolu s číselníkem autorlů i číselník pracovníků laboratoře a je vhodné chránit si své přihlášení do SLP heslem.

 

Viz též:

Výběr uživatele

 

Pohybová tlačítka - viz Dialogy programu SLP

 

Help - tlačítko pro vyvolání nápovědy k dialogu

Třídění - tlačítko pro zobrazení dialogu pro třídění a hledání.

 

 

Lze zvolit setřídění pracovníků laboratoře podle

• Příjmení

• Platnosti certifikace

 

Do pole pro hledanou hodnotu lze zadat počáteční část hledaného řetězce.

Po stisknutí tlačítka "Hledat" bude přepnuto třídění pracovníků laboratoře dle vaší volby. Pokud byl vyplněn hledaný řetězec, bude nalezen první záznam, který odpovídá hledanému řetězci a dialog Třídění a hledání bude ukončen. Nebyl-li žádný takový záznam nalezen, objeví se hláška "Nenalezeno" a dialog pro Třídění a hledání nebude ukončen. Lze změnit hledaný řetězec a hledání opakovat, nebo tlačítkem Storno dialog ukončit.

Po stisknutí tlačítka "Storno" bude dialog Třídění a hledání ukončen bez změny pořadí a bez případného hledání dle hledaného řetězce.

 

 (tisk) - zobrazí dialog pro tisk osobní karty pracovníka. Tiskovou sestavu lze zobrazit na monitoru (volba Preview), nebo vytisknout (volba Na tiskárnu).

 

ukázka tiskové sestavy "Osobní karta pracovníka":

 

 

 

Filtr - filtrování seznamu pracovníků laboratoře

 

 

Po zadání podmínky pro filtrování bude seznam pracovníků laboratoře filtrován podle zadané podmínky.

 

Poznámka:

Při aktivaci dialogu "Pracovníci laboratoře" jsou zobrazeni pouze pracovníci v pracovním poměru

 

Použití - tlačítko pro vytvoření výpisu seznam agend, ve kterých je na pracovníka odkaz. Kontroluje se použití odkazu na pracovníka v těchto agendách:

- v EŘD - revize a změny dokumentů

- správce dokumentace

- základní údaje - vedoucí laboratoře, manažer kvality

- aktivní přístroje - odpovědný pracovník

- knihovna - nevrácené výpůjčky

- platné EHK cykly - odpovědný pracovník

Při odchodu pracovníka z laboratoře nebo při jeho výmazu se objeví upozornění, že je potřeba pomocí tohoto tlačítka zkontrolovat jeho použití v ostatních agendách a případně se postarat o to, aby byl odcházející pracovník ve funkcích nahrazen.

 

Hodnocení - tlačítko vyvolá dialog, pomocí kterého lze zadat údaje o hodnocení aktuálního pracovníka laboratoře.

 

Sledov. akce - tlačítko vyvolá dialog, pomocí kterého lze zadat údaje o sledovaných akcích pro aktuálního pracovníka laboratoře.

 

Uložit - tlačítko pro průběžné uložení změn provedených v aktuálním záznamu bez nutnosti opustit záznam nebo zavřít obrazovku.

 

Přidání - tlačítko pro přidání nového záznamu

 

Výmaz - tlačítko pro výmaz aktuálního záznamu

 

Návrat - ukončení dialogu pro práci se seznamem pracovníků laboratoře. Došlo-li od posledního uložení ke změně v definici aktuálního záznamu, objeví se dotaz na uložení změn.

 

 

Popis záložky Vzdělání

 

Všechny údaje v záložce Vzdělání spravují uživatelé programu SLP s přístupovými právy SLC a SLD a přístupovými právy "psát" pro oblast "Pracovníci" menu Agenda (viz odstavec Přístupová práva). Mohou editovat údaje na této záložce, přidávat nové záznamy i mazat stávající záznamy.

 

 

Příjmení

Příjmení nelze editovat.

 

Jméno

Jméno nelze editovat.

 

Osobní číslo

Osobní číslo nelze editovat.

 

Základní - údaje o absolvovaném základním vzdělání.

Základní vzdělání lze editovat. Délka není omezena (memo-pole).

 

Poznámka:

Položku "Základní" lze číst, případně vyplňovat v rámci záložky Vzdělání. Pokud potřebujete obsah položky zobrazit větší, stiskněte tlačítko se šipkou před začátkem položky "Základní". Vyvoláte celoobrazovkový režim práce s položkou "Základní". Pro ukončení celoobrazovkového režimu a návrat do záložky Vzdělání stiskněte tlačítko "Návrat". Obdobný význam mají i ostatní tlačítka se šipkami před ostatními textovými poli v záložce Vzdělání.

 

Poznámka:

K položce "Základní" lze pomocí minitlačítka s písmenem "X" připojit externí soubor s dašími informacemi o základním vzdělání (textový, obrazový, ...). Podrobněji - viz Externí soubory. Obdobný význam mají i ostatní tlačítka s písmenem "X" před ostatními textovými poli v záložce Vzdělání.

 

Střední - údaje o absolvovaném středoškolském vzdělání.

Středoškolské vzdělání lze editovat. Délka není omezena (memo-pole).

 

Nástavbové - údaje o absolvovaném nástavbovém vzdělání.

Nástavbové vzdělání lze editovat. Délka není omezena (memo-pole).

 

Vysokoškolské - údaje o absolvovaném vysokoškolském vzdělání.

Vysokoškolské vzdělání lze editovat. Délka není omezena (memo-pole).

 

Postgraduální - údaje o absolvovaném postgraduální vzdělání.

Postgraduální vzdělání lze editovat. Délka není omezena (memo-pole).

 

Kontinuální vzdělávání - údaje o absolvovaném kontinuálním vzdělávání.

Kontinuální vzdělávání lze editovat. Délka není omezena (memo-pole).

 

Vzdělávací a výcvikové akce - údaje o absolvovaných vzdělávacích a výcvikových akcích.

Vzdělávací a výcvikové akce lze editovat. Délka není omezena (memo-pole).

 

Prověřování způsobilosti - údaje o prověřování způsobilosti.

Prověřování způsobilosti lze editovat. Délka není omezena (memo-pole).

 

Publikační činnost - údaje o publikační činnosti pracovníka.

Publikační činnost lze editovat. Délka není omezena (memo-pole).

 

 

Popis tlačítek pohybová tlačítka, Help, Třídění, Tisk (ikona tiskárny), Filtr, Použití, Uložit, Přidání, Výmaz a Návrat - viz Popis záložky Základní údaje.

 

 

Popis záložek Pracovní údaje-1 a Pracovní údaje-2

 

Všechny údaje v záložkách Pracovní údaje-1 a Pracovní údaje-2 spravují uživatelé programu SLP s přístupovými právy SLC a SLD a přístupovými právy "psát" pro oblast "Pracovníci" menu Agenda (viz odstavec Přístupová práva). Mohou editovat údaje na těchto záložkách, přidávat nové záznamy i mazat stávající záznamy.

 

 

 

Příjmení

Příjmení nelze editovat.

 

Jméno

Jméno nelze editovat.

 

Osobní číslo

Osobní číslo nelze editovat.

 

Datum nástupu do organizace

Datum nástupu do organizace lze editovat. Lze zadat pouze platné datum.

 

Datum nástupu do laboratoře

Datum nástupu do laboratoře lze editovat. Lze zadat pouze platné datum.

 

Odchod z laboratoře

Datum odchodu z laboratoře lze editovat. Lze zadat pouze platné datum.

 

Pracovní zařazení

Pracovní zařazení lze editovat. Má délku maximálně 50 znaků.

 

Platová třída

Platovou třídu lze editovat. Má délku maximálně 20 znaků.

 

Pracovní úvazek

Pracovní úvazek lze editovat. Délka není omezena (memo-pole).

Poznámka:

Položku "Pracovní úvazek" lze číst, případně vyplňovat v rámci záložky Pracovní údaje. Pokud potřebujete obsah položky zobrazit větší, stiskněte tlačítko se šipkou před začátkem položky "Pracovní úvazek". Vyvoláte celoobrazovkový režim práce s položkou "Pracovní úvazek". Pro ukončení celoobrazovkového režimu a návrat do záložky Pracovní údaje stiskněte tlačítko "Návrat". Obdobný význam mají i ostatní tlačítka se šipkami před ostatními textovými poli v záložce Pracovní údaje.

 

Poznámka:

K položce " Pracovní úvazek " lze pomocí minitlačítka s písmenem "X" připojit externí soubor s dašími informacemi o pracovním úvazku (textový, obrazový, ...). Podrobněji - viz Externí soubory. Obdobný význam mají i ostatní tlačítka s písmenem "X" před ostatními textovými poli v záložce Pracovní údaje.

 

Seznámení s lab. a bezp. pokyny

Seznámení s laboratorními a bezpečnostními pokyny lze editovat. Délka není omezena (memo-pole).

 

Zácvik pro techniku

Zácvik pro techniku lze editovat. Délka není omezena (memo-pole).

 

Prověření po zaškolení

Prověření po zaškolení lze editovat. Délka není omezena (memo-pole).

 

Plán osobního rozvoje

Plán osobního rozvoje lze editovat. Délka není omezena (memo-pole).

 

 

Údaje ze záložky "Pracovní údaje-2"

 

Pracovní povinnosti

Pracovní povinnosti lze editovat. Délka není omezena (memo-pole).

 

Poskytování informací

Poskytování informací lze editovat. Délka není omezena (memo-pole).

 

Orientace pracovníka

Orientaci pracovníka lze editovat. Délka není omezena (memo-pole).

 

Rozsah odpovědnosti

Rozsah odpovědnosti lze editovat. Délka není omezena (memo-pole).

 

Pracovníka zastupuje

Pole "Pracovníka zastupuje" lze editovat. Délka není omezena (memo-pole).

 

Pracovník zastupuje

Pole "Pracovník zastupuje" lze editovat. Délka není omezena (memo-pole).

 

Mateřská dovolená

Údaje o mateřské dovolené lze editovat. Délka není omezena (memo-pole).

 

 

Popis tlačítek pohybová tlačítka, Help, Třídění, Tisk (ikona tiskárny), Filtr, Použití, Uložit, Přidání, Výmaz a Návrat - viz Popis záložky Základní údaje.

 

 

Popis záložky Seznam

 

Záložka Seznam zobrazuje seznam všech pracovníků laboratoře. V záložce "Seznam" nelze žádné údaje opravovat

 

 

Ve sloupcích seznamu jsou zobrazeny údaje o pracovnících laboratoře (obecné informace o práci se záložkou Seznam - viz Dialogy programu SLP).

 

 

Popis obsahu jednotlivých sloupců:

 

Příjmení

Kliknutím na hlavičku sloupce lze seznam setřídit podle příjmení, jména.

 

Poznámka:

Pokud není pracovník označen jako aktuální, je jeho příjmění v seznamu zobrazeno červeně.

 

Jméno

 

Os. číslo - osobní číslo pracovníka

 

Platnost reg. - platnost registrace (certifikace, licence)

Kliknutím na hlavičku sloupce lze seznam setřídit podle platnost registrace.

 

Adresa - adresa ve tvaru město, ulice

 

Telefon

 

Telefon v zaměstnání

 

 

Popis tlačítek Help, Třídění, Filtr, Použití, Hodnocení, Přidání a Výmaz - viz Popis záložky Detail.

 

 (tisk1) - zobrazí dialog pro tisk seznamu pracovníků.

 

 

Lze zvolit filtrování sestavy:

• Současní pracovníci laboratoře - do sestavy se dostanou pouze současní pracovníci laboratoře (dle data odchodu z laboratoře, případně nástupu do laboratoře)

• Bývalí pracovníci laboratoře - do sestavy se dostanou pouze bývalí pracovníci laboratoře (dle data odchodu z laboratoře)

• Všichni pracovníci laboratoře - do sestavy se dostanou všichni pracovníci laboratoře (bez ohledu na datum odchodu z laboratoře a datum nástupu do laboratoře)

 

Tiskovou sestavu lze zobrazit na monitoru (volba Preview), nebo vytisknout (volba Na tiskárnu). Je orientována na šířku. Třídění sestavy bude totožné s aktuálním tříděním seznamu pracovníků laboratoře. Další možností je údaje o pracovnících laboratoře uložit do excelové tabulky a z té si pak následně vytvořit tiskovou sestavu podle vašich požadavků (volba typu tisku "Do tabulky v Excelu).

 

• Do tabulky v Excelu - bude vytvořena tabulka pro Excel. Každý řádek vytvořeného XLS souboru bude obsahovat údaje o jednom pracovníkovi: jméno, adresu, osobní číslo, datum narození, místo narození, rodné číslo, telefon, fax, mobil mail a telefon do zaměstnání. Vytvořená tabulka pro Excel bude uložena do adresáře TEXTY programu SLP. Soubor se bude jmenovat "TISKDDDDDDTTTTTT.XLS, kde

 

DDDDDDDD je aktuální datum ve tvaru RRRRMMDD (rok, měsíc, den)

TTTTTT je aktuální čas ve tvaru HHMMSS (hodina, minuta, sekunda)

 

Ukázka části tiskové sestavy:

 

 

 (tisk 2) - zobrazí dialog pro tisk seznamu pracovníků laboratoře, kterým bude končit platnost registrace (certifikace, licence

 

Zadává se období, na které chcete seznam vytisknout. Tiskovou sestavu lze zobrazit na monitoru (volba Preview), nebo vytisknout (volba Na tiskárnu). Sestava bude setříděna dle kódu pracovníka laboratoře.

 

Ukázka části tiskové sestavy:

 

 

 (tisk 3, vlevo nad tlačítkem "Hodnocení") - zobrazí dialog pro tisk seznamu posledních hodnocení pracovníků laboratoře. Tiskovou sestavu lze zobrazit na monitoru (volba Preview), nebo vytisknout (volba Na tiskárnu). Je orientována na šířku. Třídění sestavy bude totožné s aktuálním tříděním seznamu pracovníků laboratoře.

 

Ukázka části tiskové sestavy:

 

 

 (tisk 4, vpravo nad tlačítkem "Hodnocení") - zobrazí dialog pro tisk plánu hodnocení pracovníků laboratoře.

 

 

Zadává se období, na které chcete plán hodnocení pracovníků laboratoře vytisknout. Tiskovou sestavu lze zobrazit na monitoru (volba Preview), nebo vytisknout (volba Na tiskárnu). Sestava bude setříděna dle kódu pracovníka laboratoře.

 

Ukázka části tiskové sestavy:

 

 

 (tisk 5, vlevo nad tlačítkem "Sledov. akce") - tisk seznamu posledních sledovaných akcí

Nejprve se zobrazí dialog pro výběr typu sledované akce.

 

 

Po výběru typu sledované akce (tl. "Výběr") se zobrazí dialog pro tisk seznamu posledních akcí vybraného typu. Tiskovou sestavu lze zobrazit na monitoru (volba Preview), nebo vytisknout (volba Na tiskárnu). Je orientována na šířku. Třídění sestavy bude totožné s aktuálním tříděním seznamu pracovníků laboratoře.

 

 (tisk 6, vpravo nad tlačítkem "Sledov. akce") - tisk plánu sledovaných akcí.

Nejprve se zobrazí dialog pro výběr typu sledované akce. Po výběru typu sledované akce (tl. "Výběr") se zobrazí dialog pro tisk plánu sledovaných akcí vybraného typu.

 

 

 

Zadává se období, na které chcete plán vytisknout a zda chcete sestavu setřídit dle jména pracovníka nebo termínu akce. Tiskovou sestavu lze zobrazit na monitoru (volba Preview), nebo vytisknout (volba Na tiskárnu). Sestava bude setříděna dle kódu přístroje.

 

 

Návrat - ukončení dialogu pro práci se seznamem pracovníků laboratoře.